e-Biuletyn/17/2012, numer (18), 25.09.2012

e-Biuletyn/17/2012, numer (18), 25.09.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem zapisów ustawowych w zakresie postępowania wobec klienta na wypadek trwałej niemożliwości wykonywania zawodu przez doradcę podatkowego (śmierć, choroba, utrata uprawnień), Krajowa Rada Doradców Podatkowych - na wniosek Komisji Współpracy z Regionami KRDP zarekomendowała doradcom podatkowym wprowadzanie do umów zawieranych z klientami zapisów w tym zakresie. Więcej na ten temat - w stanowisku KRDP oraz w rozmowie z Marią Mazur-Szczepańską - Przewodniczącą Komisji Współpracy z Regionami KRDP na łamach najbliższego wydania Biuletynu KIDP.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Konkurs "Bo liczy się pasja" - zgłoszenia tylko do końca września!
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie dla doradców podatkowych pt. "Bo liczy się pasja".  Termin przesyłania zgłoszeń mija już 30 września br!  Regulamin i formularz zgłoszeniowy można pobrać w mDoradcy (PlikiD>Inne pliki). Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Uchwały i stanowiska z 14. posiedzenia KRDP III kadencji
Zachęcamy do zapoznania się z uchwałami i stanowiskami podjętymi przez Krajową Radę Doradców Podatkowych na posiedzeniu w dniu 4 września br. Szczegóły.

Zawiadomienie do UOKiK w sprawie Tax Care S.A.
Uprzejmie informujemy, że Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych działając w imieniu Krajowej Izby Doradców Podatkowych złożył do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez Tax Care S.A. oraz przez powiązany z nim Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, polegających na zachowaniach noszących znamiona naruszeń zbiorowych interesów konsumentów, wskazanych w art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zapraszamy do dyskusji na forum w panelu mDoradca.

Zasady opodatkowania działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych i VAT 2013
Serdecznie zapraszamy na cykl konferencji pt.: „Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy. Zasady opodatkowania działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych".
UWAGA! Ze względu na olbrzymią wagę zagadnień - II blok tematyczny będzie w całości poświęcony prezentacji proponowanych rozwiązań w podatku VAT, które wejdą w życie na przestrzeni 2013 roku.
Organizatorami III już cyklu tego przedsięwzięcia są Wolters Kluwer Polska oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Spotkania odbędą się w październiku br. w następujących miastach:
Gdańsk – 4 października 2012 r.
Łódź - 5 października 2012 r.
Wrocław - 10 października 2012 r.
Katowice - 11 października 2012 r.
Rzeszów – 12 października 2012 r.

Pełny opis i program szkolenia, warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszenia.

Darowizny na Sztandar KIDP
Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 czerwca 2012 r. przyjęto apel do doradców podatkowych o dokonywanie darowizn na Sztandar KIDP. Szczegóły znajdują się na stronach Regionalnych Oddziałów KIDP oraz w załączniku do stanowiska KRDP w tej sprawie.

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego

18 września 2012 r., Egzamin na doradcę podatkowego pozostanie, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
21 września 2012 r., Doradcy chcą dodatkowych klauzul w umowach, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski  
24 września 2012 r., Zmiany w ubezpieczeniach doradców podatkowych, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
24 września 2012 r., Uprawnienia doradcy podatkowego można zdobywać cały rok, (Gazeta Prawna)


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (26 września - 9 października 2012 r.)

26 września 2012 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Opłaty za korzystanie ze środowiska - obowiązki podmiotów wobec Urzędu Marszałkowskiego. Szczegóły

26 września 2012 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Dokumentacja podatkowa oraz wybrane problemy z zakresu cen transferowych. Szczegóły

26 września 2012 r., Opole (Opolski OKIDP) - Warsztaty „VAT w rolnictwie i agroturystyce”. Szczegóły


27 września 2012 r., Rumia (Pomorski OKIDP) - Sprawy korporacyjne, w tym problematyka związana z planowaną deregulacją zawodu doradcy podatkowego. VAT planowana nowelizacja ustawy - wybrane zagadnienia. VAT najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i TS UE - wybrane zagadnienia. Szczegóły


27 września 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Nasze ubezpieczenia (tylko dla doradców podatkowych). Szczegóły

27 września 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Dokumentacja podatkowa cen transferowych. Szczegóły

28 września 2012 r., Pomigacze k/Białegostoku (Podlaski OKIDP) - Dyskusja nad projektem zasad postępowania w przypadku zgonu lub ciężkiej choroby doradcy podatkowego. oraz Prawo do korekty a art. 108 ustawy od towarów i usług. Szczegóły

28 września 2012 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą w aspekcie podatkowym, zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, pracownicy za granicą - podatki i ubezpieczenia. Szczegóły

28 września 2012 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Obowiązki doradców podatkowych w praktyce ponad dwóch lat obowiązywania zmienionej ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szczegóły

28 września 2012 r., Olsztyn (Warmińsko-Mazurski OKIDP) - Przekształcenie i przejęcie kancelarii doradcy podatkowego. Szczegóły

28-30 września 2012 r., Wetlina (Podkarpacki OKIDP) - II Podkarpacki Rajd Doradców Podatkowych. Szczegóły

1 października 2012 r., Piła (Wielkopolski OKIDP) - Podstawy sporządzania sprawozdania finansowego. Szczegóły

2 października 2012 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Wybrane problemy z zakresu doradztwa podatkowego. Szczegóły

2 października 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Podatek VAT - planowane zmiany na 2013 r. (szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników doradców podatkowych). Szczegóły


4 października 2012 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Okiełznaj stres – trening antystresowy. Szczegóły


5 października 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Zmiany w podatku VAT w 2013 r. (szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników doradców podatkowych). Szczegóły

5-6 października 2012 r., Chrząstowice (Opolski OKIDP) - Praktyczne aspekty międzynarodowego opodatkowania przedsiębiorców i pracowników podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług. Szczegóły

8 października 2012 r. Gorzów Wielkopolski (Lubuski OKIDP) - Zasady ustalania uprawnień i podstawy wymiaru do wypłaty zasiłków. Szczegóły


8 października 2012 r., Kalisz (Wielkopolski OKIDP) - Podstawy sporządzania sprawozdania finansowego. Szczegóły

9 października 2012 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Projektowane zmiany podatku VAT od 01.01.2013 r. Szczegóły

9 października 2012 r. Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Zasady ustalania uprawnień i podstawy wymiaru do wypłaty zasiłków. Szczegóły

9 października 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Działalność gospodarcza a dziedziczenie (szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników). Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

 

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Małopolski OKIDP
W każdy ostatni czwartek miesiąca odbywają się spotkania integracyjne doradców podatkowych. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 27 września 2012 r. o godz. 18.00 w restauracji Galimatias w Krakowie przy ul. Szerokiej 3.

Opolski OKIDP
17 września br. odbyło się spotkanie w sprawie ochrony zawodu doradcy podatkowego i ochrony obywateli przed osobami wykonującymi czynności doradztwa podatkowego i usługowego prowadzenia ksiąg bez uprawnień oraz obowiązki wynikające z art. 37 Ustawy o doradztwie podatkowym.

Pomorski OKIDP
Rozpoczęto akcję informacyjną o II Pomorskim Konkursie Wiedzy o Podatkach skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Do Izb Gospodarczych woj. pomorskiego przekazano ulotki promujące zawód doradcy podatkowego skierowane do przedsiębiorców.
Nawiązano współpracę z Izbą Celną w Gdyni, przekazano również plakaty promujące zawód doradcy podatkowego skierowane do przedsiębiorców w celu zamieszczenia ich w Izbie Celnej.
W ramach promocji zawodu doradcy podatkowego przekazane zostaną do urzędów skarbowych, miejskich, gminnych i starostw ulotki promujące zawód doradcy podatkowego.

Śląski OKIDP
W dniach 24-27 września 2012 r. w Katowicach odbędzie się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest organizacją wspierającą to przedsięwzięcie i uczestniczy w pracach Komitetu Organizacyjnego Kongresu. Szczegóły
3 października br. odbędzie się posiedzenie Śląskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.


Warmińsko-Mazurski
28 września br. odbędzie się posiedzenie Zarządu.

Wielkopolski OKIDP
W dniach 26-28 października br. w Poznaniu odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Podatki bez granic”. Szczegóły
Harmonogram szkoleń, warsztatów i konferencji na II półrocze 2012 r. organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Szczegóły
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Harmonogram posiedzeń.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Ustawa okołobudżetowa
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanej z realizacją ustawy budżetowej. Nowelizacja przygotuje grunt pod realizację nowego budżetu. W sferze podatkowej przełoży się m.in. na podwyżkę akcyzy.

Spółki komandytowe zapłacą CIT
Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt nowelizacji ustaw podatkowych (PIT i CIT). Jedną z najistotniejszych zmian będzie objęcie spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem CIT. To w zakończy ich złotą erę z jaką mamy do czynienia obecnie.

MEN zablokowało wzrost VAT na gotowe posiłki i lody
Rodzice nie będą musieli więcej płacić za żywienie dzieci w stołówkach. Ceny gotowych posiłków, dań i lodów nie wzrosną po nowym roku. Resort finansów wycofał się z planów podniesienia stawki VAT na te produkty. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o VAT z 10 sierpnia stawka VAT na produkty instant, gotowe posiłki, mrożone pizze i lody miała wzrosnąć z 5% do 8%. Tak było do czwartku, kiedy to na spotkaniu Komitetu Stałego przy Radzie Ministrów zaakceptowano wniosek jej utrzymania na dotychczasowym poziomie. Resort finansów odstąpił od zamiaru podwyżki po przeprowadzonych konsultacjach międzyresortowych.

Nowe granice depozytu 
Zmienią się stawki opłat za przechowanie w depozycie organu celnego przymusowo zajętych towarów. Prezydent podpisał ustawę z 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo celne. Całkowita opłata będzie wynosiła minimum 10 euro, a maksymalna nie więcej niż wartość celna towarów. Zmiana ta jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 listopada 2011 r., sygn. akt P 29/10.

Za zatory płatnicze będą konsekwencje podatkowe 
Większa ochrona wierzycieli przed finansowymi obciążeniami jest możliwa. Wszystko dzięki możliwości obniżenia dochodu oraz szybszej korekty VAT. Platforma Obywatelska ma nowy pomysł na rozwiązanie problemu zatorów płatniczych. Po upływie 30-dniowego terminu płatności dłużnik miałby obowiązek podwyższyć podstawę opodatkowania (albo zmniejszyć stratę) o uwzględnioną w kosztach niezapłaconą należność netto, a wierzyciel – prawo do obniżenia podstawy opodatkowania (albo zwiększenia straty) o tę samą kwotę. Korzystając z tej możliwości, wierzyciel musiałby poinformować urząd skarbowy o niesolidnym kontrahencie. Z kolei w VAT skrócony do 30 dni miałby być okres, po upływie którego podatnik może korzystać z ulgi na złe długi.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Samo poczynienie nakładów uprawnia do odliczenia
Jeśli spółka jest w stanie udowodnić, że poniosła dane wydatki celem rozpoczęcia działalności opodatkowanej, nie musi dojść do wystawienia pierwszej faktury, by nabyła ona status podatnika VAT uprawniający do obniżenia podatku należnego. Tak orzekł NSA w wyroku z 29 września I FSK 1639/11.

Firmy handlujące w swojej grupie muszą uważać na VAT
Brak obowiązku szacowania dochodu przez spółki z grupy przy transakcjach poniżej ceny rynkowej nie ma przełożenia na rozliczenie VAT. Tak wynika z ostatniego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 września 2012 r., I FSK 617/12, uchylającego wyrok warszawskiego sądu III Sa/Wa 1172/11.

Nieuregulowanie daniny w terminie nie przesądza, że upadłość jest bliska
Naczelnik urzędu skarbowego nie może automatycznie orzekać o odpowiedzialności członków zarządu stowarzyszenia za zaległości podatkowe tylko dlatego, że zadeklarowane podatki nie zostały uregulowane na czas. Organ podatkowy nie może też uznawać, że w takim przypadku wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości stowarzyszenia. To, że stowarzyszenie nie spłacało długów na czas, nie oznacza, że było niewypłacalne.

Rachunek z kawiarni nie jest kosztem
Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymuje swoją linię orzeczniczą, że przedsiębiorca, który spotyka się ze swoimi kontrahentami w kawiarni czy restauracji, nie może uznać takich wydatków za koszty uzyskania przychodów. Są to koszty reprezentacji związane z wystawnością podatnika i kreowaniem wizerunku. Zgodnie z ustawą o PIT wyłączone z kosztów podatkowych są koszty reprezentacji.
(Wyrok NSA z 19 września 2012 r., II FSK 337/11)
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna/Gazeta Prawna, PM, s. B2

Nie nalicza się VAT od spłaty podatku
Organy podatkowe nie mogą nakazywać przedsiębiorcom zapłaty VAT od przeniesienia na Skarb Państwa własności nieruchomości w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 września 2012 r., I FSK 1663/11 i oddalił skargę kasacyjną ministra finansów.

Więcej na temat powyższych orzeczeń

Jak rozliczyć próbki kosmetyków dla klientów?
Nieodpłatne wydanie próbek towarów nie podlega VAT, gdy ich jednorazowa wartość nie przekracza 10 zł. Nie ma znaczenia, że łącznie mogą być warte ponad 100 zł. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozstrzygnął w interpretacji kwestię rozliczenia bezpłatnych próbek towarów.
(interpretacja nr IPPP1/443-494/12-2/AP)
Źródło: Rzeczpospolita / Prawo, Monika Pogroszewska, 2012/09/24

Zamiana firmy w spółkę bez ryzyka 
Podatnik, który zamierza przekształcić indywidualnie prowadzony biznes w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjną, będzie mógł odliczyć nadpłacone podatki.

Przelej pieniądze na ZFŚS, dopiero potem odlicz wydatek 
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych można zaliczyć do podatkowych kosztów w momencie przekazania środków na rachunek.

17% ryczałt przy organizacji targów 
Przedsiębiorca zajmuje się montażem i demontażem stoisk na targach, organizowanych w kraju i za granicą, według projektu i w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Wątpliwości podatnika dotyczą tego, jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinien stosować. W jego ocenie powinna to być stawka 8,5% od przychodów z działalności usługowej.
 
Dotacja na pensje nie podlega PIT
Podatniczka w ramach działalności gospodarczej prowadzi niepubliczne przedszkole dla dzieci. Z części dotacji uzyskanej z urzędu miasta, sfinansowała koszty własnej pracy (wynagrodzenie pracownika dydaktycznego oraz pełnienie funkcji dyrektora przedszkola). Powstało pytanie, czy w opisanej sytuacji dotacja objęta jest zwolnieniem z podatku dochodowego. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 5 września 2012 r. nr IPTPB1/415-333/12-4/KSU.

Więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁ PODATKOWY

Świadczenia udostępniane pracownikom w ramach pakietów medycznych w kontekście uchwały NSA. Czytaj więcejStrona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.