e-Biuletyn/17/2011 , numer (17), 30.08.2011

e-Biuletyn/17/2011 , numer (17), 30.08.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
W związku z uruchomieniem portalu szkoleniowego KIDP, do Biura Izby są kierowane pytania dotyczące korzystania z panelu mDoradca. Uprzejmie przypominamy, że zmiana danych wprowadzanych do mDoradcy musi zostać zaakceptowana i ostatecznie potwierdzona przez Biuro KIDP. Jeśli zmiany dotyczą dyspozycji zawartej w art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, po akceptacji należy:

1. wydrukować formularz,
2. własnoręcznie podpisać formularz akceptując zmiany,
3. przesłać wydrukowany formularz pocztą tradycyjną na adres Biura KIDP.

Naniesione zmiany będą widoczne i zaakceptowane w serwisie dopiero z chwilą wpływu informacji o zmianie danych w formie papierowej (lub elektronicznej podpisanej certyfikatem podpisu elektronicznego) do Biura KIDP. Czas akceptacji zmian uzależniony jest od zakresu zmienianych danych oraz terminu wpływu informacji o zmianie danych do Biura KIDP.
 
Jednocześnie prosimy o sprawdzenie poprawności (aktualności) adresu e-mail podanego w ustawieniach konta mDoradcy. Podanie adresu jest warunkiem skorzystania z opcji przypomnienia hasła. Opcja ta pozwala uniknąć ubiegania się o uzyskanie ponownego dostępu do konta w mDoradcy.  

Redakcja e-Biuletynu
 
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Czesko-Polskie seminarium pt. "Podstawy polskiego systemu podatkowego w zakresie podatku dochodowego, zatrudnienia i VAT"
Uprzejmie informujemy, że Izba Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej we współpracy z Krajową Radą Doradców Podatkowych zaprasza na Czesko-Polskie seminarium pt. "Podstawy polskiego systemu podatkowego w zakresie podatku dochodowego, zatrudnienia i VAT". Seminarium odbędzie się 5 września br. w Ostawie (Czechy). Czytaj więcej
 
Zasady opłacania składek członkowskich
W porozumieniu z Krajową Radą Doradców Podatkowych uprzejmie przypominamy, że w okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. składka członkowska wynosi ona 75 zł miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód i 15 zł miesięcznie od doradcy podatkowego, który zgłosił przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego (tj. 20% składki podstawowej). Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czytaj więcej
 
Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(17-30 sierpnia 2011 r.)
 
22 sierpnia 2011 r., Doradcy nie chcą pouczeń od sądu, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
22 sierpnia 2011 r., Kiedy doradca podatkowy musi rozwiązać umowę z klientem, (Gazeta Prawna), Małgorzata Kucewicz
30 sierpnia 2011 r., W jaki sposób zdobyć uprawnienia zawodowe doradcy podatkowego, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski

 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują…
 
 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (17-30 sierpnia 2011 r.)

 
1 września 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Warsztaty Podatkowe. Szczegóły 
2 września 2011 r., Kraplewo k/Ostródy (Warmińsko-Mazurski OKIDP) - Ordynacja podatkowa (postępowanie kontrolne i podatkowe). Szczegóły

2 września 2011 r., Rzeszów (Podkarpacki OKIDP) - Doradca Podatkowy jako pełnomocnik w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Szczegóły

6 września 2011 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Delegowanie do pracy za granicą w nowych regulacjach prawnych. Szczegóły

 
6 września 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Podmioty powiązane i obowiązki dokumentacyjne w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Szczegóły
 
7 września 2011 r., Bygdoszcz (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - Nowe regulacje VAT obowiązujące od dnia 1 lipca 2011 r.
 
8 września 2011 r., Mścice (Zachodniopomorski OKIDP) - Zmiany w podatku VAT od stycznia 2011 roku w tym szczególnie stosowanie rozporządzeń unijnych od 1 lipca 2011 roku oraz bieżące kontrowersje. Szczegóły
 
8 września 2011 r., Rumia (Pomorski OKIDP) - Podatkowe aspekty działań reklamowo-promocyjnych. Szczegóły

 
12 września 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. (Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników).
 
12 września 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Przekształcenia jednoosobowych podmiotów gospodarczych w spółki prawa handlowego po zmianie przepisów od 1 lipca 2011r. Szczegóły
 
12 września 2011 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Podatek VAT. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
 
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP - już poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy
 
Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
 

Dolnośląski OKIDP
DO KIDP ogłosił konkurs fotograficzny ,,Wspomnienie z Wakacji”. Na stronie internetowej Oddziału doradcy podatkowi mogą już zapoznać się z pierwszymi pracami konkursowymi. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Szczegóły  
29 sierpnia br. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyło się spotkanie Przedstawicieli Zarządu DO KIDP – Pani Barbary Mieczkowskiej i Pani Igi Huk ze studentami, którego celem była promocja zawodu doradców podatkowych.
Na stronie internetowej Oddziału ukazał się nowy harmonogram szkoleń na II półrocze 2011r. Szczegóły

 
Małopolski OKIDP
25 sierpnia  2011 r. w restauracji Galimatias w Krakowie odbyło się trzecie spotkanie integracyjne doradców podatkowych.
 
Mazowiecki OKIDP
3 września 2011 r. odbędzie się VII Piknik Rodzinny Doradców Podatkowych.
 
Śląski OKIDP
Śląski Oddział KIDP zaprasza na IX Ogólnopolską Konferencję Podatkową pt. „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”, która 25 listopada 2011r. w Katowicach. Szczegóły
Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP już teraz zaprasza na szkolenie wyjazdowe w Jaworzu k/Bielsko-Białej, które odbędzie się w dniach od 6-8 stycznia 2012 r. Przedmiotem szkolenia będą planowane zmiany w przepisach o podatku VAT, w podatkach dochodowych (PDOF i PDOP), najnowsze kierunki zmian w ordynacji podatkowej, wykładnia prawa podatkowego na przykładach oraz etyka doradcy podatkowego. Szczegóły
 
Warmińsko-Mazurski OKIDP
29 sierpnia 2011 r.modbyło się spotkanie Przewodniczącej Zarządu z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie w sprawie uszczegółowienia warunków współpracy.
PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultowane akty prawne" są zamieszczane projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

 
Wspólnoty będą zwolnione z VAT
Minister finansów chce rozszerzyć zwolnienie z VAT na czynności wykonywane przez wspólnotę mieszkaniową na rzecz swoich członków, którzy są właścicielami lokali mieszkalnych i za które pobierane są opłaty na pokrycie kosztów ich utrzymania. Proponowane zmiany mają zrównać sytuację wspólnot mieszkaniowych ze spółdzielniami mieszkaniowymi i odzwierciedlić w tym względzie treść interpretacji ogólnej ministra finansów z 21 czerwca 2011 r. nr PT8/033/ IO1/AEW/11/PT-571. Projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Zakłada się, że nowe przepisy będą obowiązywać od dnia opublikowania wspomnianej interpretacji tj. 2 sierpnia 2011 r.
Komisja ustaliła cła na sporne towary
Dzięki rozporządzeniom wykonawczym Komisji UE zarówno celnikom, jak i importerom łatwiej będzie nadawać kody celne kilku towarom. Wysokość cła, które trzeba zapłacić za import towarów, zależy od kodu Nomenklatury Scalonej. W celu ułatwienia dopasowywania konkretnego produktu do kodu taryfy celnej przy każdym odnaleźć można opis towaru. Komisja Europejska 2 sierpnia 2011 r. wydała pięć rozporządzeń wykonawczych o numerach od 772/2011 do 775/2011 opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 201 dotyczących klasyfikacji niektórych towarów według CN. W nowych aktach dokładnie określono, jaki kod nadać towarom, których klasyfikowanie przysparzało do tej pory problemów. Komisja zdecydowała też, że zestaw pakowany do sprzedaży detalicznej składający się ze świecy i drewnianej kwadratowej podstawy z kwadratowym wgłębieniem do umieszczania w nim świecy należy zaklasyfikować do pozycji 44219098. W końcu też zdecydowano się nadać kod – 85 16 50 00 – dla urządzenia do podgrzewania żywności z grillem. Aby mogło ono skorzystać z nowego kodu, musi mieć pojemność 25 litrów, obudowę ze stali, talerz obrotowy, przyciski sterowania i zegar. Powinno składać się z kuchenki mikrofalowej z 5 poziomami mocy o maksymalnej wysokości wyjściowej 900 W i z regulatorem czasu oraz grilla kwarcowego o maksymalnej mocy 1000 W. Urządzenie oprócz podgrzewania za pomocą grilla również rumieni i nadaje chrupkość żywności. Rozporządzenie wejdzie w życie 24 sierpnia 2011 r.

Życie bez NIP
Już 1 września osoby fizyczne nieprowadzące firmy nie będą musiały się posługiwać numerem identyfikacji podatkowej. Uproszczone zostały także zasady związane z rejestracją przedsiębiorców. Ostatnio uchwalone zmiany do ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników wskazują, że PESEL będzie równorzędnym z NIP identyfikatorem podatkowym dla pewnej grupy osób. Jeśli podatnik posiada PESEL i nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest czynnym podatnikiem VAT, a także nie jest płatnikiem podatków lub składek ubezpieczeniowych, to nie będzie potrzebował już NIP.
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Zagraniczny doradca z PIT według skali
Kanadyjczyk, który świadczy usługi doradcze w Polsce na podstawie umowy o pracę z rodzimą firmą, nie ma prawa do preferencyjnego ryczałtu.
(wyrok NSA z 21 lipca 2011 r. – II FSK 446-447/10)

Wynagrodzenie radców podlega PIT
Zapłata, którą radca prawny dostaje za realizację zadań na rzecz samorządu jest opodatkowana.
(wyrok NSA z 21 lipca 2011 r. – II FSK 475/10)

Ulga meldunkowa dotyczy także gruntu
Zwolniony z podatku jest nie tylko zysk ze sprzedaży budynku, ale także działki, na której stoi.
(wyrok NSA z 26 lipca 2011 r. – II FSK 416/10)

Ulotki bez daniny
Towar w rozumieniu ustawy o VAT musi mieć jakąś określoną wartość konsumpcyjną, aby możliwe było naliczenie podatku.
(wyrok NSA z 28 lipca 2011 r. – I FSK 1201/10)

Promocja towarów innego podatnika nie podlega VAT
Wspólne działania marketingowe dwóch firm, które mają zwiększyć ich sprzedaż, nie są świadczeniem usług.
(wyrok NSA z 28 lipca 2011 r. – I FSK 1452/10)
 
Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń

Pełnienie funkcji w prezydium pozwala na rozliczenie kosztu
Wynagrodzenie wypłacone za posiedzenie prezydium rady nadzorczej, które organizuje pracę całej rady, może być kosztem uzyskania przychodów.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 czerwca 2011 r. – IPTPB3/-423-45/11-2/IR)

Przysporzenie z tytułu aportu znaku towarowego
Gdy znak towarowy wniesiony jako wkład do spółki został wyceniony w wartości rynkowej, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) objętych w zamian za taki wkład.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 czerwca 2011 r. – IP-TPB3/423-44/11-2/KJ)

Poczęstunek jest nieopodatkowany
Od zjedzonych posiłków i wypitych napojów przez pracowników podczas firmowego szkolenia spółka nie musi płacić VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 lipca 2011 r. – IPTPP1/443-67/11-2/IG)

Wiek chorego dziecka nie ma wpływu na ulgę
Pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego z ZUS na niepełnosprawne dziecko nie pozbawia rodzica ulgi prorodzinnej w PIT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 lipca 2011 r. – IPTPB2/415-130/11-4/KO)

Wysokość stypendium gmina wykaże w PIT-8S
Pomoc socjalna dla uczniów wypłacona z gminy jest w całości zwolniona z podatku. Od wypłat motywacyjnych nie trzeba płacić PIT do wysokości 3,8 tys. zł rocznie.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 lipca 2011 r. – IPTPB2/415-82/11-4/GG)
 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE

 
Jak dla celów VAT należy traktować rekompensatę otrzymaną od kontrahenta? Wyrok WSA z 22 kwietnia 2009 r., III SA/Wa 3129/08. Czytaj więcej 

 
Moment otrzymania faktury a odliczenie VAT. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.