e-Biuletyn/17/2010, numer (17), 31.08.2010

e-Biuletyn/17/2010, numer (17), 31.08.2010
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej szkoleń
 
Mamy przyjemność Państwa poinformować, że - w związku z nałożonym na doradców podatkowych ustawowym obowiązkiem podnoszenia kwalifikacji zawodowych - Komisja Współpracy z Regionami KRDP przy współpracy z Komisją Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP podjęła inicjatywę w zakresie wynegocjowania i zawarcia umów generalnych z firmami oferującymi szkolenia i kursy w systemie e-learningowym. W tym celu została opracowana ankieta badająca Państwa zapotrzebowanie na korzystanie z nauki w systemie e-learningowym.
W imieniu Marii Mazur – Szczepańskiej - Przewodniczącej Komisji Współpracy z Regionami KRDP oraz Magdaleny Zasiewskiej - Przewodniczącej Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP, zwracamy się do Państwa z prośbą o zalogowanie się do modułu mDoradca i wypełnienie zamieszczonej tam ankiety. Pytania w ankiecie mają charakter zamknięty, dlatego jeśli zechcieliby Państwo opisać, jaka tematyka szkoleń byłaby interesująca, wskazać jakiego języka obcego chcieliby Państwo się uczyć lub podzielić się innymi uwagami na temat szkoleń e-learningowych, prosimy o przesyłanie wiadomości na adres: biuro@kidp.pl.
Poznanie Państwa opinii w tej sprawie, pozwoli na przygotowanie przez KIDP oferty szkoleniowej spełniającej Państwa oczekiwania.
 
Redakcja
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Wnioski o delegowanie do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego - tylko do jutra!

Komplet dokumentów wymienionych w uchwale KRDP nr 266/2010. należy złożyć w Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie, znajdującym się przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/310, 02-362 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2010 r.  (decyduje data wpływu). Osoby, które złożyły już wniosek, a nie spełnia on wskazanych w ww. uchwale wymogów formalnych, proszone są o uzupełnienie wniosku (względnie złożenie brakujących dokumentów) w powyższym terminie. Szczegóły
 
Jeszcze można wesprzeć powodzian
 
Na najbliższym posiedzeniu planowanym na 7-8 września br. Krajowa Rada Doradców Podatkowych podejmie decyzję o celu, na który zostaną przeznaczone środki zebrane dotychczas w ramach akcji "Doradcy podatkowi powodzianom". Można zatem jeszcze dokonywać wpłat na specjalne konto bankowe, którego numer został umieszczony w panelu mDoradca (zakładka "Ogłoszenia").  
 
 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują…
 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (1 - 14 września 2010 r.)
 
2 września 2010 r., Szczecin (zachodniopomorski OKIDP) - Bieżące kontrowersje w podatkach dochodowych. Szczegóły
 
4 września 2010 r., Mrzeżyno (zachodniopomorski OKIDP) - Integracyjny spływ kajakowy. Szczegóły
 
7 września 2010 r., Łódź (łódzki OKIDP) - Szkolenie z zakresu BHP - dla pracodawców i pracowników. Szczegóły
 
7 września 2010 r., Kraków (małopolski OKIDP) - Obowiązki ewidencyjne osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w aspekcie obowiązujących przepisów prawa. Szczegóły
 
8 września 2010 r., Wrocław (dolnośląski OKIDP) - Własność i inne sposoby wykorzystywania majątku trwałego w firmie-podstawy prawne, skutki podatkowe, podstawy rachunkowe. Szczegóły
 
9 września 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Warsztat doradcy podatkowego. Szczegóły 
 
10 września 2010 r., Kraków (małopolski OKIDP) - Rozliczanie świadczeń pracowniczych i innych należności wypłacanych przez płatnika. Szczegóły
 
10-11 września 2010 r, Wetlina (podkarpacki OKIDP) - Czynności niepodlegające podatkowi od wartości dodanej  w orzecznictwie sądów administracyjnych, ETS i w opiniach organów podatkowych, Opodatkowanie dochodów nieujawnionych – wątpliwości dotyczące stosowania art. 20 ust. 3 u.p.d.f oraz problemy proceduralne. Szczegóły 
 
11 września 2010 r. Poznań (wielkopolski OKIDP) - Dzień Rodziny. Szczegóły 
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajduje się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia. Kalendarz szkoleń oddziałów, których strony internetowe nie są zintegrowane z serwisem KIDP tj.:  podlaskiego i pomorskiego, znajduje się na stronach internetowych tych oddziałów.

 
Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby
 
Łódzki OKIDP
Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP organizuje w dniach 10-12 września 2010 r. Turystyczny Rajd Samochodowy Doradców Podatkowych pod patronatem Wojewody Łódzkiego. Szczegóły
 
Wielkopolski OKIDP
Doradcy podatkowi zainteresowani udziałem w konferencji pt. „Ceny transferowe i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w podatkach dochodowych”, która odbędzie się 22.09.2010 r. w Poznaniu mogą zgłaszać się 10.09.2010 r. Więcej informacji na temat konferencji.
Doradcy z Regionu otrzymali pocztą pismo o działalności Zarządu III kadencji oraz ulotkę o konferencjach i imprezach planowanych w 2010 r.
 
Zachodniopomorski OKIDP
9 - 12.09.2010 r. w Kołobrzegu odbedzie się pierwsza sesja dofinansowywanego z funduszy Unii Europejskiej cyklu szkoleniowego Akademia Zarządzania. Szczegóły
 
Redakcja serdecznie dziękuje Regionalnym Oddziałom KIDP za informacje przesłane do tego wydania e-Biuletynu  - zapraszamy do współpracy przy kolejnych.
KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych (od ostatniego wydania e-Biuletynu). Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy.
 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Od 1 września zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym!
Wprowadzone zmiany w ustawie o podatku akcyzowym były podyktowane koniecznością implementacji postanowień dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG oraz koniecznością wdrożenia teleinformatycznego systemu obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszania poboru akcyzy.

 
Wzrośnie podatek od nieruchomości
Jak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. od nowego roku wzrośnie podatek od nieruchomości.
Wspólne rozliczanie PIT
Sejmowa Komisja Przyjazne Państwo przygotowała projekt nowelizacji ustawy o PIT. Zmiany mają na celu wyeliminowanie wymogu podpisu obojga małżonków pod rozliczeniem podatkowym.

Unikanie podwójnego opodatkowania
Sejm rozpoczął prace nad ustawą wyrażającą zgodę na ratyfikację Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku.
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Nie ma odsetek bez straty
Nie nalicza się odsetek od zaległości w VAT, jeśli Skarb Państwa nie poniósł straty finansowej.
(Wyrok WSA w Warszawie z 3 sierpnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1189/10).
 
Opodatkowanie nowych budynków
Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w odniesieniu do nowo wybudowanych budynków lub budowli będzie powstawał zawsze od początku roku następującego po roku, w którym zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem. Zasadę tę należy stosować również wobec podatników, którzy nabyli budynek od podmiotu, który go wybudował.
(Wyrok WSA w Szczecinie z 5 sierpnia 2010 r., sygn. akt I SA/Sz 301/08).

 
I mąż, i żona rozliczą sprzedaż mieszkania, jeśli oboje są jego właścicielami
Oboje małżonkowie, którzy sprzedają wspólne mieszkanie, muszą zapłacić PIT od takiej transakcji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy mąż i żona mogą skorzystać z ulgi podatkowej.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 lipca 2010 r., sygn. IPPB2/415-453/10-7/AS).

Czy przy darowiźnie akcji występują koszty?
W przypadku zbycia akcji spółki kapitałowej celem ich umorzenia, nabytych wcześniej w drodze darowizny, kosztem uzyskania przychodów będzie wartość tych akcji z dnia nabycia darowizny.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 sierpnia 2010 r., sygn. IPPB-2/415-526/10-2/AS).

Sprawca da odszkodowanie, poszkodowany zapłaci PIT
Osoba, która otrzyma odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wypłacone na podstawie ugody pozasądowej, musi zapłacić podatek.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 sierpnia 2010 r., sygn. IPPB4/415-397/10-4/JS).
 
WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
Jak obliczyć zaliczkę na podstawie wystawianych faktur?
Mamy umowę o zarządzanie naszym przedsiębiorstwem ze współpracującym z naszą spółką menedżerem. W ramach tego kontraktu wystawia on faktury dokumentujące świadczone przez niego usługi na naszą rzecz. Jak powinnam obliczyć zaliczkę na podatek od wynagrodzeń wynikających z tych faktur? Czytaj więcej
 
Skutki zaliczenia nadpłaty w VAT na zaległość podatkową Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.