e-Biuletyn/16/2014, numer (16), 26.08.2014

e-Biuletyn/16/2014, numer (16), 26.08.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
serdecznie zachęcamy do obejrzenia wystąpień prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic, Przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Na stronie internetowej KRDP zostały zamieszczone nagrania wystąpień skierowanych do przedsiębiorców na temat korzyści wynikających ze współpracy z doradcą podatkowym oraz do doradców podatkowych na temat atutów przynależności do samorządu zawodowego. Ponadto w panelu mDoradca można obejrzeć wypowiedź Przewodniczącej KRDP na temat zmian deregulacyjnych w ustawie o doradztwie podatkowym.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

IV posiedzenie KRDP
We wtorek, 9 września br. odbędzie się IV posidzenie Krajowej Rady Doradców podatkowych. Uchwały i stanowiska podjęte na dotychczasowych posiedzeniach są dostępne na stronie KIDP (zakładka "Posiedzenia").

Szkolenie z zakresu danych osobowych
W związku z planowanym szkoleniem dla doradców podatkowych z zakresu ochrony danych osobowych, które zostanie nagrane i udostępnione wszystkim doradcom podatkowym w systemie mDoradca, serdecznie zachęcamy do zgłaszania zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, które stwarzają problemy bądź budzą wątpliwości. Wiadomości w tej sprawie należy kierować na adres: biuro@kidp.pl (w temacie podając „GIODO”), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września br.

Konferencja organizowana przez Instytut Podatków dla Europy Środkowej i Wschodniej na Uniwersytecie Viadrina
Zapraszamy wszystkich doradców podatkowych do udziału w konferencji organizowanej przez Instytut Podatków dla Europy Środkowej i Wschodniej na Uniwersytecie Viadrina o tematyce "Opodatkowanie przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej. Przegląd sytuacji, trendy i praktyczne pytania po 10 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej". Konferencja odbędzie się w terminie 23-24.10.2014r. i będzie prowadzona w j. niemieckim. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Małopolski OKIDP
Trwa akcja Małopolskiego OKIDP polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa i polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a.
Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej np. wybór formy opodatkowania, wyłączenie z form opodatkowania, obowiązek rejestracji do podatku VAT, obowiązek zgłoszenia do podatku akcyzowego, obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej itp. Najbliższy dyżur doradców podatkowych odbędzie się 1 września 2014 r.

Mazowiecki OKDIP
W dniach 29–31.08.2014 r. odbędzie się wyjazd integracyjny - Grzybobranie.
06.09.2014 r. odbędzie się X Rodzinny Piknik Doradców Podatkowych.

Pomorski OKIDP
W dniach 26.08–02.09.2014 r. odbędzie się wyjazd integracyjny Amsterdam – Wersal – Paryż – Bruksela – Brugia.
Od 1 października zmienia się adres siedziby biura PO KIDP na: Gdańsk (Wrzeszcz) ul. Szymanowskiego 2 (IV piętro).

Śląski OKIDP
Zapraszamy Państwa do składania zamówień na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na 2015 r. oraz długopisów przygotowanych przez Śląski Oddział KIDP z możliwością umieszczenia indywidualnego nadruku na stopce kalendarza oraz na długopisie. Szczegóły
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń organizowanych przez Śląski Oddział KIDP. Szczegóły
Posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP - 26.08.2014 r.

Wielkopolski OKIDP
Wszystkich Doradców Podatkowych z województwa wielkopolskiego zapraszamy w dniach 26-28 września 2014 r. do Tarnowa Podgórnego k/Poznania na Konferencję „Bezpieczny Doradca Podatkowy”, której celem będzie omówienie zmian dotyczących naszego zawodu w kontekście ustawy zwanej potocznie deregulacyjną oraz szczegółowe wyjaśnienie zakresu obowiązkowego ubezpieczenia OC doradców podatkowych oferowanego przez WARTA TUiR i PZU. Na pytania doradców podatkowych będą odpowiadać przedstawiciele w/w towarzystw ubezpieczeniowych. Ponadto wykłady z zakresu komunikacji i zarządzania wygłoszą Pan Waldemar Szewc, Pan dr Aleksander Binsztok oraz Pan dr Waldemar Kozłowski. Wieczornym spotkaniom integracyjnym będą towarzyszyć niezapomniane emocje jak np. chodzenia po rozżarzonych węglach, łykanie ognia, pokaz iluzjonisty oraz wspólna gra na bębnach Djembe.
Tablice informacyjne identyfikujące nasze kancelarie zostaną przekazane doradcom podatkowym z Oddziału pod koniec sierpnia 2014 r. Każdy doradca podatkowy nie posiadający zaległości wobec Izby otrzyma tablicę wykonaną zgodnie z księgą wizualizacji, w celu zwiększenia rozpoznawalności kancelarii doradców podatkowych wśród społeczeństwa.
Trwają przygotowania do IV Konwentu Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 24-26 października 2014 r. Celem Konwentu będzie wypracowanie wspólnego stanowiska przedstawicieli Zarządów wszystkich regionów w zakresie rozwoju i promocji naszego zawodu.
Zapraszamy na posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, które są otwarte dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie odbędzie się 28 sierpnia 2014 r. o godz. 14.00 w siedzibie Oddziału.
Zapraszamy także do udziału w szkoleniach, warsztatach, wykładach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Informacje o ich terminach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2015 r. wzrosną o 0,4 proc.
Minister Finansów podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku. Szczegóły

MF: szczególna procedura rozliczania VAT w przypadku usług turystyki
W momencie otrzymania zaliczki na poczet usługi turystyki, podatnik może zamiast obliczania aktualnej marży uwzględniającej faktycznie poniesione koszty przyjąć marżę przewidywaną, obliczoną w oparciu o przewidywane koszty. Szczegóły

Wyrok NSA powinien usprawnić prowadzenie biznesu
Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 17 lipca 2014 roku potwierdził m.in. to, że wydatki poniesione na zakup pochodnych instrumentów finansowych, które następnie zostały wniesione aportem do spółki, uznaje się za koszt podatkowy w chwili realizacji praw wynikających z takich instrumentów finansowych. Szczegóły

Darowizna na leczenie nie skorzysta ze specjalnej ulgi podatkowej
Resort finansów nie planuje specjalnych ulg w przypadku otrzymywania darowizny z przeznaczeniem na leczenie, rehabilitację lub zakup specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych lub podwyższenia obowiązujących kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn. Szczegóły

Deflacja może doprowadzić do obniżki stóp procentowych
Spadek w lipcu cen dóbr i usług konsumpcyjnych o 0,2 proc. w ujęciu rocznym i o tyle samo w ujęciu miesięcznym może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do obniżki stóp procentowych - uważa Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

CIT: sama faktura nie tworzy kosztów
Jeżeli faktura nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji dokonanej między podmiotami, to określony w niej wydatek nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 6 czerwca 2014 r. Szczegóły

PIT: fiskus nie zwróci za dojazd do urzędu skarbowego firmowym samochodem
Koszty podróży samochodem służbowym poniesione przez podatnika w związku z obowiązkiem stawienia się w urzędzie skarbowym są kosztem uzyskania przychodu, nie korzystają więc z prawa do zwrotu. Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 26 czerwca 2014 r. Szczegóły

Tylko fundamenty paneli słonecznych są opodatkowane
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają wyłącznie fundamenty paneli fotowoltaicznych – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Szczegóły

CIT: wydatki na integrację z kontrahentem to koszt reprezentacji
Wydatki na integrację, w której uczestniczą niezależni handlowcy, należy uznać za koszt reprezentacji. Istotą tego typu spotkań jest bowiem zawieranie lub zacieśnianie więzi międzyludzkich, nie zaś omawianie tematów związanych z produkcją lub sprzedażą wyrobów. Tak wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 24 czerwca 2014 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

PIT: wystarczy pół roku by sprzedać sieć wodociągową bez podatku
Odpłatne przekazanie przedsiębiorstwu wodociągowo–kanalizacyjnemu sieci wodociągowej należy zakwalifikować do źródła, jakim jest odpłatne zbycie innych rzeczy. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 24 czerwca 2014 r. Szczegóły

VAT: żonie nie podarujesz bez podatku
Nieodpłatne przekazanie towarów handlowych żonie przez męża, przy nabyciu których mężowi przysługiwało prawo do odliczenia, podlega VAT, przy czym czynność ta nie powinna być udokumentowana fakturą. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 czerwca 2014 r. Szczegóły

PCC: opodatkowanie zależy od tego, kto wnosi do spółki przedsiębiorstwo
Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki z o.o. rodzi obowiązek zapłaty PCC. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 lipca 2014 r. Szczegóły

Pośrednik pozbawia karty podatkowej
Podatnik w przypadku skorzystania z usług pośrednictwa w pozyskiwaniu turystów, utraci prawo do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 lipca 2014 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Koszty uzyskania przychodu poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej na przykładach
Aby móc uzyskiwać przychody z działalności gospodarczej, konieczne jest przede wszystkim istnienie tej działalności rozumianej jako odrębne źródło przychodów. Często jednak ponosi się pewne koszty przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Podatnicy, którzy ponieśli takie koszty mają dylemat, czy mogą zaliczyć je w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Szczegóły

Usługowe prowadzenie ksiąg przez biura rachunkowe po deregulacji
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością prowadzenia różnego rodzaju ksiąg. Ich prowadzenie jest czasochłonne i wymaga specjalistycznej wiedzy. W wielu przypadkach dane zawarte księgach nie są wykorzystywane do zarządzania przedsiębiorstwem, nie wpływają zatem na wzrost przychodów, a w konsekwencji nie zwiększają wartości przedsiębiorstwa. Dlatego przedsiębiorcy decydują się na wynajęcie podmiotów zewnętrznych, które za wynagrodzeniem będą w ich imieniu i na ich rzecz prowadziły owe księgi. Do 9 sierpnia 2014 r. prowadzenie ksiąg rachunkowych na zlecenie innych podmiotów było działalnością regulowaną. Aby świadczyć usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg należało posiadać certyfikat Ministerstwa Finansów. W dniu 10 sierpnia 2014 r. weszły w życie przepisy, które deregulują tego typu działalność. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Spółka cywilna prowadzi księgi rachunkowe. Posiadamy w firmie samochód ciężarowy, masa całkowita to 3490 kg. Samochód posiadał w dowodzie rejestracyjnym adnotację z dnia 7 marca 2011 r. VAT-1. Po zmianie przepisów od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. nie dokonaliśmy aktualizacji i wpisu do dowodu rejestracyjnego. Badanie techniczne zostało przeprowadzone w czerwcu 2014 r. Czy w związku z tym nie można odliczyć VAT w pełnej wysokości od zakupionego paliwa w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do dnia wpisania w dowód rejestracyjny adnotacji VAT-1? Odpowiedź i uzasadnienie

Podatnik składał zeznanie podatkowe przez internet. W trakcie składania zeznania system się zawiesił i zeznanie podatkowe "przeszło" po północy 30 kwietnia 2014 r. Jak powinien postąpić by skorzystać z prawa rozliczania się z małżonkiem? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.