e-Biuletyn/16/2012 , numer (16), 28.08.2012

e-Biuletyn/16/2012 , numer (16), 28.08.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

zachęcamy do wyrażania swoich opinii i wymiany doświadczeń na forum dyskusyjnym doradców podatkowych w panelu mDoradca. Mają tam Państwo do dyspozycji platformę do wypowiedzi na forum Centrali oraz poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP. Obecnie największym zainteresowaniem cieszy wątek poświęcony deregulacji, zainicjowany informacją na temat działań podejmowanych w tej sprawie przez KRDP.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu: "Podatki bez granic"
Informujemy, że do Krajowej Izby Doradców Podatkowych wpłynęło zaproszenie z Wielkopolskiego Oddziału KIDP – na IV Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Podatki bez granic”, która odbędzie się w dniach 26-28 października 2012 r. w Poznaniu. Szczegóły

Darowizny na Sztandar KIDP
Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 czerwca 2012 r. przyjęto apel do doradców podatkowych o dokonanie darowizny na Sztandar KIDP. Szczegóły znajdują się na stronach Regionalnych Oddziałów KIDP oraz w załączniku do stanowiska KRDP w tej sprawie.

Trwa konkurs dla doradców podatkowych "Bo liczy się pasja". Szczegóły

Polsko-niemiecka konferencja pod patronatem KRDP
W dniach 21-22 września br. we Wrocławiu DATEV.pl organizuje spotkanie poświęcone zagadnieniom z zakresu rachunkowości i podatków w gospodarczych relacjach polsko-niemieckich. W spotkaniu wezmą udział prelegenci z Polski i Niemiec. Patronat nad konferencją objęła Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (29 sierpnia - 11 września 2012 r.)
1 września 2012 r., Mrzeżyno (Zachodniopomorski OKIDP) - III Zachodniopomorski Spływ Kajakowy Doradców Podatkowych. Szczegóły

4 września 2012 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Praktyczne aspekty międzynarodowego opodatkowania podatkami dochodowymi przedsiębiorców i pracowników. Zakładanie działalności w Polsce i działalność gospodarcza w Niemczech. Szczegóły

7 września 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Świadczenia na rzecz osób zatrudnionych (szkolenie dla doradców podatkowych). Szczegóły

7 września 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Zasady udzielania pomocy publicznej. Pomoc de minimis. Szczegóły

7-9 września 2012 r., Toruń (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - Wpływ KKS na postępowanie kontrolne - warsztaty (zamknięta lista uczestników). Szczegóły

10 września 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Nieujawnione źródła przychodów. Szczegóły

11 września 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Podatek u źródła - transakcje krajowe i zagraniczne (szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników). Szczegóły


Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Dolnośląski OKIDP
8 września br. w godz. 10:00-18:00 we Wrocławskim ZOO odbędzie się impreza plenerowa „Rodzinny Piknik Doradców Podatkowych”. Na wyznaczonym terenie zielonym przy stawie z dzikim ptactwem i wybiegu dla żubrów będzie można zjeść potrawy z grilla i razem z dziećmi wziąć udział w wesołych zabawach.


Lubelski OKIDP
29 sierpnia 2012 r. Klub Doradcy Podatkowego - „Projektowane zmiany w podatku od towarów i usług” (Lublin, ul. Grottgera 7/1, godzina 12.00).
8 września 2012 r. w ośrodku „Bujlandia” w Drzewcach koło Nałęczowa odbędzie się spotkanie integracyjne - Piknik. Szczegóły

Małopolski OKIDP
W dniach 7-9 września 2012 r. w Czorsztynie odbędzie się szkolenie wyjazdowe dla doradców podatkowych. Szczegóły.
W każdy ostatni czwartek miesiąca odbywają się spotkania integracyjne doradców podatkowych. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2012 r. o godz. 18.00 w restauracji Galimatias w Krakowie przy ul. Szerokiej 3.

Mazowiecki OKIDP
8 września 2012 r. odbędzie się VIII Rodzinny Piknik Doradców Podatkowych. Szczegóły

Śląski OKIDP
W dniach 24-27 września 2012 r. w Katowicach odbędzie się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest organizacją wspierającą to przedsięwzięcie i uczestniczy w pracach Komitetu Organizacyjnego Kongresu. Szczegóły
W związku z trwającymi w Śląskim Oddziale KIDP działaniami związanymi z promocją zawodu doradcy podatkowego zapraszamy do zamawiania długopisów i kalendarzy na rok 2013. Szczegóły
5 września br. - sotkanie Sędziów Śląskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.
 

Świętokrzyski OKIDP
Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza i przyjmuje  zgłoszenia na szkolenie z cyklu Świętokrzyska Akademia Doradcy Podatkowego. Pierwszy inauguracyjny blok szkoleń odbędzie się w Sandomierzu w dniach 20–22 września br. Warunkiem udziału jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez panel mDoradca oraz dokonanie wpłaty na konto ŚOKIDP na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia. Szczegóły dotyczące Akademii, terminów i tematyki wykładów.Wielkopolski OKIDP
Harmonogram szkoleń, warsztatów i konferencji na II półrocze 2012 r. organizowanych przez Wielkopolski. Szczegóły
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte
dla doradców podatkowych. Harmonogram posiedzeń.
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

 

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Sejm nie zdąży uchwalić reguły wydatkowej
Samorządy mogą konstruować budżety na przyszły rok bez uwzględniania reguły wydatkowej. Projekt utknął w uzgodnieniach międzyresortowych. Budżetu nie będzie w stanie uchwalić nawet 150 gmin z powodu nie spełnienia ustawowych wymogów. W kolejnym roku może być podobnie. W 103 jednostkach wykonane dochody ze sprzedaży majątku w 2011 r. nie pokrywały różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W związku z tym zagrożone jest uchwalenie budżetu na 2014 r., w którym wchodzi w życie formuła obliczania indywidualnego wskaźnika zadłużania. Jednostki muszą więc ciąć wydatki i ograniczać zadłużenie. W tej sytuacji reguła wydatkowa, która dodatkowo miałaby ograniczyć deficyt samorządów, może się okazać zbędna. Już dziś pewne jest, że projektowana reguła wydatkowa w samorządach nie wejdzie w życie w zaplanowanym pierwotnie terminie. Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych znajduje się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Obecnie jest on na etapie uzgodnień międzyresortowych. Z projektu wynika natomiast, że pewne ograniczenia powinny zacząć działać do 30 września. Przepisy te trzeba więc będzie zmienić.

Cypryjskie spółki zostaną pozbawione preferencji 
Ogłoszona została ustawa z 13 lipca 2012 r. o ratyfikacji protokołu między Polską a Cyprem o zmianie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji 22 marca 2012 r. Do najważniejszych zmian należy ograniczenie podatku u źródła, należnego z tytułu wypłaty dywidend oraz odsetek, do maksymalnie 5% kwoty dywidendy lub odsetek. Ponadto z umowy zniknie klauzula tax sparing, która pozwala zmniejszyć opodatkowanie dywidend wypłacanych polskim udziałowcom będącym osobami fizycznymi, do poziomu 9%. W efekcie dochody dywidendowe polskich osób fizycznych będą podlegały w Polsce opodatkowaniu 19% PIT. Ustawa w sprawie ratyfikacji opublikowana została w Dzienniku Ustaw z 24 sierpnia 2012 r., poz. 960. Wejdzie w życie 8 września. Oznacza to, że zmienione postanowienia będą miały zastosowanie do dochodów osiąganych przez podatników, począwszy od 1 stycznia 2013 r.

Praca w Islandii będzie korzystniej rozliczana w PIT 
Do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy w sprawie ratyfikacji protokołu do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i Islandią, sporządzonej w Reykjaviku 19 czerwca 1998 r. Protokół został podpisany 16 maja 2012 r. Najważniejszą zmianą jest zastąpienie dotychczasowej metody unikania podwójnego opodatkowania, tj. odliczenia proporcjonalnego, korzystniejszą metodą – wyłączenia z progresją. Dotychczas, jeśli w Islandii stosowane są dużo wyższe progi, a stawki PIT dla określonej wysokości dochodu są niższe niż w Polsce, podatnik zawsze, rozliczając się w kraju, zobowiązany jest do dopłaty różnicy między podatkiem do zapłacenia w Polsce a podatkiem zapłaconym za granicą. Przyjęcie metody wyłączenia z progresją całkowicie eliminuje ten problem. Dodatkowo protokół wprowadza pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych (obecnie w umowie obowiązuje wersja skrócona klauzuli).

MF: wpływy z VAT mogą być niższe
Ministerstwo Finansów przyznaje, że w tym roku budżetowe dochody z VAT mogą okazać się niższe od planu, ale i tak nie przewiduje nowelizacji budżetu. Ekonomiści alarmują, że tegoroczny budżet trudno będzie domknąć, przede wszystkim właśnie ze względu na istotne ubytki w dochodach z VAT. Już po lipcu okazały się o 1,7% niższe niż rok wcześniej i do końcu roku może z tego tytuły zabraknąć co najmniej 10 mld zł (wedle pesymistycznych prognoz nawet 14–18 mld zł). Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że znaczne odchylenie wpływów VAT od przewidywań w pierwszej połowie roku to efekt dynamicznego wzrostu eksportu. Im więcej eksportujemy, tym są większe kwoty zwrotów dla firm. Jednocześnie przyznaje, w całym 2012 r. należy spodziewać się niższych niż zaplanowano w ustawie budżetowej wpływów z VAT. Mimo to podkreśla, że choć wiele ostatecznie będzie zależało od rozwoju kryzysu w strefie euro, to w chwili obecnej nie widzi istotnego zagrożenia wykonania budżetu. Zdaniem ministerstwa w kasie państwa wciąż mamy bowiem pewne bufory bezpieczeństwa.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Organ musi określić faktyczną powierzchnię budynku
Jeśli organ podatkowy miał wątpliwości co do prawdziwości danych deklarowanych przez podatnika z tytułu podatku od nieruchomości, to powinien podjąć czynności mające na celu ustalenie rzeczywistej powierzchni użytkowej budynków, w szczególności ustalić, czy w budynku były dokonywane czynności, które mogły skutkować zmianą wielkości tej powierzchni.
(wyrok NSA z 1 czerwca 2012 r. - II FSK 2387/10)

Zaświadczenie z urzędu skarbowego chroni jak interpretacja
Naczelnik urzędu skarbowego, który wydał przedsiębiorcy zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia VAT, z tytułu zakupu samochodu, nie może zmienić swojego stanowiska i wydawać decyzji określającej zobowiązanie podatkowe.
(wyrok NSA z 4 czerwca 2012 r. – I FSK 1367/11)

Koszty i straty
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności na podstawie art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy o PIT albo na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o CIT następuje przy uwzględnieniu wartości wierzytelności z należnym podatkiem od towarów i usług.
(uchwała siedmiu sędziów SN z 11 czerwca 2012 r. - I FPS 3/11)

Badania kliniczne są objęte 23% VAT
Zapłata szpitalowi za wykonanie badań klinicznych przez firmę farmaceutyczną nie jest zwolniona od podatku od towarów i usług. Oznacza to, że jest obciążona 23% stawką VAT. Takie badania nie mają związku z opieką medyczną, która jest objęta zwolnieniem.
(wyrok NSA z 20 czerwca 2012 r. - I FSK 406/12)

Uczestnik postępowania nie dotrze do akt przez Internet
Strona postępowania administracyjnego nie może żądać przesłania akt sprawy pocztą elektroniczną. Przepisy nie przewidują takiej możliwości.
(wyrok NSA z 21 czerwca 2012 r. - I OSK 769/12)

Więcej na temat powyższych orzeczeń

Koszty urlopu pracowników
Świadczenie urlopowe może być wypłacane przez pracodawcę zatrudniającego według stanu na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełny etat, jeżeli nie został utworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
(interpretacja Ministra Finansów z 17 kwietnia 2009 r. - DD6/033/28/KWW/09/PK-169)

Cash pooling
Obecnie wydawane indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące cash poolingu zawieranego przez podmioty powiązane z bankiem (podmiotem niepowiązanym z uczestnikami cash poolingu) świadczą, że takie umowy nie podlegają kontroli w zakresie cen transferowych, ponieważ nie są transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi.
(interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 11 maja 2012 r. - IPTPB3/423-56/12-2/KJ oraz Izby Skarbowej w Warszawie z 29 lutego 2012 r. - IPPB5/423-1162/11-4/JC)

Prowadzący szkołę nie zapłaci PIT
Różnica pomiędzy przychodem z dotacji oświatowej a sfinansowanymi z niej wydatkami nie jest obciążona podatkiem dochodowym niezależnie od jej przeznaczenia. W konsekwencji osoba prowadząca szkołę nie musi ewidencjonować dotacji w podatkowej księdze przychodów 1 rozchodów Przychodu nie wykazuje się także w zeznaniu podatkowym. To dlatego, że przychody zwolnione od podatku (m.in. dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) ani wydatki niebędące kosztami uzyskania przychodu nie są wykazywane w kolumnach księgi, na podstawie których określa się podstawę opodatkowania. Można je wpisać w kolumnie 16 (uwagi). Nie ma jednak takiego obowiązku.
Takie stanowisko potwierdziła Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 17 maja 2012 r. (IPTPB1/415-1A2/12-3/KSU)

Kiedy można zastosować koszty autorskie
Zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% jest możliwe, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego oraz, gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu - czyli gdy przejdą one na zamawiającego dzieło, lub gdy udzieli licencji na korzystanie z nich.
(interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 czerwca 2012 r. - IPPB4/415-259/12-2/JK2)

Zadatek pozwala uniknąć podatku
Osoba, która przed sprzedażą lokalu otrzyma nawet 90% ceny w formie zadatku, nie musi rozliczać się z fiskusem.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 czerwca 2012 r. - IPTPB2/415-189/12-2/KK)

Więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁ PODATKOWY

Zwrot wydatków związanych z podróżą służbową a przychód pracownika. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.