e-Biuletyn/16/2011 , numer (16), 16.08.2011

e-Biuletyn/16/2011 , numer (16), 16.08.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,
 
Miło nam poinformować, że w systemie mDoradca są już dostępne pierwsze szkolenia e-learningowe: „Dochody nieujawnione - zasady opodatkowania, postępowanie podatkowe” (prelekcję prowadzi adw. dr Dariusz Strzelec) oraz „Najważniejsze orzecznictwo ETS w zakresie VAT w 2010 r.” (prelekcję prowadzą Janina Fornalik i Marcin Zawadzki). Zaraz po wakacjach zostaną zmieszczane aktualne szkolenia, co ułatwi doradcom podatkowym wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez uchwałę regulującą zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych (uchwała KRDP nr 750/2010). Bezpłatne dla członków Izby e-szkolenia - dostępne w dowolnym miejscu i - staną się z pewnością ciekawą alternatywą dla tradycyjnych szkoleń. Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzania serwisu mDoradca, gdzie  można także zapisać się na szkolenia organizowane przez Regionalne Oddziały KIDP i wypełnić wniosek o przyznanie punktów za szkolenia spoza Izby. O portalu szkoleniowym KIDP będziemy szeroko pisać w nabliższym wydaniu Biuletynu KIDP.

Redakcja e-Biuletynu
 
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Zasady opłacania składek członkowskich
W porozumieniu z Krajową Radą Doradców Podatkowych uprzejmie przypominamy, że w okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. składka członkowska wynosi ona 75 zł miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód i 15 zł miesięcznie od doradcy podatkowego, który zgłosił przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego (tj. 20% składki podstawowej). Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czytaj więcej
 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują… 

 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (17-30 sierpnia 2011 r.)
 
23 sierpnia 2011 r, Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Zmiany w prawie pracy w 2011 r. Czy koniec obowiązywania pakietu antykryzysowego oznacza koniec umów na czas określony? Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
 
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP - już poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy
 

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
 
Dolnośląski
W II połowie sierpnia zostanie ogłoszony konkurs fotograficzny dla doradców podatkowych "Wspomnienie z wakacji", który jest wspólnym przedsięwzięciem Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz firmy Unimex. Trzyosobowa Komisja konkursowa wybierze najciekawsze zdjęcie, które wykonane przez doradców podatkowych podczas wakacji. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Finał konkursu przewidziano na październik 2011 r.
 
Małopolski OKIDP
W każdy ostatni czwartek miesiąca planowane są spotkania integracyjne doradców podatkowych. Najbliższe odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2011 r. o godz. 18.00 w restauracji Galimatias w Krakowie przy ul. Szerokiej 3.
 
Śląski OKIDP
Śląski Oddział KIDP zaprasza na IX Ogólnopolską Konferencję Podatkową pt. „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”, która 25 listopada 2011r. w Katowicach. Szczegóły.
Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP już teraz zaprasza na szkolenie wyjazdowe w Jaworzu k/Bielsko-Białej, które odbędzie się w dniach od 6-8 stycznia 2012 r. Przedmiotem szkolenia będą planowane zmiany w przepisach o podatku VAT, w podatkach dochodowych (PDOF i PDOP), najnowsze kierunki zmian w ordynacji podatkowej, wykładnia prawa podatkowego na przykładach oraz etyka doradcy podatkowego. Szczegóły.
 
Zachodniopomorski OKIDP
27-28 sierpnia 2011 r. w Mrzeżynie odbedą się warsztaty integracyjno – szkoleniowe połączone z II Zachodniopomorskim Spływem Kajakowym Doradców Podatkowych Regą.
PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
 
Projekt Stanowiska Rządu dotyczącego Zielonej Księgi "Unowocześnienie dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych"
Rządowy projekt ustawy o wymianie ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Wielka Brytania ogranicza zwolnienie
Rząd Wielkiej Brytanii obniży od 15 listopada 2011 r. tzw. próg wartości towarów w przesyłkach (LVCR) z 18 do 15 funtów, który zwalnia z VAT. Zgodnie z warunkami LVCR eksporterzy spoza Unii Europejskiej mogą importować produkty niskiej wartości, czyli towary o wartości do 18 funtów, na rynek Wielkiej Brytanii bez VAT, który obecnie wynosi 20% Zwolnienie ma zastosowanie do produktów spoza UE, w tym USA i Azji, ale jest coraz częściej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytoriach bliższych Wielkiej Brytanii, takich jak Wyspy Normandzkie.

Szwajcaria ma nową umowę
Szwajcarskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało o wejściu w życie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Gruzją i Szwajcarią. Umowa, która dotyczy podatków od dochodu i kapitału, ma przyczynić się do rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych. Postanowienia umowy będą miały zastosowanie do podatków pobieranych u źródła od kwot należnych lub wypłaconych po 1 stycznia 2012 r. oraz innych podatków. Podobnie jak w przypadku wielu takich umów podatek u źródła może być zmniejszony zgodnie z warunkami umowy. Umowa nie przewiduje obecnie przepisów dotyczących wymiany informacji zgodnie ze standardami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Donos w cenie
Celnicy w Wielkiej Brytanii nawołują obywateli do przesyłania wszelkich informacji na temat oszustw podatkowych, np. w zakresie podatku od gier, akcyzy, VAT oraz przemytu towarów, takich jak broń, alkohol, papierosy i dzieła sztuki. Dostępne są różne formy kontaktu z fiskusem. Chętni mogą składać donosy, dzwoniąc pod numer gorącej linii. Działa również skrzynka e-mailowa, na którą można przesyłać wypełnione specjalne formularze. Tradycjonaliści mogą przesyłać donosy pocztą i nie martwić się o koszty przesyłki. Poniesie je aparat skarbowy. Informacje mogą być anonimowe, ale jeżeli donosiciel poda swoje dane, może liczyć na nagrodę. Oficjalnie akcja uzasadniona jest potrzebą ochrony brytyjskiej gospodarki.

Podatek od pożyczek był bezprawny
Nałożenie w latach 2007 – 2008 podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczki udzielanej spółkom przez ich wspólników było niezgodne z prawem wspólnotowym. ETS orzekł, że przepisy unijne uniemożliwiają ponowne wprowadzenie przez państwo członkowskie podatku kapitałowego od pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez wierzyciela uprawnionego do udziału w zyskach owej spółki, jeżeli państwo to wcześniej zaniechało pobierania owego podatku. Taka sytuacja zaistniała w Polsce, która w momencie przystąpienia do UE zaniechała pobierania podatku odnośnie do tych czynności. Następnie wprowadziła go 1 stycznia 2007 r., aby ponownie uchylić z końcem 2008 r. Wyrok Trybunału w sprawie C- 212/10 z 16 czerwca 2011 r. został opublikowany w Dz.Urz. UE C 232 z 6 sierpnia 2011 r.

Rzecznik wniósł skargę na wywiad
Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego uprawnienia przysługujące m.in. wywiadowi skarbowemu w zakresie ingerencji w tajemnicę komunikowania się. Wywiad skarbowy w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych może zwracać się do operatorów o udostępnianie tzw. danych telekomunikacyjnych. Dotyczą one np. ustalenia danych osoby (użytkownika), która inicjuje połączenie i do której połączenie jest kierowane – w tym daty i czasu trwania połączenia. Zdaniem RPO przepisy regulujące dostęp do tych danych nie precyzują celu ich gromadzenia oraz nie wskazują kategorii osób, których tajemnica zawodowa musi być respektowana. Rzecznik uważa, że takie pozyskiwanie informacji nie podlega zewnętrznej formie kontroli, a istotna część danych nie jest niszczona, gdy dane te okazały się nieprzydatne z punktu widzenia realizowanych zadań.

 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Zagraniczny doradca z PIT według skali
Kanadyjczyk, który świadczy usługi doradcze w Polsce na podstawie umowy o pracę z rodzimą firmą, nie ma prawa do preferencyjnego ryczałtu.
(wyrok NSA z 21 lipca 2011 r. – II FSK 446-447/10)

 
Ulga meldunkowa dotyczy także gruntu
Zwolniony z podatku jest nie tylko zysk ze sprzedaży budynku, ale także działki, na której stoi.
(wyrok NSA z 26 lipca 2011 r. – II FSK 416/10)

 
Promocja towarów innego podatnika nie podlega VAT
Wspólne działania marketingowe dwóch firm, które mają zwiększyć ich sprzedaż, nie są świadczeniem usług.
(wyrok NSA z 28 lipca 2011 r. – I FSK 1452/10)

 
Ulotki bez daniny
Towar w rozumieniu ustawy o VAT musi mieć jakąś określoną wartość konsumpcyjną, aby możliwe było naliczenie podatku.
(wyrok NSA z 28 lipca 2011 r. – I FSK 1201/10)

 
Zmiana przeznaczenia samochodu bez zwolnienia
Przekazanie na cele prywatne firmowego auta, od którego odliczono cały VAT, podlega opodatkowaniu. O tej zasadzie nie powinni zapominać przedsiębiorcy, którzy wycofują samochód z działalności gospodarczej i przejmują go do osobistego, prywatnego użytku.
(wyrok NSA z 2 sierpnia 2011 r. – I FSK 1233/10)
 
Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń

 
Dostawa materiału genetycznego korzysta z 8% stawki VAT
Podatnik, który zajmuje się dostawą materiału genetycznego, nasienia knurów i nasienia bydła, może stosować 8% stawkę VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 lipca 2011 r. – ILPP1/443-617/11-3/MK)

 
Jeśli jedna strona umowy rozlicza VAT, druga nie zapłaci PCC
Umowa pożyczki dla wspólników nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli jedna ze stron z tytułu transakcji jest opodatkowana lub zwolniona z VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 lipca 2011 r. – IPTPB2/436-17/11-4/KR)

 
Poczęstunek jest nieopodatkowany
Od zjedzonych posiłków i wypitych napojów przez pracowników podczas firmowego szkolenia spółka nie musi płacić VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 lipca 2011 r. – IPTPP1/443-67/11-2/IG)

 
Wiek chorego dziecka nie ma wpływu na ulgę
Pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego z ZUS na niepełnosprawne dziecko nie pozbawia rodzica ulgi prorodzinnej w PIT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 lipca 2011 r. – IPTPB2/415-130/11-4/KO)

 
Wysokość stypendium gmina wykaże w PIT-8S
Pomoc socjalna dla uczniów wypłacona z gminy jest w całości zwolniona z podatku. Od wypłat motywacyjnych nie trzeba płacić PIT do wysokości 3,8 tys. zł rocznie.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 lipca 2011 r. – IPTPB2/415-82/11-4/GG)
 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE

 
Czy wspólnikom  zlikwidowanej spółki cywilnej przysługuje zwrot VAT? Wyrok NSA z 17 marca 2009 r., I FSK 148/08. Czytaj więcej
 
Zmiany w regulacji opodatkowania zysków kapitałowych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.