e-Biuletyn/16/2010, numer (16), 17.08.2010

e-Biuletyn/16/2010, numer (16), 17.08.2010
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
Akcja "Doradcy podatkowi powodzianom" trwa nadal!
 
W związku z trwającym dramatem osób na zalanych terenach oraz rosnącym rozmiarem szkód wywołanych przez żywioł, ponawiamy apel o wsparcie akcji "Doradcy podatkowi powodzianom". W wyniku zbiórki pieniędzy prowadzonej wśród doradców podatkowych na rzecz poszkodowanych przez powódź, zebrano dotychczas prawie 25.000 zł. Specjalny numer konta bankowego, na które doradcy podatkowi mogą w dalszym ciągu dokonywać wpłat został umieszczony w panelu mDoradca, zakładka ogłoszenia. Krajowa Rada Doradców Podatkowych po zakończeniu zbiórki poinformuje o celu, na który zostaną przeznaczone zebrane środki.
 
Redakcja
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Można zgłaszać kandydatury do Komisji Egzaminacyjnej
 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła w trybie obiegowym uchwałę nr 266/2010 z 13 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury delegowania przedstawicieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.
Uchwała – poza procedurą – zawiera również kryteria obowiązujące przy delegowaniu doradców podatkowych do Komisji oraz ankietę zgłoszeniową dla doradców ubiegających się o delegowanie do Komisji.
Uchwała uwzględnia zmianę przepisów ustawy o doradztwie podatkowym z 10 czerwca 2010 r., uchwałę 22/2010 III Zjazdu KIDP z 16 stycznia 2010 r. w sprawie delegowania doradców podatkowych do PKE oraz uchwałę nr 178/2010 KRDP z 8 czerwca 2010 r.
 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują…
 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (17 sierpnia - 11 września 2010 r.)
 
2 września 2010 r., Szczecin (zachodniopomorski OKIDP) - Bieżące kontrowersje w podatkach dochodowych. Szczegóły
 
7 września 2010 r., Łódź (łódzki OKIDP) - Szkolenie z zakresu BHP - dla pracodawców i pracowników. Szczegóły
 
9 września 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Warsztat doradcy podatkowego. Szczegóły 
 
11 września 2010 r. Poznań (wielkopolski OKIDP) - Dzień Rodziny. Szczegóły 
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajduje się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia. Kalendarz szkoleń oddziałów, których strony internetowe nie są zintegrowane z serwisem KIDP tj.:  podlaskiego i pomorskiego, znajduje się na stronach internetowych tych oddziałów.

 
Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby
 
Podlaski OKIDP
20 sierpnia br. odbędzie się posiedzenie Zarządu Podlaskiego OKIDP.
 
Warmińsko-mazurski OKIDP
30 sierpnia br. odbędzie się posiedzenie Zarządu Warmińsko-mazurskiego OKIDP.
 
Redakcja serdecznie dziękuje Regionalnym Oddziałom KIDP za informacje przesłane do tego wydania e-Biuletynu  - zapraszamy do współpracy przy kolejnych.
PRACE LEGISLACYJNE
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych (od ostatniego wydania e-Biuletynu). Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy.
 
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o transporcie drogowym.
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych, stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na rok 2011.
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy - Ordynacja podatkowa.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej w zakresie opodatkowania spadków w UE.


PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Nie odliczysz podatku od zakupu samochodów i paliwa
Trwają prace nad założeniami do nowelizacji ustawy o VAT oraz ustawy o transporcie drogowym. Jedną z konsekwencji zmian ma być likwidacja preferencyjnych warunków odliczania VAT od zakupu samochodów z tzw. kratką oraz paliwa do nich.
Produkcja i sprzedaż produktów rolnych bez PIT
Trwają prace nad senackim projektem nowelizacji ustawy o PIT. Celem zmian jest wyłączenie spod opodatkowania PIT produkcji i sprzedaży produktów rolnych w niewielkim zakresie.

PESEL zamiast NIP
Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Konsekwencją zmian ma być zastąpienie NIP przez PESEL dla podatników będących osobami fizycznymi, prowadzących działalność gospodarczą, którzy nie płacą VAT.

Czy odliczysz VAT od zakupu nieruchomości?
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt założeń do nowelizacji ustawy o VAT, która wprowadzi zmiany zasad odliczania VAT od zakupu nieruchomości.
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy są kosztem
Wypłata świadczeń na rzecz pracowników z tytułu wypadków przy pracy jest kosztem uzyskania przychodów. Wydatki te są pośrednio związane ze źródłem przychodów. Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jednorazowych odszkodowań na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 16 ustawy o CIT dotyczy wyłącznie świadczeń wypłacanych zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
(Wyroki WSA we Wrocławiu z 13 lipca 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 539/10, I SA/Wr 538/10).
 
Wysokość akcyzy na samochody
Kwota podatku akcyzowego nakładanego na importowane pojazdy nie może przewyższać rezydualnej kwoty tego podatku zawartej w wartości rynkowej podobnych pojazdów, które zostały wcześniej zarejestrowane w Polsce. Naruszenie tej zasady dyskryminuje podatnika.
(Wyroki WSA w Gliwicach z 13 lipca 2010 r., sygn. akt III SA/Gl 96-2/10, III SA/Gl 961/10).
 
Rozwiedziony ojciec nie traci prawa do ulgi
Rodzic, który po rozwodzie nie mieszka z dziećmi, ale posiada pełnię praw rodzicielskich i dokłada się do ich utrzymania, może odliczyć połowę ulgi rodzinnej.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 lipca 2010 r., sygn. IPPB4/415-231/10-4/SP).

Przy przewłaszczeniu rzeczy nie ma amortyzacji
Zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie powoduje brak prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez wierzyciela od przewłaszczonej rzeczy.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 lipca 2010 r., sygn. IPP-B3/423-330/10-2/GJ).

 
WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
Nowe stawki VAT - sprawdź, co zdrożeje!
Zgodnie z przyjętymi założeniami zmian w zakresie obowiązujących stawek VAT od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka VAT zostanie podniesiona z 22% do 23%. Zmianie ulegną również stosowane dotychczas stawki obniżone - 7% i 3 %. Od 2011 r. wynosić one będą odpowiednio: 5% i 8%. Czytaj więcej
 
Niedostateczna kapitalizacja (cz.II). Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.