e-Biuletyn/16/2009, numer (16), 5.01.2009

e-Biuletyn/16/2009, numer (16), 5.01.2009
KOMUNIKATY
III Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, 15-17.01.2010 r.

Zbliża się najważniejsze wydarzenie dla środowiska doradców podatkowych - III Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych (KZDP). Podczas Zjazdu delegaci reprezentujący doradców podatkowych z 16 Regionalnych Oddziałów Izby, będą decydować o najstotniejszych kwestiach związanych z wykonywaniem zawodu.  
W części serwisu KIDP poświęconej III KZDP znajdują się informacje związane z organizacją tego wydarzenia:

- wyniki Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach KIDP oraz lista delegatów na III KZDP
- statystyczne zestawienie obecności delegatów na II KZDP, członków KRDP II kadencji
- Uchwała 185/2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 150/2009 z dnia 9 września 2009 r. w sprawie zwołania III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.
Dostępne są także stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie rekomendacji III Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych:

- projektu regulaminu działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych,
- w zakresie zmian do ustawy o doradztwie podatkowym,
- dot. zakresu zmian ustrojowych do ustawy o doradztwie podatkowych,
- projektu uchwały w sprawie działań samorządu w związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 12 stycznia 2009 r.,
- dot. ograniczenia udziału członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego,
- projektów uchwał wynikających bezpośrednio z projektu Regulaminu działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
- projektu uchwały w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 
- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości składek członkowskich.
 
Sprawozdania organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych są dostępne po zalogowaniu w module mDoradca.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zachęcamy Państwa do zadawania pytań związanych z codziennym funkcjonowaniem kancelarii podatkowych w zakresie organizacji biura, zarządzania oraz marketingu. Prosimy o wypełnienie formularza Zadaj pytanie. Odpowiedzi będą zamieszczane w kolejnych wydaniach e-Biuletynu.
PODATKI
Jaki limit obrotu zwalnia od VAT?
W dniu 18 grudnia 2009 r. została ogłoszona nowelizacja ustawy o VAT z 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. nr 215, poz. 1666). Nowela podwyższa roczny limit obrotu, zwalniający od VAT podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 złotych. Ustawa przewiduje stopniowe podwyższanie limitu. W 2010 roku wynosi on 100.000 złotych, a w 2011 r. - 150.000 zł.

Nowe wzory dokumentów
W dniu 1 stycznia 2010 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 55, poz. 539). Do rozporządzenia wprowadzony został nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R) oraz wzór potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE (VAT-5UE).

Działy specjalne produkcji rolnej
W dniu 1 stycznia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 16 września 2009 r. określające normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w tym roku. Są to normy dla takich upraw i produkcji, jak uprawy w szklarniach ogrzewanych i nieogrzewanych, tunelach foliowych, uprawy grzybów i grzybni, wylęgarnie i produkcja drobiu, zwierząt futerkowych czy laboratoryjnych, a także hodowla zwierząt poza gospodarstwem rolnym, np. kotów i psów rasowych.
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI

Czy odsetki od kredytu na wykup akcji zaliczysz do kosztów?
Kosztów kredytu (prowizji, odsetek), zaciągniętego na wypłatę udziałowcowi wynagrodzenia za umarzane akcje, nie można uznać za wydatki zaliczane do kosztów podatkowych.
(Wyrok WSA w Warszawie z 16 listopada 2009 r., III SA/Wa 898/09)
 
Czy w związku z wyksięgowaniem przez podatnika faktury, której fizycznie nie posiada, podatnik powinien płacić podatek dochodowy i VAT od tej faktury?
Wystawienie faktury przez podatnika spowodowało u niego powstanie obowiązku podatkowego w zakresie PIT, którego uregulowanie wraz z odsetkami stanowiło jego obowiązek.
(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 grudnia 2009 r., IPPB1/415-678/09-6/JB)
WSKAZÓWKI PODATKOWE

Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej czytaj więcej
 
Podatkowe aspekty działalności organizacji pozarządowych czytaj więcej
 
Założenia do zmian w ustawach podatkowych czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.