e-Biuletyn/15/2014, numer (15), 12.08.2014

e-Biuletyn/15/2014, numer (15), 12.08.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
10 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem przepisów ustawy o doradztwie podatkowym w brzmieniu sprzed nowelizacji z przepisami, które są już obowiązującym prawem, a także z komentarzem zamieszczonym w dzisiejszym e-Biuletynie, w dziale "Podatki w praktyce".

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Szkolenie z zakresu danych osobowych
W związku z planowanym szkoleniem dla doradców podatkowych z zakresu ochrony danych osobowych, które zostanie nagrane i udostępnione wszystkim doradcom podatkowym w systemie mDoradca, serdecznie zachęcamy do zgłaszania zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, które stwarzają problemy bądź budzą wątpliwości. Wiadomości w tej sprawie należy kierować na adres: biuro@kidp.pl (w temacie podając „GIODO”), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września br.

Konferencja organizowana przez Instytut Podatków dla Europy Środkowej i Wschodniej na Uniwersytecie Viadrina
Zapraszamy wszystkich doradców podatkowych do udziału w konferencji organizowanej przez Instytut Podatków dla Europy Środkowej i Wschodniej na Uniwersytecie Viadrina o tematyce "Opodatkowanie przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej. Przegląd sytuacji, trendy i praktyczne pytania po 10 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej". Konferencja odbędzie się w terminie 23-24.10.2014r. i będzie prowadzona w j. niemieckim. Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Małopolski OKIDP
Zarząd Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych podjął decyzję o organizacji stałej akcji udzielania informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. W tym celu Zarząd MOKIDP nawiązał współpracę z Urzędem Miasta Krakowa. Akcja polegać będzie na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy będą mogli uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej np. wybór formy opodatkowania, wyłączenie z form opodatkowania, obowiązek rejestracji do podatku VAT, obowiązek zgłoszenia do podatku akcyzowego, obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej itp. Najbliższy dyżur został zaplanowany na dzień 25 sierpień 2014 r.

Podkarpacki OKIDP
Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP. Informacje o organizowanych wykładach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie Oddziału. Zapraszamy także na IV Podkarpacki Rajd Bieszczadzki Doradców Podatkowych, który odbędzie się  w dniach 26-28 września 2014 r.
W dniach  21-22 listopada br. w Przemyślu  odbędzie II Podkarpacka Konferencja pod patronatem Zakładu Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w współpracy z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem przewodnim konferencji, będą „Współczesne problemy procedury podatkowej”.

Pomorski OKIDP
W dniach 26.08–02.09.2014 r.odbędzie się wyjazd integracyjny Amsterdam – Wersal – Paryż – Bruksela – Brugia.
Oddział nawiązał współpracę z Urzędem Miejskim w Gdyni w zakresie pełnienia dyżurów przez doradców podatkowych w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.
Podjęto działania w zakresie zmiany siedziby PO KIDP.

Śląski OKIDP
Zapraszamy Państwa do składania zamówień na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na 2015 r. oraz długopisów przygotowanych przez Śląski Oddział KIDP z możliwością umieszczenia indywidualnego nadruku na stopce kalendarza oraz na długopisie. Szczegóły
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń organizowanych przez Śląski Oddział KIDP. Szczegóły
Posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP - 26.08.2014 r.

Wielkopolski OKIDP
Trwają przygotowania do Konwentu Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 24-26 października 2014 r. Celem Konwentu będzie wypracowanie wspólnego stanowiska przedstawicieli Zarządów wszystkich regionów w zakresie rozwoju i promocji naszego zawodu.
Zapraszamy na posiedzenia Zarządu WO KIDP, które są otwarte dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie odbędzie się 28 sierpnia 2014 r. o godz. 14.00 w siedzibie Oddziału.
Zapraszamy także do udziału w szkoleniach, warsztatach, wykładach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Informacje o ich terminach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Projekt założeń z dnia 2 sierpnia 2014 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Nowa ustawa o cenach zmieniła ustawy podatkowe
Od dziś obowiązuje ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług, która zastąpiła obowiązującą blisko 13 lat ustawę o cenach. Wprowadzenie nowej ustawy miało też wpływ na zmiany w kilku ustawach podatkowych. Szczegóły

Senat uchwalił ustawy ratyfikacyjne dotyczące umów podatkowych
Na zakończonym w czwartek posiedzeniu Senat uchwalił bez poprawek przedstawione przez rząd cztery ustawy o ratyfikacji umów podatkowych, które Polska podpisała z Kajmanami, Bermudami, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi. Szczegóły

Zmiany w PIT dotyczące nieujawnionych przychodów uderzą w podatników
Projekt nowych przepisów w zakresie opodatkowania dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zawiera szereg propozycji zmian, które są sprzeczne z Ordynacją podatkową – ostrzega Klaudia Kaniecka z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP. Szczegóły

PIT: nie ma służby, nie ma zwolnienia
Z katalogu zwolnień podatkowych wykreślono świadczenia osób otrzymywane z tytułu odbywania lub pełnienia nadterminowej zasadniczej służby wojskowej. Szczegóły

Czynności doradztwa podatkowego nie tylko dla doradców
W niedzielę, 10 sierpnia br., weszły w życie przepisy, które znoszą niektóre ograniczenia w podejmowaniu i wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego oraz czynności doradztwa podatkowego. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

CIT: odpis na lokal użytkowy też jest kosztem uzyskania przychodów
Odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych tworzony przez spółdzielnie mieszkaniowe, jako obciążający koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, do których należą lokale mieszkaniowe oraz lokale użytkowe, stanowi koszt uzyskania przychodów spółdzielni mieszkaniowej. Tak wynika z wyroku NSA z 24 czerwca 2014 r. Szczegóły

Gmina może odliczyć VAT od wydatków na uatrakcyjnienie terenów pod inwestycje
Mimo iż wydatki poniesione na melioracje oraz odwodnienie wyznaczonego obszaru wykonywać będzie, jako zadania własne, nie przesądza w kwestii możliwości odliczenia wydatków poniesionych na budowę spornych urządzeń. Zasadnicze znaczenie w tym względzie ma związek tych wydatków z czynnościami opodatkowanymi. Szczegóły

VAT: wypłata dywidendy niepieniężnej jest opodatkowana
W sytuacji, gdy spółka komandytowo-akcyjna dokonuje na rzecz swoich akcjonariuszy nieodpłatnego przekazania rzeczy przez tę spółkę nabytych lub wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas na gruncie ustawy o VAT dochodzi do dokonania nieodpłatnej dostawy towarów, która podlega opodatkowaniu. Tak wynika z wyroku NSA z 23 stycznia 2014 r. Szczegóły

TK: podatek od dochodów nieujawnionych niekonstytucyjny, ale powinien być przestrzegany
Przepis ustawy o PIT dotyczący podatku od dochodów nieujawnionych jest niezgodny z konstytucją. Tak orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny odraczając jednocześnie utratę jego mocy obowiązującej o osiemnaście miesięcy. Szczegóły

CIT: nieterminowe płacenie ZUS-u nie może być celem statutowym podatnika
Wydatki na nieterminowe płacenie składek na ubezpieczenie społeczne jak również uiszczanie kosztów postępowania egzekucyjnego nie należą do kategorii dochodów przeznaczonych na cele statutowe podatnika. Tak wynika z wyroku NSA z 29 lipca 2014 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

PIT: doktoratu przedsiębiorca nie wrzuci w koszty
Wydatki związane z uzyskaniem tytułu doktora należy ocenić jako wydatki mające charakter osobisty, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 kwietnia 2014 r. Szczegóły

PIT: odszkodowanie za błąd lekarza jest zwolnione z podatku
Świadczenia otrzymywane i wypłacane przez ubezpieczyciela w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 czerwca 2014 r. Szczegóły
   
PIT: spłata byłego męża nie jest korzystna podatkowo
Do kosztów odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego podatnik nie może zaliczyć faktycznej spłaty dokonanej na rzecz byłego małżonka. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 maja 2014 r. Szczegóły

PIT: nieuszczuplony majątek to też przysporzenie
Osoba, która otrzymała z funduszu inwestycyjnego pieniądze na zorganizowanie pogrzebu członka rodziny, musi zapłacić od nich podatek. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 czerwca 2014 r. Szczegóły

VAT: uczestnik konferencji może też być turystą
Organizacja czasu wolnego od zajęć merytorycznych, czy transport uczestników konferencji w związku z organizacją czasu wolnego stanowią świadczenia, które nie są niezbędne do rzetelnego i właściwego świadczenia usługi polegającej na organizacji konferencji lub szkolenia. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 lipca 2014 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Nadpłata – co stanowi nadpłatę w rozumieniu o.p.?
Zagadnienie nadpłaty podatkowej wielokrotnie było przedmiotem analizy prowadzonej przez sądy administracyjne. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy dopatrywać się w braku ustawowej definicji instytucji nadpłaty. Mnogość orzeczeń, przedmiotem których jest rozstrzygnięcie, czy dana kwota stanowi nadpłatę skłoniła do zaprezentowania części z nich, tworzących dużą i w miarę spójną linię orzeczniczą. Szczegóły

Projekt założeń projektu ustawy o podatku od towarów i usług z 25 czerwca 2014 r.
Komentarz odnosi się do najistotniejszych, projektowanych zmian w ustawie o VAT, które swoim zakresem obejmą regulacje dotyczące prawa do odliczenia, zwolnień czy obrotu tzw. towarami wrażliwymi. Zmiany dotyczą szerokiego grona podatników, m.in. jednostek samorządu terytorialnego, branży finansowej czy paliwowej. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie dotyczy zastosowania art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku faktur objętych factoringiem. 1. Podatnik otrzymuje fakturę od dostawcy z terminem płatności wynoszącym np. 120 dni. Jednak dostawca ceduje należności wynikające z tej faktury na rzecz faktora, który dokonuje płatności na jego rzecz z potrąceniem dyskonta stanowiącego wynagrodzenie za transakcję. O dokonanej transakcji podatnik jest informowany. Na podstawie otrzymanej informacji wierzycielem podatnika staje się faktor, a zobowiązanie wobec dostawy zostaje rozliczone. Odpowiedź i uzasadnienie

Spółka z o. o. z branży informatycznej chce na swoim serwisie bezpłatnie umożliwiać pobieranie swojego oprogramowania. Jest to oprogramowanie współdziałające z oprogramowaniem innej firmy - jest takim rozszerzeniem. Samo nie działa. Mają być dwie opcje bezpłatnego pobierania:
1) pobrać może każdy, kto chce, ile razy chce. Dostęp publiczny;
2) pobrać może tylko ta firma, która spełni jakiś warunek, np. polubi spółkę na facebooku.
W regulaminie serwisu jest napisane, że serwis jest dla firm, ale fizycznie możliwość pobrania ma każdy w tym pierwszym przypadku. W tym drugim jest możliwość kontrolowania tego - użytkownik musi się zarejestrować. Czy takie bezpłatne pobieranie będzie podlegało pod VAT? Jeśli tak to jak wycenić wartość takiego przychodu? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.