e-Biuletyn/14/2014, numer (14), 22.07.2014

e-Biuletyn/14/2014, numer (14), 22.07.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

w panelu mDoradca jest już dostępny mechanizm umożliwiający każdemu doradcy podatkowemu samodzielne tworzenie materiałów biurowych zgodnych z Księgą Wizualizacji KIDP. Na gotowych wzorach teczki, koperty, papieru firmowego, wizytówki i notatnika można umieścić dane i logotyp doradcy podatkowego (kancelarii podatkowej), a następnie wydrukować je we własnym zakresie lub przekazać gotowe pliki drukarni. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z instrukcją korzystania z generatora! Szczegóły

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Podpisano list intencyjny pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej
We wtorek, 8 lipca br. w Warszawie został podpisany list intencyjny pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczący szerokiej współpracy obu organizacji. Ma ona przede wszystkim polegać na podejmowaniu wspólnych działań, które mogłyby wpłynąć pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości oraz zawodu doradcy podatkowego, jako zawodu zaufania publicznego w Polsce. Szczegóły

Nowe szkolenie e-learningowe - "Kontrola skarbowa i podatkowa"
Informujemy, że w panelu mDoradca zostało zamieszczone nowe szkolenie e-learningowe pt. "Kontrola skarbowa i podatkowa". Prowadzący: prof. dr hab. Adam Mariański, Mateusz Latkowski, Aneta Nowak-Piechota. Seminarium odbyło się 12 czerwca 2014 roku w siedzibie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w Warszawie. Szczegóły

Konferencja organizowana przez Instytut Podatków dla Europy Środkowej i Wschodniej na Uniwersytecie Viadrina
Zapraszamy wszystkich doradców podatkowych do udziału w konferencji organizowanej przez Instytut Podatków dla Europy Środkowej i Wschodniej na Uniwersytecie Viadrina o tematyce "Opodatkowanie przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej. Przegląd sytuacji, trendy i praktyczne pytania po 10 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej". Konferencja odbędzie się w terminie 23-24.10.2014r. i będzie prowadzona w j. niemieckim. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Podkarpacki OKIDP
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP. Szczegóły
Zapraszamy na IV Podkarpacki Rajd Bieszczadzki Doradców Podatkowych, który odbędzie się  w dniach 26-28 września 2014 r.
W dniach  21-22 listopada br. w Przemyślu odbędzie II Podkarpacka Konferencja pod patronatem Zakładu Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w współpracy z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem przewodnim konferencji, będą „Współczesne problemy procedury podatkowej.”

Śląski OKIDP
Zapraszamy Państwa do składania zamówień na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na 2015 r. oraz długopisów przygotowanych przez Śląski Oddział KIDP z możliwością umieszczenia indywidualnego nadruku na stopce kalendarza oraz na długopisie. Szczegóły
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń organizowanych przez Śląski Oddział KIDP. Szczegóły
Posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP - 29.07.2014 r.

Wielkopolski OKIDP
Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w drugim półroczu 2014 r. Informacje o organizowanych wykładach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych
Postulaty zmian w ustawie - Ordynacja podatkowa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
Projekt ustawy z dnia 9 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Rejestracja w CRP KEP jest bezpłatna
W związku z pojawieniem się listów do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z żądaniem uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, resort finansów poinformował, że nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP. Szczegóły

TK rozpozna sprawę opodatkowania świadczeń, które mogą być potencjalnie otrzymane przez pracownika
Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Prezydenta Konfederacji Lewiatan dotyczący opodatkowania świadczeń, które mogą być nawet potencjalnie otrzymane przez pracownika w związku z pozostawaniem przez niego w stosunku pracy, a które są dodatkowo ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę. Szczegóły

Rząd chce zmniejszyć możliwość transferowania zysków do rajów podatkowych
Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o CIT i PIT. Ma ona ukrócić praktyki firm polegające na transferowaniu zysków do rajów podatkowych w celu uniknięcia lub obniżenia podatku. Choć trudno oszacować skalę tego problemu w Polsce, to coraz więcej ekspertów zwraca uwagę na niskie wpływy do budżetu, jakie trafiają z zysków firm - donosi agencja informacyjna Newseria. Szczegóły

BCC postuluje długie vacatio legis dla planowanych zmian w VAT
Zdaniem Business Centre Club (BCC), z uwagi na zakres zmian przewidzianych w zaprezentowanym przez resort finansów projekcie założeń do nowelizacji ustawy o VAT, należy umożliwić podatnikom dostosowanie się do nowych regulacji, a to wymaga odpowiednio długiego vacatio legis. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

CIT: opodatkowanie musi poczekać do wystąpienia wspólnika ze spółki
Wszelkie wypłaty z tytułu udziału w spółce osobowej powinny być opodatkowane wyłącznie w momencie wystąpienia wspólnika ze spółki, a nie w momencie dokonania tych wypłat. Tak stwierdził NSA w wyroku z 22 maja 2014 r. Szczegóły

PIT: rzeczowa wypłata zysku też jest obojętna podatkowo
Przekazanie przez spółkę jawną jej wspólnikom, tytułem wypłaty ich udziału w zysku, nieruchomości stanowiącej jej środek trwały nie jest odpłatnym zbyciem tej nieruchomości i nie powoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej. Tak wynika z wyroku NSA z 21 maja 2014 r. Szczegóły

Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń jest zgodne z konstytucją
Przepisy ustawy o PIT dot. opodatkowania dochodu pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń rozumiane w ten sposób, że „inne nieodpłatne świadczenie" oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika, są zgodne z konstytucją.
8 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta Konfederacji Lewiatan dotyczący opodatkowania świadczeń, które mogą być nawet potencjalnie otrzymane przez pracownika w związku z pozostawaniem przez niego w stosunku pracy, a które są dodatkowo ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę. Szczegóły

Odliczenie VAT: dobra wiara ma znaczenie
Dobra wiara ma znaczenie w wypadku ustalenia, że w danej sprawie wystąpił rzeczywisty obrót towarami lub usługami, ale ten, który według faktury miał być świadczącym usługę lub dostarczającym towar okazał się być jedynie firmantem ukrywającym wobec nabywcy dane określające rzeczywistego podatnika. Tak wynika z wyroku NSA z 5 grudnia 2013 r. Szczegóły

Akcyza od samochodów: długość ma znaczenie
Pickupy mogą być klasyfikowane do samochodów ciężarowych jeżeli maksymalna wewnętrzna długość podłogi do transportu towarów jest większa niż 50 proc. długości rozstawu osi pojazdu. Tak wynika z wyroku NSA z 25 marca 2014 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

PIT: firma nie wrzuci w koszty odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
Odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy z byłymi pracownikami nie klasyfikuje się do kosztów uzyskania przychodów. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 13 czerwca 2014 r. Szczegóły

VAT: parafia nie odliczy wydatków na remont kościoła
Parafia nie odliczy podatku naliczonego od wydatków poniesionych na remont kościoła. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 24 czerwca 2014 r. Szczegóły
   
Spółka zapłaci VAT od przekazania gruntu za zaległości podatkowe
Czynność przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu, w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyjaśnił organ podatkowy w interpretacji z 11 czerwca br. Szczegóły

PIT: fuszerki przedsiębiorca nie wrzuci w koszty
Zwrot należności za wadliwie wykonane prace nie traci charakteru odszkodowania za niewłaściwe wykonanie usługi. Tak przyjął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 2 czerwca 2014 r. Szczegóły

Stowarzyszenie nie musi dokumentować dotacji fakturą VAT
Dotacja otrzymana przez stowarzyszenie na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu dotyczącego organizacji powszechnej nauki pływania dla dzieci nie wymaga dokumentowania za pomocą faktur VAT - wyjaśnił organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z 23 czerwca 2014 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Formalnoprawna prawidłowość upoważnienia do czynności kontrolnych
W przypadku czynności kontrolnych wykonywanych w postępowaniu kontrolnym, czy też w kontroli podatkowej w sytuacji gdy dojdzie do zmiany osób upoważnionych do wykonywania kontroli, zakresu przedmiotowego kontroli oraz miejsca wykonywania czynności kontrolnych, normy prawne obligują organy kontroli skarbowej do wydania odrębnego upoważnienia, co nie powinno powodować wydłużenia czasu trwania kontroli (przewidywanego w pierwotnym upoważnieniu). Szczegóły

Podstawowe błędy przy wypełnianiu wniosków egzekucyjnych
Komentarz przedstawia najczęściej występujące braki formalne i błędy, które powodują niemożność wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub mogą wpływać na jego szybkość bądź skuteczność. Autorzy wskazują podstawowe warunki, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie egzekucji kierowany do komornika sądowego, aby nie został on oddalony z przyczyn formalnych oraz możliwie najlepiej wspomagał wykonanie orzeczenia sądu jako jedna z podstaw egzekucji. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jesteśmy spółką jawną (pełne księgi). Od 2006 r. firma jest związana umowami z licencjodawcą z Francji (certyfikat rezydencji). Umowy podpisujemy w sposób ciągły na dwa lata. Spółka zleca w fabrykach produkcję artykułów tekstylnych, a dzięki umowie licencyjnej na towarach może drukować postacie (bajkowe) objęte licencją. Odpowiedź i uzasadnienie

Jedna z naszych Spółek X powstała specjalnie po to aby przejąć (aport z innej spółki) znaki towarowe od innych Spółek z Grupy Kapitałowej po to aby można było te znaki amortyzować w Spółce X. Mieliśmy taką sytuację że do Spólki X zostały wniesione aportem znaki towarowe innej Spółki, zostały one przyjęte na wartości niematerialne i prawne oraz zaczęta została ich amortyzacja. Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.