e-Biuletyn/14/2010, numer (14), 6.07.2010

e-Biuletyn/14/2010, numer (14), 6.07.2010
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
Niespełna dwa tygodnie temu z prawdziwą radością przyjęliśmy informację o podpisaniu przez Prezydenta Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw. Oczekiwane przez nasze środowisko zmiany wejdą w życie po 30 dniach od ich publikacji w Dzienniku Ustaw.
Już wkrótce otrzymają Państwo - jak co kwartał – kolejne wydanie Biuletynu KIDP, w którym znajdzie się m.in. komentarz do zmian w ustawie oraz dodatek z ujednoliconym tekstem ustawy o doradztwie podatkowym. 
Tymczasem pozdrawiamy wakacyjnie i życzymy miłej lektury e-Biuletynu.
 
Redakcja 
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Kolejne inicjatywy w ramach akcji "Doradcy podatkowi powodzianom"
 
Z inicjatywy  Krajowej Rady Doradców Podatkowych został opracowany poradnik zawierający najważniejsze informacje dotyczące dostępnych form wsparcia dla ofiar powodzi, z uwzględnieniem konsekwencji wynikających z przepisów podatkowych. Publikacja składa się z następujących części:
- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek VAT,
- dokumentacja podatkowa i zapłata podatku.
 
Jednocześnie przypominamy, że nadal trwa akcja "Doradcy podatkowi powodzianom". W wyniku zbiórki pieniędzy prowadzonej wśród doradców podatkowych na rzecz poszkodowanych przez powódź, zebrano dotychczas prawie 22.000 zł.
Specjalny numer konta bankowego, na które doradcy podatkowi mogą w dalszym ciągu dokonywać wpłat został umieszczony w panelu mDoradca (zakładka ogłoszenia).
Krajowa Rada Doradców Podatkowych po zakończeniu zbiórki poinformuje o celu, na który zostaną przeznaczone zebrane środki.
Bardzo dziękujemy tym, którzy już wsparli naszą akcję i prosimy o dalszą pomoc.
 
Minął termin wpłaty II raty za ubezpieczenie OC
 
Przypominamy, że 30 czerwca br. mnął termin zapłaty drugiej raty ubezpieczenia OC. Osoby ubezpieczone w ramach Umowy Generalnej na 2010 r., powinny w tym terminie dokonać wpłaty na wskazany we wniosku numer konta bankowego (inny, niż nr konta składek członkowskich). 
 
Kalendarium KRDP - nowość w serwisie internetowym Izby
 
Serwis internetowy www.kidp.pl został wzbogacony o Kalendarium, w którym można przeglądać informacje dotyczące posiedzeń KRDP i Prezydium KRDP, konsultowanych aktów prawnych, ślubowania oraz szkoleń organizowanych przez KRDP.
Już wkrótce w Kalendarium znajdą się informacje o szkoleniach organizowanych przez Regionalne Oddziały KIDP.
 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują…
 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (6-20 lipca 2010 r.)
 
16 lipca 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Ubezpieczenia społeczne osób migrujących w celach zarobkowych po 1 maja 2010 r. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajduje się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia. Kalendarz szkoleń oddziałów, których strony internetowe nie są zintegrowane z serwisem KIDP tj.:  opolskiego, podlaskiego i pomorskiego, znajduje się na stronach internetowych tych oddziałów.
Informacje na temat szkoleń w regionalnych oddziałach KIDP pochodzą z informacji przekazanych przez Biura zarządów regionalnych oraz ze stron internetowych oddziałów.
 
Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby
 
Pomorski OKIDP
Przekazano do prasy lokalnej "Poradnik Podatkowy dla Powodzian". Doradcy podatkowi z regionu otrzymaja informację  o Regulaminie Postępowania Rozjemczego (Uchwała nr 134/2010 KRDP z dnia 8.06.2010 r.)
 
Redakcja serdecznie dziękuje Regionalnym Oddziałom KIDP za informacje przesłane do tego wydania e-Biuletynu  - zapraszamy do współpracy przy kolejnych.
PRACE LEGISLACYJNE
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych (od ostatniego wydania e-Biuletynu). Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy.
 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej w zakresie opodatkowania spadków w UE.
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Deklaracje VAT ważne do końca 2010 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług dotychczasowe wzory deklaracji VAT, które miały przestać obowiązywać wraz z końcem czerwca 2010 r., będą aktualne do końca roku.
Zmiana w ustawie o kontroli skarbowej
W dniu 1 lipca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 76, poz. 492). Zmiany są korzystne dla podatników i dotyczą zasad naliczania odsetek za zwłokę.

Masz Internet bezprzewodowy – czy skorzystasz z ulgi podatkowej?
Nadzwyczajna Sejmowa Komisja Przyjazne Państwo pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Celem zmian ma być umożliwienie odliczania wydatków na korzystanie z sieci użytkownikom bezprzewodowego Internetu.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Fuzja a PCC
Jeśli wynikiem połączenia spółek nie jest zwiększenie majątku lub podwyższenie kapitału zakładowego, to nie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych.
(Wyrok WSA w Warszawie z 25 czerwca 2010 r., III SA/Wa 583/10)
 
Dodatki do paliw są opodatkowane
Uszlachetniacze, które poprawiają jakość paliw silnikowych podlegają podatkowi akcyzowemu.
(Wyrok WSA w Warszawie z 25 czerwca 2010 r., III SA/Wa 94/10)
 
Nieodpłatne przekazanie mienia partnerom projektu nie podlega VAT
Nieodpłatne przekazanie przez gminę partnerom projektu mienia powstałego w wyniku jego realizacji nie podlega opodatkowaniu VAT.
(Wyrok WSA w Kielcach z 27 maja 2010 r., I SA/Ke 240/10)

 
Opieka nad pełnoletnim nie daje prawa do odpisu
Osoba, która się zajmuje ubezwłasnowolnionym pełnoletnim rodzeństwem, nie może skorzystać z ulgi na dzieci.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 czerwca 2010 r., sygn. ITPB2/415-272/10/BK)
 
Radca prawny bez VAT
Pomoc prawna wykonywana przez radcę prawnego z urzędu nie jest zleceniem udzielonym przez sąd. Radca prawny będący wspólnikiem spółki osobowej nie staje się podatnikiem VAT.
(Wyrok WSA w Warszawie z 23 czerwca 2010 r., III SA/Wa 1762/09)
WSKAZÓWKI PODATKOWE

Jak rozliczysz podatkowo wydatki na autostrady i parkingi poniesione przez Twoich pracowników?
Firma, którą rozliczam, zwraca pracownikom koszty opłat za przejazd autostradą oraz koszty opłat parkingowych poniesionych podczas podróży służbowej. Czy wydatki takie są kosztem podatkowym firmy? czytaj więcej

 
Opodatkowanie dochodów nieujawnionych - wątpliwości proceduralne
W trakcie postępowań dotyczących dochodów nieujawnionych powstaje szereg problemów, dowodowych. Wątpliwości odnoszą się do tego, na kim ciąży obowiązek udowodnienia elementów, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). Z jakich dowodów można korzystać w trakcie postępowania oraz czy istnieją preferencje co do dowodów, którymi można wykazywać istotne okoliczności? czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.