e-Biuletyn/13/2013, numer (13), 2.07.2013

e-Biuletyn/13/2013, numer (13), 2.07.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

W dniu 25 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Zachęcamy do zapoznania się z projektem (oraz uzasadnieniem), który trafi teraz do Parlamentu. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono także opis najważniejszych zmian w wybranych zawodach oraz zestawienie zawierające aktualne wymogi i proponowane zmiany w zakresie dostępu do wykonywania zawodów objętych II transzą deregulacji.

 Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Otwarcie Punktu Rejestracji PWPW w Biurze KIDP
Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2013 r. rozpoczął działalność Punkt Rejestracji Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych mieszczący się w Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/310, 02-362 Warszawa. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Szczegóły

Najbliższe ślubowanie 23 lipca 2013 r.
Najbliższe ślubowanie odbędzie się w dniu 23 lipca 2013 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310. Szczegóły

Uchwały i decyzje z 18 posiedzenia KRDP
Zachęcamy do zapoznania się z uchwałami i stanowiskami podjętymi przez KRDP na posiedzeniu w w Warszawie w dniu 4 czerwca br. Szczegóły

Obowiązek aktualizacji danych - przypomnienie
Każda osoba fizyczna będąca doradcą podatkowym ma obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o każdorazowej zmianie danych. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Małopolski OKIDP
25 lipca 2013 r. o godz. 18.00 w restauracji „Podkowa” w Krakowie  odbędzie się kolejne spotkanie integracyjne doradców podatkowych. Spotkania odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca.

Śląski OKIDP
Uprzejmie informujemy, iż w panelu mDoradca w zakładce „Filmy” zostały umieszczone spoty reklamowe oraz film promujący zawód doradcy podatkowego. Materiały te mogą zostać wykorzystane wyłącznie na Państwa stronach internetowych.
Zapraszamy Państwa do składania zamówień na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na 2014 r. oraz długopisów, przygotowanych przez Śląski Oddział KIDP z możliwością umieszczenia indywidualnego nadruku na stopce kalendarza oraz na długopisie. Szczegóły
3 lipca br. - posiedzenie ZSD SO KIDP.
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców RD.
30 lipca br. - posiedzenie Zarządu SO KIDP.

Wielkopolski OKIDP
Zapraszamy na Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, które są otwarte dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 4 lipca 2013 r. o godz. 15:00 w siedzibie WO KIDP. Harmonogram posiedzeń.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
Poselski projekt ustawy o zniesieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
Poselski projekt ustawy - Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
Rządowy projekt ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Sejm uchwalił nowe zasady opodatkowania dochodów z USA
Posłowie poparli ratyfikację nowej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Szczegóły

Opublikowano obwieszczenie z nowymi odsetkami od zaległości podatkowych
W Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie ministra finansów z 11 czerwca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. poz. 537). Szczegóły

Faktura pro forma nie powoduje obowiązku zapłaty VAT
Resort finansów wyjaśnił, że wystawienie faktury pro forma nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT tj. nie powoduje obowiązku zapłaty podatku oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego podatku. Szczegóły

MF: wniosek o wznowienie postępowania do 18 lipca
W związku z wyrokiem Trybunału z dnia 4 czerwca 2013 r. (sygn. P 43/11) podatnicy mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania w nieprzekraczalnym terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia tj. do dnia 18 lipca 2013 r. - poinformował resort finansów. Szczegóły

Prawo o ruchu drogowym zmieniło ustawy o PIT, CIT i VAT
Nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym zmieniła ustawy o PIT, CIT oraz o VAT upraszczając zapisy dotyczące dokumentów uzyskiwanych w homologacji na potrzeby procedury podatkowej. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Nie ma VAT od spłaty zaległości podatkowej
Przeniesienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe nie jest czynnością opodatkowaną VAT. Szczegóły

PIT: zamiast wspólnika zaliczkę może wpłacić spółka cywilna
Ocena, czy zobowiązanie podatnika wygasło w wyniku zapłaty, nie może być dokonana bez analizy przepisów regulujących kwestie związane z prowadzeniem rachunków bankowych i możliwością dysponowania środkami na tych rachunkach. Tak stwierdził NSA w wyroku z 4 czerwca 2013 r.
Szczegóły

Minimalizowanie strat uzasadnia zaliczenie do KUP
Wydatki poniesione przez podatnika w celu minimalizowania strat mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Warszawie z 21 marca 2013 r. Szczegóły

VAT: faktura wystawiona na wspólnika nie pozbawia spółki prawa do odliczenia
VAT naliczony przy zakupie nieruchomości może zostać rozliczony przez spółkę, jeżeli faktura wystawiona przed jej założeniem została wydana na jej przyszłych wspólników. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 11 kwietnia 2013 r. Szczegóły

Zawiadomienie musi nastąpić przed upływem terminu przedawnienia
Zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia, gdy zawiadomienie podatnika o jego zastosowaniu nastąpi przed upływem terminu przedawnienia. Tak stwierdził NSA w składzie 7 sędziów w uchwale z 3 czerwca 2013 r. Szczegóły

Umorzona kara administracyjna nie jest przychodem
Umorzenie przez gminę kary administracyjnej za usunięcie drzew bez zezwolenia wraz z odsetkami za zwłokę nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Szczegóły

Brak informacji o zwrocie wysłanych faktur nie jest potwierdzeniem
Spółka nie ma prawa obniżyć podstawy opodatkowania w kwartale, w którym faktura korygująca została dostarczona odbiorcy pośrednio, tj. za pomocą poczty elektronicznej oraz na adresy zamieszkania osób uprawnionych do reprezentowania go. Szczegóły

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z podatku od nieruchomości
W czasie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości, aczkolwiek gmina może podjąć uchwałę o obniżeniu stawki podatku, z uwzględnieniem górnych granic stawek obowiązujących w danym roku podatkowym. Szczegóły

Dostawa terenu niezabudowanego zwolniona z VAT
Dostawa terenu niezabudowanego nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług - wyjaśnił MF w interpretacji ogólnej z dnia 14 czerwca 2013 roku. Szczegóły

Diler odliczy cały VAT od nabytego auta demonstracyjnego
Podatnikom, których przedmiotem działalności jest odsprzedaż pojazdów samochodowych, w przypadku nabycia pojazdów, które czasowo służą w charakterze pojazdów demonstracyjnych, przysługuje w odniesieniu do nich VAT w pełnej wysokości – wynika z wydanej przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Co z wydatkami na spotkania biznesowe w restauracjach po wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., II FSK 702/11?
Dnia 17 czerwca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym składzie wydał wyrok, który dla przedsiębiorców otworzył furtkę do ujmowania w kosztach podatkowych wydatków na gastronomię zakupioną podczas spotkania z kontrahentami w restauracjach, czy ogólnie rzecz ujmując poza siedzibą firmy. Do tej pory fiskus zgadzał się na ujęcie w kosztach podatkowych wyłącznie usług cateringowych zakupionych na spotkania biznesowe w siedzibie podatnika. Szczegóły

Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej - zmiany w przepisach dotyczących interpretacji indywidualnych
W dniu 6 maja 2013 r. Ministerstwo Finansów opublikowało założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten, między innymi, przewiduje szereg zmian w przepisach dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jakie sankcje grożą sprzedawcy, jeżeli po 1 kwietnia 2013 r. nie może z przyczyn technicznych uwzględniać na paragonie fiskalnym wartości rabatu?
Rabat jest widoczny na paragonie z systemu sprzedażowego, który można powiązać z paragonem fiskalnym. Drukarka fiskalna jest nowa i ma możliwość drukowania takiej pozycji, chodzi o przetworzenie danych przekazywanych ze sklepu internetowego do systemu sprzedażowego. Odpowiedź i uzasadnienie

Czy w przypadku, gdy wezwanie z urzędu skarbowego składa się z dwóch części - pierwszej zatytułowanej wezwanie do dostarczenia danych i drugiej zatytułowanej prośba o podanie np. kosztów utrzymania rodzinny to obowiązek pod karą dotyczy tylko wezwania czy również prośby? W informacji jest sankcja za niezastosowanie się do wezwania. Czy mogę odpowiedzieć na wezwanie, a zignorować prośbę? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.