e-Biuletyn/13/2009, numer (13), 24.11.2009

e-Biuletyn/13/2009, numer (13), 24.11.2009
KOMUNIKATY
 
Projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym
 
W serwisie internetowym Ministerstwa Finansów został opublikowany projekt z dnia 17 listopada 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zachęcamy Państwa do zadawania pytań związanych z codziennym funkcjonowaniem kancelarii podatkowych w zakresie organizacji biura, zarządzania oraz marketingu. Prosimy o wypełnienie formularza Zadaj pytanie. Odpowiedzi będą zamieszczane w kolejnych wydaniach e-Biuletynu.
PODATKI
Ustawa hazardowa uchwalona
Sejm uchwalił ustawę hazardową, która przewiduje m.in. znaczny wzrost opodatkowania hazardu i stopniową likwidację hazardu na automatach o niskich wygranych. Senat przyjął ustawę bez poprawek, więc czeka ona jedynie na podpis Prezydenta.

Nowe formularze VAT w 2010 r.
W związku z nowelizacją ustawy o VAT z 23 października br. Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie to wprowadza nowe formularze VAT. Od 1 stycznia 2010 r. zacznie obowiązywać nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R) oraz wzór potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT-UE (VAT-5UE). Wzory obecnie obowiązujące zachowają ważność do 30 czerwca 2010 r.

Wyższe stawki karty podatkowej na 2010 r.
Znane już są obowiązujące w 2010 r. stawki podatku płaconego przez podatników, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej.
Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930) miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej określone w załączniku nr 3 do powołanej ustawy podlegają corocznemu podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy nowe stawki muszą być ogłoszone przez Ministra Finansów do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy.
W 2010 roku stawki podatku wzrosną o blisko 3,5% w stosunku do stawek obowiązujących w 2009 r.
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI

Kiedy ujmiesz w ewidencji fakturę korygującą?
Firma, która wystawia fakturę korygującą, może ją od razu ująć w ewidencji. Uzależnienie obniżenia podatku od potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta jest bowiem niezgodne z prawem UE.
(Wyrok WSA w Warszawie z 12 listopada 2009 r., III SA/Wa 1255/09)
 
W jakich terminach podatnik powinien składać formularz PIT/ZG?
Jeżeli podatnik osiągnie w Polsce dochody opodatkowane według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, wówczas będzie zobowiązany do wykazania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce cypryjskiej w rocznym zeznaniu podatkowym. Jest on zobligowany dołączyć do zeznania podatkowego informację PIT/ZG o uzyskanych dochodach w danym roku podatkowym w danym państwie.
W przypadku gdy podatnik nie będzie osiągał żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, a jednocześnie będzie osiągał dochód podlegający opodatkowaniu wyłącznie w innym kraju, nie będzie w ogóle zobowiązany do złożenia zeznania rocznego wraz z załącznikiem PIT/ZG.
(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 października 2009 r., IPPB1/415-745/09-6/MT)
 
WSKAZÓWKI PODATKOWE

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie Elektrownia Pątnów II czytaj więcej

Czy aport do spółki osobowej jest opodatkowany PIT? czytaj więcej

"Dymek" znowu droższy? czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.