e-Biuletyn/12/2018, numer (12), 20.12.2018

e-Biuletyn/12/2018, numer (12), 20.12.2018
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Zapraszamy do zamieszczania reklam w biuletynie elektronicznym oraz w wydaniu papierowym. Informacje: redakcja@kidp.pl


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam Państwu
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności,
niepowtarzalnej atmosfery, ciepła, odpoczynku i serdeczności.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
dadzą poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia.
A Nowy Rok niech każdą sferę Państwa życia na lepsze zmienia.

Wiesława Moczydłowska
Redaktor Naczelny Biuletynu „Doradca Podatkowy”
Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Wigilie w KIDP: Mazowieccy doradcy podatkowi świętowali w Polonia Palace. Szczegóły

Media informują o opinii KRDP do projektu zmian rozporządzenia ministra finansów w sprawie właściwości organów podatkowych. Szczegóły

Przedsiębiorcy potrzebują wiedzy i doświadczenia doradców podatkowych. Szczegóły

Andrzej Marczak w „Rzeczpospolitej”: Samorząd doradców podatkowych weźmie udział w konsultacjach wyjaśnień nowych przepisów. Szczegóły

Komentarz Anny Misiak, wiceprzewodniczącej KRDP, w sześciu audycjach TVN24. Szczegóły

Infor.pl: Uszczelnianie systemu podatkowego w ocenie doradców podatkowych. Szczegóły

Relacja z konferencji Economy, Tax & Crime 2018 w Toruniu - infor.pl. Szczegóły

Echa konferencji Economy, Tax & Crime 2018 w Toruniu - relacja w My Company. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ...

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

13 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne, podczas którego doradcy podatkowi województwa dolnośląskiego mieli możliwość spotkania w świątecznym nastroju i podzielenia się opłatkiem. Przewodniczący DOKIDP dr jacek Zieliński złożył wszystkim uczestnikom życzenia świąteczne w imieniu Zarządu DOKIDP oraz życzył wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2019 roku.

Podczas spotkania wigilijnego w sposób uroczysty przyjęto do grona doradców podatkowych osoby z regionu dolnośląskiego, które w minionym roku uzyskały wpis na listę doradców podatkowych. Przewodniczący Zarządu DOKIDP wręczył im upominki oraz życzenia sukcesów na nowej drodze doradcy podatkowego.

W grudniu odbywały się szkolenia, zgodnie z harmonogramem szkoleń, dotyczące zmian w prawie bilansowym, ubezpieczeniach społecznych itp. Na styczeń planowane jest kolejne szkolenie ze zmian w przepisach podatkowych.

Wydarzenia

Oddział Dolnośląski KIDP, jako coroczny organizator Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, który odbędzie się w dniach 14 stycznia 2019 r. - 12 kwietnia 2019 r., otrzymał informację, że konkurs ten w przyszły roku objęty zostanie patronatem Ministerstwa Finansów.

Szczegóły konkursu, wraz z regulaminem i tematami prac dla uczestników, dostępne są na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców podatkowych.

LUBUSKI OKIDP

27 listopada 2018 roku odbyła się w folwarku Pszczew gala finałowa plebiscytu „Nasze Dobre Lubuskie 2018” organizowanego przez Gazetę Lubuską, którego partnerem został Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Udział w gali wziął również Grzegorz Pomian - Wiceprzewodniczący Zarządu LOKIDP. Była to już jedenasta edycja plebiscytu, w którym poznaliśmy najlepsze produkty i usługi powstające w naszym regionie. O certyfikaty Nasze Dobre Lubuskie 2018 walczyli przedsiębiorcy w kategoriach Produkt przemysłowy/Nowoczesne technologie, Produkt spożywczy/Gastronomia i Usługi.

Członkowie kapituły nie mieli wątpliwości: tegoroczna edycja konkursu miała bardzo wysoki i wyrównany poziom. Zgłoszone produkty i usługi były po prostu świetne. Rośnie tym samym prestiż konkursu, którego partnerem byliśmy już po raz drugi.

ŁÓDZKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

Trwają przygotowania do organizacji szkoleń na pierwsze półrocze 2019 r.:
- 8.01.2019 r. „Wybrane problemy podatku VAT - zmiany od 1 stycznia 2019” - wykładowca: Zdzisław Modzelewski;
- 5.03.2019 r. „Szkolenie BHP dla kadry kierowniczej”.

Informacje dotyczące bieżących szkoleń organizowanych w Łódzkim Oddziale KIDP znajdują się na stronie internetowej oddziału oraz w systemie mDoradca.

Wydarzenia

19 listopada 2018 r. przedstawiciele Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP Jerzy Dworakowski oraz Hanna Skowrońską wzięli udział w XVI Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika” w sali konferencyjnej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach.

Tematem wiodącym tegorocznej edycji było „Uszczelnianie systemu podatkowego: sukces czy porażka?”.

Spotkanie świąteczne

Zgodnie z wieloletnią już tradycją Łódzkiego Oddziału KIDP 14 grudnia 2018 r. w sali kinowej Łódzkiego Domu Kultury odbyło się Spotkanie Świąteczne Doradców Podatkowych. Przybyłych Gości powitał Jerzy Dworakowski - Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP. W spotkaniu świątecznym udział wzięli: Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański oraz Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. dr hab. Adam Mariański.

Podczas spotkania wystąpił łódzki zespół THINK A' HEAD, którego koncert kolęd uświetnił ten uroczysty wieczór. Po części koncertowej doradcy podatkowi przy akompaniamencie muzyków zaśpiewali kilka znanych kolęd tym samym wprowadzając świąteczny nastrój.

Po koncercie w uroczystej atmosferze złożono sobie nawzajem życzenia a następnie rozpoczęła się część bankietowa wieczoru.

Promocja zawodu

Łódzki Konkurs Wiedzy o Podatkach
Trwają przygotowania do Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Jest to już siódma edycja konkursu skierowana do młodzieży szkół średnich województwa łódzkiego. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest „Swoboda działalności gospodarczej”.

Szczegóły konkursu, wraz z regulaminem i tematami prac dla uczestników dostępne są na stronie ŁOKIDP www.lodzki.kidp.pl.

II Ogólnopolskie Spotkanie Samorządów Zaufania Publicznego
20 listopada 2018 roku w historycznej Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyło się II Ogólnopolskie Spotkanie Samorządów Zaufania Publicznego. W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele Regionalnych Porozumień Samorządów Zaufania Publicznego z całej Polski. Łódzki Oddział KIDP podczas spotkania reprezentował Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP Jerzy Dworakowski oraz Hanna Skowrońska Wiceprzewodnicząca Zarządu.

W trakcie spotkania podjęte zostały cztery uchwały dotyczące:
- uczczenia pamięci przedstawicieli naszych zawodów, którzy swoją pracą i walką budowali zręby niepodległości i państwowości polskiej po 123 latach niewoli,
- bezpieczeństwa wykonywania zawodów zaufania publicznego,
- tajemnicy zawodowej
- szczepień ochronnych.

Ponadto, Przedstawiciele samorządów szeroko omawiali kwestię utworzenia własnej ogólnopolskiej listy kandydatów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w wyborach parlamentarnych. Zgromadzeni ustalili miejsca kolejnych Zgromadzeń Samorządów, a także przyjęli ramy organizacyjne swojej działalności.

Publikacja „Podatki 2019 dla doradców podatkowych”
Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP po raz kolejny postanowił wydać dla doradców podatkowych z Oddziału Łódzkiego opłacających regularnie składki członkowskie publikację „Podatki 2019 dla doradców podatkowych” w dedykowanej szacie graficznej z logo Łódzkiego Oddziału KIDP, która będzie zawierała aktualne akty prawa podatkowego.

Akcji START BIZNES, Internetowy Katalogu Doradców Podatkowych
Zapraszamy doradców podatkowych do przyłączenia się do ogólnopolskiej Akcji START BIZNES polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, oraz do przystąpienia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych inicjatyw na stronie internetowej ŁOKIDP www.lodzki.kidp.pl.

MAŁOPOLSKI OKIDP

12 grudnia w MOKIDP odbyło się szkolenie „Kontrola podatkowa, celno-skarbowa, czynności sprawdzające”.

Na styczeń zaplanowano następujące szkolenia:
• 9.01.2019 r. - „Zmiany 2019 w podatku VAT i podatkach dochodowych”,
• 10.01.2019 r. - „Zmiany 2019 w podatku VAT i podatkach dochodowych” (szkolenie w Tarnowie),
• 21.01.2019 r. - „Bilans”.

Od 31 stycznia do 2 lutego 2019 r. odbędzie się szkolenie wyjazdowe w Zakopanem.

Informacje nt. wszystkich szkoleń organizowanych w MOKIDP znajdują się w systemie mDoradca.

8 grudnia br. w NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST odbyła się wigilia doradców podatkowych. Dla uczestników spotkania wystąpił Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”.

Najbliższe spotkanie „czwartkowe” odbędzie się 24 stycznia 2019 r. Więcej informacji na temat spotkania wkrótce w systemie mDoradca.

W sposób ciągły Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa prowadzi akcję polegającą na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie ww. Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4). Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Od marca br. akcja odbywa się także, przy współpracy Gminy Krzeszowice, w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszą środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.

Od kwietnia podobna akcja odbywa się również, przy współpracy Gminy Brzesko, w Urzędzie Miejskim w Brzesku, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godz. 12.00-14.00.

Zapraszamy doradców podatkowych do włączenia się do powyższych akcji. W sprawie ustalenia terminów dyżurów prosimy o kontakt z Biurem Małopolskiego Oddziału KIDP.

Zapraszamy do włączenia się doradców podatkowych do Akcji Start Biznes. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Usługa doradztwa podatkowego, która jest świadczona w ramach akcji obejmuje jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów takiej jednorazowej porady.

Małopolski Oddział KIDP przystąpił do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych. Katalog to szybki sposób zapoznania się z informacjami dotyczącymi doradcy podatkowego. Do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych mogą przystąpić doradcy, którzy wykonali zdjęcie profilowe (czynni doradcy podatkowi niezalegający w opłacaniu składek członkowskich - powyżej 3 składek). Doradca podatkowy jest zobowiązany do wykonania zdjęcia z obowiązującym dress codem biznesowo-klasycznym. Przypominamy, iż (na hasło Krajowa Izba Doradców Podatkowych) doradcy podatkowi z MOKIDP mają możliwość wykonania bezpłatnie zdjęć do katalogu w wybranym punkcie fotograficznym (informacja nt. adresu punktu fotograficznego znajduje się na stronie MOKIDP). Po wykonaniu zdjęcia doradca podatkowy otrzyma ankietę do wypełnienia danych, które zostaną zamieszczone w Internetowym Katalogu Doradców Podatkowych. Więcej informacji o katalogu, prezentacja oraz Regulamin widnieją na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału KIDP.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook.

MAZOWIECKI OKIDP

W dniach 30.11.-1.12.2018 r. odbyło się pierwsze wspólne szkolenie zorganizowane przez Oddział Mazowiecki KIDP oraz Oddział Kujawsko-Pomorski KIDP. To dwudniowe szkolenie zostało zorganizowane w okolicach Torunia i umożliwiało większą integracje dwóch Regionów. Tematyka obejmowała szkolenie dot.: „Kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Skuteczne typowanie do kontroli.” oraz ważnych zagadnień w zakresie „Podatku od nieruchomości” i została bardzo dobrze odebrana przez uczestników.

Naszym celem było zapoczątkowanie nowej tradycji odnośnie zacieśniania współpracy między Regionami. Tym samym Regiony, które ze względu na mniejszą liczbę Doradców nie są w stanie pokryć pełnych kosztów organizacji szkoleń, mogą zwracać się do Mazowieckiego Oddziału KIDP z propozycją nawiązania współpracy.

Serdecznie zapraszamy do podjęcia wspólnej inicjatywy skierowanej do Doradców Podatkowych z całej Polski.

Interesujące wydarzenie, z udziałem naszego Oddziału, miało miejsce w Płocku. W Domu Darmstadt do wspólnych rozmów zasiedli przedsiębiorcy z regionu płockiego i doradcy podatkowi - poinformował Tygodnik Płocki. Organizatorem spotkania była Izba Gospodarcza Regionu Płockiego przy współpracy Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Głównym tematem Kongresu były zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od towarów i usług, z uwzględnieniem nowych przepisów, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. Szczególnie interesujące dla uczestników Kongresy były realne przykłady problematycznych sytuacji i sposoby ich rozwiązania. Tygodni zacytował wypowiedź członka Zarządu Mazowieckiego Oddziału Ewy Przygody. Podkreśliła ona, że spotkanie dowiodło, iż doradcy i przedsiębiorcy są sobie wzajemnie potrzebni. Wiele osób wyraziło opinię, że warto częściej organizować takie spotkania, zwłaszcza, że ciągle następują zmiany w przepisach.

OPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

Zarząd OOKIDP realizując zadania statutowe zorganizował szkolenia:
1) 16 listopada 2018 r. - szkolenie nt.: „Ordynacja podatkowa” (wykł. Bartosz Kubista);
2) 3 grudnia 2018 r. - szkolenie nt.: „Zmiany podatkowe na rok 2019” (wykł. Sebastian Ząbczyk).

Ponadto 29 listopada odbyło się IV spotkanie w ramach KLUBU DORADCY PODATKOWEGO. Dyskutowano na temat zmian w rozliczeniach podatkowych dotyczących samochodów używanych w firmie i przechowywaniu akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Moderatorem spotkania był doradca podatkowy Halina Masternak.

Kreowanie wizerunku

Przewodnicząca Zarządu Elżbieta Konopka wraz z Sekretarzem Zarządu Andrzejem Tysierem wzięła udział w Konferencji podsumowującej konkurs Agro - Eko - Turystyczny „Zielone Lato 2018”. Podczas konferencji - zorganizowanej przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 21 listopada br. wręczyła tablet jednemu z laureatów konkursu i wystąpiła promując zawód doradcy podatkowego.

Ponadto 22 listopada Przewodnicząca odbyła spotkanie z Mateuszem Nowakiem z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Celem spotkania było przedyskutowanie możliwości uzyskania wsparcia dla doradców podatkowych, ich pracowników i klientów doradców podatkowych. W tym samym dniu Przewodnicząca spotkała się po raz kolejny z Henrykiem Galwasem - prezesem Opolskiej Izby Gospodarczej. Podczas spotkania omawiano zasady wzajemnej współpracy.

3 grudnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyło się spotkanie Przewodniczącej Zarządu z Dziekanem Wydziału dr hab. Piotrem Stecem - profesorem Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie dotyczyło współorganizacji konferencji majowej.

Zarząd OOKIDP podjął decyzję o przystąpieniu do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych. W związku z powyższym, podczas szkolenia 3 grudnia została zorganizowana profesjonalna sesja fotograficzna.

7 grudnia br. członkowie zarządu Monika Zieniewicz i Ryszard Wocial odbyli spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu Ewą Nowak-Kübler. Kontynuowano dyskusję na temat form współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych a Oddziałem Opolskim oraz dopracowywano szczegóły porozumienia.

Ponadto 12 grudnia Przewodnicząca spotkała się z przedstawicielem Opolskiej Izby Gospodarczej Jakubem Strumińskim. Dyskutowano na temat współorganizacji konferencji majowej oraz rozpropagowania akcji START BIZNES.

PODKARPACKI OKIDP

W miesiącu listopadzie w Kapitale Polskimukazała się rozmowa z dr Marcinem Rymaszewskim Przewodniczącym Zarządu Podkarpackiego oddziału KIDP pod tytułem „Przedsiębiorcy potrzebują wiedzy i doświadczenia doradców podatkowych”.

Już po raz dziewiąty Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Podatkach. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół średnich województwa podkarpackiego. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest „Swoboda działalności gospodarczej”.

9-11 listopada 2018 r. w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie odbyła się VI Podkarpacka Konferencja pod hasłem przewodnim „Zasady prawa podatkowego” organizowana przez Podkarpacki i Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Patronat nad konferencją objął Ośrodek Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zakład Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wśród prelegentów podczas konferencji zaprezentowali się znakomici przedstawiciele doktryny prawa podatkowego m.in. prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, prof. dr hab. Adam Mariański, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, dr Jowita Pustuł, dr Adam Bartosiewicz, dr Michał Wilk, przedstawiciele środowiska naukowego podkarpacia dr Paweł Majka oraz inni znakomici wykładowcy prawa podatkowego, a także przedstawiciele administracji państwowej reprezentujący sądownictwo administracyjne Sędzia NSA Stefan Babiarz.

Program konferencji poza prelekcjami, zawierał symulację rozprawy oraz panel dyskusyjny dotyczący bieżących problemów podatkowych.

7 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie świąteczne doradców podatkowych z regionu podkarpackiego.

Szkolenia

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP.

Wesołych Świąt
Ciepłych, rodzinnych, pełnych uroku
Świąt Bożego Narodzenia
wielu szczęśliwych chwil,
sukcesów i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku 2019

życzy

Zarząd
Podkarpackiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych

POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

6-8 grudnia 2018 r. odbyło się szkolenie w Łebie poprowadzone przez Adama Bartosiewicza na temat: „Zmiany w VAT i podatku dochodowym od stycznia 2019 r.” Zwieńczeniem tego szkolenia była uroczysta Kolacja Wigilijna.

W styczniu 2019 r. planowane są dwa szkolenia:
1) 15 stycznia na temat „Zmiany w podatku VAT” w Rumi,
2) 22 stycznia na temat „Zmiany w podatku dochodowym od stycznia 2019 r.” w Rumi.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

W ramach współpracy z Gminą Miasta Gdańsk w okresie od 27.08.2018 r. do 27.02.2019 r. prowadzony jest projekt: „Biznes w Gdańsku - bezpłatne doradztwo podatkowe na start”. Projekt ma na celu zapewnienie możliwości nieodpłatnego skorzystania z fachowej porady podatkowej początkującym przedsiębiorcom oraz osobom planującym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Doradcy podatkowi będą udzielać porad w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godzinach od 9.00-12.00.

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godzinach od 10.00-13.00. Podczas dyżurów udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do powyższych akcji i zgłoszenie swojej gotowości do pełnienia dyżurów w dogodnej dla Państwa lokalizacji. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres pomorski@kidp.pl.

VIII Pomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach

Pod Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP organizuje VIII Pomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach. Konkurs ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów szkół średnich. Dodatkowo w szkołach zorganizowane zostaną spotkania doradców podatkowych z uczniami, w celu przybliżenia im zawodu doradcy podatkowego. Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.pomorski.kidp.pl.

ŚLĄSKI OKIDP

5.12.2018 r. - posiedzenie Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP;
6.12.2018 r. - spotkanie grupy dyskusyjnej;
6.12.2018 r. - szkolenie „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku” Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników - wykładowca Jacek Kołaczyński;
10.12.2018 r. - szkolenie „Zmiany w VAT” Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników - wykładowca dr Adam Bartosiewicz;
12.12.2018 r. - szkolenie „Zmiany w VAT” Szkolenie w Częstochowie dla doradców podatkowych i ich pracowników - wykładowca dr Adam Bartosiewicz;
14.12.2018 r. -spotkanie wigilijne dla doradców podatkowych;
14.12.2018 r. -posiedzenie Zarządu Śląskiego OKIDP.

Od 11 stycznia (piątek) do 13 stycznia (niedziela) 2019 r. odbędzie się szkolenie wyjazdowe organizowane w Hotelu Golden Tulip Magnus Bielsko-Biała Bystra przy ul. Księdza Juliana Fałata 222, 43-360 Bystra.

Przedmiotem szkolenia będą m.in. zmiany w podatkach dochodowych oraz kierunki zmian w przepisach o podatku od towarów i usług wraz z aktualnym orzecznictwem, a także zmiany w prawie pracy. Po części wykładowej w piątek odbędzie się koncert w wykonaniu Agaty Ślązyk i Artystów Piwnicy Pod Baranami, a po koncercie zabawa taneczna.

14 grudnia 2018 r. Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP zorganizował spotkanie wigilijne dla doradców podatkowych, które odbyło się w Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie przy ul. Paderewskiego 35.

19 listopada br. w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbyła się XVI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa w ramach cyklu „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”,. Tematem przewodnim konferencji było „Uszczelnianie systemu podatkowego: sukces czy porażka?”.

23 listopada 2018 r. w Chorzowskim Centrum Kultury odbyło się czwarte spotkanie integracyjne dla Doradców Podatkowych w ramach cyklu „AKCJA-INTEGRACJA”. Doradcy podatkowi wraz z osobami towarzyszącymi obejrzeli film „DUSIGROSZ” (2016)”.

Wraz z kilkoma Regionami KIDP (Łódzkim, Mazowieckim, Małopolskim i Wielkopolskim) w ramach promocji zawodu podjęliśmy się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie potencjalnych klientów do doradców podatkowych.

Przystąpiliśmy do akcji „START BIZNES”, zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych ze Śląskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez śląskich doradców podatkowych. Podejmujemy działania na terenie wielu urzędów miast oraz powiatowych urzędów pracy, w których nowy przedsiębiorca zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady podatkowej związanej z założeniem własnego biznesu. W Powiatowych Urzędach Pracy oraz Urzędach Skarbowych w województwie śląskim zostały rozmieszczone tablice informując o zawodzie doradcy podatkowego oraz o akcji Start Biznes. Poniżej przekazujemy informację o miejscach oraz terminach konsultacji:
- Urząd Miasta Katowice, konsultacje w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 9.00-12.00 przy ul. Rynek 1 w sali 701 na VII piętrze;
- Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9B, 43-600 Jaworzno, terminy ustalane są każdorazowo;
- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze, konsultacje odbywają się w każdy piątek miesiąca 11.00-15.00;
- Urząd Miasta Świętochłowice, konsultacje odbędą się 11.12.2018 r. w godz. 12.00-15.00, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.

WARMIŃSKO-MAZURSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

7 grudnia 2018 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zorganizował szkolenie połączone z uroczystą kolacją wigilijną w Hotelu HP Park w Olsztynie. Na zaproszenie Zarządu zaszczycił nas swoją obecnością: Jarosław Żukowski oraz Dorota Lebiedzińska z wydawnictwa TaxPress a także Krzysztof Wawrowski przedstawiciel firmy e-file będącej producentem programu fillUp Przyjazne formularze. Tematem szkolenia były „Zasady ogólne prawa podatkowego. Recepta czy lekarstwo?”, które przeprowadził prof. dr hab. Bogumił Brzeziński - prawnik, specjalizujący się w prawie finansowym i prawie podatkowym.

Planowana działalność szkoleniowa

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP zaprasza do udziału w szkoleniu 14 stycznia 2019 r. w Olsztynie z tematu „Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych na 2019 rok” oraz 1 lutego 2019 r. z tematu „Zmiany w podatku VAT na 2019 r.”.

Od maja 2015 roku trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w ramach współpracy Urzędu Miasta Olsztyna z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W punkcie zlokalizowanym tuż obok tzw. jednego okienka olsztyńskiego Ratusza, doradcy podatkowi udzielają bezpłatnych porad podatkowych dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Zainteresowane osoby mogą korzystać z porad w każdą środę w godzinach 10.00-14.00. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się do Biura Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP na adres mail warminsko-mazurski@kidp.pl.

Konkurs Wiedzy o Podatkach

14 marca 2019 r. Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje w roku szkolnym 2018/2019 IX edycję Konkursu Wiedzy o Podatkach. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych naszego województwa.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

Od 30 listopada do 2 grudnia 2018 r. w Kołobrzegu odbyło się szkolenie z ordynacji podatkowej, podatków dochodowych oraz podatku VAT. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia, które zamieściliśmy na profilu WOKIDP na portalu społecznościowym Facebook.

W miesiącu styczniu zapraszamy na następujące wydarzenia:
• 7.01.2019 r. - VAT, dr. inż. Paweł Małecki, Piła;
• 8.01.2019 r. - VAT, dr. inż. Paweł Małecki, Ostrów Wlkp.;
• 8.01.2019 r. - cykl spotkań „Dyskusje praktyków”, „Raportowanie schematów podatkowych w praktyce oraz pozostałe zmiany w ordynacji podatkowej na 2019 r.”, Filip Siwek, Poznań;
• 9.01.2019 r. - PIT i CIT, dr. inż. Paweł Małecki, Piła;
• 10.01.2019 r. - VAT, dr. inż. Paweł Małecki, Poznań;
• 14.01.2019 r. - PIT i CIT, dr. inż. Paweł Małecki, Leszno;
• 16.01.2019 r. - PIT i CIT, dr. inż. Paweł Małecki, Poznań;
• 29.01.2019 r. - Opodatkowanie transakcji kryptowalutowych po nowelizacji, Marcelina Szwed-Ziemichód, Poznań;
• 31.01.2019 r. - Klub Doradcy Podatkowego, Poznań.

Już wkrótce ruszą zapisy na konferencję z Polską Izbą Biegłych Rewidentów, która odbędzie się w lutym 2019 r.

Zapisy na szkolenia oraz wszelkie szczegóły organizacyjne znajdują się w panelu mDoradca.

Promocja zawodu

7 grudnia 2018 r. odbyło się seminarium „CIT. Opodatkowanie dochodu przedsiębiorstw w oparciu o Mirrlees Review”, które współorganizowaliśmy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Dziękujemy doradcom podatkowym oraz studentom za tak liczne przybycie.

11 grudnia 2018 r. uczestniczyliśmy w projekcie ELSA Poznań „Kalejdoskop - spotkanie z przedstawicielami zawodów prawniczych” przeznaczonym dla studentów, którzy zastanawiają się jaką wybrać drogę po studiach, co zrobić, by wykonywać wymarzony zawód lub chcących dowiedzieć się na czym polega praca mediatora, doradcy podatkowego, komornika, etc. Studenci mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami zawodów prawniczych. Prelegentem z Wielkopolskiego Oddziału KIDP był Członek Zarządu WOKIDP Przemysław Jakub Hinc.

Podatkach 2018/2019
Wielkopolski Oddział KIDP organizuje V edycję Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach 2018/2019, który skierowany jest do młodzieży szkół średnich z województwa wielkopolskiego. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Do dziś zgłosiło się do konkursu ponad 60 uczniów. Czekamy na nowe zgłoszenia.

Dyżury doradców podatkowych w Urzędach Miasta, Urzędach Gminy oraz w innych instytucjach
Wielkopolski Oddział KIDP Od 2015 r. podjął decyzję o kontynuowaniu cyklu bezpłatnych dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz w Urzędach Gminy, a także w innych instytucjach w Wielkopolsce. Dyżury polegają na udzielaniu bezpłatnych porad podatkowo-prawnych podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.W 2019 r. dyżury odbywać się będą między innymi w Poznaniu, Rychwale, Kościanie oraz Tarnowie Podgórnym. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Akcja Start Biznes
Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba doradców podatkowych, którzy przystąpili do Ogólnopolskiej akcji Start Biznes. Akcja ma na celu wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, podniesienie świadomości prawno-podatkowej podatników, a także promowanie usług świadczonych przez doradców podatkowych. Zachęcamy wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w akcji. Szczegóły www.startbiznesdp.pl.

Konsultacje doradców podatkowych i księgowych
Wielkopolski Oddział KIDP wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu podjął decyzję o kontynuacji cyklu wspólnych bezpłatnych konsultacji z zakresu podatków, które prowadzone są przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz bezpłatnych konsultacji z zakresu rachunkowości, które prowadzone są przez księgowych dla Członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje mają służyć wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych, a także promocji zawodu. Terminy dyżurów w 2019 r. podamy wkrótce.

Konsultacje odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 18 w godz. 15.00-17.00. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Internetowy Katalog Doradców Podatkowych
Wielkopolski Oddział KIDP we współpracy z innymi Regionami KIDP stworzył Internetowy Katalog Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych oraz zasięgnięcie wiedzy o zawodzie. Serdecznie zapraszamy doradców do przystąpienia do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych www.twojdoradcapodatkowy.info. Informujemy, iż w terminie do 31 grudnia 2018 r. doradcy podatkowi z WOKIDP mają możliwość wykonania bezpłatnie zdjęć do katalogu (szczegóły dotyczące miejsca wykonania zdjęcia znajdują się na stronie Oddziału w zakładce Katalog DP).

W celu przystąpienia do katalogu należy:
1) wykonać zdjęcie profilowe zgodne z wymogami administratora strony,
2) wypełnić ankietę z danymi, które zostaną zamieszczone w Internetowym Katalogu Doradców Podatkowych

Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP

Zachęcając Państwa do wspólnego działania na rzecz samorządu zawodowego, zapraszamy do udziału w Posiedzeniach Zarządu. Terminy posiedzeń w 2019 r. zostaną na dniach udostępnione na stronie Oddziału.

Pozostałe informacje

Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61/ 843 42 55;
- wejdź na stronę Oddziału www.wielkopolski.kidp.pl;
- odwiedź Facebook’a Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej „Doradcy Podatkowi”

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

W ramach działalności szkoleniowej w Zachodniopomorskim Oddziale KIDP w grudniu 2018 r. zarząd ZOKIDP zaproponował doradcom podatkowym trzy szkolenia. 7 grudnia odbyło się szkolenie warsztatowe z panem Arturem Janikowskim na temat: „Doradca podatkowy w trakcie przeszukania”. 10 grudnia pan Marcin Grześkowiak poprowadził w Koszalinie wykład poświęcony „Zmianom w VAT”, a dzień później w Szczecinie - szkolenie dotyczące „Zmian w PIT i CIT”.

Okazją do integracji środowiska było uroczyste spotkanie wigilijne, które odbyło się 7 grudnia 2018 r. w Restauracji Stara Rzeźnia w Szczecinie. Jak co roku zarząd przygotował dla doradców drobne upominki pod choinkę, które jednocześnie promują zawód doradcy podatkowego.

W związku z nowymi regulacjami i licznymi zmianami przepisów w najbliższych planach szkoleniowych Oddziału znalazły się kolejne spotkania dotyczące zmian w podatkach dochodowych i VAT. Pierwsze z nich zaplanowane zostało na 10.01.2019 r. w Koszalinie z dr. Adamem Bartosiewiczem, drugie na 14.01.2019 w Szczecinie z panem Pawłem Bębenkiem. Ponadto 11 stycznia 2019 r. w Szczecinie pani Stella Brzeszczyńska poprowadzi wykład na temat „Nieruchomości w działalności gospodarczej”, a 18 stycznia 2019 r. w Koszalinie pan Maciej Baranowicz - szkolenie warsztatowe „Sprawozdania finansowe za 2018 - zmiany”.

10 grudnia minął termin przesyłania zgłoszeń uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IX Zachodniopomorskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. W sumie wpłynęło ich 49 z 8 szkół naszego województwa. Do 14 stycznia 2019 r uczniowie mają czas na przesłanie prac pisemnych do I etapu konkursu. Wyniki opublikowanie zostaną do 12.02.2019 r. na stronie internetowej Oddziału. Finał konkursu na szczeblu wojewódzkim odbędzie się 14 marca 2019 r. w Szczecinie.


PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie „Konsultowane akty prawne” zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozporządzenia 2016/679. Szczegóły

Poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (przedstawiciel wnioskodawców poseł Wiesław Janczyk). Szczegóły

Poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Anna Paluch). Szczegóły

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa. Szczegóły

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw. Szczegóły


PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Nowe zasady kontroli utrudnią prowadzenie firmy

Duża część zmian w ustawie o KAS dotyczy jej funkcjonowania i organizacji. Chodzi m.in. o nowe zasady nadzoru ministra finansów publicznych nad KAS, czy poszerzenie katalogu zadań KAS, w tym w odniesieniu do ścigania sprawców przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego. Szczegóły

Grupowe rozliczanie VAT uprości system podatkowy

Potrzebne jest uproszczenie obowiązków dokumentacyjnych firm. Dobrym rozwiązaniem może być wprowadzenie systemu grupowego rozliczania VAT. Proponuje to Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Szczegóły

Exit tax będzie można zapłacić w ratach

Podatnicy, którzy po Nowym Roku będą przenosić swój majątek do innego państwa, zapłacą dodatkowy podatek od wyjścia, czyli tzw. exit tax. Dla większości wyniesie on 19 proc. Dodatkową daninę zapłacą także osoby fizyczne, mimo że przepisy unijne tego nie wymagają. Możliwe będzie rozłożenie na raty i zwrot podatku. Szczegóły

Podatki uproszczone, ale tylko w teorii

Ministerstwo Finansów realizuje program 3xP. Prawo podatkowe ma być proste, przejrzyste i przyjazne. W tym celu od stycznia 2019 roku zmieni się bardzo dużo przepisów. Eksperci zwracają uwagę, że firmy zapłacą wyższe daniny. Krytykowany jest też sposób nowelizowania prawa. Szczegóły

MF zapowiada niski deficyt i uproszczenie przepisów o VAT

Stabilne finanse publiczne i poprawa ściągalności podatków - to główne osiągnięcia Ministerstwa Finansów w ciągu ostatnich trzech lat. Priorytetem resortu mają być wysoki wzrost gospodarczy i niskie bezrobocie. Przygotowywany jest także kolejny pakiet ułatwień w VAT. Szczegóły

500 zł kary za literówkę w JPK_VAT?

Ministerstwo Finansów chce karać podatników za nieprawidłowości w ewidencjach podatkowych. I nie chodzi tu tylko o błędy formalne. Wystarczy wpisanie danych nie w tej rubryce. Zdaniem ekspertów, nowe przepisy są zbyt restrykcyjne. Szczegóły

Wykorzystywanie samochodu w biznesie trzeba będzie udowodnić

Od stycznia przyszłego roku diametralnie zmienią się zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami. Pełne odliczenie kosztów będzie wymagało udowodnienia, że pojazd jest wykorzystywany w całości w ramach firmy. Zdaniem ekspertów, będzie to niemożliwe. Szczegóły

Zwrot wpłaconego podatku u źródła według nowych zasad

Od stycznia 2019 roku zmienią się zasady rozliczania podatku u źródła. Nowelizacja przepisów dotknie także jego zwrotu. Przedsiębiorcy będą musieli wypełnić kilka dodatkowych obowiązków, a także dostarczyć dodatkowe dokumenty. Szczegóły

JPK dłużej będzie można podpisywać danymi z PIT

Ministerstwo Finansów chce umożliwić przedsiębiorcom, aby jednolite pliki kontrole wysyłane do organów podatkowych można było podpisywać danymi z PIT. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami możliwość ta miała zniknąć z końcem roku. Jest już projekt rozporządzenia. Szczegóły

Uproszczenia w podatkach i rachunkowości

Praca małżonka będzie mogła być kosztem uzyskania przychodów. Łatwiej będzie rozliczyć stratę i skorzystać z ulgi na złe długi w VAT. Zmieni się także definicja małego podatnika. Szczegóły

Ocieplenie domu da ulgę w PIT

Nawet 53 tys. zł będzie można odliczyć od dochodu (przychodu) w ramach nowej ulgi podatkowej na termomodernizację domu. Ulgę wprowadza ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

NSA: Brak pełnego odliczenia VAT dla auta z reklamą

Sam fakt oklejenia samochodu reklamą firmy nie świadczy o wyłącznym wykorzystywaniu go do celów działalności gospodarczej. Nawet w takiej sytuacji muszą być spełnione warunki ustawowe. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczegóły

NSA pyta Trybunał Sprawiedliwości UE o ulgę na złe długi

Naczelny Sąd Administracyjny ma wątpliwości, czy krajowa regulacja w zakresie tzw. ulgi za złe długi jest zgodna z unijną dyrektywą. W konsekwencji zadał dwa pytania prejudycjalne, które dotyczą polskich ograniczeń w korzystaniu z ulgi za złe długi. Szczegóły

NSA: Rodzic rozliczy dochód ze sprzedaży mieszkania razem z małoletnim dzieckiem

Czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka małoletniego nie odbiera rodzicowi możliwości wspólnego rozliczenia. Tym samym dochód dziecka także skorzysta ze zwolnienia podatkowego. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczegóły

NSA: Bez podatku tylko działalność statutowa stowarzyszenia

Przy działalności statutowej liczy się nie tylko cel przeznaczenia, ale i sposób wydatkowania. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczegóły

NSA: Odszkodowanie za kradzież paczki kosztem podatkowym

Kradzież paczki jest czym innym niż jej uszkodzenie. Ze względu na brak winy podatnika, przy kradzieży wypłacenie odszkodowania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Wynagrodzenie twórcy trzeba określić kwotowo lub w procentach

Pracownik, który tworzy programy komputerowe lub inne dzieła, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Jeśli wyższe koszty mają mieć zastosowanie tylko do części pensji, trzeba ją dokładnie określić. Potwierdza to najnowsze stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły

Wynajem mieszkania dla pracownika bez odliczenia VAT

Nieodpłatne udostępnienie pracownikom mieszkań nie podlega VAT. Od wydatków firmy związanych z najmem nie można zatem odliczyć podatku. Tak uważa Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zdania ekspertów są jednak podzielone. Część z nich uważa, że nabywana usługa najmu jest związana z działalnością gospodarczą najemcy. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Uregulowanie skutków podatkowych obrotu walutami wirtualnymi

Z początkiem 2019 r. wejdzie w życie ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa nowelizacja wprowadza do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p. - oraz ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. - kompleksową regulację w zakresie opodatkowania obrotu kryptowalutami. Szczegóły

Obowiązek raportowania schematów podatkowych

Nowelizacja przepisów na styku procedury i prawa materialnego wprowadza nową instytucję zmierzającą do uszczelnienia systemu podatkowego. Bierze się to z potrzeby szybkiego dostępu do istotnych informacji dotyczących podejmowanych przez podatników działań w obszarze agresywnego planowania podatkowego. Tego typu informacje są niezbędne dla rozpoznania zagrożeń dla systemu podatkowego, jakie stwarzają schematy podatkowe. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy mogę na deklaracji VAT-7 zadeklarować zwrot podatku naliczonego na rachunek VAT i otrzymam go w 25 dni w przypadku braku jeszcze sprzedaży w ogóle (warsztat w budowie)? Odpowiedź i uzasadnienie

Firma prowadzi KPIR, podatek liniowy, czynny podatnik. W listopadzie 2016 firma zakupiła samochód osobowy sprowadzony z USA (wartość ok 20.000 zł.), wprowadzony został jako środek trwały w firmie do działalności mieszanej. Na podstawie zgłoszenia celnego, w którym jest wykazana wartość podatku VAT, 50% VAT odliczono w deklaracji VAT-7. Właściciel chce w grudniu 2017 wycofać samochód z firmy na potrzeby własne. Czy powinnam podatek odliczony przy zakupie, naliczyć przedsiębiorcy w miesiącu sprzedaży? Jak to się ma przy wysyłce pliku JPK, jeżeli będzie wprowadzone zdarzenie dokumentem wewnętrznym? Czy tylko protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne jest potrzebny? W miesiącu grudniu 2017 dokonuję już ostatni odpis amortyzacyjny Jeżeli przed upływem 6 lat sprzeda auto jako prywatny właściciel, czy jako firma będę zobowiązana wykazać przychód pomniejszony o koszty niezamortyzowanej wartości początkowej śt? Chyba że istnieje korzystniejsza alternatywa powyższej sytuacji. Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.