e-Biuletyn/12/2016, numer (12), 22.12.2016

e-Biuletyn/12/2016, numer (12), 22.12.2016
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,


Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
Niech świąteczny nastrój każdy smutek w radość zmienia.
Niech Nowy Rok przyniesie sukcesy zawodowe,
a w życiu osobistym zapewni radość, miłość, szczęście i zdrowie
przesyła


Wiesława Moczydłowska
Redaktor Naczelny Biuletynu KIDP "Doradca Podatkowy"
Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych


Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz na portalach społecznościowych.


Redakcja e-Biuletynu


AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH


Jubileusz XX-lecia zawodu doradcy podatkowego w Polsce. Uroczysta konferencja w Warszawie Szczegóły
Polskie doradztwo podatkowe ma dwadzieścia lat Szczegóły
Europejski Rejestr Doradców Podatkowych (European Tax Register) Szczegóły
Wyniki I edycji konkursu na krótki film promujący wykonywanie zawodu doradcy podatkowego Szczegóły
Nowe szkolenie e-learningowe Szczegóły
Andrzej Marczak w TVP Polonia o kwocie wolnej od podatku Szczegóły
Andrzej Marczak o kwocie wolnej od podatku w Programie 1 Polskiego Radia Szczegóły
I Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…


DOLNOŚLĄSKI OKIDP


Działalność szkoleniowa i integracyjna
15 listopada 2016 / Wrocław, 16 listopada 2016 / Bolesławiec – Metodyka pracy doradcy podatkowego w procedurach administracyjnych i sądowych. Postępowanie sądowo-administracyjne, problemy natury techniczno-procesowej. Wykładowcy: Marcin Pacyna, Sebastian Ząbczyk
21.11.2016 Wrocław – Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na sprawozdania finansowe za rok 2016. Wykładowca: dr Teresa Cebrowska
25-26 listopada 2016 – szkolenie wyjazdowe/andrzejkowe w Lądku Zdrój: Jednolity plik kontrolny, unikanie podwójnego opodatkowania i inne zmiany Ordynacji podatkowej mające wpływ na rozliczenia podatkowe. Wykładowca: Joanna Patyk
Zmiany w Vat: obszerna nowelizacja ustawy, nowy kształt ewidencji, nowe deklaracje VAT, obowiązek przekazywania ewidencji podatkowej oraz nowe sankcje podatkowe. Wykładowca: Prof. dr hab. Witold Modzelewski
07 grudnia 2016 - Zmiany w podatku VAT, PIT, CIT. Wykładowca Bronisława Jastrzębska
09 grudnia 2016 – Kolacja wigilijna doradców podatkowych Dolnego Śląska – Stara Garbarnia, Wrocław 


Wydarzenia:
W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęła się czwarta już edycja akcji „Edukacja prawna młodzieży” i druga, w której uczestniczy Dolnośląski Oddział KIDP.
Projekt "Edukacja Prawna Młodzieży" realizowany jest od 2013 roku przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w porozumieniu z Urzędem Miejskim Wrocławia. Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest partnerem tej akcji.
Pierwsze lekcje odbyły się 9 listopada, we wskazanym przez koordynatora akcji Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział we Wrocławiu, IX Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Zajęcia poprowadził doradca podatkowy  Sebastian Ząbczyk.
Trwają intensywne prace przy organizacji kolejnego Konkursu Wiedzy o podatkach oraz przygotowaniem harmonogramu szkoleń na pierwsze półrocze 2017 roku
Podczas spotkania wigilijnego Kapituła DO KIDP uhonorowała doradców podatkowych z tytułu szczególnych zasług dla środowiska doradców podatkowych
Medale: Danuta Bącler – Przewodnicząca Zarządu DO KIDP


Platynowe dyplomy:
Iga Huk – wiceprzewodnicząca zarządu i przewodnicząca komisji szkoleń
Tomasz Sikorski – w III kadencji aktywnie uczestniczył w pracach zarządu, obecnie pełni funkcje zastępcy rzecznika dyscyplinarnego


Złote dyplomy:
Janusz Juchnowicz – za udział w pracach zarządu DO KIDP
Robert Motyka - za udział w pracach zarządu DO KIDP
Ewa Rodziewicz - za udział w pracach zarządu DO KIDP


Danuta Basoń – za realizowanie i budowanie prawidłowego wizerunku i pozycji Doradcy Podatkowego w kontaktach zewnętrznych. Kancelaria pp Basoń uzyskała wyróżnienie w plebiscycie gospodarczym Sudeckie Kryształy w roku 2015 w kategorii Najlepsza firma rodzinna. Od lat promuje zawód poprzez systematyczne publikacje na temat prawa podatkowego w prasie regionalnej


Srebrne dyplomy:
Krzysztof Kapalski - za udział w pracach zarządu DO KIDP
Sebastian Ząbczyk - za zaangażowanie w pracę Dolnośląskiego  Oddziału i aktywny udział w akcji „Edukacja prawna młodzieży”


Kapituła DO KIDP na wniosek Zarządu uhonorowała ponadto:
Panią Lidię Geringer de Oedenberg – Posłankę do Parlamentu Europejskiego  za całokształt, za otwarte serce, za patronowanie konkursowi Wiedzy o podatkach, upowszechnianie tej wiedzy oraz popularyzację zawodu doradcy podatkowego oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer, za  wieloletnią współpracę z Dolnośląskim Oddziałem KIDP, w tym również wspieranie cyklu konferencji „Podatki bez granic”


Zarząd wspiera i promuje różne lokalne akcje i doświadczenia doradców podatkowych. Jedną z takich osób jest koleżanka Joanna Kraj-Plenkiewicz – doradca podatkowy, prezes zarządu Centrum Obsługi Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. -  spółki doradztwa podatkowego, która w V edycji Plebiscytu Gospodarczego Sudeckie Kryształy odebrała wyróżnienie w kategorii Najlepszy Produkt lub Usługa. 


KUJAWSKO-POMORSKI OKIDP


Działalność szkoleniowa
Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, realizując zadania statutowe, prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową. W okresie listopad i grudzień 2016 r. zrealizowano szkolenia:
 21.11.2016 r. – „Podatek od towarów i usług w 2016r. – nowelizacje ustawy o VAT oraz wybrane zagadnienia w orzecznictwie sądów administracyjnych i ETS. Projekt nowelizacji ustawy o VAT na rok 2017”  Prelegent: Krzysztof Woźniak 
06.12.2016 r. – „Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od towarów i usług – z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2017 r.” Prelegent: Tomasz WojewodaPoruszone w nich zostały następujące kwestie:
Jednolity Plik Kontrolny
Klauzula nadużycia prawa w ustawie o VAT
Nowe zasady rozliczania należnego podatku VAT
Orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Najważniejsze zmiany zaistniałe w roku 2016r. i planowane na 2017r. w zakresie podatków: PIT, CIT i VAT
Ww. szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem doradców podatkowych z regionu kujawsko-pomorskiego jak i doradców z sąsiednich województw. 
Zarząd KPO KIDP na początku 2017 roku planuje zrealizować szkolenia z zakresu zmian w podatku od towarów i usług oraz zmian w prawie pracy.


Promocja zawodu
Wzorem ubiegłych miesięcy zachęcamy doradców podatkowych naszego regionu, do przyłączenia się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest  nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy.


Spotkanie Wigilijne
W dniu 6 grudnia 2016 r. odbyło się Spotkanie Wigilijne Doradców Podatkowych Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP. Dziękujemy Wszystkim za liczne przybycie i świąteczną, rodzinną atmosferę, którą umilił znakomity tenor Pan Andrzej Kubacki oraz wspólne kolędowanie. Dziękujemy przybyłym gościom za ciepłe słowa i spędzony z nami czas.


MAŁOPOLSKI OKIDP


Informacje o działalności Oddziału w grudniu 2016 r. oraz plany na styczeń 2017 r.
W dniu 1 XII w Krakowie odbyło się szkolenie  „Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz podatek od towarów i usług - z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2017 r.”. 
Ponadto w dniu 1 XII w ramach „spotkania czwartkowego” odbyły się warsztaty  „Prezentacja platformy MOBEVO” – oprogramowania wspomagającego pracę Biura Rachunkowego prowadzącego rozliczenia podatkowe  z zastosowaniem oprogramowania Comarch ERP Optima”. 
W dniu 10 XII w Sheraton Krakow Hotel odbyła się Wigilia doradców podatkowych. Podczas spotkania wystąpił chór Krakow Gospel Choir. 
W dniu 26 I 2017 r. w ramach „spotkania czwartkowego” odbędą się warsztaty  „Prezentacja programu SaldeoSMART”, które poprowadzą specjaliści firmy DATEV.pl.
W dniu 30 I 2017 r. odbędzie się szkolenie „Praktyczne aspekty zawierania umów na czas określony, udzielania urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, nowe minimalne wynagrodzenie za pracę, najnowsze wyroki sądu i stanowiska PIP”, które poprowadzi p. Przemysław Pogłódek.


Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.


Małopolski Oddział KIDP nawiązał podobną współpracę z Urzędem Miasta Tarnowa w zakresie udzielania informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Na terenie Urzędu  zostało udostępnione stanowisko w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców przy ul. Nowej 4  gdzie zainteresowani podatnicy, w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca, mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej. 


Małopolski Oddział KIDP przystąpił do Akcji START BIZNES. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Akcja ma na celu wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, która będzie świadczona w ramach programu START BIZNES będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów takiej jednorazowej porady. W celu rozpropagowania akcji Start-Biznes Zarząd Małopolskiego Oddziału KIDP wystosował do Urzędów Miast, Gmin oraz Powiatowych Urzędów Pracy w województwie Małopolskim pisma zawierające szczegóły dotyczące Akcji Start-Biznes  z prośbą o wsparcie inicjatywy. Działanie takie ma na celu rozpowszechnienie akcji wśród największej liczy osób zakładających działalność gospodarczą w rejonie Małopolskim. Zapraszamy do włączenia się w w/w akcję.


Zapraszamy do odwiedzenia profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp. 


PODKARPACKI OKIDP


Wesołych Świąt
W oczekiwaniu na zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia  i Nowy Rok
Żegnamy minione miesiące
I pełni nadziei  spoglądamy w przyszłość.
Pragniemy przeżyć
Niepowtarzalne świąteczne chwile 
W pokoju i wzajemnej bliskości.
Serdeczne życzenia: 
Zdrowia, pogody ducha, 
Spełnienia wszystkich marzeń, Zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów
 
składa 
Zarząd Podkarpackiego Oddziału KIDP


Szkolenia
Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP w miesiącu styczniu :
17.01.2017 r     Podatek VAT 
23-24.01.2017 r   Nowe regulacje prawne w zakresie cen transferowych od 2017 – nowa dokumentacja podatkowa - warsztaty praktyczne 2 dniowe 
 
POMORSKI OKIDP


Działalność szkoleniowa
W dniach 02-04 grudnia 2016 r. odbyło się trzydniowe szkolenie połączone z uroczystą Kolacją Wigilijną. Uczestnicy szkolenia otrzymali oprawione certyfikaty potwierdzające wpis na listę doradców podatkowych oraz kalendarze na rok 2017. Szkolenie przeprowadzono wg poniższego porządku:
a) 02 grudnia 2016 r. wykład na temat: „Podatek od towarów i usług” przeprowadził prof. dr hab. Witold Modzelewski.
b) 03 grudnia 2016 r. wykład na temat: „Podatek dochodowy w działalności gospodarczej, Ordynacji podatkowej oraz zmiany w KKS” przeprowadził Jacek Pyssa
c) „Rola firmy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych” przeprowadził Jerzy Bielawny


W dniu 13 grudnia 2016 r. odbyły się kolejne warsztaty z cyklu „Metodyka pracy doradcy podatkowego w postępowaniach podatkowo–administracyjnych i sądowo administracyjnych”. Warsztaty te przeprowadziła Pani Joanna Kleina-Galińska, a dotyczyły „Postępowania egzekucyjnego i interpretacyjnego”.  Ostatnie warsztaty z tego cyklu zaplanowane są na dzień 28 stycznia 2017 r., a ich tematem będzie: „Postępowanie sądowo-administracyjne”.


Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego
Trwa I Etap VI Pomorskiego Konkurs Wiedzy o Podatkach, który został skierowany do uczniów wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół średnich z województwa pomorskiego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest: „Podatki samorządowe – definicja, klasyfikacja i rola”


Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 12:00 - 14:00. Podczas nich udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.


ŚLĄSKI OKIDP


1.12.2016 Spotkanie grupy dyskusyjnej.
6.12.2016 Szkolenie ‘Prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej - podatki, ubezpieczenia społeczne” - Hótová Renáta
7.12.2016 Szkolenie „Zmiany dokonane i planowane w podatku VAT” – Częstochowa – dr Bartosiewicz Adam
7.12.2016 Posiedzenie Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego KIDP.
8.12.2016 Posiedzenie Zarządu Śl. O. KIDP.
9.12.2016 Szkolenie „Zmiany dokonane i planowane w podatku VAT - Katowice. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników” - dr Bartosiewicz Adam
14.12.2016 Szkolenie „Kontrowersje w zakresie pełnomocnictw po 1 lipca 2016 roku” - Gzela Tomasz
28.11.2016 Odbyła się Konferencja z cyklu „PODATKI – FINANSE – PRZEDSIĘBIORSTWO” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, ul. Bogucicka 5 (Budynek CNTI, aula im. prof. Z. Messnera). Konferencja była skierowana zarówno do doradców podatkowych jak i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. W ramach konferencji ogłoszono wyniki corocznego konkursu na najlepszą pracę licencjacką oraz magisterską z dziedziny podatków.
6-8.01.2017 Serdecznie zapraszamy doradców podatkowych na szkolenie wyjazdowe organizowane w Spa Hotelu Jawor w Jaworzu. Przedmiotem szkolenia będą m.in. planowane zmiany w przepisach o podatku od towarów i usług wraz z orzecznictwem, planowane zmiany w podatkach dochodowych, wybrane zagadnienia z ordynacji podatkowej, transgraniczne wykonywanie usług na przykładzie Niemiec, a także zmiany w prawie pracy. Po części wykładowej w piątek zapraszamy Państwa do wysłuchania Artystów Piwnicy Pod Baranami w recitalu „Gdzieś na ulicy nienazwanej”, a w sobotni wieczór zapraszamy do wspólnej zabawy z zespołem Jamajka.


Promocja zawodu:
Decyzją Zarządu KPO KIDP, nasz Oddział przyłączył się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest  nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy.


WARMIŃSKO-MAZURSKI OKIDP


W dniach 9-11 grudnia br. Zarząd Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zgodnie z przyjętą już tradycją, zorganizował 3-dniowe szkolenie połączone z uroczystą kolacją wigilijną w Hotelu Masuria & Spa w Worlinach k/Olsztyna. Na zaproszenie Zarządu zaszczyciła nas swoją obecnością: Pani Beata Olędzka z Wydawnictwa Wolters Kluwer.


Tematem pierwszego dnia szkolenia był „Podatek od spadków i darowizn”, który przeprowadził Pan dr. Grzegorz Liszewski. Drugi dzień został natomiast poświęcony warsztatom z zakresu Sztuka przekonywania. Skuteczność negocjacji w rozmowie z klientami, które poprowadził Pan Paweł Podolak natomiast  Sztukę radzenia sobie ze stresem poprowadziła Pani Joanna Podolak. 


WIELKOPOLSKI OKIDP


24.11.2016 r. w Poznaniu w Restauracji „U Myśliwych” odbył się Klub Doradcy Podatkowego, podczas którego omówione zostały problemy zawodowe oraz zagadnienia wpierające funkcjonowanie kancelarii doradcy podatkowego.
25–27.11.2016 r. w Tarnowie Podgórnym w Hotelu 500 odbyła się Konferencja Bezpieczny Doradca Podatkowy. Wykłady z zakresu zmian w przepisach podatkowych, pełnomocnictw oraz marketingu dla doradców podatkowych poprowadzili: Pan dr inż. Paweł Małecki, 
Pan dr Adam Bartosiewicz, Pan dr Aleksander Binsztok, Pan prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Pan Piotr Jańczak oraz Pani Barbara Spychała-Krzesaj.
09.12.2016 r. w Poznaniu w Bazarze Poznańskim odbyła się Wigilia Wielkopolskich Doradców Podatkowych, podczas której doradcy złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne.
15.12.2016 r. w Poznaniu w Restauracji „U Myśliwych” odbył się kolejny Klub Doradcy Podatkowego, podczas którego przedyskutowano najważniejsze problemy podatkowe.
05.01.2017 r. w Poznaniu odbędzie się III Galowy Koncert Noworoczny Doradców Podatkowych z udziałem Pani Stanisławy Celińskiej z zespołem pod kierownictwem Pana Macieja Muraszko. Koncert odbędzie się o godz. 19:00 w Teatrze Nowym przy ul. Dąbrowskiego 5 w Poznaniu. Zapisy na koncert poprzez www.mdoradca.krdp.pl
09-11.01.2017 r. w Karpaczu w Hotelu Dziki Potok odbędzie się Konferencja „Zmiany w podatku VAT”. Wykład poprowadzi Pan dr inż. Paweł Małecki.  Zapisy na konferencję poprzez www.mdoradca.krdp.pl
25.02.2017 r. w Skrzynkach k/Kórnika w Hotelu Rodan odbędzie się Bal Karnawałowy Wielkopolskich Doradców Podatkowych. Udział doradcy podatkowego w Balu jest bezpłatny. Zapisy na Bal poprzez www.mdoradca.krdp.pl
08-11.06.2017 r. w Kurojadach odbędzie się IX Spływ Kajakowy Wielkopolskich Doradców Podatkowych. Zapisy na spływ poprzez www.mdoradca.krdp.pl
Zarząd WO KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach oraz innych wydarzeniach zaplanowanych w grudniu 2016 r. oraz w pierwszym półroczu 2017 r. Przypominamy, że pierwszeństwo przyjęcia na listę uczestników mają zgłoszenia potwierdzone wpłatami. Zapisy na szkolenia poprzez www.mdoradca.krdp.pl


Zarząd WO KIDP podjął współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy Studiach Podyplomowych „Podatki i strategie podatkowe przedsiębiorstw” organizowanych przez powyższy Uniwersytet.


Od 2015 r. trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz Urzędach Gminy w Wielkopolsce polegający na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Dyżury doradców podatkowych będą odbywały się również w 2017 r. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów w Urzędach prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl


WO KIDP w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu od października 2016 r. do czerwca 2017 r. organizuje bezpłatne konsultacje  z zakresu podatków, które są prowadzone przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz bezpłatne konsultacje z zakresu rachunkowości, które są prowadzone przez księgowych dla Członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje służą wymianie informacji, doświadczeń i bieżącej wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych, a także promocji zawodu. Wszystkich zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem bezpłatnych konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl                                          


Zarząd WO KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w zainicjowanej przez WO KIDP ogólnopolskiej akcji START BIZNES wspierającej przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Szczegóły dotyczącej akcji na www.startbiznesdp.pl


Zapraszamy do posłuchania spotów promujących zawód doradcy podatkowego w Radio Merkury oraz w TVP3 Poznań, które emitowane są w okresie listopad-grudzień 2016 r.


Zarząd WO KIDP podjął inicjatywę wydania zbioru przepisów podatkowych „Podatki 2017 dla doradców podatkowych”. Zainicjowane przedsięwzięcie ma na celu wesprzeć merytorycznie i wzmocnić przynależność doradców podatkowych do samorządu zawodowego. Publikacja będzie zawierała najważniejsze akty prawa podatkowego, a także  będzie posiadała specjalną szatę graficzną, zgodną z systemem wizualizacji KIDP. Publikacje zostaną przekazane nieodpłatnie doradcom podatkowym z Oddziału, którzy nie będą posiadać zaległości w opłacaniu składek członkowskich, po uprzednim złożeniu w biurze WO KIDP pisemnego zamówienia. Zamówienia będą przyjmowane do dnia 31.12.2016 r. na e-mail: wielkopolski@kidp.pl                                          


Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniach Zarządu WO KIDP, które odbywają się o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału przy ul. Romana Maya 1 w Poznaniu. Termin najbliższego posiedzenia to 25 stycznia 2017 r.


Chcesz wiedzieć więcej o działaniach WO KIDP:
- skontaktuj się z Biurem WO KIDP, wielkopolski@kidp.pl, 61/ 843 42 55
- wejdź na stronę www.wielkopolski.kidp.pl
- odwiedź Facebooka Wielkopolskiego Oddziału KIDP www.facebook.com/WOKIDP
PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE


Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.


Projekt z dnia 5 grudnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego


Projekt z dnia 1 grudnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane


Projekt z dnia 9 grudnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego
PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH


Ustawa dot. zwolnień z akcyzy dla zakładów energochłonnych opublikowana


Od 1 lipca 2017 r. zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe do celów opałowych, jeśli nadal będą chciały korzystać ze zwolnienia od akcyzy, będą musiały mieć systemy związane z ochroną środowiska lub zwiększaniem efektywności energetycznej. Szczegóły


Ustawa wprowadzająca ulgi podatkowe na działalność B+R opublikowana


Została opublikowana ustawa z 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1933). Ustawa ma na celu wprowadzenie ulg podatkowych i uproszczeń proceduralnych mających podnieść zdolności innowacyjne polskich przedsiębiorstw. Szczegóły


Rewolucyjne zmiany w administracji skarbowej z podpisem prezydenta


Powołanie od 1 stycznia 2017 r. zamiast administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej jednolitej organizacji podporządkowanej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zakłada podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawa wprowadzająca jej przepisy. Szczegóły


W 2017 r. ta sama stawka zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników


Jak wynika z opublikowanego rozporządzenia Rady Ministrów, w 2017 r. za 1 litr oleju napędowego producenci rolni mają otrzymać zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 1 zł. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wyniesie 86 zł. Szczegóły


KE chce wesprzeć e-handel upraszczając VAT


Komisja Europejska zaprezentowała cały zestaw środków mających na celu poprawę warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa zajmujące się handlem elektronicznym pod względem VAT. Dzięki nowym przepisom konsumenci i przedsiębiorstwa, szczególnie start-upy i MŚP, będą mogli łatwiej kupować i sprzedawać towary i usługi przez internet. Szczegóły


NAJNOWSZE ORZECZNICTWO


Sąd administracyjny może rozpatrzyć skargę na przewlekłe prowadzenie kontroli podatkowej


Za dopuszczalnością skargi na przewlekłość kontroli podatkowej przemawia konieczność dokonywania prokonstytucyjnej wykładni przepisów prawa - orzekł NSA w postanowieniu z 24 listopada 2016 r. Szczegóły


Przekazanie informacji podatnikowi nie musi być powiązane z konkretną czynnością procesową


Do zawieszenia biegu terminu przedawnienia konieczne jest jedynie poinformowanie podatnika o zdarzeniu powodującym zawieszenie bez wskazania trybu i sposobu przekazania takiej informacji. Tak wynika z wyroku NSA z 27 października 2016 r. Szczegóły


TK: obowiązek uzyskania oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego nie narusza konstytucji


Obowiązek uzyskania przez sprzedającego, w wypadku skorzystania z obniżonej stawki akcyzy, oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe, umożliwiającego identyfikację nabywcy, nie narusza konstytucji – stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 6 grudnia 2016 r. Szczegóły


WSA: każde zwolnienie przedmiotu odnosi się do konkretnych podatników


Każde zwolnienie przedmiotu odnosi się do konkretnych podatników, którzy z niego korzystają. To nie osoba podatnika decyduje jednak o zwolnieniu, ale przede wszystkim rodzaj przedmiotu opodatkowania – wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Szczegóły


Od wydatków związanych z budową wizerunku gmina nie odliczy VAT


Ponoszone przez gminę wydatki, związane z budową wizerunku, nie mogą zostać uznane za koszty ogólne rodzące prawo do odliczenia VAT – uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły


NAJNOWSZE INTERPRETACJE


CIT: to nie raport decyduje o momencie powstania przychodu


W przypadku udzielania licencji rozliczanej w okresach rozliczeniowych momentem powstania przychodu jest ostatni dzień tego okresu, nie rzadziej niż raz w roku. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16 listopada 2016 r. Szczegóły


CIT: kompensata czy barter nie wykluczy kosztów


W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. nadal będzie możliwe wygaszanie zobowiązań w kwocie przekraczającej 15 tys. zł w drodze kompensaty, nettingu lub stosowanie transakcji barterowych albo innych niż płatność form regulowania zobowiązania, bez utraty możliwości zaliczenia takich wydatków do kosztów - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 grudnia 2016 r. Szczegóły


Dodatek wypłacany pracownikom rezygnującym z pojazdu służbowego można wrzucić w koszty


Wydatki stanowiące formę "rekompensaty" pieniężnej, wypłacanej pracownikowi przez spółkę za rezygnację z samochodu służbowego, stanowią wydatek racjonalny i poniesiony w celu zabezpieczenia źródła przychodu, co z kolei implikuje prawo do zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodu. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 listopada 2016 r. Szczegóły


VAT-marża: do wartości samochodu można wliczać opłatę za jego wyrejestrowanie


Dla potrzeb zastosowania procedury „VAT-marża" przez kwotę nabycia należy rozumieć wszystko, co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru używanego otrzymał od podatnika (nabywcy). Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16 listopada 2016 r. Szczegóły


MF: podatek od nieruchomości nie jest przedmiotem sukcesji


Po podziale spółki kapitałowej przez wydzielenie, podatek od nieruchomości, do którego zapłaty była zobowiązana spółka dzielona, nie staje się przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej - wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 6845/2016. Szczegóły


KOMENTARZ PODATKOWY


Od 1 stycznia 2017 r. zmiany w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych


Projekt nowelizacji przepisów podatkowych (druk sejmowy nr 969) w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych został ogłoszony 31 października 2016 r. Przeszedł on szybką ścieżkę legislacyjną, w efekcie czego ustawa została uchwalona już 15 listopada 2016 r. i po poprawkach Senatu została podpisana przez Prezydenta 29 listopada 2016 r., a następnie opublikowana w Dzienniku Ustaw.


Ustawa reguluje kilka zagadnień, ale kluczowym jest zmiana zakresu zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych funduszy inwestycyjnych. Zmiany w zasadniczej części wchodzą w życie 1 stycznia 2017 r., a tylko te, które dotyczą kwoty wolnej – 30 listopada 2016 r. Co ciekawe, finalnie uchwalona ustawa znacznie różni się od pierwotnego projektu w tym zakresie. Komentarz opisuje nowowprowadzone regulacje w zakresie funduszy inwestycyjnych. Szczegóły


Najważniejsze zmiany wprowadzane przez ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej


Pomimo, że gotowa była nowa ustawa regulująca zasady funkcjonowania administracji podatkowej obecni włodarze naszego kraju nie zdecydowali się na jej wprowadzenie. W związku z tym, że aktualnie rządzący mają nieco inną koncepcje działania organów podatkowych, kontroli skarbowej i celnych uchwalona została całkiem nowa ustawa.


Niestety, w mojej subiektywnej ocenie, omawiany w niniejszym komentarzu akt prawny jest nieco nieuporządkowany. Moim zdaniem prawodawca niepotrzebnie usiłował zamknąć w jednej ustawie zasady organizacji, część procedur i przepisy dotyczące warunków zatrudnienia, płacy itp. w administracji podatkowej i skarbowej przez co przepisy momentami są mało czytelne. Szczegóły


PYTANIA I ODPOWIEDZI


W listopadzie br. spółka z o.o. wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o opłacaniu podatku za jedną z działek. Przed wydaniem zaświadczenia, w trakcie analizy złożonych deklaracji zauważono, iż dana działka nie była zadeklarowana i nie był płacony od niej podatek. Drogą telefoniczną poinformowano podatnika o tym fakcie, w efekcie czego spółka złożyła korekty deklaracji za lata 2011–2016 i wpłaciła zaległy podatek wraz z odsetkami w wysokości 100%, mając jednocześnie wątpliwości czy nie powinna skorzystać z obniżonej stawki odsetkowej.


W jakim wymiarze, w powyższej sytuacji spółka powinna faktycznie uregulować odsetki za poszczególne lata?


Czy za lata 2011–2015 powinna naliczyć 75% odsetek, bo za 2016 r., zdaniem tutejszego organu powinna zapłacić 100%?


Czy ma tu znaczenie fakt, że korekty złożone zostały przez podatnika, po informacji telefonicznej z urzędu? Odpowiedź i uzasadnienie


Jesteśmy grupą dealerską. Sprzedajemy samochody i usługi serwisowe. Mamy trzy spółki komandytowe. Komplementariuszem każdej z naszych spółek jest ta sama spółka z o.o. W każdej spółce komandytariuszami są te same osoby fizyczne, z identycznym udziałem w zyskach. Przeprowadzamy transakcje między spółkami, jak np. sprzedaż samochodów, sprzedaż usług serwisowych, wynajem samochodów, podwykonawstwo usług blacharsko-lakierniczych. Spółki są powiązane przez osoby wspólników - komandytariuszy. Tylko w ten sposób. Spółki wzajemnie nie posiadają udziałów w drugiej spółce. Prowadzimy działalność wyłącznie na terenie Polski. Obroty między spółkami przekraczają limity określone ustawą.


Czy wskutek powiązań osobowych (komandytariuszy) będziemy od 2017 r. podlegali obowiązkom w zakresie dokumentacji cen transferowych? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.