e-Biuletyn/12/2012 , numer (12), 26.06.2012

e-Biuletyn/12/2012 , numer (12), 26.06.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Krajowa Izba Doradców Podatkowych otrzymała prestiżowy tytuł „Mecenasa Edukacji Prawniczej”, przyznawany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland podmiotom i instytucjom, które wniosły szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenia oraz realizację jego celów statutowych. Wyróżnienie zostało przyznane KIDP już po raz trzeci i po raz drugi KRDP III kadencji. Nagrodę odebrał Tomasz Michalik, Przewodniczący KRDP podczas konferencji pod hasłem „Studenci Prawa w Polsce", która odbyła się 19 czerwca br. w Trybunale Konstytucyjnym w Warszawie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tego wydarzenia.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

13 posiedzenie KRDP III kadencji
w serwisie internetowym KIDP są dostępne uchwały i stanowiska podjęte przez KRDP na posiedzeniu 5 czerwca br. Szczegóły

Trwa konkurs dla doradców podatkowych "Bo liczy się pasja". Szczegóły

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego (14 - 26 czerwca 2012 r.)

18 czerwca 2012 r., Doradca podatkowy to nie tylko pełnomocnik w sądzie, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
19 czerwca 2012 r., Wybraliśmy najlepszych doradców podatkowych, (Rzeczpospolita), Monika Pogroszewska 
REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…


Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (27 czerwca - 3 lipca 2012 r.)
28 czerwca 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Najnowsze orzecznictwo ETS, NSA oraz wybrane orzeczenia WSA. Szczegóły


29 czerwca 2012 r., Rzeszów (Podkarpacki OKIDP) - Kontrola podatkowa i skarbowa. Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych. Szczegóły

29 czerwca 2012 r., Szczecin (Zachodniopomorski OKIDP) - Przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Dolnośląski OKIDP
Do doradców podatkowych DO KIDP zostały rozesłane zaproszenia dot. współorganizacji IV Międzynarodowej Konferencji DO KIDP z cyklu: „Podatki bez granic”.

Małopolski OKIDP
W każdy ostatni czwartek miesiąca odbywają się spotkania integracyjne doradców podatkowych. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 r. o godz. 18.00 w restauracji Galimatias w Krakowie przy ul. Szerokiej 3.

Opolski OKIDP
15 czerwca br. odbyło się otwarte posiedzenie Zarządu, w którym uczestniczyli doradcy z regionu Opolskiego, Lubuskiego i Dolnośląskiego. Dyskutowano o deregulacji i sprawach Izby. Protokół ze spotkania będzie opublikowany na stronie OOKIDP.
Oddział zainicjował projekt dotyczący możliwości zrealizowania cyklu wykładów, szkoleń, prelekcji i warsztatów dla doradców podatkowych chcących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego w szeroko rozumianym pojęciu począwszy od realizowania zadań pełnomocnika, występowania w imieniu i na rzecz klienta, reprezentowaniu go przed urzędami, izbami skarbowymi oraz występowania przed sądami administracyjnymi. Projekt ma być organizowany wspólnie z Oddziałem Dolnośląskim i Lubuskim.
27 czerwca br. odbędzie się spotkanie Przewodniczącej OOKIDP z naczelnikami Urzędów Skarbowych.

Wielkopolski OKIDP
Aktualny harmonogram szkoleń, warsztatów i konferencji na II półrocze 2012 r. organizowanych przez Oddział - szczegóły.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Zmiany w VAT
Ministerstwo Finansów prowadzi uzgodnienia międzyresortowe projektu nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). Zmiany będą dotyczyć m.in. zasad wystawiania faktur.

Koalicja likwiduje ulgę i oszczędza na dzieciach 
Od przyszłego roku – odpowiednim projektem ustawy już we wtorek zajmie się rząd – ulgę stracą mający tylko jedno dziecko, których roczny dochód przekracza 85 528 zł. W zamian wsparcie dostać mają rodziny wielodzietne – na trzecie i każde kolejne dziecko ulga rodzinna wzrośnie o 50% – do 1668,12 zł rocznie. Ulga przy dwójce dzieci się nie zmieni. W praktyce ulgę stracą nawet ci rodzice, którzy zarabiają średnią krajową. Eksperci krytykują tę decyzję.

UEFA zwolniona z podatku 
Fiskus zaniechał poboru daniny od Federacji i jej spółek oraz piłkarzy, sędziów, trenerów i członków sztabu medycznego drużyn biorących udział w EURO 2012. Ministerstwo Finansów wyjaśniło w odpowiedzi na interpelację poselską nr 4497, że celem wydanego w lutym 2011 r. rozporządzenia o zaniechaniu poboru podatku jest realizacja postanowień dotyczących EURO 2012. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. Szczegóły

Fiskus dzieli podatników 
Dyrektorzy izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej zawierają tajne porozumienia, w których określają zasady kontroli na swoim terenie. Kryteria kontroli w danym województwie ustalają dyrektorzy izby skarbowej i urzędu kontroli skarbowej (UKS) według sobie wiadomych reguł. Nie ma jednolitych zasad dla wszystkich, choć pewne elementy porozumień się powtarzają. Szczegóły

Dwa numery podatkowe nadal istnieją
W kontaktach zwykłego Kowalskiego z fiskusem od początku tego roku PESEL zastąpił NIP, ale spowodował też zamieszanie w urzędach i wśród rozliczających się podatników. Wielu podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w zeznaniach podatkowych za 2011 r. podawało NIP zamiast numeru PESEL. To jednak mały problem, bo PIT zawsze można poprawić. Gorzej ze stosowaniem nowego prawa w praktyce. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Trzeba mieć dowody, że transport dotarł do nabywcy z UE
Faktury, dowody wydania towaru z magazynu oraz dokumenty zapłaty to za mało, aby udowodnić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i zastosować zerową stawkę VAT.
(wyrok NSA z 29 maja 2012 r. - I FSK 1229/11)

Co ma wpływ na wartość lokalu
Podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym m.in. od umowy sprzedaży, obciąża kupującego. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o PCC wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Jest to ogólna zasada.
(wyrok NSA z 31 maja 2012 r. - II FSK 2378/10)

Czesne za naukę w szkole katolickiej nie jest darowizną
Opłata za naukę dziecka w prywatnej szkole katolickiej nie może być traktowana jako darowizna, gdyż nie spełnia przesłanek nieekwiwalentności, a więc nie podlega odliczeniu od dochodu.
(wyrok NSA z 31 maja 2012 r. - II FSK 2376/10)

Wspólnota gruntowa jest podatnikiem CIT
Spółka musi rozliczyć podatek dochodowy z tytułu sprzedaży działek, mimo że współwłaścicielami są członkowie wspólnoty gruntowej. Spółka, która zarządza gruntami, ma osobowość prawną i może być podatnikiem.
(wyrok NSA z 12 czerwca 2012 r. - II FSK 2409/10)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 117 z 19.06.12 – strona B3

Sprzedaż lokalu rozlicza się w PIT-36
Wspólnicy spółki cywilnej, którzy sprzedali lokal uzyskują przychód z działalności gospodarczej, a nie z odpłatnego zbycia nieruchomości.
(wyroki NSA z 15 czerwca 2012 r. - II FSK 157/11, II FSK 187/11, II FSK 228/11, II FSK 193/11)

Więcej na temat powyższych orzeczeń

Pensja członka zarządu to przychód w PIT
Za pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych uważa się działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, sędziów Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych. Natomiast członkowie wspólnoty mieszkaniowej nie pełnią takich obowiązków. Otrzymywane przez nich wynagrodzenia, jak również inne świadczenia, stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Wspólnota od wypłacanych kwot nie potrąca zaliczek, ale musi je wykazać w informacji PIT-8C.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 czerwca 2012 r. - IPPB2/415-221/12-4/AK)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 116 z 18.06.12 – strona B4

Zwrot wkładu ze spółdzielni jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych
Zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni to przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Nie oznacza to jednak, że zawsze będzie on opodatkowany. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 tej ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni. Kwestię zwrotu wniesionego wkładu mieszkaniowego regulują przepisy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 czerwca 2012 r. - IPTPB2/415-195/12-2/TS).

Ubezpieczenie auta do jazdy próbnej to koszt
Dilerzy mogą zaliczać do kosztów wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów demonstracyjnych.
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 12 czerwca 2012 r. (nr DD2/-033/31/PMN/12/260)

Dotowane szkolenia mogą być zwolnione z podatku od towarów i usług
Zwolnienie z VAT usługi szkoleniowej finansowanej ze środków unijnych zależy od jej kwalifikacji jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz tego, czy i w jakiej części jest finansowana ze środków publicznych.
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 15 czerwca 2012 r. - PT4/033/2-3/9/EFU/2012/PT-298)

Umowa najmu w ramach działalności decyduje o momencie powstania przychodu
Zarówno wtedy gdy wydatki z tytułu opłat za media są uwzględnione w kwocie czynszu, jak i gdy są refakturowane, uzyskany przychód zaliczany jest do przychodów z najmu w ramach działalności gospodarczej. Oznacza to, że moment powstania przychodu ustalany jest zgodnie z okresami rozliczeniowymi wskazanymi w umowie.
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 15 czerwca 2012 r. - DD2/033/21/KOI/2012/DD-159)

Więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁ PODATKOWY

Przekształcenia działalności gospodarczej – sprzedaż (cz. II). Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.