e-Biuletyn/11/2018, numer (11), 29.11.2018

e-Biuletyn/11/2018, numer (11), 29.11.2018
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Zapraszamy do zamieszczania reklam w biuletynie elektronicznym oraz w wydaniu papierowym. Informacje: redakcja@kidp.pl

Wiesława Moczydłowska
Redaktor Naczelny Biuletynu „Doradca Podatkowy”
Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH


Polska Agencja Prasowa o Konferencja "Economy, Tax & Crime" w Toruniu Szczegóły

 

Depesza Polskiej Agencji Prasowej o konferencji w Katowicach: Uszczelnianie systemu podatkowego - sukces czy porażka? Szczegóły

Echa konferencji „XX lat Ordynacji podatkowej. Czas na nową?” w Gazecie Prawnej. Szczegóły

Perspektywy dla przedsiębiorców w świetle pakietu zmian Konstytucja dla biznesu. Szczegóły

Ogromna dawka promocji zawodu doradcy podatkowego i KIDP podczas Kongresu 590 w Jasionce. Szczegóły

Kolejne echa konferencji „XX lat Ordynacji podatkowej. Czas na nową?” Publikacje w My Company i gazecie BCC. Szczegóły

Nowe szkolenie e-learningowe. Szczegóły

Media licznie informują o apelu doradców podatkowych do Prezydenta w obronie tajemnicy zawodowej. Szczegóły

PAP: Tajemnica zawodowa zawodów zaufania publicznego i bezpieczeństwo obywateli w rękach Prezydenta RP. Szczegóły

Eksperci ocenią skuteczność prawa w zwalczaniu oszustw podatkowych informuje prawo.pl zapowiadając konferencję w Toruniu Economy, Tax & Crime. Szczegóły

Gazeta Prawna o raportowaniu schematów podatkowych i stanowisku KRDP. Szczegóły

Bogata oferta Strefy MŚP podczas Kongresu 590 - informuje Polskie Radio. Szczegóły

Doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni i notariusze apelują do Prezydenta RP w sprawie tajemnicy zawodowej. Szczegóły

Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Szczegóły

Infor.pl o opinii KRDP w sprawie projektu zmian w ustawie o ograniczaniu zatorów płatniczych. Szczegóły

Stanowisko Rady Naukowej przy KIDP dotyczące obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Szczegóły

Wywiad z Andrzejem Marczakiem w Rzeczpospolitej „Tajemnica w interesie obywateli”. Szczegóły

Rzeczpospolita w dodatku Doradca w firmie: Doradca podatkowy reprezentantem interesów podatnika. Szczegóły

Reforma podatków: fiskus coraz mocniej dokręca śrubę - komentarz Andrzeja Marczaka w Rzeczpospolitej. Szczegóły

Prof. Adam Mariański gościem Polskiego Radia 24 w audycji „Temat dnia”. Szczegóły

Doradcy podatkowi: Danina solidarnościowa niezgodna z konstytucją - informuje prawo.pl. Szczegóły

Prof. Adam Mariański w audycjach Polskiego Radia 26 października br. o zasadzie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika i nie tylko. Szczegóły

Infor.pl: Danina solidarnościowa - stanowisko doradców podatkowych. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ...

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

W październiku miała miejsce konferencja międzynarodowa z cyklu Podatki bez granic. Jej VIII edycja pod hasłem „Oszustwa podatkowe - fakty i mity” zgromadziła szerokie grono praktyków, w śród których, obok doradców podatkowych z Polski i Czech, byli sędziowie wrocławskiego sądu administracyjnego, prokuratorzy, pracownicy organów KAS, sędziowie sądów powszechnych oraz pracownicy naukowi uczelni wyższych. Szczegółowe informacje podsumowujące konferencję dostępne są na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Nowością zaproponowaną w dolnośląskim oddziale KIDP są spotkania w ramach klubu doradcy podatkowego. Pierwsze odbyło się pod koniec września b.r. i spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony doradców podatkowych. Organizowane jest ono jako nieformalne spotkanie, podczas którego omawiane są bieżące zagadnienia związane ze stosowaniem prawa podatkowego. Pierwsze spotkanie poprowadził doradca podatkowy, Sebastian Ząbczyk i dotyczyło ono problematyki czynności sprawdzających.

W okresie października i listopada odbyły się również szkolenia, które dotyczyły stosowania przepisów Prawa przedsiębiorców i metodyki oceny podatnika w podatku VAT oraz zmian w regulacjach o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 22-24 listopada odbywać się będzie szkolenie wyjazdowe, które poświęcone będzie zmianom w przepisach prawa podatkowego, które będą wchodzić w życie z początkiem 2019 roku.

W mijającym okresie przedstawiciel oddziału dolnośląskiego KIDP w osobie doradcy podatkowego Sebastiana Ząbczyka, reprezentował doradców podatkowych podczas konferencji organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny, Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli pt. NoRA oraz konferencji DARR - Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Szczawnie Zdroju.

Wydarzenia

Oddział dolnośląski KIDP, jak co roku, przystąpił do organizacji Konkursu wiedzy o podatkach. Będzie to już IX edycja tego przedsięwzięcia, która skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Cały konkurs obejmuje trzy etapy, z których ostatnim jest finał ogólnopolski odbywający się na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Szczegóły konkursu, wraz z regulaminem i tematami prac dla uczestników, dostępne są na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców podatkowych.

ŁÓDZKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

Do końca 2018 r. w Łódzkim Oddziale KIDP odbędą się jeszcze następujące szkolenia:
- 4.12.2018 r. - „Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” - wykładowca - adwokat Piotr Jastrzębski - hotel „Borowiecki” w Łodzi, ul. Kasprzaka 7/9.
- 6.12.2018 r. - „Rachunkowość - zamknięcie roku, zmiany w przepisach” - wykładowca - dr Agnieszka Wencel - adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego - Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18.

Trwają ustalenia dotyczące planowanych szkoleń w roku 2019, między innymi szkolenie dotyczące podatku VAT oraz szkolenia BHP.

Wydarzenia

14 grudnia 2018 r. Łódzki Oddział KIDP organizuje Spotkanie Świąteczne Doradców Podatkowych, które rozpocznie się o godzinie 16.00 w sali kinowej Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi, przy ul. Traugutta 18. Wieczór uświetni koncert kolęd w wykonaniu łódzkiego zespołu THINK A' HEAD.

Już po raz siódmy Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje Łódzki Konkurs Wiedzy o Podatkach. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół średnich województwa łódzkiego. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest „Swoboda działalności gospodarczej”.
Szczegóły dostępne są na stronie ŁOKIDP http://www.lodzki.kidp.pl/.

Promocja zawodu

Uprzejmie informujemy, że przyjmowane są zgłoszenia doradców podatkowych z regionu łódzkiego zainteresowanych przystąpieniem do ogólnopolskiej Akcji START BIZNES oraz do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ŁOKIDP www.lodzki.kidp.pl.

MAŁOPOLSKI OKIDP

W listopadzie w MOKIDP odbyły się następujące szkolenia:
- 13.11.2018 r. - „Zmiany w podatkach dochodowych PIT oraz CIT” (szkolenie w Krakowie),
- 14.11.2018 r. - „Zmiany w podatkach dochodowych PIT oraz CIT” (szkolenie w Tarnowie),
- 26.11.2018 r. - „Czas pracy w I połowie 2018 roku - praktyczne aspekty planowania i rozliczania, z uwzględnieniem najnowszych stanowisk PIP, MRPiPS oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego, omówienie przepisów dotyczących zakazu handlu w niedzielę”,
- 29.11.2018 r. - „Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w działalności kancelarii doradztwa podatkowego”.

Na grudzień zaplanowano następujące szkolenia:
- 12.12.2018 r. - „Kontrola podatkowa, celno-skarbowa, czynności sprawdzające”.

Informacje nt. wszystkich szkoleń organizowanych w MOKIDP znajdują się w systemie mDoradca.

9-11 listopada 2018 r. w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie odbyła się VI Podkarpacka Konferencja pod hasłem przewodnim „Zasady prawa podatkowego” organizowana przez Podkarpacki i Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Patronat nad konferencją objął Ośrodek Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zakład Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

12 listopada 2018 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie miało miejsce wydarzenie pn. Spotkanie Młodego Biznesu, które zainaugurowało Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce. Spotkaniu towarzyszyła utworzona „Strefa do pozyskiwania wiedzy” czyli stanowiska służące udzielaniu informacji na tematy związane z prowadzeniem firmy (m.in. obejmujące przepisy związane z zakładaniem działalności gospodarczej, programy obniżające koszty jej prowadzenia, pozyskanie dotacji na rozpoczęcie i rozwój firmy, informacje w zakresie ubezpieczeń społecznych). Na jednym ze stanowisk dyżurowali doradcy podatkowi z MOKIDP, którzy udzielali porad nt. prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedstawiciel Zarządu MOKIDP uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Forum Zawodów Zaufania Publicznego, które odbyło się7 listopada 2018 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Ponadto 20 listopada 2018 r. w Katowicach odbyło się II ogólnopolskie spotkanie Samorządów Zaufania Publicznego działających na terenie kraju, w którym to spotkaniu również uczestniczył Przedstawiciel Zarządu MOKIDP.

29 listopada odbyło się spotkanie „czwartkowe” w trakcie którego został przeprowadzony wykład nt. „Rola doradcy podatkowego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości i postępowaniach restrukturyzacyjnych”. W grudniu br. z uwagi na okres świąteczno-noworoczny spotkanie „czwartkowe” nie będzie organizowane. Kolejne spotkanie „czwartkowe” odbędzie się 24 stycznia 2019 r.

W sposób ciągły Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa prowadzi akcję polegającą na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie ww. Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4). Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Od marca br. akcja odbywa się także, przy współpracy Gminy Krzeszowice, w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszą środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.

Od kwietnia podobna akcja odbywa się również, przy współpracy Gminy Brzesko, w Urzędzie Miejskim w Brzesku, gdzie doradcy podatkowi w ramach akcji pełnią dyżury w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godz. 12.00-14.00.

Zapraszamy doradców podatkowych do włączenia się do powyższych akcji. W sprawie ustalenia terminów dyżurów prosimy o kontakt z Biurem Małopolskiego Oddziału KIDP.

Zapraszamy do włączenia się doradców podatkowych do Akcji Start Biznes. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Usługa doradztwa podatkowego, która jest świadczona w ramach akcji obejmuje jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie ponosi kosztów takiej jednorazowej porady.

Małopolski Oddział KIDP przystąpił do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych. Katalog to szybki sposób zapoznania się z informacjami dotyczącymi doradcy podatkowego. Do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych będą mogli przystąpić doradcy, którzy wykonali zdjęcie profilowe (czynni doradcy podatkowi niezalegający w opłacaniu składek członkowskich - powyżej 3 składek). Doradca podatkowy jest zobowiązany do wykonania zdjęcia z obowiązującym dress codem biznesowo-klasycznym. Przypominamy, iż do 30 listopada 2018 r. (na hasło Krajowa Izba Doradców Podatkowych) doradcy podatkowi z MOKIDP mają możliwość wykonania bezpłatnie zdjęć do katalogu w wybranych punktach fotograficznych (informacja nt. adresów punktów fotograficznych znajduje się na stronie MOKIDP). Po wykonaniu zdjęcia doradca podatkowy otrzyma ankietę do wypełnienia danych, które zostaną zamieszczone w Internetowym Katalogu Doradców Podatkowych. Więcej informacji o katalogu, prezentacja oraz Regulamin widnieją na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału KIDP.

8 grudnia 2018 r. w NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST odbędzie się wigilia doradców podatkowych. W spotkaniu przewidziany jest występ Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata”. Zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Zapraszamy do odwiedzania profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook.

POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

30 października 2018 r. odbyło się szkolenie na temat: „Doradca podatkowy, a przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.”

29 listopada 2018 r. odbędą się warsztaty na temat: „Rachunkowość dewelopera.”

6-8 grudnia 2018 r. odbędzie się szkolenie połączone z uroczystą Kolacją Wigilijną na temat: „Zmiany w VAT i podatku dochodowym od stycznia 2019 r.”

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

W ramach współpracy z Gminą Miasta Gdańsk od 27.08.2018 r. do 27.02.2019 r. prowadzony jest projekt: „Biznes w Gdańsku - bezpłatne doradztwo podatkowe na start”. Projekt ma na celu zapewnienie możliwości nieodpłatnego skorzystania z fachowej porady podatkowej początkującym przedsiębiorcom oraz osobom planującym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Doradcy podatkowi będą udzielać porad w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godzinach od 9.00-12.00.

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godzinach od 10.00-13.00. Podczas dyżurów udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do powyższych akcji i zgłoszenie swojej gotowości do pełnienia dyżurów w dogodnej dla Państwa lokalizacji. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres pomorski@kidp.pl.

ŚLĄSKI OKIDP

7.11.2018 r. - posiedzenie Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP;
8.11.2018 r. -spotkanie grupy dyskusyjnej;
14.11.2018 r. -szkolenie „Ordynacja podatkowa - wybrane problemy, perspektywa zmian. Szkolenie dla doradców Podatkowych oraz ich pracowników” - wykładowca prof. dr hab. Strzelec Dariusz;
15.11.2018 r. - posiedzenie Zarządu Śląskiego OKIDP;
19.11.2018 r. -XVI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa w ramach cyklu „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”;
21.11.2018 r. - szkolenie „VAT - mechanizm podzielonej płatności i inne zmiany w 2018 - 2019 r. Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników” - wykładowca Modzelewski Zdzisław.

19 listopada br. w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbyła się XVI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa w ramach cyklu „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”,. Tematem przewodnim konferencji było „Uszczelnianie systemu podatkowego: sukces czy porażka?”.

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP zaprasza na kolejne, czwarte spotkanie integracyjne dla Doradców Podatkowych w ramach cyklu „AKCJA-INTEGRACJA”.

Zapraszamy Doradców Podatkowych wraz z osobami towarzyszącymi do wspólnego oglądania filmu „DUSIGROSZ” (2016)” 23.11.2018 r. w Chorzowskim Centrum Kultury.

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, pełen ciepła, serdecznych życzeń, rodzinnych spotkań. To także doskonały moment aby wspólnie spędzić czas i odnowić bądź nawiązać znajomości wśród naszego grona doradców podatkowych. Korzystając z tej okazji już teraz Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP zaprasza wszystkich doradców podatkowych na wspólne spotkanie wigilijne oraz koncert „Boże Narodzenie na jazzowo”, który odbędzie się 14 grudnia 2018 r. w Hotelu Arsenal Palace z siedzibą w Chorzowie przy ul. Paderewskiego 35.

29 października 2018 r. odbyła się szósta Konferencja dla doradców podatkowych oraz studentów z cyklu „Podatki - Finanse - Przedsiębiorstwo” zorganizowaną wraz z Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W ramach Konferencji przeprowadzona została kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z tematyki podatków.

17-19 października br. w Katowicach odbył się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Krajowa Izba Doradców Podatkowych została Partnerem Kongresu, a Śląski Oddział KIDP włączył się w jego organizację. Podczas Kongresu odbył się panel dyskusyjny, gdzie tematem przewodnim był „Bezpieczny podatnik”.

10 października 2018 r. odbył się „Jaworznicki dzień dla biznesu”. Podczas spotkania swoimi doświadczeniami dzielili się przedsiębiorcy, przedstawiciele rządu i samorządu, m.in. Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert i Poseł na Sejm RP Dariusz Starzycki. W Jaworznickim Dniu dla Biznesu wzięło udział 70 uczestników - przedstawicieli różnych instytucji i pracodawców. Wydarzenie zorganizowane zostało przez: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie wraz z Urzędem Miejskim w Jaworznie, Izbą Skarbową w Jaworznie, Jaworznicką Izbą Gospodarczą oraz Jaworzno Biznes Mixer. To II edycja przedsięwzięcia zainicjowanego przez sektor publiczny - poświęcona lokalnym przedsiębiorcom. Celem wydarzenia było przybliżenie tematyki rynku pracy. W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP Piotr Maciejewski oraz Hanna Kozub-Głownia, doradcy podatkowi, promujący zawód doradcy podatkowego oraz akcję Start Biznes.

Wraz z kilkoma Regionami KIDP (Łódzkim, Mazowieckim, Małopolskim i Wielkopolskim) w ramach promocji zawodu podjęliśmy się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie potencjalnych klientów do doradców podatkowych.

Przystąpiliśmy do akcji „START BIZNES”, zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych ze Śląskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez śląskich doradców podatkowych. Podejmujemy działania na terenie wielu urzędów miast oraz powiatowych urzędów pracy, w których nowy przedsiębiorca zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady podatkowej związanej z założeniem własnego biznesu. W Powiatowych Urzędach Pracy oraz Urzędach Skarbowych w województwie śląskim zostały rozmieszczone tablice informując o zawodzie doradcy podatkowego oraz o akcji Start Biznes. Poniżej przekazujemy informację o miejscach oraz terminach konsultacji:
- Urząd Miasta Katowice, konsultacje w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 9.00-12.00 przy ul. Rynek 1 w sali 701 na VII piętrze.
- Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9B, 43-600 Jaworzno, terminy ustalane są każdorazowo.
- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze, konsultacje odbywają się w każdy piątek miesiąca 11.00-15.00.
- Urząd Miasta Świętochłowice, konsultacje odbędą się 11.12.2018 r. w godz. 12.00-15.00, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaprasza doradców podatkowych oraz pracowników doradców podatkowych na organizowane szkolenia i konferencje w miesiącach od listopada do grudnia 2018 r.:

Ordynacja podatkowa
Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017.
Termin i miejsce: 6.12.2018 r. godz. 10.00-15.45, sala konferencyjna (wysoki parter) Biuro Centrum Katowice, ul. Mickiewicza 29 Katowice.

Zmiany w VAT. Katowice
Termin i miejsce: 21.11.2018 r. godz. 10.00-15.45, sala konferencyjna (wysoki parter) Biuro Centrum Katowice, ul. Mickiewicza 29 Katowice.
Termin i miejsce: 10.12.2018 r. godz. 10.00-15.45, sala konferencyjna (wysoki parter) Biuro Centrum Katowice, ul. Mickiewicza 29 Katowice.

Zmiany w VAT. Częstochowa
Termin i miejsce: 12.12.2018 r. godz. 10.00-15.45, sala konferencyjna w budynku OHP (obok US), ul. Tkacka 5a, Częstochowa.

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

W miesiącu grudniu zapraszamy na następujące wydarzenia:
• 5.12.2018 r., Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych podatku od towarów i usług, Tomasz Wojewoda, Poznań;
• 7.12.2018 r., VAT, dr. inż. Paweł Małecki, Ostrów Wielkopolski;
• 11.12.2018 r., cykl spotkań „Dyskusje praktyków”, Magda Olszewska, Poznań;
• 13.12.2018 r., Klub Doradcy Podatkowego, Poznań;
• 14.12.2108 r., spotkanie Świąteczne Doradców Podatkowych, Poznań;
• 17.12.2018 r., VAT, dr Adam Bartosiewicz, Poznań.

Zapraszamy również na szkolenia organizowane od stycznia do marca 2019 r. między innymi z zakresu VAT, PIT i CIT, opodatkowania transakcji kryptowalutowych, inteligencji emocjonalnej, zatrudniania cudzoziemców oraz ochrony danych osobowych organizowane w Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile oraz Poznaniu.

Zapisy na szkolenia oraz wszelkie szczegóły organizacyjne znajdują się w panelu mDoradca.

Wielkopolski Oddział KIDP jest w trakcie przygotowywania spotkań integracyjnych, które odbędą się w 2019 r. Szczegóły wkrótce.

Promocja zawodu

V Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach 2018/2019
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP zorganizował kolejną V edycję Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach 2018/2019, który skierowany jest do młodzieży szkół średnich z województwa wielkopolskiego. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Oddziału.

Dyżury doradców podatkowych w Urzędach Miasta, Urzędach Gminy oraz w innych instytucjach

Od 2015 r. organizowany jest cykl bezpłatnych dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz w Urzędach Gminy, a także w innych instytucjach w Wielkopolsce. Dyżury polegają
na udzielaniu bezpłatnych porad podatkowo-prawnych podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.Dyżury odbywają się między innymi w Mosinie, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Przygodzicach, Rychwale, Stęszewie, Tarnowie Podgórnym i Kościanie. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Akcja Start Biznes
Ogólnopolska Akcja Start Biznes mająca na celu wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, podniesienie świadomości prawno-podatkowej podatników oraz promowanie usług świadczonych przez doradców podatkowych. Zachęcamy wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w akcji. Szczegóły na www.startbiznesdp.pl.

Internetowy Katalog Doradców Podatkowych
Wielkopolski Oddział KIDP we współpracy z innymi Regionami KIDP podjął się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych oraz zasięgnięcie wiedzy o zawodzie. Serdecznie zapraszamy doradców do przystąpienia do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych www.twojdoradcapodatkowy.info. Do 31 grudnia 2018 r. doradcy podatkowi z Wielkopolskiego Oddziału KIDP mają możliwość wykonania bezpłatnie zdjęć do katalogu. Szczegóły dotyczące katalogu widnieją na stronie Oddziału.

Konsultacje doradców podatkowych i księgowych
Od 2016 r. Wielkopolski Oddział KIDP wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu organizuje cykl wspólnych bezpłatnych konsultacji z zakresu podatków, które prowadzone są przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz bezpłatnych konsultacji z zakresu rachunkowości, które prowadzone są przez księgowych dla Członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje mają służyć wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych, a także promocji zawodu.

Termin najbliższej konsultacji:
12.12.2018 r. - dyżur doradcy podatkowego dla księgowych.

Konsultacje odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 18 w godz. 15:00-17:00. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Publikacja „Podatki 2019 dla doradców podatkowych”
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP po raz kolejny postanowił wydać dla doradców podatkowych z Wielkopolski publikację „Podatki 2019 dla doradców podatkowych”, która będzie zawierała aktualne akty prawa podatkowego.

Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP

Zachęcając Państwa do wspólnego działania na rzecz samorządu zawodowego, zapraszamy do udziału w Posiedzeniach Zarządu. Termin najbliższego posiedzenia to 14.12.2018 r., godz. 15.00.

Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61 843 42 55;
- wejdź na stronę Oddziału www.wielkopolski.kidp.pl;
- odwiedź Facebook’a Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej „Doradcy Podatkowi”.


PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie „Konsultowane akty prawne” zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Szczegóły

Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Szczegóły

Projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób przybywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Szczegóły

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019. Szczegóły

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Szczegóły

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym. Szczegóły

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Szczegóły


PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Ceny transferowe - będą zmiany w zasadach wyceny transakcji

Od stycznia 2019 roku będzie można stosować sześć, a nie jak obecnie pięć, metod wyceny transakcji zawieranych przez podmioty powiązane. Zmienią się także zasady weryfikacji ceny rynkowej. 19 listopada 2018 r. Rządowe Centrum Legislacji ogłosiło stosowny projekt rozporządzeń. Szczegóły

Kolejne przepisy uszczelniające system podatkowy podpisane

Uszczelnienie systemu podatków dochodowych, m.in poprzez zmiany przepisów dotyczących klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych oraz tzw. exit tax - to główne cele zmian w ustawach dotyczących podatków dochodowych. Szczegóły

Prezydent podpisał ustawę o daninie solidarnościowej

W przyszłym roku osoby fizyczne, które zarobią ponad milion złotych zapłacą daninę solidarnościową w wysokości 4 procent podstawy jej obliczenia, którą stanowić będzie nadwyżka ponad te sumę dochodów. Szczegóły

Płyn do e-papierosów dłużej z zerową akcyzą

Płyny do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich będą opodatkowane zerową stawką podatku akcyzowego aż do końca czerwca 2020 roku. Wcześniej podatek miał być pobierany już od początku przyszłego roku. 20 listopada br. rząd przyjął projekt zmian. Szczegóły

Ustawa wprowadzająca m.in. 9-proc. CIT dla małych firm ogłoszona

19 listopada została ogłoszona ustawa wprowadzająca 9-proc. CIT dla małych firm oraz m.in. zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów w przypadku nabycia i eksploatacji samochodów osobowych przez firmy. Szczegóły

MF: Matryce VAT ułatwią rozliczanie podatku

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji nowe matryce VAT, których stosowanie ma uprościć system i zdecydowanie ograniczyć niekonsekwencje w stosowaniu stawek VAT. Jak podkreśla MF, proponowane rozwiązania nie mają celu fiskalnego, dzięki nim stawki VAT będą prostsze i łatwiejsze w użyciu. Szczegóły

Administracja skarbowa uzyska szerszy dostęp do informacji o podatnikach

Zapewnienie szerszego dostępu Krajowej Administracji Skarbowej do informacji niezbędnych do realizacji jej ustawowych zadań oraz wyposażenie w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej - to cele uchwalonej nowelizacji ustawy o KAS. Szczegóły

Sejm uchwalił kolejny pakiet zmian dla małych i średnich firm

Możliwość wliczenia pracy małżonka w koszt uzyskania przychodu, jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł czy skrócenie ze 150 do 90 dni terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT - to niektóre z elementów uchwalonego 9 listopada przez Sejm pakietu zmian, wprowadzających uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Szczegóły

Ustawa o wypełnianiu PIT przez urząd podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która ma uprościć rozliczenia PIT i zobowiązać urzędy skarbowe do wypełniania deklaracji za podatników. Szczegóły

Sejm: Komisja za poprawkami Senatu do ustawy o e-fakturowaniu

Zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych oraz fałszywych faktur w obiegu, oszczędność czasu i pieniędzy - to cele ustawy o elektronicznym fakturowaniu. Sejm prawdopodobnie przyjmie poprawki wniesione przez Senat, ponieważ Komisja Gospodarki i Rozwoju pozytywnie je zaopiniowała. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

NSA: Reputacja firmy też do opodatkowania

Do podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży firmy zalicza się także dodatnią wartość, czyli tzw. goodwill - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczegóły

NSA: Opłata przystankowa nie odbiera prawa do pełnego odliczenia

Opłata przystankowa ma charakter zbliżony do daniny publicznej i nie ma związku z ceną usługi transportu publicznego. W konsekwencji pre-współczynnik nie ma tutaj zastosowania - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: Opodatkowane noclegi zleceniobiorców

Zleceniobiorca podlega innym regulacjom niż pracownik i w przeciwieństwie do niego darmowy nocleg zapewniony mu przez agencję pracy tymczasowej będzie podlegał opodatkowaniu PIT. Wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczegóły

NSA: Darmowa komunikacja bez podatku

Gminna rekompensata dla spółki komunalnej zajmującej się transportem publicznym musi być związana z ceną usługi, aby można było ją uznać za element obrotu i tym samym za podlegającą opodatkowaniu VAT. Stwierdził w wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: Pierwotne warunki zabudowy przesądzają o braku zwolnienia z VAT

Podział działki na mniejsze i konieczność wystąpienia o nowe warunki zabudowy nie odbiera takim gruntom charakteru budowlanego. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: Podatek zapłacony staje się należny

Skoro podatnik zapłacił podatek to należy uważać, że był należny i tym samym ostateczny. Nie ma znaczenia, że toczy się postępowanie o stwierdzenie jego nadpłaty. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Exit tax: opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków w praktyce

1.01.2019 r. ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw do polskiego ustawodawstwa zostanie wprowadzony podatek od wyjścia (ang. exit tax). Szczegóły

Nowe zasady składania zeznań podatkowych od 2019 r.

Od 1.01.2019 r. wejdą w życie nowe regulacje prawne, na mocy których krajowa administracja skarbowa automatycznie przygotuje dla podatnika (podatku dochodowego od osób fizycznych) zeznania roczne, na podstawie których będzie on mógł się (skutecznie) rozliczyć z podatku przed fiskusem. W pierwszej kolejności ma to dotyczyć zeznań rocznych PIT-37 oraz PIT-38 za 2018 r. Zeznania te mają być podatnikom udostępnione od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. w wersji elektronicznej w specjalnej aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym. Stosowne regulacje są zawarte w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Spółka z o.o. figuruje w ewidencji gruntów i budynków jako właściciel zabudowanych gruntów. Zgodnie z wpisem w KRS organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest każdy członek samodzielnie albo ustanowiony prokurent samodzielnie tj. Pan X; Pan Y; Pan Z. Zgodnie z aktualnym wpisem w KRS wszystkie ww. osoby wchodzące w skład organu zostały wykreślone. Prokurent nie został ustalony. Natomiast w KRS figuruje jako jedyny wspólnik, Pan X.
Czy Pan X jako wspólnik może składać i podpisywać deklaracje na podatek od nieruchomości? Co z naliczeniem podatku w przypadku jeśli spółka zostanie wykreślona całkowicie z KRS, ale nie dokona czynności związanych z wykreśleniem z ww. rejestru i nadal będzie figurować w ewidencji gruntów i budynków? Podkreślaniu wymaga fakt, iż spółka nie odbiera żadnej korespondencji. Odpowiedź i uzasadnienie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma zamiar pożyczyć swojemu wspólnikowi i jednocześnie członkowi zarządu środki pieniężne. Jakie obowiązki w związku z tą pożyczką spoczywają na wspólniku spółki. Czy musi zapłacić PCC? Czy pożyczka ta musi być przelana na konto czy może być wypłacona gotówką? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.