e-Biuletyn/11/2017, numer (11), 29.11.2017

e-Biuletyn/11/2017, numer (11), 29.11.2017
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH


Przewodnicząca KRDP o tajemnicy zawodowej doradców podatkowych w wywiadzie dla Infor.pl Szczegóły

 

Polska Agencja Prasowa opublikowała depeszę i film z XV Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika" Szczegóły

 

Doradcy: raportowanie schematów podatkowych tylko z poszanowaniem tajemnicy zawodowej - kolejne publikacje o obronie tajemnicy zawodowej. Szczegóły

Doradcy walczą o zachowanie tajemnicy zawodowej - informuje Gazeta Prawna. Szczegóły

Rzeczpospolita o tajemnicy zawodowej doradców podatkowych. Szczegóły

Doradcy podatkowi bronią podatników i prawa do tajemnicy zawodowej - napisała Polska Agencja Prasowa. Szczegóły

Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych. Szczegóły

Zostań LIDEREM KSIĘGOWOŚCI 2018! Ruszyła VII edycja konkursu. Zarejestruj się już dziś! Szczegóły

Relacja Polskiej Agencji Prasowej z kieleckiego III Forum „Finanse i Podatki dla Przedsiębiorców”. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ...

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

9 listopada 2017 r., Wrocław: Spółka komandytowa, optymalna forma działalności gospodarczej - wykładowca: doradca podatkowy Sebastian Ząbczyk.

16 listopada 2017 r., Wrocław: Ochrona danych osobowych dla doradców podatkowych lub pracowników ich firm -wykładowca: Sylwia Kochan.

21 listopada 2017 r., Wrocław: Determinanty prawidłowego sprawozdania finansowego - wykładowca: dr Teresa Cebrowska.

24-25 listopada 2017 r., Długopole Zdrój: Zmiany w podatku VAT, CIT,PIT - wykładowca: dr Adam Bartosiewicz.
Wypalenie zawodowe w praktyce zawodowej doradców podatkowych - wykładowca: dr hab. Magdalena Tabernacka.

Wydarzenia

10 listopada Przewodnicząca Zarządu DOKIDP uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów z okazji 25-lecia PIBR.

Wieloletnia współpraca z Regionalnym Oddziałem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów wyraża się w zaproszeniu doradców podatkowych z regionu dolnośląskiego do udziału w kolejnej konferencji naukowo-zawodowej „Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków”.

Dolnośląski Oddział KIDP objął honorowy patronat nad konferencją organizowana przez Koło Naukowe „AUDYTOR” z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: „Podatki oraz ryzyko w podmiotach gospodarczych” 21-22 listopada 2017 roku.

Pierwsze spotkanie:
- Podatek od towarów i usług (VAT) - efektywne źródło finansowania budżetu czy zaproszenie do wyłudzeń? Zasady funkcjonowania podatku VAT, na co uważać - metody wyłudzeń, czy możliwa jest optymalizacja w VAT? Miejsce i rola doradców podatkowych.
- Optymalizacja podatkowa - racjonalne, poprawne działanie czy próba zalegalizowania unikania opodatkowania. Czy zwalczanie optymalizacji podatkowej jest legalnym działaniem? Konstrukcje optymalizacji, jakie podatki podlegają optymalizacji, metody przeciwdziałania optymalizacji. Miejsce i rola doradców podatkowych przy przedsięwzięciach optymalizacji podatkowej. Spotkanie poprowadził doradca podatkowy Sebastian Ząbczyk.

Drugie spotkanie:
Kreatywna księgowość a oszustwa podatkowe oraz sposoby unikania podwójnego opodatkowania w spółkach z o.o. , poprowadził doradca podatkowy Waldemar Szewc.

Dolnośląski Oddział KIDP przyjął honorowy patronat nad konferencją organizowaną we Wrocławiu 12 grudnia 2017 roku, przez wydawnictwo MY COMPANY: „Rozliczenia w firmie. Zmiany w podatkach 2018”.

Dolnośląski Oddział KIDP przystąpił do kolejnej edycji projektu: Edukacja prawna młodzieży” w roku szkolnym 2017-2018. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział we Wrocławiu, w porozumieniu z Urzędem Miejskim Wrocławia (Departament Edukacji, Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych, Dział Projektów Edukacyjnych) i Oddziałem Dolnośląskim Krajowej Izby Doradców.

Doradcy podatkowi z DOKIDP intensywnie przygotowują kolejną, VIII edycję konkursu wiedzy o podatkach. Patronat nad Dolnośląskim Konkursem Wiedzy o podatkach objął Dolnośląski Kurator Oświaty

KUJAWSKO-POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, realizując zadania statutowe, prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową.

17-18 listopada 2017 r. odbyło się dwudniowe szkolenie z zakresu „Podatek VAT - problemy bieżące i zmiany na 2018 r.” połączone ze spotkaniem andrzejkowym. Szkolenie poprowadził Krzysztof Wożniak z zakresu podatku od towarów i usług, m.in.: omówił wybrane zagadnienia bieżące, przepisy obowiązujące od 1.01.2017 r., projektowaną na 2018 r. nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą tzw. podzieloną płatność.

Omówiono także:
- projektowaną nowelizację ustawy w sprawie kryteriów technicznych wymaganych od 2018r. dla kas rejestrujących;
- zmiany od 1 lipca 2017 r. dotyczące usług związanych z finansowymi i ubezpieczeniowymi;
- przepisy ustawy o VAT dotyczące robót budowlanych - wprowadzenie odwrotnego obciążenia dla robót wykonywanych przez podwykonawców;
- zasady powstawania obowiązku podatkowego - najczęstsze wątpliwości interpretacyjne oraz praktyka organów podatkowych;
- refakturowanie usług z uwzględnieniem ostatnich zmian oraz praktyki organów podatkowych;
- obniżanie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z uwzględnieniem zmian dotyczących „odwrotnego obciążenia”;
- przypadki ograniczenia oraz braku prawa do odliczenia kwot podatku naliczonego.

Pierwszego dnia szkolenia odbyła się również kolacja andrzejkowa połączona z występem Teatru Afisz.

Kolejne szkolenia realizowane przez Kujawsko-Pomorski OKIDP:

27 listopada 2017 r. szkolenie z zakresu e-składki przeprowadzone w Oddziale ZUS w Toruniu.

28 listopada 2017 r. szkolenie z zakresu e-składki przeprowadzone w Oddziale ZUS w Bydgoszczy.

19-20 grudnia 2017 r. szkolenie dwudniowe w Toruniu z zakresu PIT, CIT i VAT przeprowadzone przez Tomasza Wojewodę. W pierwszym dniu szkolenia odbędzie się uroczysta kolacja wigilijna dla doradców podatkowych uatrakcyjniona występem Teatru Afisz. W chwili oddawania Biuletynu do druku to szkolenie było jeszcze w planach.

Promocja zawodu

Wzorem ubiegłych miesięcy zachęcamy doradców podatkowych naszego regionu, do przyłączenia się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest nieodpłatna pomoc początkującym przedsiębiorcom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy.

LUBUSKI OKIDP

Plebiscyt „Nasze Dobre Lubuskie 2017”

29 listopada 2017 roku odbyła się gala finałowa plebiscytu „Nasze Dobre Lubuskie 2017” organizowanego przez Gazetę Lubuską, którego partnerem został Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Udział w gali wzięli również Mariusz Gendera - Przewodniczący Zarządu LO KIDP, oraz Iwona Łysy - Sekretarz Zarządu LOKIDP. Była to już dziesiąta edycja plebiscytu, w którym przedsiębiorcy regionu lubuskiego walczyli o prymat w następujących kategoriach: produkt spożywczy, gastronomia, produkt przemysłowy, nowoczesne technologie, zdrowie, uroda, zdrowy styl życia, kultura, rozrywka, wydarzenia, usługi dla biznesu, usługi turystyczne, usługi ogólne.

Czwartkowe spotkania podatkowe

Od września 2017 roku „czwartkowe spotkania podatkowe” odbywają się zarówno w Zielonej Górze jak i w Gorzowie Wielkopolskim. Celem spotkań jest dyskusja nad obowiązującymi przepisami podatkowymi i innymi zagadnieniami wspierającymi funkcjonowanie kancelarii oraz omawianie bieżących problemów zawodowych. Serdecznie zapraszamy doradców podatkowych do udziału. Dnia 14 grudnia 2017 roku w Zielonej Górze odbędzie się natomiast „Wigilijne czwartkowe spotkanie podatkowe”, na które serdecznie zapraszamy.

Szkolenia w Lubuskim Oddziale KIDP

W miesiącu listopadzie br. odbyło się kilka ciekawych szkoleń. 7 listopada br. Lubuski Oddział KIDP zorganizował praktyczne warsztaty z ochrony danych osobowych dla kancelarii podatkowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony doradców podatkowych i zostały przez nich bardzo dobrze ocenione. Warsztaty poprowadził Rafał Andrzejewski - prawnik, doświadczony trener. Dnia 10 listopada br. zorganizowano natomiast szkolenie poruszające tematykę zatrudniania cudzoziemców i delegowania pracowników. Szkolenie to zostało przeprowadzone przez specjalistę z Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze. Zorganizowano również szkolenie dotyczące ustalania prawa do świadczeń, które odbyło się zarówno w Gorzowie Wielkopolskim (23.11.2017 r.) jak i w Zielonej Górze (24.11.2017 r.), a poprowadzone zostało przez specjalistę w tym zakresie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze.

Lubuski Oddział KIDP był również współorganizatorem Konferencji z cyklu „Bezpieczny Doradca Podatkowy” pod tytułem „Polski przedsiębiorca w Niemczech - prawa i obowiązki”, która odbyła się 24-26.11.2017 roku w Lubniewicach. Wśród tematów poruszanych w trakcie konferencji znalazły się: „Międzynarodowe aspekty opodatkowania spółek osobowych (podatek dochodowy)” - temat został omówiony przez prof. nadzw. dr hab. Adama Mariańskiego, „Windykacja należności w obrocie transgranicznym” - prelegentem tego tematu była Adriana Grau (niemiecki adwokat), „Polska firma budowlana w Niemczech” oraz „VAT w obrocie polsko-niemieckim” - wykłady poprowadzili Marcin Grześkowiak (doradca podatkowy) i Paweł Suliga (polski i niemiecki doradca podatkowy). Oprócz części szkoleniowej doradcy podatkowi mogli skorzystać z wycieczki do Berlina, która została zorganizowana pierwszego dnia konferencji, tj. 24 listopada br.

Oczywiście nie zabrakło szkoleń z jakże ważnej dla wszystkich doradców podatkowych tematyki, tj. zmian w podatku VAT. Szkolenie w tym zakresie również odbyło się w Gorzowie Wielkopolskim (27.11.2017 r.) oraz w Zielonej Górze (29.11.2017 r.). Oba szkolenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a swoją wiedzą a tym zakresie podzielił się z uczestnikami dobrze wszystkim znany nasz kolega Adam Bartosiewicz.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń i spotkań organizowanych przez Lubuski Oddział KIDP można znaleźć na stronie www.lubuski.kidp.pl oraz w panelu mDoradca.

III Lubuski Konkurs Wiedzy o Podatkach

Lubuski Oddział KIDP przystąpił do organizacji III już edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest „Swoboda działalności gospodarczej”. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Finał wojewódzki odbędzie się 15 marca 2018 roku.

ŁÓDZKI OKIDP

Promocja zawodu

22 września 2017 r. Hanna Skowrońska reprezentowała Łódzki Oddział KIDP podczas uroczystości zorganizowanych z okazji Jubileuszu 25-lecia Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi.

Podczas spotkania podsumowano min. dotychczasową działalność Oddziału oraz rozstrzygnięto konkurs na wspomnienia biegłego rewidenta pt. „Szanujmy wspomnienia…” .

Po części oficjalnej, wspólnym toaście i torcie jubileuszowym uczestnicy spotkania obejrzeli spektakl wystawiony przez Fundację Kamila Maćkowiaka „Ławeczka na Piotrkowskiej”.

Po spektaklu odbył się uroczysty bankiet.

10 listopada 2017 r. Maria Twardowska, na zaproszenie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, uczestniczyła w Wieczorze Patriotycznym.

W trakcie uroczystości prof. UŁ dr hab. Jolanta A. Daszyńska, historyk i twórca Wydziału Wojskoznawstwa UŁ wygłosiła multimedialny wykład okolicznościowy pt. ,,Wolnościowy bohater dwóch narodów”.

Spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie pieśni narodowych i patriotycznych.

Łódzki Oddział KIDP, w ramach członkostwa w Radzie Biznesu przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, otrzymał propozycję udziału w projekcie „DOBRY STAŻ - DOBRY START- PROFILOWANE PROGRAMY STAŻOWE DLA STUDENTÓW WPiA UŁ”.

W ramach programu doradcy podatkowi z regionu łódzkiego uzyskali możliwość przyjęcia na staż studentów WPIA UŁ.

Dla doradców podatkowych udział w projekcie daje możliwość rekrutacji przyszłych kadr.

Projekt ma na celu min. ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy oraz co za tym idzie zdobycie doświadczenia zawodowego.

Doradcy podatkowi z regionu łódzkiego wykazali duże zainteresowanie udziałem w projekcie.

Łódzki Oddział KIDP będący jednym z sygnatariuszy Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego był współorganizatorem Konferencji „Samorządy dla Wolności. Wolność dla samorządów”, która odbyła się 14 listopada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Dziekan Wydziału Prawa I Administracji UŁ prof. dr hab. Agnieszka Liszewska oraz Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Antoni Różalski.

Konferencja została podzielona na panele tematyczne:

Panel I: Zawody medyczne w świecie nieustannych reform, w którym głos zabrali przedstawiciele Okręgowej Rady Lekarskiej, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowej Rady Fizjoterapeutów w Łodzi.

Panel II: Ile wolności, ile odpowiedzialności w zawodzie architekta i inżyniera budownictwa?

Panel III: Niezależność w wykonywaniu zawodów prawniczych jako gwarancja ochrony praw i wolności obywatelskich.

Uczestnicy spotkania wyrazili wspólne stanowisko, że samorządność zawodowa jest jednym z fundamentów demokratycznego, obywatelskiego i nowoczesnego społeczeństwa, porządku ustrojowego oraz jest najlepszym gwarantem właściwego sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu dla ochrony interesu publicznego.

Działalność szkoleniowa

28-30 września 2017 roku w Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zorganizował w Szczyrku szkolenie wyjazdowe dla doradców podatkowych.

Wykład na temat: „Wybrane problemy podatku VAT” wygłosił Zdzisław Modzelewski - doradca podatkowy.

Podczas szkolenia omówione zostały min. nowelizacja ustawy o VAT (od 1 stycznia 2017 r.), Jednolity Plik Kontrolny - wybrane zagadnienia dot. struktury JPK_VAT, Kary z KKS i KK związane z fakturowaniem, projektowane zmiany dot. split payment.

W październiku i listopadzie br. odbyły się również szkolenia:

11.10.2017 r. - warsztaty z zakresu etykiety biznesu na temat: „Zasady i sposoby prowadzenia rozmów biznesowych przez doradcę podatkowego” - prowadząca: dr Irena Kamińska-Radomska

17.10.2017 r. - warsztaty szkoleniowe na temat: „Doradca podatkowy przed Sądem Administracyjnym w praktyce” - prowadzący: prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

9.11.2017 r. - szkolenie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych - wykładowca: Tomasz Wojewoda

MAŁOPOLSKI OKIDP

Informacje o działalności Oddziału w listopadzie 2017 r. oraz plany na grudzień 2017 r.

15 listopada br. odbyły się w Tarnowie warsztaty pt. „Praktyczne warsztaty z ochrony danych osobowych dla Kancelarii Podatkowych po zmianach przepisów prawem wymagana dokumentacja, wymogi, zabezpieczanie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem unijnego rozporządzenia o ochronie danych”. 24 listopada br. w Krakowie odbyło się szkolenie pt. „JPK i Split payment”.

21 listopada br. w Auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, podczas którego nastąpił wybórdelegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbędzie się 12-14 stycznia 2018 r. w Warszawie. W Walnym Zgromadzeniu Małopolskiego Oddziału KIDP uczestniczyło ponad 200 doradców podatkowych.

W ostatni czwartek listopada tj. 30 listopada w Restauracji Batory w Krakowie odbyło się spotkanie andrzejkowe doradców podatkowych.

W sposób ciągły Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa prowadzi akcję polegającą na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie w/w Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4). Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

W miesiącu grudniu br. zaplanowano następujące szkolenia i warsztaty:

5.12.2017 r. szkolenie „Przegląd w podatkach”, które poprowadzi Tomasz Wojewoda,

7.12.2017 r. szkolenie „Ceny transferowe”, które poprowadzi dr hab. Marcin Jamroży,

11.12.2017 r. warsztaty w Krakowie „Praktyczne warsztaty z ochrony danych osobowych dla Kancelarii Podatkowych po zmianach przepisów prawem wymagana dokumentacja, wymogi, zabezpieczanie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem unijnego rozporządzenia o ochronie danych”, które poprowadzi Rafał Andrzejewski, (warsztaty przeniesione z 16.11.2017 r.).

9 grudnia br. w hotelu Sheraton Grand Hotel w Krakowie odbędzie się wigilia doradców podatkowych. W spotkaniu przewidziany jest występ solistów Magdaleny Niedbała-Solarz oraz Mariusza Solarza wraz z towarzyszeniem krakowskiego Chóru Mariańskiego.

Zapraszamy do włączenia się doradców podatkowych do Akcji START BIZNES. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Akcja ma na celu wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, która będzie świadczona w ramach programu START BIZNES będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów takiej jednorazowej porady.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp.

OPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

Zarząd OOKIDP realizując zadania statutowe zorganizował 27 października br. warsztaty skierowane do doradców podatkowych, których tematem było „Odwrotne obciążenie,
w tym odwrotne obciążenie w budownictwie. Problemy w kraju i za granicą”. Warsztaty poprowadziła Anna Sitarczyk-Czajkowska - doradca podatkowy z regionu opolskiego.

Kreowanie wizerunku

26 października w Urzędzie Skarbowym w Brzegu odbyło się - na zaproszenie Naczelnika tegoż Urzędu Małgorzaty Gwiazdy Olszewskiej - spotkanie jego przedstawicieli z doradcami podatkowymi powiatu brzeskiego. Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym i unikaniem oszustw podatkowych.

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP informuje, że 8 listopada br. w Pałacu w Łosiowie odbyła się konferencja podsumowująca konkurs Agro - Eko - Turystyczny „Zielone Lato 2017” zorganizowany przez Opolskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne „Teraz Wieś” oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Podczas konferencji nagrodzono wszystkich laureatów tegoż konkursu. Jego adresatami były osoby zajmujące się agroturystyką, hotelarstwem i gastronomią na terenach wiejskich w województwie opolskim. Tegoroczna edycja konkursu odbywała się w dwóch kategoriach:
- najlepsze gospodarstwo rolne w regionie, w którym dodatkowym źródłem dochodu są usługi agroturystyczne,
- najlepszy ośrodek świadczący usługi turystyczne oraz promujący produkt tradycyjny na terenie wiejskim.

Komisja wyłoniła 15 laureatów, którzy otrzymali m.in. nagrody rzeczowe. Jednym z fundatorów tychże nagród był Oddział Opolski KIDP, podczas konferencji reprezentowany przez Wiceprzewodniczącą Zarządu Sylwię Parmę-Sztolc i Sekretarza Zarządu Andrzeja Tysiera. Wiceprzewodnicząca - w ramach kreowania wizerunku - przedstawiła założenia akcji START BIZNES, promowała zawód doradcy wśród rolników planujących otwarcie działalności gospodarczej w zakresie gospodarstw opiekuńczych, opowiadała o rolniczym handlu detalicznym w ramach działalności rolniczej a także o przestępstwach podatkowych, które dotykają również działalność rolniczą - zwłaszcza opodatkowaną VAT. Poinformowała także o nowych obowiązkach podatkowych /dotyczących także rolników/w zakresie JPK w VAT od 1 stycznia 2018 roku, na koniec zaprosiła do współpracy z doradcami podatkowymi i odwiedzenia naszych stron internetowych.

Zarząd OOKIDP podjął działania w zakresie przeprowadzenia akcji informacyjnej w środkach masowego przekazu na terenie Opolszczyzny. Akcja ma związek ze zbliżającym się obowiązkiem prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłanie Jednolitego pliku Kontrolnego przez nową grupę podmiotów gospodarczych, jaką są mikroprzedsiębiorcy.

PODKARPACKI OKIDP

Walne Zgromadzenie w Podkarpackim Oddziale KIDP

29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 10.00 (rejestracja od godz. 8.30 do godz. 9.30) w sali konferencyjnej Marszałkowskiej Hotelu RZESZÓW ul. Piłsudskiego 44 w Rzeszowie odbędzie się Zgromadzenie Wyborcze.

Jest to ważny moment dla naszej korporacji oraz dla naszego Oddziału.

W tym dniu będą Państwo mieli możliwość dokonania wyboru spośród siebie Delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbędzie się w Warszawie.

W związku z powyższym mają Państwo okazję aby skorzystać z przywilejów demokracji i wywrzeć wpływ na decyzje dotyczące doradców podatkowych podejmowane na szczeblu krajowym.

W tym celu zachęcamy Państwa do licznego stawiennictwa na Walnym Zgromadzeniu naszego regionu.

Zgodnie z §16 rozdz. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 388/2017 KRDP z dnia 6 września 2017 r. dotyczącym zasad wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przez Walne Zgromadzenie w Regionalnych Oddziałach Izby, uprzejmie przypominamy, iż każdy doradca podatkowy, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze, aby otrzymać mandat wyborczy zobowiązany jest do okazania legitymacji doradcy podatkowego bądź urzędowego dokumentu ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty) potwierdzającego jego tożsamość oraz konieczne jest złożenie podpisu na spisie wyborców.

Prosimy o potwierdzenie przybycia drogą mailową na adres: podkarpacki@kidp.pl lub telefonicznie (17 85 02 192, 666 051 093 ) do 24 listopada 2017 roku.

W trakcie trwania Zgromadzenia odbędą się warsztaty podatkowe poprowadzone przez Dariusza Malinowskiego.

Szkolenia

Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP:

8.12.2017 r. - Bilans

15.12.2017 r. - Warsztaty podatkowe połączone ze Świątecznym Spotkaniem Doradców Podatkowych
Zarząd Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych serdecznie zaprasza do udziału w Świątecznym Spotkaniu Doradców Podatkowych, które odbędzie się 15 grudnia 2017 roku podczas warsztatów podatkowych w Hotelu Classic Rzeszów, Al. Armii Krajowej 32 (http://www.hotelclassic.pl/).

V Podkarpacka Konferencja

27-28 października 2017 r. odbyła się V już edycja Podkarpackiej Konferencji pt. „Współczesne problemy prawa podatkowego” organizowanej przez Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Patronat nad konferencja objął Ośrodek Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zakład Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Sponsorem tegorocznej Konferencji było Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Krzysztof Cieśla Prezes Stowarzyszenia Księgowych Oddziału Podkarpackiego, Andrzej Krapiak Prezes Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Konferencja skierowana była do doradców podatkowych z całej Polski, a wśród uczestników byli nie tylko doradcy należący do regionu podkarpackiego, ale także z oddziałów: małopolskiego, lubelskiego, lubuskiego, dolnośląskiego.

Konferencję otworzył Marcin Rymaszewski Wiceprzewodniczący Zarządu Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Następnie głos zabrał Krzysztof Cieśla Prezes Stowarzyszenia Księgowych Oddziału Podkarpackiego, który zwrócił uwagę na wspólne interesy grup zawodowych jakimi są doradcy podatkowi oraz księgowi i biegli rewidenci. Wskazał również na możliwość ściślejszej współpracy pomiędzy tymi zawodami.

Merytoryczną cześć konferencji otworzyła prelekcja („Projektowane zmiany w CIT na 2018 rok”) mgr Pawła Wójciaka. Prelegent omówił planowane zmiany, które zostaną wprowadzone 1 stycznia 2018 r. Następnie głos zabrała dr Karolina Tetłak, która omówiła nowelizację prawa podatkowego w kwestii zapłaty podatku przez osobę trzecią. Natomiast dr Agnieszka Franczak w swoim wystąpieniu przedstawiła zebranym rozwiązania wymierzone w agresywną optymalizację podatkową. W dalszej części konferencji mgr Iwona Biernat-Baran omówiła prawo do prywatności w kontroli podatkowej w świetle standardów konstytucyjnych. Ostatnim prelegentem pierwszego dnia konferencji była przedstawicielka Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego Joanna Hammer.

Drugą część konferencji stanowił panel dyskusyjny, którego moderatorem był Andrzej Karpiak (Prezes Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów), a uczestnikami dr Paweł Majka, dr Olgierd Łunarski, dr Adam Bartosiewicz , mgr Paweł Wójciak. Podczas panelu nie zabrakło merytorycznej dyskusji, w trakcie której padało wiele pytań.

Drugi dzień konferencji został otwarty wykładem dr Adama Bartosiewicza, który omówił zaplanowane zmiany w podatku VAT oraz podatkach dochodowych. Podsumowania konferencji dokonał Marcin Rymaszewski. Wszyscy uczestnicy zgodnie uznali wydarzenie za bardzo udane.

POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

7-08 listopada 2017 r. odbyło się dwudniowe szkolnie na temat: „Bieżące problemy podatkowe: VAT i podatek dochodowy”, które przeprowadził dr Adam Bartosiewicz. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem doradców podatkowych z regionu pomorskiego.

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. Pomorski Oddział KIDP zaprasza na szkolenie nt: „Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach unijnych”, które odbędzie się 4 stycznia 2018 r. w Rumi.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

Pomorski Oddział KIDP jako parter „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości” przeprowadził darmowe porady dla osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Konsultacje odbyły się 14 listopada br. w GdyńskimCentrum Wspierania Przedsiębiorczości, a także 17 listopada br. w Inkubatorze STARTER w Gdańsku. Porady były udzielane przez następujących doradców podatkowych: Agnieszkę Krzemińska, Bożenę Szczepaniak i Adama Borawskiego.

23 listopada 2017 r. w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni doradca podatkowy Piotr Tanaś przeprowadził spotkanie dla osób, które zajmują się rękodziełem. Dotyczyło ono obowiązków podatkowych związanych ze sprzedażą wyrobów rękodzielniczych oraz innych obowiązkach, które ciążą na podmiotach gospodarczych.

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 12.00-14.00.

Rozpoczął się I Etap VII Pomorskiego Konkurs Wiedzy o Podatkach, który został skierowany do uczniów wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół średnich z woj. pomorskiego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest „Swoboda działalności gospodarczej”. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Inne

8 listopada br. odbyło się Walne Zgromadzenie Pomorskiego Oddziału KIDP.

Delegatami na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych zostali:
- Feder Lech, nr wpisu 01913 - 65 głosów
- Cyszka Urszula, nr wpisu 01050 - 61 głosów
- Byczkowska Urszula, nr wpisu 00995 - 60 głosów
- Kutniewski Grzegorz, nr wpisu 11383 - 59 głosów
- Jakubczyk Ewa, nr wpisu 02745 - 57 głosów
- Mamczarek Roman, nr wpisu 06075 - 57 głosów
- Kutniewski Stanisław, nr wpisu 06294 - 55 głosów
- Siemiątkowska-Piętka Elżbieta, nr wpisu 03007 - 47 głosów

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w Walnym Zgromadzeniu Pomorskiego Oddziału KIDP.

ŚLĄSKI OKIDP

2.11.2017 r. - Spotkanie grupy dyskusyjnej.

8.11.2017 r. - Posiedzenie Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego KIDP.

13.11.2017 r. - Szkolenie „Zmiany w VAT” - wykładowca dr Bartosiewicz Adam.

14.11.2017 r. - PODATKI-FINANSE-PRZEDSIĘBIORSTWO - Konferencja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

15.11.2017 r. - Szkolenie „Zmiany w VAT” - wykładowca dr Bartosiewicz Adam.

16.11.2017 r. - Konsultacje w ramach akcji Start Biznes - Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.

21.11.2017 r. - Posiedzenie Zarządu Śląskiego OKIDP.

27.11.2017 r. - XV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika.

14 listopada 2017 r. odbyła się Konferencja z cyklu „PODATKI - FINANSE - PRZEDSIĘBIORSTWO” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Konferencja była skierowana zarówno do doradców podatkowych jak i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. W ramach konferencji ogłoszono wyniki corocznego konkursu na najlepszą pracę licencjacką oraz magisterską z dziedziny podatków.

18 października 2017 roku w Centrum Biurowym przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Śląskiego Oddziału KIDP. W wyniku głosowania wybrano 18 Delegatów, którzy będą reprezentować Region Śląski na V Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych 12-14 stycznia 2018 roku w hotelu Mercure Warszawa Centrum. Lista delegatów zostanie opublikowana przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Wraz z kilkoma Regionami KIDP (Łódzkim, Mazowieckim, Małopolskim i Wielkopolskim) w ramach promocji zawodu podjęliśmy się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie potencjalnych klientów do doradców podatkowych.

Przystąpiliśmy do akcji „START BIZNES", zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych ze Śląskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez śląskich doradców podatkowych. Podejmujemy działania na terenie wielu urzędów miast oraz powiatowych urzędów pracy, w których nowy przedsiębiorca zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady podatkowej związanej z założeniem własnego biznesu. W powiatowych urzędach pracy w województwie śląskim zostały rozmieszczone tablice informując o zawodzie doradcy podatkowego oraz o akcji Start Biznes. Poniżej przekazujemy informację o miejscach oraz terminach konsultacji:
- Urząd Miasta Katowice, konsultacje 30 listopada oraz 28 grudnia br. (każdy ostatni czwartek miesiąca) w godzinach 9.00-12.00.
- Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9B, 43-600 Jaworzno, konsultacje odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca.
- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze, konsultacje odbywają się we wtorki i piątki w godzinach 11.00-15.00.
- Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, os. 700-lecia 9, klub Akwarium, konsultacje odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach 10-12.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach akcji Start Biznes w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach 16.11.2017 r. (ul. Pośpiecha 14, sala konferencyjna, I piętro), w ramach Dni Przedsiębiorczości odbędą się konsultacje z przedsiębiorcami planującymi założyć działalność gospodarczą. Konsultację odbędą się w godzinach do 10.00 do 13.00.

27 listopada w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbędzie się XV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa w ramach cyklu „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”,. Tematem przewodnim konferencji będzie ”Agresywna optymalizacja podatkowa - problem podatnika czy problem państwa?”.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Przypominamy, że pierwszeństwo przyjęcia na listę uczestników mają zgłoszenia potwierdzone wpłatami.Zapisy na szkolenia oraz inne przedsięwzięcia poprzez panel www.mdoradca.krdp.pl

Wielkopolski Oddział KIDP oferuje doradcom podatkowym wiele szkoleń oraz warsztatów między innymi z zakresu prawa pracy, VAT, PIT, CIT, cen transferowych czy procedur administracyjnych i sądowych. Szkolenia odbywają się w Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile i w Poznaniu.

W celu zwiększenia efektywności szkoleń po każdym wykładzie odbywają się panele dyskusyjne umożliwiające doradcom podatkowym biorącym udział w szkoleniu indywidualną rozmowę z wykładowcą.

Poniżej przedstawiamy wykaz wybranych szkoleń organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP:

1.Szkolenie „Zmiany w przepisach od 1 stycznia 2018 r. (E-ZLA i E-składka) - dla II grupy -27.11.2017 r. (Poznań).

2. Szkolenie „Własność intelektualna jako składnik majątku przedsiębiorstwa” - 28.11.2017 r. (Poznań).

3. Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych” - 01.12.2017 r. (Poznań).

4. Szkolenie „VAT” - 04.12.2017 r. (Leszno).

5. Szkolenie „Comarch ERP Optima dla kancelarii doradcy podatkowego” - 06.12.2017 r. (Poznań).

6. Szkolenie „Rozliczanie czasu pracy - w tym rozliczanie czasu pracy kierowców” - 11.12.2017 r. (Poznań).

7. Szkolenie „PIT i CIT” - 12.12.2017 r. (Piła).

8. Szkolenie „PIT i CIT” - 13.12.2017 r. (Poznań).

9. Szkolenie „PIT i CIT” - 15.12.2017 r. (Leszno).

10. Szkolenie „VAT” - 18.12.2017 r. (Ostrów Wielopolski).

11. Szkolenie „PIT i CIT” - 09.01.2018 r. (Ostrów Wielopolski).

12. Szkolenie „Zmiany w podatku VAT w 2017 r. i 2018 r.” - dla VI grupy - 10.01.2018 r. (Poznań).

13. Szkolenie „VAT” - 15.01.2018 r. (Piła)

Serdecznie zapraszamy na kolejny cykl Klubu Doradcy Podatkowego. Spotkania Klubu Doradcy Podatkowegoodbywają się od 2015 r., podczas których omawiane są problemy zawodowe, zagadnienia wpierające funkcjonowanie kancelarii doradcy podatkowego oraz aktualne przepisy prawno-podatkowe.

Kolejne spotkania III edycji Klubu odbywają się: 30.11.2017 r., 14.12.2017 r. oraz 25.01.2018 r. Zapisy poprzez panel www.mdoradca.krdp.pl

Serdecznie zapraszamy na Konferencję z cyklu „Bezpieczny Doradca Podatkowy” pod tytułem „Polski przedsiębiorca w Niemczech - prawa i obowiązki” współorganizowaną przez Bank Zachodni WBK, Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., GRAU Rechtsanwälte LLP, Lubuski Oddział KIDP oraz Wielkopolski Oddział KIDP. Konferencja odbędzie się 24-26.11.2017 r. w Hotelu Woiński Spa w Lubniewicach. Wykłady poprowadzą dr inż. Paweł Małecki, prof. nadzw. dr hab. Adam Mariański, Adriana Grau, Marcin Grześkowiak, Paweł Suliga oraz przedstawiciele TUiR Warta S.A. W części integracyjnej przewidzianych zostało wiele atrakcji.

Wielkopolski Oddział KIDP serdecznie zaprasza na Wigilię Doradców Podatkowych, która odbędzie się 8.12.2017 r. o godz. 18.00 w Poznaniu w Sali Białej w Bazarze Poznańskim przy Al. Marcinkowskiego 10. Zapisy poprzez panel www.mdoradca.krdp.pl

Trwają przygotowania do organizacji X Spływu Kajakowego Doradców Podatkowych, który odbędzie się 8-10.06.2018 r. Szczegóły wkrótce!

Promocja zawodu

Dyżury doradców podatkowych w Urzędach Miasta, Urzędach Gminy oraz w innych instytucjach
Od 2015 r. trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz w Urzędach Gminy, a także w innych instytucjach w Wielkopolsce. Dyżury polegają na udzielaniu bezpłatnych porad podatkowo-prawnych podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.Dyżury odbywają się między innymi w Mosinie, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Przygodzicach, Rychwale oraz Tarnowie Podgórnym. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się na e-mail wielkopolski@kidp.pl

Konsultacje doradców podatkowych i księgowych
Od 2016 r. trwa cykl wspólnych bezpłatnych konsultacji z zakresu podatków, które prowadzone są przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz z zakresu rachunkowości, które prowadzone są przez księgowych dla Członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje służą wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych, a także promocji zawodu. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem wspólnych konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail wielkopolski@kidp.pl

Współpraca z Uczelniami oraz kołami studenckimi
Wielkopolski Oddział KIDP realizując strategię promocji zawodu doradcy podatkowego, aktywne wspieranie oraz edukację studentów, a także propagowanie wiedzy prawno-podatkowej współpracuje z Uczelniami wyższymi takimi jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Współpracuje również ze studenckimi stowarzyszeniami i kołami naukowymi między innymi z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań, Studenckim Kołem Naukowym Finansów Przedsiębiorstw „Kapitał" oraz z Kołem Naukowym Prawa Finansowego „Pecunia”.

Akcja Start Biznes
Ogólnopolska akcja zainicjowana przez Wielkopolski Oddział KIDP mająca na celu wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, podniesienie świadomości prawno-podatkowej podatników, a także promowanie usług świadczonych przez doradców podatkowych.
Zachęcamy wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w akcji Start Biznes. Szczegóły dotyczące akcji na www.startbiznesdp.pl

III edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego „Tax Master” w latach 2017/2018
Realizując działania związane z propagowaniem zawodu doradcy podatkowego w środowiskach akademickich oraz rozpowszechnianiem wiedzy o podatkach, Wielkopolski Oddział KIDP postanowił zorganizować kolejną, III edycję Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego „Tax Master” w latach 2017/2018. Konkurs skierowany jest do absolwentów uczelni wyższych z Wielkopolski, których praca magisterska poświęcona jest ściśle zagadnieniom podatkowym.

Kalendarze trójdzielne na 2018 r.
Wielkopolski Oddział KIDP jest w trakcie przygotowywania kalendarzy trójdzielnych na 2018 r. dla doradców podatkowych z Wielkopolski. Doradca podatkowy, który nie zalega z opłacaniem składek członkowskich (powyżej 3 składek) bezpłatnie otrzyma jeden kalendarz trójdzielny na 2018 r.

Internetowy Katalog Doradców Podatkowych
Wielkopolski Oddział KIDP we współpracy z innymi Regionami KIDP podjął się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych oraz zasięgnięcie wiedzy o zawodzie. Katalog to szybki sposób zapoznania się z informacjami dotyczącymi doradcy podatkowego.
Serdecznie zapraszamy doradców do przyłączenia się do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych. Szczegóły na www.wielkopolski.kidp.pl

Pozostałe informacje

Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniach Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, które odbywają się o godz. 15.00 w siedzibie Oddziału przy ul. Romana Maya 1 w Poznaniu. Najbliższe posiedzenie odbędzie się 8.12.2017 r. Harmonogram posiedzeń na 2017 r. widnieje na www.wielkopolski.kidp.pl

Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail wielkopolski@kidp.pl, tel. 61/ 843 42 55
- wejdź na stronę Oddziału http://www.wielkopolski.kidp.pl/
- odwiedź Facebook’a Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej „Doradcy Podatkowi”.


PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie „Konsultowane akty prawne” zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczegóły

PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Gminy sporządzą sprawozdania podatkowe dla ministra

Organy podatkowe gmin będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. 21.11.2017 r. w Dzienniku ustaw została ogłoszona stosowna nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Szczegóły

Podatek od sprzedaży detalicznej zawieszony do końca 2018 r.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej - poinformowała w czwartek wieczorem Kancelaria Prezydenta RP. Nowelizacja przedłuża zawieszenie tego podatku na kolejny rok - do końca 2018 roku. Szczegóły

RPO zaniepokojony ingerencją w tajemnicę zawodową doradców podatkowych

Rzecznik Praw Obywatelskich jest zaniepokojony rozważanymi przez resort finansów propozycjami ingerencji w tajemnicę zawodową osób wykonujących zawody zaufania publicznego, w tym doradców podatkowych. Według RPO „uszczelnianie systemu podatkowego” jest równie istotne, co ochrona osób powierzających poufne informacje swojemu przedstawicielowi. Szczegóły

MF: amortyzacja dziedziczonego majątku powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju ponownie przeanalizowały nowelizację ustawy o PIT i o CIT, która właśnie jest procedowana w Senacie. Szczegóły

Sejm wprowadził split payment

Wprowadzenie mechanizmu tzw. podzielonej płatności podatku od towarów i usług, upublicznienie wysokości odprowadzanego podatku CIT przez największe firmy, a także obłożenie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych - tymi zmianami zajmowali się posłowie w trakcie zakończonego już 51. posiedzenia Sejmu. Szczegóły

Krajowa produkcja suszu tytoniowego zostanie objęta monitorowaniem - Senat przyjął zmiany bez poprawek

Senat w dniu 15.11.2017 r. przyjął bez poprawek ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych. Celem ustawy jest uszczelnienie systemu podatkowego w obrocie suszem tytoniowym. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

TSUE: pierwsze zasiedlenie nie tylko w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu

Definicja, określająca, że pierwszym zasiedleniem jest oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, jest sprzeczna z dyrektywą VAT. Tak wynika z wyroku TSUE z 16.11.2017 r. w sprawie Kozuba Premium Selection sp. z o.o. Szczegóły

VAT: dostarczanie mediów nie jest usługą związaną z nieruchomością

Odsprzedaż przez wspólnotę mieszkaniową mediów nie może być traktowana, jako transakcja związana z nieruchomością, a w konsekwencji jej wartość nie może być uwzględniona w wartości sprzedaży zobowiązującej do dokonania rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług. Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu. Szczegóły

Spóźniona faktura nie powinna być sankcjonowana koniecznością zapłaty odsetek

Brak możliwości rozliczenia przez podatnika VAT należnego i naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym oraz konieczność zapłaty odsetek od powstałej w tej sposób zaległości podatkowej ze względu na niedochowanie wyłącznie warunków formalnych nie jest zgodne z dyrektywą VAT - wynika z wyroku WSA w Krakowie z 29.09.2017 r. Szczegóły

Samo wydatkowanie środków to za mało na ulgę mieszkaniową

Brak przeniesienia własności nieruchomości w terminie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości, nie daje prawa do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania. Tak wskazał WSA w Poznaniu. Szczegóły

Nadpłaty z korekt wymuszonych centralizacją VAT są oprocentowane

Nadpłaty w VAT, o które samorządy wystąpiły po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław, są oprocentowane. Tak wynika z wyroku NSA z 12.09.2017 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Krótka droga do szkoły robi z gminy podatnika VAT

Dowóz przez gminę uczniów, których droga z domu do szkoły nie przekracza odległości wymienionych w Prawie oświatowym, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25.10.2017 r. Szczegóły

MF: brak zarejestrowania dostawcy nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia

Brak zarejestrowania dostawcy towaru/usługodawcy, jako podatnika VAT czynnego w związku z realizacją procesu rejestracji, jako taki nie pozbawia nabywcy towaru/usługi prawa do odliczenia podatku naliczonego - wyjaśnił Paweł Cybulski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. Szczegóły

MF ostrzega przed optymalizacją związaną z wypłatą dywidend

Ministerstwo Finansów wydało w tym roku już piąte ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową. Tym razem zidentyfikowało przypadki nadużywania zwolnienia podatkowego dla dywidend poprzez dokonywanie ich wypłat z wykorzystaniem spółek pośredniczących. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Hale magazynowe namiotowe a przedmiot podatku od nieruchomości

Opodatkowanie hal namiotowych magazynowych stanowi dość istotny problem na etapie realizacji podatku od nieruchomości. Tego typu obiekty mają różną konstrukcję budowlaną. Okoliczność ta determinuje zasady ich opodatkowania. Podatkowoprawna klasyfikacja hal namiotowych magazynowych wymaga ustalenia normatywnych pojęć: budynek i budowla. Szczegóły

MF zmienia zdanie - duże urzędy skarbowe także dla spółek osobowych

W ostatnim czasie resort finansów wydał dwie różne opinie na temat tego, czy spółki osobowe mogą podlegać pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe (tzw. duże urzędy skarbowe). Z pierwszej (wydanej we wrześniu) wynika, że podmioty te nie mogą podlegać pod duże urzędy skarbowe, z drugiej zaś (wydanej w październiku), że mogą. I być może nie byłby to problem, gdyby nie to, że w okresie między wydaniem tych stanowisk przypadł termin na złożenie zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Instytucja kultury, która nie jest podatnikiem podatku VAT i nie posiada kasy fiskalnej zamierza sprzedać wertykulator spalinowy. Wertykulator kosztował 3 499 zł i został jednorazowo zamortyzowany (instytucja amortyzuje jednorazowo środki trwałe w przedziale 1500-3500 zł).
Czy sprzedając taki wertykulator instytucja stanie się podatnikiem podatku VAT i będzie musiała zakupić kasę fiskalną? Czy wertykulator to rzecz, której sprzedaż jest wymieniona w § 4 rozporządzenia o kasach fiskalnych? Co by było, gdyby wertykulator nie był środkiem trwałym amortyzowanym jednorazowo? Odpowiedź i uzasadnienie

Spółka polska zarejestrowana na potrzeby VAT tylko w Polsce, jednorazowo przemieszcza do innych krajów UE produkt własny na cele testów (art 13 ust 3 ustawy o VAT). Ma dokumenty potwierdzające przemieszczenie. Jeśli zapadnie decyzja pozytywna - kontrahent unijny nabywa ten produkt. Transakcja powinna być wykazana dwuetapowo: obowiązek podatkowy i WDT powstaje 15 dnia miesiąca następnego po przemieszczeniu, czy należy wystawić dokument wewnętrzny w stawce krajowej?
Kolejno w momencie sprzedaży dla kontrahenta UE wystawiam fakturę „NP”, transakcja nie podlega opodatkowaniu w Polsce.
Czy wybrana procedura dotyczy tego typu transakcji?
Czy można to potraktować w inny sposób, aby uniknąć opodatkowania w stawce krajowej?
Jak wykazać te transakcje w deklaracji VAT i informacji podsumowującej?
Czyj NIP należy podać?
Jak wykazać w deklaracji transakcję w momencie sprzedaży i wystawienia faktury „NP” dla faktycznego nabywcy? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.