e-Biuletyn/11/2015, numer (11), 18.12.2015

e-Biuletyn/11/2015, numer (11), 18.12.2015
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Drodzy Czytelnicy,

Z okazji Nowego Roku życzę Państwu aby zawód zaufania publicznego, który wykonujecie przyniósł Wam wiele satysfakcji i radości,

aby Wasz trud zaowocował wygraną we wszystkich sporach sądowych

a organy skarbowe zawsze przyznawały Wam rację.

Niech Nowy Rok przyniesie zdrowie, radość, miłość i szczęście w życiu osobistym.

Wiesława Moczydłowska

Redaktor Naczelny Biuletynu KIDP „Doradca Podatkowy” i e-Biuletynu

 

 

Serdecznie zapraszam do kolejnego numeru e-Biuletynu, w którym jak zawsze zamieszczamy informacje z życia samorządu a także aktualności, zmiany w przepisach, interpretacje i orzeczenia oraz komentarze. Jak zwykle zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową oraz zapraszamy na nasz profil na portalu społecznościowym Facebook.

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

 

Nowe szkolenie e-learningowe

Informujemy, że w panelu mDoradca zostało zamieszczone nowe szkolenie e-learningowe pt. "Wpływ podatku VAT na decyzje ekonomiczne przedsiębiorstwa". Konferencja odbyła się 23 listopada 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Szczegóły

UBEZPIECZENIA OC

Ubezpieczenia OC na 2016 r. - uruchomienie elektronicznego systemu

Serdecznie zapraszamy do zawarcia umowy ubezpieczenia OC na 2016 r. w ramach umowy generalnej zawartej pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a TUiR Warta S.A. Szczegóły 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 listopada 2015 r. Krajowa Izba Doradców Podatkowych podpisała nową Umowę Generalną z TUiR Warta S.A., na mocy której doradcy podatkowi będą mogli zawierać umowy ubezpieczenia OC. Umowa obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczeniowych, których początek ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom doradców podatkowych do umowy zostały wprowadzone następujące zmiany:
• w ubezpieczeniu uzupełniającym obniżenie franszyzy redukcyjnej z 1000 zł do 500 zł;
• udostępnienie warunków programów dla podmiotów liczących nie więcej niż 12 doradców i generujących obroty nie większe niż 5 milionów złotych (wcześniej był zapis o udostępnieniu warunków programów dla podmiotów liczących do 5 doradców i generujących obroty nie większe niż 2 miliony złotych);
• podniesienie sumy gwarancyjnej w OC działalności ze 100.000 zł na 200.000 zł bez dodatkowej opłaty, z opcją na 500.000 zł za dopłatą do składki 130 zł;
• wynegocjowanie przy wykupieniu ubezpieczenia podstawowego dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu prowadzenia Biura, zniszczenie i utrata dokumentów, odbywanie podróży służbowych oraz udział w targach, wystawach, konferencjach itp., OC najemcy, za szkody osobowe z tytułu wypadku przy pracy jakiemu ulegli Pracownicy Ubezpieczonego;
• zmniejszenie składek - składka ubezpieczeniowa dla ubezpieczenia podstawowego wynosić będzie 470 zł zamiast 520 zł;
• rozszerzenie łącznych sum gwarancyjnych (od kwoty 100.000 do kwoty 4.000.000 zł) oraz zmniejszenie składek dla ubezpieczenia dodatkowego; wcześniej sumy gwarancyjne były od 100.000 zł do 4000.000 zł. (przykładowe zmniejszenie składek: przy sumie gwarancyjnej 125.000 zł składka wynosiła 1.390 zł, obecnie będzie wynosić 1.250 zł.);
• rozszerzenie łącznych sum gwarancyjnych (od kwoty 100.000 do kwoty 4.000.000 zł) oraz zmniejszenie składek dla ubezpieczenia nadwyżkowego; wcześniej sumy gwarancyjne były do 100.000 zł do 1.000 000 zł. (przykładowe zmniejszenie składek: przy sumie gwarancyjnej 125.000 zł składka wynosiła 1.010 zł, obecnie będzie wynosić 910 zł.);
• zmniejszenie składek ubezpieczenia przy ubezpieczeniu uzupełniającym np. przy składce 50.000 zł składka wynosiła 120 zł, obecnie będzie wynosić 108 zł;
• obsługą elektronicznego systemu ubezpieczeń OC i procesu składania wniosków będzie zajmowało się TUiR Warta S.A. (do chwili podpisania umowy obsługa wniosków należała do Biura KIDP).

Tak jak dotychczas polisę ubezpieczenia OC będzie można zawrzeć za pomocą elektronicznego systemu obsługi OC znajdującym się na stronie https://doradcy.gerling.pl/cgi-bin/kidp

Dzięki systemowi  będą mogli Państwo wykupić swoje ubezpieczenie OC drogą elektroniczną, bez konieczności drukowania wniosku i wysyłania go do TUiR Warta S.A. Należy w tym celu wprowadzić w systemie dane do wniosku (tak jak dotychczas), a następnie autoryzować je klikając na link, który zostanie wygenerowany przez system i wysłany na adres e-mail podany przez doradcę podatkowego. Zwracamy uwagę, że do zawarcia umowy ubezpieczenia wg nowej formuły konieczne jest podanie prawidłowego, aktualnego adresu e-mail. W przypadku wpisania błędnego lub nieaktualnego adresu e-mail autoryzacja wprowadzonych danych nie będzie możliwa, a tym samym nie zostanie spełniony warunek objęcia ochroną ubezpieczeniową.
 
Instrukcja dotycząca potwierdzenia danych oraz wykonania pozostałych czynności niezbędnych do uzyskania polisy jest wyświetlana w systemie, podczas generowania wniosku.
 
W dalszym ciągu mają Państwo także możliwość zawierania umowy ubezpieczenia na dotychczasowych zasadach, czyli poprzez wydrukowanie, podpisanie i złożenie wniosku do TUiR Warta S.A. ul. Chmielna 85/87 87 00-00-80Warszawa 00-805.

Jednocześnie przypominamy o konieczności złożenia i opłacenia wniosku o kontynuację polisy OC na rok 2016 z tytułu wykonywania czynności doradztwa podatkowego przed 31 grudnia 2015 r.

Wszelkie informacje związane z obsługą Systemu uzyskają Państwo w centrali TUiR WARTA S.A. pod numerem telefonu 22 272 28 3522 272 28 35.

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

W dniu 11.12.2015r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie wigilijne doradców podatkowych Dolnego Śląska, w którym wzięło udział  ponad 70 osób. Była to doskonała okazja do spotkania i złożenia sobie życzeń świątecznych.

Zarząd przystąpił do organizacji VI Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o podatkach pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska. Patronat nad konkursem objęła również Pani poseł Lidia Geringer de Oedenberg, która ufundowała dla laureata etapu regionalnego nagrodę w postaci wizyty w Parlamencie Europejskim.

KUJAWSKO-POMORSKI OKIDP

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, realizując zadania statutowe, prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową. W listopadzie 2015 r. odbyły się następujące Konferencje :

20-22.11.2015 r. – Konferencja organizowana przy współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. pt. „Doradca Podatkowy mecenasem podatnika przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi”. Miejsce: „Przystanek Toruń” przy ulicy Chłopickiego 4 w Toruniu.
27-29.11.2015 r. - Konferencja „Bezpieczny Doradca Podatkowy” wraz z zabawą Andrzejkową organizowana wspólnie z Zarządem Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Dolsku.
Ww. Konferencje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem doradców podatkowych z regionu Kujawsko-Pomorskiego jak i doradców z sąsiednich województw. 

Dodatkowo Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP zorganizował w grudniu 2015 r. :

8.12.2015 r. – Szkolenie pt. „Zmiany w Podatkach” wraz ze spotkaniem wigilijnym.
MAŁOPOLSKI OKIDP

W grudniu w Małopolskim Oddziale KIDP odbyły się warsztaty „Przejście z ewidencji podatkowej książki przychodów i rozchodów w wersji DOS ( tzw. klasyka) na ewidencję podatkowej książki przychodów i rozchodów w wersji Comarch Optima, ćwiczenia praktyczne” oraz szkolenie „Nowe przepisy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”. Na styczeń zostały zaplanowane szkolenia „Zmiany w podatkach PIT, CIT i VAT” oraz „Zmiany w Ordynacji podatkowej”. W grudniu odbędzie się również spotkanie w Izbie Skarbowej w Krakowie poświęcone tematyce elektronicznej korespondencji
z organami podatkowymi i platformie e-PUAP.

W dniu  11 grudnia br. w Sheraton Kraków Hotel odbyła się Wigilia doradców podatkowych. Spotkanie wigilijne uświetnił występ solistki Opery Krakowskiej p. Katarzyny Oleś-Blacha wraz z towarzyszeniem krakowskiego Chóru Mariańskiego.

Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej. Z

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp. Publikowane są na nim wszelkie aktualności dotyczące MOKIDP oraz istotne fakty, wydarzenia i zmiany przepisów związane z profesją doradcy podatkowego. 

OPOLSKI OKIDP

Zarząd OOKIDP zorganizował szkolenia kierowane do doradców podatkowych oraz pracowników kancelarii i biur rachunkowych:

27.11. - wykład nt.: „Zmiany w podatku dochodowym na rok 2016. Aktualne kontrowersje związane z podatkiem dochodowym ” poprowadził Tomasz Wojewoda

2.12. -  wykład nt.: „Prawo pracy w II połowie 2015 r., zmiany w obowiązujących przepisach prawa, nowe umowy terminowe, zmiany

w urlopach rodzicielskich, wychowawczych i opiece nad dzieckiem” poprowadziła Joanna Kupczak.

PODKARPACKI OKIDP

Wesołych Świąt

W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia  i Nowy Rok
Żegnamy minione miesiące
I pełni nadziei  spoglądamy w przyszłość.
Pragniemy przeżyć
Niepowtarzalne świąteczne chwile
W pokoju i wzajemnej bliskości.
Serdeczne życzenia:
Zdrowia, pogody ducha,
Spełnienia wszystkich marzeń, Zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów
składa
Zarząd Podkarpackiego Oddziału KIDPW związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem, Zarząd Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby  Doradców Podatkowych zamówił dla Państwa  kalendarze ścienne oraz  zegary z  logo Izby.

Po odbiór zapraszamy  do biura oddziału.

Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP . Informacje o organizowanych wykładach znajdują się w panelu mDoradca  oraz na stronie www.podkarpacki.kidp.pl

POMORSKI KIDP

Działalność szkoleniowa

W grudniu 2015 roku w Pomorskim Oddziale KIDP odbyły się następujące szkolenia:

w dniach 04-06 grudnia 2015 roku połączone z uroczystą kolacją wigilijną w Elblągu na tematy:

1.  „Zmiany w Ordynacji podatkowej w 2016 roku”, wykład przeprowadził doradca podatkowy Marek Kwietko-Bębnowski.

2.  „Zmiany w podatkach w latach 2015 – 2016”, wykład przeprowadził dr Adam Bartosiewicz.

W styczniu i lutym 2016 roku Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP zaplanował następujące szkolenia: 

a)  w dniu 07 stycznia 2016 roku w Rumi na temat: „Podatki 2016”, wykład przeprowadzi doradca podatkowy, prawnik Piotr Passowicz.

b)  w dniu 28 stycznia 2016 roku w Redzie na temat: „Zmiany w ustawie o rachunkowości. Zamknięcie bilansu 2015”, wykład przeprowadzi Łukasz Motała.

c)  w dniach 05-07 lutego 2016 roku w Kromerowie na temat: „Prawo pracy. Zmiany w prawie pracy”, wkład przeprowadzi prawnik Rafał Andrzejewski.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 10:00 - 12:00  w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, podczas których udzielane są porady dla  osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Trwa ogłoszony w czerwcu 2015 roku I Pomorski Konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu prawa podatkowego i postępowania podatkowego. Konkurs ten został skierowany do absolwentów uczelni wyższych z siedzibą w województwie pomorskim.

Trwa I Etap V Pomorskiego Konkurs Wiedzy o Podatkach, który został skierowany do uczniów wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół średnich z województwa pomorskiego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest ordynacja podatkowa.

Inne działania Zarządu Pomorskiego Oddziału

Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP postanowił, że w grudniu 2015 roku ufunduje tabliczki na biurko doradcom podatkowym z regionu pomorskiego, którzy na dzień 30.09.2015 roku zalegali z opłacaniem nie więcej niż trzy składki członkowskie. 104 tabliczki zostały przekazane doradcom, którzy uczestniczyli w szkoleniu PO KIDP w dniach 04-06 grudnia 2015 roku w Elblągu. Natomiast pozostała część tabliczek wraz z kalendarzami na 2016 rok zostanie wysłana do doradców podatkowych do końca 2015 roku.

Dodatkowo Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP postanowił również w grudniu 2015 roku ufundować pieczątki oraz tabliczki informacyjne doradcom podatkowym, którzy zostali wpisani w 2015 roku na listę doradców podatkowych Pomorskiego Oddziału KIDP. Jedną pieczątkę oraz tabliczkę informacyjną przekazano doradcy, który uczestniczył w szkoleniu PO KIDP w dniach 04-06 grudnia 2015 roku w Elblągu. Natomiast pozostała część pieczątek i tabliczek informacyjnych wraz z tabliczkami na biurko i kalendarzami na 2016 rok zostanie wysłana do doradców podatkowych do końca 2015 roku.

ŚLĄSKI OKIDP

4.11.2015 r.- Posiedzenie Sądu Dyscyplinarnego.

5.11.2015 r.- Warsztaty, grupa dyskusyjna, odbyły się w Biurze Śląski OKIDP.

9.11.2015 r. – Szkolenie „PRAWO PRACY W DRUGIEJ POŁOWIE 2015 ROKU ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH PRAWA, NOWE UMOWY TERMINOWE, ZMIANY W URLOPACH MACIERZYŃSKICH, RODZICIELSKICH, WYCHOWAWCZYCH i OPIECE NAD DZIECKIEM”. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Szkolenie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykład przeprowadził Pan Przemysław Pogłódek.

17.11.2015 r. – Szkolenie „Zmiany w zasiłkach w 2015 r. PUNKTY. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Szkolenie odbyło się Śląskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

23.11.2015 r. - PODATKI - FINANSE - PRZEDSIĘBIORSTWO. "VAT a decyzje ekonomiczne przedsiębiorstwa". Konferencja dla doradców podatkowych, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wykłady przeprowadzili: dr Cieśla Mariusz, Szymik Zbigniew Maciej, Gałuszka Mariusz, dr Sobieska Irena, prof. dr hab. Famulska Teresa, Kubista Bartosz.

24.11.2015 r. - 8.12.2015 r.- Posiedzenie Zarządu Śląskiego OKIDP.

30.11.2015 r. - XIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa pt. "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika". Konferencja dla doradców podatkowych. Konferencja odbyła się w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. Wykłady przeprowadzili: prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. dr hab. Ryszard Mastalski, prof. dr hab. Adam Nita, dr hab. Dominik Gajewski, dr Dariusz Strzelec, dr Mariusz Cieśla, Dariusz Malinowski.

30.11.2015 r. - Zmiany w Prawie Pracy na 2016 r. Warsztaty podatkowe w Częstochowie.

2.12.2015 r.- Posiedzenie Sądu Dyscyplinarnego.

8.12.2015 r.- Posiedzenie Zarządu Śląskiego OKIDP.

10.12.2015 r.- Warsztaty, grupa dyskusyjna, odbyły się w Biurze Śląskiego OKIDP.

7.12.2015 r. - Zmiany w podatku VAT. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Szkolenie odbyło się w Domu Lekarza w Katowicach. Wykład przeprowadził dr Adam Bartosiewicz.

9.12.2015 r. – Szkolenie „Zmiany w podatku VAT”. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników w Częstochowie. Wykład przeprowadził dr Adam Bartosiewicz.

14.12.2015 r. – Szkolenie „BILANSOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2015 - KLUCZOWE ASPEKTY”. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Szkolenie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykład przeprowadził Pan Jacek Kołaczyński.

18.12.2015 r. – Warsztaty podatkowe w Częstochowie "Podsumowanie roku 2015".

     ŚWIĘTOKRZYSKI OKIDP

      Działalność szkoleniowa:

 
W ramach realizacji statutowych zadań z inicjatywy Zarządu Świętokrzyskiego  Oddziału    KIDP w listopadzie i grudniu 2015 r. odbyły się następujące szkolenia:

 
1. w dniu 26 listopada 2015 r. pod przewodnim tematem " Bilansowe zamknięcie roku 2015, zmiany w ustawie o rachunkowości", wykład przeprowadziła Janina Kosińska-Trzebińska – biegły rewident;

 
    2. w dniu 2 grudnia 2015 r. pod przewodnim tematem „Zmiany w przepisach      dotyczących podleganiu ubezpieczeniom społecznym oraz ustalaniu wysokości świadczeń   z tytułu choroby i macierzyństwa, w szczególności zmiany dotyczące oskładkowania osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.” , wykład przeprowadzili; Dariusz Suchorowski – zastępca dyrektora Oddziału ZUS w Kielcach i Ewa Ciszek-Stradomska – naczelnik wydziału,

 
 3. w dniu 18 grudnia 2015 r. pod przewodnim tematem " Zmiany w podatkach na    2016 r.. Omówienie najistotniejszych zmian w podatku VAT, podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej." , wykład przeprowadził doradca podatkowy Dariusz Malinowski.


WARMIŃSKO-MAZURSKI  OKIDP

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP zorganizował w miesiącu grudniu szkolenie połączone z Uroczystą Kolacją Wigilijną

organizowane w dniach  4-5-6 grudnia 2015 r. w Hotelu St Bruno**** w Giżycku 11-500, ul. Św. Brunona 1.

 ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

 
W pierwszej połowie listopada w Szczecinie odbyło się szkolenie „Podatek dochodowy od osób fizycznych”. Zajęcia poprowadziła pani Anna Dziura, wykładowca specjalizujący się w podatkach dochodowych. W ostatni weekend listopada spotkaliśmy się na szkoleniu andrzejkowym w Kołobrzegu. Wykłady dotyczące VAT oraz dochodów nieujawnionych  cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród doradców z naszego regionu jaki i z innych Oddziałów KIDP.

 
11 grudnia zarząd ZOKIDP przygotował w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie kolejne szkolenie dotyczące zmian w podatku VAT. Po szkoleniu odbyły się warsztaty podatkowe, a wieczorem spotkanie wigilijne w gronie doradców.

 
17 grudnia pan Jacek Pyssa poprowadził w siedzibie ZOKIDP wykład nt.: „Podatek dochodowy od osób prawnych. Zmiany na rok 2016. Bieżące problemy”. Na początek przyszłego roku zarząd przygotowuje szkolenie dotyczące podatków dochodowych oraz zmian w ordynacji podatkowej. Szczegóły wkrótce. Zapraszamy!

 

 
PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE


Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o administracji podatkowej

Poselski projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw
PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Naczelnik urzędu celnego wykona zadania określone w k.k.s.
Zmianę nazewnictwa organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w kodeksie karnym skarbowym (k.k.s.) przewiduje nowe rozporządzenie ministra finansów. Szczegóły


Szkolenia hospicyjne bez PIT

 
 Uczestnicy nieodpłatnych szkoleń z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, organizowanych przez organizacje pozarządowe lub przez organy samorządu lekarzy i pielęgniarek, nie zapłacą podatku dochodowego od osób fizycznych. W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, które przedłuża zwolnienie do 31 grudnia 2016 roku. Szczegóły

Beneficjenci umowy offsetowej nie zapłacą podatku od wsparcia finansowego

 
 Minister finansów nie pobierze podatku PIT i CIT od dochodów z tytułu otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego w następstwie wykonania umowy offsetowej z 22 października 2008 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Signalhorn S.ar.l. Szczegóły


Od nowego roku zmiany w sposobie pobierania i zwrotu PCC

 
 Sposób pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wzór deklaracji w sprawie tego podatku (PCC-3) zawiera opublikowane w poniedziałek rozporządzenie. Szczegóły


Od 31 grudnia zmiany w opodatkowaniu podmiotów powiązanych

 
 Dostosowanie polskich przepisów podatkowych do przepisów UE w zakresie opodatkowania dochodów z oszczędności oraz wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek powiązanych - to główne założenie opublikowanej wczoraj ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1932). Szczegóły


NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

VAT: oceny podobieństwa produktów należy dokonywać z perspektywy konsumenta

 
 Cechami, które należy uwzględnić przy tej ocenie podobieństwa produktów są skład, smak, funkcja towarów oraz ewentualnie inne właściwości, które mogłyby mieć wpływ na decyzję konsumenta co do wyboru danego towaru. Tak wskazał NSA w wyroku z 16 listopada 2015 r. Szczegóły


CIT: przepisy ustawy o rachunkowości nie mają charakteru podatkowotwórczego

 
 Przepisy ustawy o rachunkowości nie mogą decydować o sposobie ustalania podstawy opodatkowania. Tak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 14 października 2015 r.m  Szczegóły


O wznowienie postępowania trzeba wystąpić do właściwego organu

 
 Nie da się wywieść żądania wznowienia postępowania kontrolnego z treści pisma skierowanego do organu innego niż właściwy w sprawie wznowienia, które to pismo dotyczy innych, rzeczywiście toczących się postępowań i w którym zwrot "wznowienie postępowania" nie został użyty. Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 13 listopada 2015 r. Szczegóły


Sukcesja nie może oznaczać dla komandytariusza zmiany reżimu prawnego

 
 Po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową do jej wspólnika, będącego osobą fizyczną, nie mogą być stosowane przepisy ustawy o CIT. Tak wskazał NSA w wyroku z 4 listopada 2015 r. Szczegóły


NSA: spółka nie wrzuci w koszty wydatków na skup własnych akcji

 
 Poniesiony przez spółkę wydatek na skup akcji własnych w postaci spłaty odsetek od kredytu, oraz pozostałe z tym związane wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Tak wynika z wyroku NSA z 10 listopada 2015 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

PIT: odsetki to nie odszkodowanie

 Nie można też przyjąć, że odsetki są odszkodowaniem sensu stricto i jako takie objęte są zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianym dla odszkodowania. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 25 listopada 2015 r. Szczegóły

Minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie opcji walutowych

 
 Minister finansów wydał 3 grudnia 2015 r. interpretację ogólną, w której zmienił stanowisko względem firm, które odniosły straty z tytułu zakupu opcji walutowych. Nowa interpretacja trafiła już do izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej. Szczegóły


VAT: sprzedaż jednostek doładowujących telefony komórkowe to też świadczenie usług telekomunikacyjnych

 
 Firma przekazująca swoim kontrahentom na konkretny terminal elektroniczne jednostki doładowania świadczy usługę telekomunikacyjną. Tak wskazał Minister Finansów zmieniając interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Szczegóły


Przeprowadzka do Emiratów pozwala uniknąć podatku w Polsce

 Podatnik wymeldowując się z pobytu stałego w Polsce i przenosząc do Emiratów Arabskich swoje centrum interesów życiowych nie musiał się rozliczać z podatku w Polsce. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 października 2015 r. Szczegóły


Fiskus: wywłaszczana gmina nie uniknie opodatkowania VAT

 
 Przekazanie przez gminę na rzecz Skarbu Państwa, na mocy decyzji o wywłaszczeniu, nieruchomości w zamian za odszkodowanie stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 2 listopada 2015 r. Szczegóły


KOMENTARZ PODATKOWY

Skutki podatkowe wymiany udziałów

 Objęcie udziałów (akcji) spółki kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny, co do zasady, prowadzi do powstania przychodu po stronie wspólnika wnoszącego taki wkład. Jeżeli jednak przedmiotem aportu są udziały (akcje) innej spółki kapitałowej, to pokrycie udziałów (akcji) aportem może być podatkowo neutralne. Muszą być jednak spełnione przesłanki pozwalające na uznanie takiej operacji za tzw. wymianę udziałów. Liczba interpretacji podatkowych i wyroków sądowych wydawanych w ostatnich latach świadczy o tym, że podmioty rozpatrujące możliwość przeprowadzenia reorganizacji spółki, dokonania zmiany w składzie wspólników itp. coraz częściej rozważały wykorzystanie operacji wymiany udziałów. Podmioty te często miały jednak trudności w odpowiedzi na pytanie, czy planowane działania faktycznie zostaną uznane za wymianę udziałów. W dniu 1 stycznia 2015 r. dokonano nowelizacji przepisów obu ustaw podatkowych regulujących skutki podatkowe wymiany udziałów. Warto zastanowić się nad tym, czy wprowadzone zmiany przyczynią się do ograniczenia istniejących wcześniej wątpliwości interpretacyjnych. Szczegóły-cz.1   Szczegóły-cz.2

Optymalizacja opodatkowania PIT twórców
 Działalność twórcza – nie tylko działalność artystyczna – jest podstawą rozwoju gospodarki i społeczeństwa w ogóle. Powinna się zatem cieszyć pewnymi preferencjami, nie tyle zmierzającymi do wyłączenia jej z opodatkowania, ile uwzględniającymi niematerialny charakter wytwarzanych dóbr. W praktyce jednak twórca, chcąc dokonać optymalizacji podatkowej takiej działalności, musi przeanalizować generowane z niej przychody i koszty. Wtórny jest bowiem stosunek prawny, w ramach którego działalność tę prowadzi. Szczegóły


PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jaki powinien być minimalny i maksymalny poziom marży narzucanej do cen sprzedaży pomiędzy jednostkami powiązanymi personalnie?

Udziałowcy spółki jawnej są jednocześnie akcjonariuszami spółki akcyjnej. Spółka jawna sprzedaje towary spółce akcyjnej. Spółka akcyjna sprzedaje usługi budowlane jako wykonawca i usługi administracyjno-hotelarsko-gastronomiczne jako podwykonawca. Odpowiedz i uzasadnienie


Urząd Skarbowy wszczął kontrolę podatkową w związku ze zwrotem VAT za określone miesiące 2014 i 2015 r. Dodatkowo ten sam urząd przedłużył termin zwrotu podatku za kontrolowany okres do czasu zakończenia kontroli podatkowej. Kontrola zakończyła się wydaniem protokołu kontroli, do którego podatnik złożył zastrzeżenia. Urząd wszczął wobec podatnika postępowanie podatkowe w tym zakresie, jednak nie wydał postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku z uwagi na wszczęcie postępowania podatkowego. Zdaniem podatnika, skoro organ nie przedłużył terminu zwrotu podatku z uwagi na nowo wszczętą procedurę, to pozostaje w zwłoce w zakresie zwrotu podatku.


Jaka procedura jest właściwa do zaskarżenia bezczynności organu w tym zakresie?  Odpowiedz i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.