e-Biuletyn/11/2011, numer (11), 24.05.2011

e-Biuletyn/11/2011, numer (11), 24.05.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
W bogatej ofercie szkoleń organizowanych przez Regionalne Oddziały KIDP coraz częściej pojawiają się tematy związane z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego. Tajemnica zawodowa, czy obowiązki  doradców podatkowych, to tylko niektóre przykłady. Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniach tego typu - ostatnia nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym, zmiany w zasadach etyki wprowadzone przez III Krajowy Zjazd, a później KRDP, powodują konieczność aktualizowania wiedzy w zakresie przepisów regulujących zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego.
 
Redakcja e-Biuletynu
 
Oświadczenie i II rata ubezpieczenia OC
Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o zawarciu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Krajowa Rada Doradców Podatkowych wzywa do złożenia oświadczeń w terminie do 25 maja 2011 r. i informuje, że niezłożenie oświadczenia stanowi naruszenie § 9 ust. 5 Statutu KIDP i będzie skutkować skierowaniem sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego (w oparciu o art. 64 ust. 1a pkt 3 Ustawy o doradztwie podatkowym).
Przypominamy również, że 30 czerwca br. mija termin uregulowania II raty za ubezpieczenie OC na 2011 rok.
 
VAT w zakresie szkoleń zawodowych - interpretacja przepisów
Informujemy, że w mDoradcy (w plikach do pobrania - inne pliki), została zamieszczona interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług w zakresie kształcenia zawodowego.
 
Deklaracja Praw Podatnika podpisana
18 maja 2011 r. odbyła się ogólnopolska konferencja "Dzień Ochrony Praw Podatnika", w trakcie której została upubliczniona Deklaracja Praw Podatnika. Przedsięwzięcie zorganizowała Oficyna Prawa Polskiego, a patronat honorowy nad Konferencją objęła Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Szczegóły i treść Deklaracji Praw Podatnika. 
 
Podpisano akt założycielski nowej CFE
8 kwietnia 2011 roku w Brukseli odbyło się Zgromadzenie Założycielskie nowego Confederation Fiscale Europeenne (CFE). Punktem kulminacyjnym uroczystości było podpisanie aktu założycielskiego zgodnie z którym CFE stało się międzynarodową organizacją non profit z siedzibą w Brukseli. Szczegóły
 
Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(11-24 maja 2011 r.)
 
11 maja 2011, Grażyna J. Leśniak, Rocznica niezależności (Rzeczpospolita)
11 maja 2011 r., Doradcy pomogą w sprawach podatkowych, celnych i egzekucyjnych, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
11 maja 2011 r., 11 maja - Dzień Doradcy Podatkowego, (Serwis informacyjny Polskiej Agencji Prasowej)
19 maja 2011, Aleksandra Tarka, Doradca podatkowy bez prawa do skargi (Rzeczpospolita)
20 maja 2011 r., Punkty naliczane tylko za samodzielny artykuł, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
 
 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują… 
 

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (25 maja - 7 czerwca 2011 r.)
 

25 maja 2011 r, Białystok (Podlaski OKIDP) - Dzień Doradcy Podatkowego. Szczegóły
 
26 maja 2011 r, Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Podatek VAT od podstaw: kurs 4 dniowy - warsztaty. Szczegóły
 
26 maja 2011 r, Szczecin (Zachodniopomorski OKIDP) - Obowiązki doradców podatkowych wynikające z Ustawy o doradztwie podatkowym oraz Uchwał Krajowego Zjazdu i KRDP. Szczegóły
 
26 maja 2011 r, Opole (Opolski OKIDP) - Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego. Szczegóły
 
26 maja 2011 r, Katowice (Śląski OKIDP) - Źródła dofinansowania projektów inwestycyjnych dla inwestycji zlokalizowanych w województwie śląskim - szkolenie dla pracowników doradców podatkowych oraz doradców podatkowych. Szczegóły
 
27-28 maja 2011 r, Smardzewice (Świętokrzyski OKIDP) - Środki zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym oraz wybrane zagadnienia dotyczące stosowanych środków egzekucyjnych. Budowanie relacji z klientem zewnętrznym. Szczegóły
 
27-29 maja 2011 r, Rzeka Drawa (Wielkopolski OKIDP) - III Spływ Kajakowy Doradców Podatkowych. Szczegóły
 
27-28 maja 2011 r, Gniew (Pomorski OKIDP) - Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Doradcy Podatkowego. Szczegóły
 
30 maja 2011 r, Częstochowa (Śląski OKIDP) - Warsztaty podatkowe. Szczegóły
 
30 maja 2011 r, Katowice (Śląski OKIDP) - Biuro doradcy podatkowego bez klienta, jako efekt bagatelizowania ustawy o ochronie danych osobowych- szkolenie dla pracowników doradców podatkowych oraz doradców podatkowych. Szczegóły
 
1 czerwca 2011 r, Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych dotyczące spółek osobowych. Szczegóły
 
2 czerwca 2011 r, Opole (Opolski) - bezpłatne warsztaty dla doradców podatkowych dot. tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego. Szczegóły

2 czerwca 2011 r, Katowice (Śląski OKIDP) - Problematyka udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków pobieranych przez urzędy skarbowe a stanowiących dochody gmin- szkolenie tylko dla doradców podatkowych. Szczegóły
 
3 czerwca 2011 r, Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Podatek CIT : kurs 4 dniowy - warsztaty. Szczegóły
 
3 czerwca 2011 r, Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Aktualne problemy w VAT w świetle orzecznictwa sądowo-administracyjnego i orzecznictwa ETS/TS. Szczegóły
 
3 czerwca 2011 r, Supraśl (Podlaski OKIDP) - Kodeks Karny Skarbowy. Szczegóły
 
3-5 czerwca 2011 r, Nowy Zyzdrój (Warmińsko-Mazurski OKIDP) - Szkolenie w ramach obchodów Święta Doradcy Podatkowego. Szczegóły
 
3-5 czerwca 2011 r, Nałęczów (Lubelski i Podkarpacki OKIDP) - Szkolenie Nałęczów 2011. Szczegóły
 
3-9 czerwca 2011 r, Beskidy i Węgry (Pomorski OKIDP) - Wyjazd szkoleniowy. Szczegóły
 
6-7 czerwca 2011 r, Augustów (Podlaski OKIDP) - V Konferencja naukowa "Ordynacja podatkowa w praktyce" Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych. Szczegóły
 
6-7 czerwca 2011 r, Katowice (Śląski OKIDP) - Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska - szkolenie dla pracowników doradców podatkowych oraz dla doradców podatkowych. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia.
 

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
 

Lubelski OKIDP
25 maja br. o godz. 12.00, Hotel Młyn, al. Racławickie 23a w Lublinie - Klub Doradcy Podatkowego. Tematem spotkania będą kwestie związane z obowiązkami przedsiębiorców w przedmiocie przepisów z zakresu ochrony środowiska, które zaprezentuje przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.
 
Mazowiecki OKIDP
25 maja br.  w ramach swojego święta doradcy podatkowi obejrzą spektakl w Teatrze Bajka.
 
Opolski OKIDP
Na przełomie maja i czerwca br. odbędzie się szkolenie w ramach Akademii Prawa Pracy pt.: „Zatrudnianie Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce. Agencje pracy tymczasowej” (szkolenie za 3 punkty). Komunikat z zakresem tematycznym szkolenia, dokładną datą, ceną oraz miejscem szkolenia zostanie przesłany w późniejszym terminie.
 
Śląski OKIDP
18.05.2011 został podpisany list intencyjny o wzajemnej współpracy między Śląskim Oddziałem KIDP a Stowarzyszeniem Podatników w Polsce.
31.05.2011- Posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP.
01.06.2011- Spotkanie Sędziów Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.
W ciągu miesiąca odbywają się Dyżury Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.
 
Wielkopolski OKIDP
11 czerwca 2011 r. odbędzie się Dzień Rodziny Doradcy Podatkowego (spotkanie integracyjne) w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Kultury Tropikalnej Ecotropicana w Poznaniu. Szczegóły
 
Warmińsko-Mazurski OKIDP
28 kwietnia 2011 r.  Biuro Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP zmieniło siedzibę na następujący adres: 10-457 Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 1  lok. 103 (budynek CEZALu). Zmianie ulegnie także dotychczasowy nr telefonu na: 89 532 04 13.
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

 
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 maja 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Jacek Tomczak)
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Beata Szydło).
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Jacek Tomczak)
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Henryk Kowalczyk)
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

 
Będą stosowane faktury uproszczone
Od 1 stycznia 2013 r. w uptu zaczną obowiązywać regulacje dotyczące uproszczonych faktur VAT. Znowelizowana w 2010 roku Dyrektywa VAT (2006/ 112/WE) przewiduje możliwość wystawiania faktur uproszczonych, gdy kwota faktury nie przekracza 100 euro. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21599/11) poinformowało, że jeszcze w tym roku zostaną podjęte prace mające na celu wprowadzenie do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy dotyczących faktur uproszczonych, tak aby mogły zacząć obowiązywać (z odpowiednio długim vacatio legis) od 1 stycznia 2013 r. Resort wyjaśnił, że nowelizacja Dyrektywy VAT z 13 lipca 2010 r. wprowadza w art. 220a i 226b pojęcie faktury uproszczonej. Nakłada ona na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek umożliwienia podatnikom od 1 stycznia 2013 r. wystawiania takich faktur, m.in. w sytuacji gdy kwota faktury nie przekracza 100 euro lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków określonych w dyrektywie). Warto wskazać, że w Sejmie znajduje się już komisyjny projekt nowelizacji uptu dotyczący uproszczenia zasad dokumentowania drobnych wydatków firmowych np. pozwala dokumentować paragonami wydatki na niektóre usługi m.in. gastronomiczne. Przypomnijmy, że obecnie istnieje możliwość nieumieszczania niektórych obowiązkowych danych wymaganych na fakturze. Zgodnie z par. 17 i par. 18 rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. regulującym zasady wystawiania faktur dotyczy to m.in. biletów kolejowych czy dowodów zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi.
Wszystkie definicje samochodu są jednolite
W updof i updop zmieniono definicję samochodu osobowego. Modyfikacje wynikają z konieczności dostosowania tego pojęcia do przepisów uptu. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw uchyliła obowiązującą do końca 2010 roku definicję samochodu osobowego zawartą w updof i updop. Jak podkreśla ekspert od 2011 r. do 2012 r. ustawodawca przyjął wspólne dla tych ustaw przepisy regulujące pojęcie samochodu osobowego, których zakres różni się od tych obowiązujących do końca 2010 r. W nowych przepisach wprowadzono dwie istotne dla podatników zmiany. Przede wszystkim ustawodawca wprowadził do ustaw o podatkach dochodowych znaczenie pojęcia „pojazd specjalny”. Dotychczas pojęcie to w obu updof i updop odnoszone było do definicji zawartej w ustawie o podatku od towarów i usług oraz zakresu wymienionego w jej załączniku nr 9. Jednak załącznik ten został 1 stycznia 2011 r. uchylony. Ustawodawca dopiero teraz usunął odwołanie w ustawach o podatkach dochodowych do treści nieistniejącego już załącznika uptu. Wprowadzona zmiana usunie wątpliwości, że takie pojazdy, jak m.in. agregat spawalniczy, koparkospycharka czy bankowóz, nie są samochodami osobowymi. Druga z wprowadzonych zmian będzie dotyczyć większej liczby podatników.

Indie i Kolumbia podpisały umowy
Indie i Kolumbia podpisały umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mające na celu zapewnienie stabilności opodatkowania rezydentów, zapewnienie wzajemnej współpracy gospodarczej oraz stymulowanie inwestycji w obu krajach. Umowa określa maksymalne stawki podatków u źródła nakładane na dywidendy, odsetki i należności licencyjne. Maksymalna stopa podatku na dywidendy nie będzie przekraczać 5%. W przypadku odsetek i należności licencyjnych – 10%. Nowe regulacje dotyczą unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków dochodowych. Przepisy regulują też wymianę informacji i pomoc w poborze podatków w Indii i Kolumbii zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Należą do nich postanowienia dotyczące wymiany informacji bankowych i środków zwalczających nadużycia.

 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Podatek od pensji z funduszy UE
Pracownicy, których wynagrodzenie zostało sfinansowane z unijnych programów, muszą płacić daninę.
(wyrok NSA z 13 maja 2011 r. – II FSK 48/10)

 
Fikcyjnych faktur nie odliczymy
Przedsiębiorca nie może ująć w kosztach kwot wynikających z faktur zakupowych, które nie odzwierciedlają faktycznie zrealizowanych usług. Jeśli faktury nie odzwierciedlają faktycznego przebiegu zdarzeń gospodarczych, a prace opisane w fakturach nie zostały w rzeczywistości przez wystawców faktur zrealizowane, to podatnik nie może odliczyć kosztów i tym samym pomniejszyć kwoty przychodów.
(wyrok NSA z 13 maja 2011 r. – II FSK 8/10)

 
Spółka kapitałowa nie odliczy straty oddziału
Polska spółka kapitałowa nie może pomniejszyć dochodu o straty notowane przez jej zagraniczny oddział. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekał już, że brak możliwości odliczenia straty oddziału narusza zasadę swobody przedsiębiorczości (C-414/06).
(wyrok NSA z 13 maja 2011 r. – II FSK 2175/09)

Przywilej wyłącza prawo do odliczenia VAT
Podatnik nie może rozliczyć podatku z faktur wystawionych w okresie korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed dniem utraty albo rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego. Wyjątkiem są sytuacje określone w art. 113 ust. 5 i 7 uptu. 
(wyrok NSA z 11 maja 2011 r. – I FSK 825/10)

Zapisy ewidencyjne przesądzają o podatku
Sądy administracyjne nie mogą w sprawach podatkowych oceniać ewidencji gruntów i budynków.
(wyrok NSA z 11 maja 2011 r. – II FSK 11/10)

 
Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń

 
Opłata za wydanie zaświadczeń podlega opodatkowaniu VAT
Usługa świadczona przez szpital polegająca na udostępnianiu pacjentom dokumentacji medycznej w formie zaświadczeń, kserokopii, duplikatów nie jest zwolniona z VAT, niezależnie od celu wydania tych dokumentów.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 kwietnia 2011 r. – ILPP2/443-183/11-4/MR)

 
Preferencyjne opodatkowanie usług
Firma, która montuje okna i drzwi w budynkach mieszkalnych, może do całości usługi zastosować stawkę 8% VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu – ILPP1/443-148/11-2/AW)

 
Nie wszystkie usługi psychologa bez VAT
Badania psychologiczne m.in. dla kierowców nie będą zwolnione z VAT. Ich celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 maja 2011 r. – ILPP2/443-178/11-4/AK)

 
Czy nabycie uprawnień wtórnych stanowi koszt
Wydatki poniesione przez spółkę na nabycie uprawnień wtórnych do emisji dwutlenku węgla CER stanowią koszty uzyskania przychodów.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 6 maja 2011 r. – ILPB3/423-55/11-2/EK)

 
Nadal można stosować 22% stawkę VAT
Podatnik, który wpłacił opłatę za użytkowanie wieczyste w tym roku, ale nieruchomość otrzymał przed 1 stycznia 2011 roku, zastosuje 22% stawkę VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 maja 2011 r. – ILPP1/443-195/11-2/KŁ)

 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE
 
Jak refakturować usługi? Wyrok WSA z 23 marca 2009 r., I SA/Rz 728/08. Czytaj więcej
 
Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w przypadku nowo powstałych budynków. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.