e-Biuletyn/11/2010, numer (11), 25.05.2010

e-Biuletyn/11/2010, numer (11), 25.05.2010
DORADCY PODATKOWI POWODZIANOM
 
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
 
W wyniku powodzi, która dotknęła wiele rejonów naszego kraju, tysiące osób straciło dach nad głową, miejsce pracy oraz dorobek całego życia. Środowisko doradców podatkowych nie pozostając obojętne na tę tragedię, pragnie włączyć się w ogólnopolską akcję pomocy poszkodowanym.
Zwracam się do Państwa z prośbą o zaangażowanie w pomoc dla ofiar powodzi.  W pierwszej kolejności Krajowa Rada Doradców Podatkowych uruchomiła specjalny numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat na rzecz powodzian: 26 1140 1124 0000 4004 3000 1033
Na najbliższym posiedzeniu Rady - w dniach 8-9 czerwca - zapadnie decyzja w sprawie przeznaczenia zebranych środków finansowych. Rada zaproponuje także dalsze działania, mające na celu wsparcie powodzian przez środowisko doradców podatkowych. 
Jesteśmy zawodem zaufania publicznego nie tylko z nazwy -  bądźmy solidarni z tymi, którzy ucierpieli w wyniku działania żywiołu.
 
Tomasz Michalik
Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych
 
Z ŻYCIA KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
1. Prace nad kolejnym wydaniem Biuletynu KIDP
 
Mamy przyjemność poinformować, że trwają prace nad wydaniem kolejnego numeru Biuletynu KIDP „Doradca Podatkowy”.  Zależy nam, aby Czytelnicy tworzyli pismo razem z nami. Czekamy zatem na Wasze artykuły i sugestie dotyczące tematów, które powinny zostać poruszone w Biuletynie 2/2010. Materiały i informacje prosimy przesyłać do 2 czerwca br. na adres: redakcja@kidp.pl.

2. Szkolenia e-learningowe
 
Wkrótce na platformie e-learningowej będzie dostępne nagranie z seminarium pt. „Ceny transferowe – wybrane zagadnienia”. Szczegóły w mDoradcy, w zakładce - Szkolenia - „e-Learnigowa baza szkoleń”.
 
Z ŻYCIA REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
1. Wybory w Regionalnych Oddziałach KIDP
 
W Regionalnych Oddziałach KIDP trwają zgromadzenia, podczas których wybierani są członkowie Zarządów Regionalnych i sędziowie Zamiejscowych Sądów Dyscyplinarnych KIDP. Ostatnie z szesnastu zgromadzeń, odbędzie sie w regionie podlaskim 26.05.2010 r. Wyniki wyborów w pozostałych Oddziałach Izby są podawane na bieżąco na regionalnych stronach internetowych oraz aktualizowane w serwisie internetowym KIDP, w zakładce Regiony.
 
 
 2. Regionalne Oddziały Izby informują…
 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (26 maja - 8 czerwca 2010 r.)

26 maja 2010 r., Warszawa (mazowiecki OKIDP) - Ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusze - obowiązki i zmiany w 2010 r. Szczegóły
 
26 maja 2010 r., Bydgoszcz (kujawsko-pomorski OKIDP) - Procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szczegóły
 
27 maja 2010 r., Zielona Góra (lubuski OKIDP) - Zmiany w ubezpieczeniach społecznych. Szczegóły
 
27 maja 2010 r., Szczecin (zachodniopomorski OKIDP) - Podatek dochodowy od osób fizycznych - bieżące zagadnienia. Szczegóły 
 
27-28 maja 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Określanie miejsca świadczenia usług. Szczegóły
 
28-30 maja 2010 r., Borne Sulinowo (wielkopolski OKIDP) - impreza szkoleniowo - integracyjna - II Spływ Kajakowy Wielkopolskich Doradców Podatkowych, Piława 2010. Szczegóły
 
2 czerwca 2010 r., Zielona Góra (lubuski OKIDP) - Omówienie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szczegóły
 
2 czerwca 2010 r., Bydgoszcz (kujawsko-pomorski OKIDP) - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w kryzysie - najnowsze zmiany i orzecznictwo. Szczegóły
 
9 czerwca 2010 r., Bydgoszcz (kujawsko-pomorski OKIDP) - Opodatkowanie obrotu międzynarodowego w podatku dochodowym. Szczegóły
 
9 czerwca 2010 r. Katowice (śląski OKIDP) - Ubezpieczenia społeczne osób migrujących w celach zarobkowych po 1 maja 2010 r. Szczegóły
 
10 czerwca 2010 r., Rzeszów (podkarpacki OKIDP) - Opodatkowanie transakcji w obrocie międzynarodowym. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajduje się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia. Kalendarz szkoleń oddziałów, których strony internetowe nie są zintegrowane z serwisem KIDP tj.:  mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i pomorskiego, znajduje się na stronach internetowych tych oddziałów.
Informacje na temat szkoleń w regionalnych oddziałach KIDP pochodzą z informacji przekazanych przez Biura zarządów regionalnych oraz ze stron internetowych oddziałów.
 
Obchody Dnia Doradcy Podatkowego w Regionalnych Oddziałach KIDP (spotkania szkoleniowo-integracyjne) 
Pomorski OKIDP.
Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby
 
Dolnośląski OKIDP
Posiedzenie Zarządu zaplanowano na 26 maja br.
Do doradców z regionu rozsyłany jest Biuletyn podsumowujący Konferencję "Podatki bez granic".
Zarząd złożył już wniosek o dofinansowanie szkoleń z EFS, obecnie oczekuje na rozwiązanie etapu.
 
Małopolski OKIDP
Na stronie internetowej opublikowano wyniki wyborów po Walnym Zgromadzeniu Wyborczym.
Nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu III kadencji.
 
Mazowiecki OKIDP
11.05.2010 r. odbyło się Walne Zgromadzenie w Mazowieckim Oddziale KIDP, a 25.05.2010 r. posiedzenie Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP III kadencji.  Szczegóły 
 
Pomorski OKIDP
W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na stronie internetowej Pomorskiego OKIDP zamieszczono informacje o procedurach (także na ten temat).
 
Śląski OKIDP
Informacje o wprowadzeniu szkoleń dla pracowników (przesyłane drogą elektroniczną).

Redakcja serdecznie dziękuje Regionalnym Oddziałom KIDP za informacje przesłane do tego wydania e-Biuletynu  - zapraszamy do współpracy przy kolejnych.
PRACE LEGISLACYJNE

 
Przedstawiamy Państwu dwa projekty aktów prawnych, przekazanych w ostatnim czasie do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Zachęcamy do zgłaszania swoich uwag w portalu społecznościowym KIDP lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: redakcja@kidp.pl.
 
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo spółdzielcze i zmianie innych ustaw.
Dołączanie komentarzy jest możliwe po zalogowaniu w portalu społecznościowym (login i hasło takie, jak w mDoradcy).
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Wyższy limit nieodpłatnych świadczeń
W dniu 20 maja 2010 r. weszła w życie ustawa z 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 75, poz. 473). Ustawa m.in. podwyższa limit nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą (do 200 zł).
Czy byli wspólnicy spółki cywilnej otrzymają zwrot podatku?
Sejm rozpoczął prace nad senackim projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej. Zmiany mają stworzyć reguły zwrotu nadpłaconego podatku akcyzowego i VAT byłym wspólnikom spółki cywilnej.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Fakturę możesz wysłać e-mailem lub faksem
Faktura wysłana mailem lub faksem jest tak samo ważna, jak faktura w formie papierowej. Tak stwierdził NSA w wyroku z 20 maja 2010 r. Wyrok jest przełomowy ponieważ do tej pory sądy odrzucały możliwość przesyłania faktur VAT nieopatrzonych podpisem elektronicznym.
(Wyrok NSA z 20 maja 2010 r., II FSK 1444/09)
 
Wydatki na reprezentację firmy są reprezentacją
Wydatków na imprezy integracyjne dla klientów nie zaliczysz do kosztów uzyskania przychodów.
(Wyrok WSA w Warszawie z 14 maja 2010 r., III SA/Wa 2257/09)
 
Żyjesz w konkubinacie – zapłacisz podatek
Darowizny między osobami żyjącymi w nieformalnym związku nie są zwolnione z podatku.
(Wyrok WSA w Gdańsku z 27 kwietnia 2010 r., I SA/Gd 99/10)
 
O uldze meldunkowej decyduje meldunek
Podatnik, który był zameldowany w sprzedawanym mieszkaniu przed datą jego nabycia, może skorzystać z ulgi meldunkowej.
(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 kwietnia 2010 r., IPPB1/415-113/10-4/MT)
 
Czy każda sprzedaż działki podlega VAT?
Jeśli podatnik sprzedaje nieruchomości, które są jego majątkiem osobistym, od takiej transakcji nie będzie musiał zapłacić VAT.
(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 kwietnia 2010 r., IPPP3/443-57/10-5/LK)
 
WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
Komputer w Twojej firmie. Sprawdź, jak ograniczyć koszty!
Nasza spółka będąca zarejestrowana jako podatnik VAT nabyła niewyłączną licencję na użytkowy program komputerowy na czas określony. Licencję nabyto od podmiotu zagranicznego z Cypru. Za nabycie licencji spółka wniosła jednorazową opłatę, mimo że planuje korzystać z licencji przez wieloletni okres. Zastanawiamy się, w jaki sposób rozliczyć nabycie takiej licencji do celów VAT i CIT. czytaj więcej

Opłaty i wydatki w ustawie o bateriach i akumulatorach
W dniu 12 czerwca 2009 r. weszła w życie ustawa o bateriach i akumulatorach. Wdraża ona do prawa krajowego wymagania Unii Europejskiej zawarte w dyrektywie 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG.
czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.