e-Biuletyn/11/2009, numer (11), 27.10.2009

e-Biuletyn/11/2009, numer (11), 27.10.2009
KOMUNIKATY
Zachęcamy do korzystania z polecenia zapłaty za należności wobec KIDP

W związku ze zbliżającym się okresem składania nowych wniosków o ubezpieczenie OC na 2010 r., zachęcamy Państwa do skorzystania z polecenia zapłaty - nowej i wygodnej formy regulowania należności wobec Izby.
Ustanawiając polecenie zapłaty, nie trzeba pamiętać o terminach uiszczania składek i rat OC, ponieważ KIDP w wymaganym terminie pobierze z konta doradcy należną składkę. Podobnie stanie się w przypadku rozłożenia płatności na raty.
Aby skorzystać z opcji polecenia zapłaty, należy wypełnić wniosek zawierający zgodę na obciążanie swojego rachunku bankowego i przekazać go do Biura KIDP. Wypełniony formularz dotyczy wszystkich płatności na rzecz KIDP co oznacza, że z rachunku pobierane będą również składki członkowskie.
Formularz polecenia zapłaty należy wypełnić w mDoradcy, w zakładce "Wnioski", a następnie wydrukowany, przesłać do Biura KIDP w Warszawie.
Przypominamy jednocześnie, że aktualna pozostaje możliwość regulowania należności, korzystając z tradycyjnych przelewów bankowych oraz karty płatniczej za pośrednictwem modułu „Płatności on–line”, znajdującego się w serwisie internetowym KIDP.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zachęcamy Państwa do zadawania pytań związanych z codziennym funkcjonowaniem kancelarii podatkowych w zakresie organizacji biura, zarządzania oraz marketingu. Prosimy o wypełnienie formularza Zadaj pytanie. Odpowiedzi będą zamieszczane w kolejnych wydaniach e-Biuletynu. Jednocześnie informujemy, że nie udzialamy odpowiedzi na pytania dotyczące innych kwestii, np. prawa podatkowego.
PODATKI
Większy limit zwolnienia z VAT
W dniu 20 października 2009 r. rząd przyjął Założenia do projektu nowelizacji ustawy o VAT. Zaakceptowana została propozycja resortu finansów dotycząca podwyższenia limitu zwolnienia z VAT. Obecnie ze zwolnienia korzystają firmy, których roczne obroty nie przekraczają 10.000 euro. W przyszłym roku limit ten zostanie zwiększony do 20.000 euro, natomiast docelowo w 2011 r. wyniesie 30.000 euro.

Czy odliczysz VAT od paliwa?
Rada Ministrów nie wyraziła zgody na wprowadzenie 3-letniego wyłączenia prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupu paliwa do napędu tzw. samochodów z kratką. Przypomnijmy, że Ministerstwo Finansów zaproponowało wyłączenie w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. możliwości odliczania VAT naliczonego w przypadku zakupu paliwa do napędu samochodów o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem pojazdów, które co do zasady przeznaczone są do działalności gospodarczej.

Wzrosły opłaty produktowe
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z 28 września 2009 r. (M.P. Nr 62, poz. 828) określającego maksymalne stawki opłat produktowych na 2010 r. opłaty te wzrosły w porównaniu z poziomem przewidzianym na 2009 r. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 16a ustawy o PIT poniesioną opłatę produktową możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
 
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI
 
Komu kontrolujący przedstawia upoważnienie?
W przypadku wyznaczenia pełnomocnika do kontroli podatkowej kontrolujący przedstawia upoważnienie pełnomocnikowi. Nie wystarczy przedstawienie upoważnienia kontrolowanemu.
(Wyrok NSA z 1 października 2009 r., II FSK 670/08)
 
Czy składka na ubezpieczenie członków zarządu podlega PIT?
Koszt związany z zawarciem polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu jest przychodem ze stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
(Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 września 2009 r., nr IPPB4/415-420/09-2/JS)
 
Czy straty z tytułu niezamortyzowanej części inwestycji są kosztem?
Straty z tytułu niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym stanowią koszt uzyskania przychodu.
(Wyrok WSA w Warszawie z 11 września 2009 r., III SA/Wa 817/09)
 
WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
Odliczenie kosztów z nabycia nieruchomości czytaj więcej
 
Opodatkowanie akcjonariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych czytaj więcej

Zmiany w obrocie instrumentami finansowymi czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.