e-Biuletyn/10/2017, numer (10), 27.10.2017

e-Biuletyn/10/2017, numer (10), 27.10.2017
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH


Cykl konferencji Biznes Trendy - doradcy podatkowi razem z przedsiębiorcami. Szczegóły

 

Nowe szkolenie e-learningowe. Szczegóły

Procedura ofertowa w zakresie wyboru podmiotu mającego pełnić w KIDP funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz na stałe współpracować z KIDP w zakresie ochrony danych osobowych. Szczegóły

KRDP patronem XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej „Uszczelnianie systemu podatkowego” ELSA Poland. Szczegóły

Wolters Kluwer zaprasza na konferencję „Nowe instytucje podatkowe 2017. Pierwsze doświadczenia” . Szczegóły

Echa konferencji na UMK w Toruniu - kolejne depesze PAP. Szczegóły

CCT zaprasza na konferencję TRANSAKCJE FINANSOWE I CENY TRANSFEROWE. Szczegóły

Echa konferencji w Toruniu - depesza PAP z komentarzem Przewodniczącej KRDP. Szczegóły

Kolejna depesza Polskiej Agencji Prasowej we współpracy z KRDP. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ...

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

1-3 września 2017 r., Supraśl, Projekt nowej Ordynacji podatkowej - podstawowe instytucje oraz wybrane instytucje Ordynacji podatkowej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych - wykładowca: dr hab. Rafał Dowgier

5 września 2017 r., Wrocław, Wybrane zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych” - wykładowca: Beata Leszyk

21 września 2017 r., Wrocław, „Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych” - wykładowca: Adam Hadław

27 września 2017 r., Wrocław, „Zatrudnianie cudzoziemców - aspekty prawne” - wykładowca: Aleksandra Godek

4 października 2017 r., Wrocław, „Ustalenie uprawnień do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa” - wykładowca: Karolina Włodkowska

16 października 2017 r., Wrocław, „Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” - wykładowca: doradca podatkowy Sebastian Ząbczyk

27 października 2017 r., Wrocław, „Projekt przepisów w zakresie „podzielonej płatności” oraz Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzia kontroli oraz uszczelniania systemu podatkowego- dotychczasowe doświadczenie oraz działania planowane w przyszłości - wykładowca: Michał Krawczyk

Wydarzenia

26 października 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej hotelu Novotel & ibis Wrocław Centrum (ul. Powstańców Śląskich 7-7b, 53-332 Wrocław) odbyło się Walne Zgromadzenie Doradców Podatkowych Dolnośląskiego Oddziału KIDP. Zgromadzenie mające na celu wybór delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

KUJAWSKO-POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, realizując zadania statutowe, prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową.

18 września 2017 r. odbyło się szkolenie na temat „Nieruchomości - Aspekty podatkowe i cywilnoprawne” - prelegent Stella Brzeszczyńska
Poruszone w nim zostały kwestie nieruchomość jako przedmiotu czynności podatkowej, zagadnień związanych z majątkiem małżonków, nabycia i rozliczenia w podatku dochodowym oraz skutków w podatku VAT, zbycia nieruchomości, umowy przedwstępnej, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz podatku przychodowego od drogich budynków na rok 2018.

W najbliższym czasie planowane są kolejne szkolenia:

17-18 listopada 2017 r. - szkolenia dwudniowe w Toruniu na temat „Podatek VAT - problemy bieżące i zmiany na 2018 r.” połączone ze spotkaniem andrzejkowym. Szkolenie poprowadzi Krzysztof Wożniak z zakresu podatku od towarów i usług, m.in.: omówi wybrane zagadnienia bieżące, przepisy obowiązujące od 1.01.2017 r., projektowaną na 2018 r. nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą tzw. podzielną płatność, przepisy ustawy o VAT dotyczące odwrotnego obciążenia dla robót wykonywanych przez podwykonawców oraz refakturowanie usług. Pierwszego dnia szkolenia odbędzie się również kolacja andrzejkowa połączona z występem Teatru Afisz.

6 grudnia 2017 r. - szkolenie z zakresu prawa pracy - prelegent Rafał Andrzejewski

19-20 grudnia 2017 r. - szkolenie dwudniowe w Toruniu z zakresu PIT, CIT i VAT przeprowadzone przez Tomasza Wojewodę. W pierwszym dniu szkolenia odbędzie się uroczysta kolacja wigilijna dla doradców podatkowych uatrakcyjniona występem Teatru Afisz.

Konferencje

2 października 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernia w Toruniu odbyła się Konferencja nt.: „Oszustwa w VAT. Wyzwania dla doradców podatkowych”. Był ona współorganizowana przez trzy oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Kujawko-Pomorski, Wielkopolski i Pomorski oraz przy wsparciu TUiR Warta i Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu. W trakcie trzech paneli dyskusyjnych poruszone zostały tematy związane z należytą starannością i dobrą wiarą przy rozliczaniu VAT, tajemnicą zawodową doradców podatkowych oraz szeroko pojętą odpowiedzialnością karną związaną z nierzetelnymi fakturami.

Wydarzenie zostało otwarte przez prof. dr hab. Jadwigę Glumińską-Pawlic Przewodniczącą KRDP oraz Przemysława Piotrowskiego Przewodniczącego Zarządu Kujawsko-Pomorskiego OKIDP. Następnie prof. dr hab. Bogumił Brzeziński z WPiA UMK przeprowadził wykład otwierający spotkanie. Prelekcję wygłosili eksperci z dziedziny prawa podatkowego, karnego i karno-skarbowego. Praktycy i teoretycy z zakresu nauk prawnych i orzecznictwa m.in. prokuratorzy, adwokaci, pracownicy naukowi, radcy prawni i doradcy podatkowi.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło prawie 200 uczestników, wśród których znalazły się osoby kształtujące politykę prawną, przedstawiciele władz, organów państwowych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego i świata biznesu.

Promocja zawodu

Wzorem ubiegłych miesięcy zachęcamy doradców podatkowych naszego regionu, do przyłączenia się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy.

LUBUSKI OKIDP

Walne Zgromadzenie w Lubuskim Oddziale KIDP

4 października 2017 oku w Lubuskim Oddziale KIDP odbyło się Walne Zgromadzenie mające na celu wyłonić delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Udział w Walnym Zgromadzeniu wzięło 34 doradców podatkowych z województwa lubuskiego, co stanowi 21,25 % uprawnionych do głosowania. Lista delegatów na V KZDP z lubuskiego okręgu wyborczego przedstawia się następująco:
- Mariusz Gendera nr wpisu 00916
- Tomasz Ziółkowski nr wpisu 00625
- Grzegorz Pomian nr wpisu 01364
- Danuta Święcicka nr wpisu 04607
- Iwona Łysy nr wpisu 10901
- Mariola Chełmińska nr wpisu 10395

Czwartkowe spotkania podatkowe

Przypominamy, że od września 2017 roku „czwartkowe spotkania podatkowe” będą się odbywały zarówno w Zielonej Górze jak i w Gorzowie Wielkopolskim. Celem spotkań jest dyskusja nad obowiązującymi przepisami podatkowymi i innymi zagadnieniami wspierającymi funkcjonowanie kancelarii oraz omawianie bieżących problemów zawodowych. Serdecznie zapraszamy doradców podatkowych do udziału.

Szkolenia w Lubuskim Oddziale KIDP

2 października 2017 roku odbyło się szkolenie pt. „Zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, które poprowadził dobrze znany doradcom podatkowym Tomasz Gzela. Ponadto 24 października br. zrealizowano szkolenie z zakresu zatrudniania cudzoziemców i delegowanie pracowników, natomiast 25 października br. odbyło się szkolenie ze zmian w kodeksie pracy. Oba szkolenia zostały poprowadzone przez specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Lubuski Oddział KIDP można znaleźć na stronie www.lubuski.kidp.pl oraz w panelu mDoradca.

ŁÓDZKI OKIDP

Promocja zawodu

22 września 2017 r. Hanna Skowrońska uczestniczyła w uroczystości zorganizowanej z okazji Jubileuszu 25-lecia Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi.
Spotkanie odbyło się w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi.
Podczas potkania przedstawiano plany dalszego rozwoju Samorządu oraz wspominano wieloletnią historię Oddziału.

Przyjmowane są zgłoszenia doradców podatkowych z regionu łódzkiego zainteresowanych przystąpieniem do ogólnopolskiej Akcji START BIZNES. Szczegóły przedsięwzięcia oraz regulamin Akcji znajdują się na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału KIDP www.lodzki.kidp.pl oraz na stronie: www.startbiznesdp.pl.

Działalność szkoleniowa

W II półroczu br. w Łódzkim Oddziale KIDP odbyły się spotkania szkoleniowe:

5.09.2017 r. - warsztaty szkoleniowe na temat: „Ceny transferowe - najbardziej istotne problemy” - prowadzący: Jakub Gierszewski

11.09.2017 r. - „Dochody ze źródeł nieujawnionych. Regulacje obowiązujące od 1.01.2016 r. - rewolucja czy ewolucja w podejściu administracji skarbowej”- wykładowca: dr hab. Dariusz Strzelec

28-30.09.2017 r. - „Wybrane problemy podatku VAT”- wykładowca: Zdzisław Modzelewski

11.10.2017 r. - warsztaty z zakresu etykiety biznesu na temat: „Zasady i sposoby prowadzenia rozmów biznesowych przez doradcę podatkowego” - prowadząca: dr Irena Kamińska-Radomska

17.10.2017 r. - warsztaty szkoleniowe na temat: „Doradca podatkowy przed Sądem Administracyjnym w praktyce”.- prowadzący: prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

Planowane szkolenia:
• 29.11.2017 r. - „Prawo pracy” - wykładowca: Przemysław Pogłódek
• 5.12.2017 r. - „Podatek VAT” - wykładowca: Krzysztof Woźniak
• 9.11.2017 r. - „Szkolenie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych” - wykładowca Tomasz Wojewoda

Tematyka spotkań szkoleniowych jest na bieżąco zamieszczana na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału KIDP.

MAŁOPOLSKI OKIDP

Informacje o działalności Oddziału w październiku 2017 r. oraz plany na listopad 2017 r.

5-7 października 2017 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe doradców podatkowych w Mszanie Dolnej.

Kolejne spotkanie „czwartkowe” odbyło się 26 października br. W ramach spotkania zostały przeprowadzone warsztaty „Kto jest płatnikiem? Zagraniczny pracodawca czy pracownik? Po 25 latach obowiązywania przepisów sąd ma inne zdanie niż fiskus. Wyrok NSA z dnia 25 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 3065/14”.

W sposób ciągły Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa prowadzi akcję polegającą na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie w/w Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4). Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

W miesiącu listopadzie 2017 r zaplanowano następujące szkolenia i warsztaty:
- 7.11.2017 r. szkolenie „Koszty i przychody podatkowe CIT i PIT w 2017 r. - wybrane ważne zagadnienia problemowe”, które poprowadzi Paweł Rybaczyk (szkolenie przeniesione z 12.10.2017 r.),
- 15.11.2017 r. warsztaty w Tarnowie „Praktyczne warsztaty z ochrony danych osobowych dla Kancelarii Podatkowych po zmianach przepisów prawem wymagana dokumentacja, wymogi, zabezpieczanie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem unijnego rozporządzenia o ochronie danych”, które poprowadzi Rafał Andrzejewski,
- 16.11.2017 r. warsztaty w Krakowie „Praktyczne warsztaty z ochrony danych osobowych dla Kancelarii Podatkowych po zmianach przepisów prawem wymagana dokumentacja, wymogi, zabezpieczanie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem unijnego rozporządzenia o ochronie danych”, które poprowadzi Rafał Andrzejewski,
- 24.11.2017 r. szkolenie „JPK i Split payment”, które poprowadzi Joanna Patyk.

W ostatni czwartek listopada (30 listopada 2017 r.) w Restauracji Batory w Krakowie odbędzie się spotkanie andrzejkowe doradców podatkowych. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Zarząd Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych przypomina, że na dzień 21 listopada 2017 r. (wtorek) na godz. 11.30 w Auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Wydział Leśny, Al. 29-go Listopada 46 zwołane zostało Walne Zgromadzenie Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Walne Zgromadzenie Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zwołano w celu wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Rejestracja doradców podatkowych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godzinie 9.30. i potrwa do godz. 11.00. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą legitymacji doradcy podatkowego lub urzędowego dokumentu ze zdjęciem np. paszportu czy dowodu osobistego (brak tego dokumentu uniemożliwi udział w Zgromadzeniu). Jednocześnie Zarząd Małopolskiego Oddziału KIDP informuje, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła uchwałę nr 391/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustalenia terminów i miejsc Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających wyłonić delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oraz ustalenia imiennego składu komisji wyborczych. Uchwała ta wiąże wszystkich doradców podatkowych Regionalnego Oddziału. Mając zatem na względzie powyższe, Zarząd MOKIDP pragnie przypomnieć, iż zgodnie z par. 9 ust. 1 Statutu KIDP członkowie Izby w związku z wykonywaniem zawodu zobowiązani są w szczególności do przestrzegania m.in. uchwał Rady. Nieusprawiedliwioną nieobecność doradcy podatkowego w Walnym Zgromadzeniu MOKIDP należy traktować jako naruszenie przepisów wewnątrzkorporacyjnych.

Zapraszamy do włączenia się doradców podatkowych do Akcji START BIZNES. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Akcja ma na celu wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, która będzie świadczona w ramach programu START BIZNES będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów takiej jednorazowej porady.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp.

OPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

Zarząd OOKIDP realizując zadania statutowe zorganizował 6-7 października br. w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym ZIEMOWIT w Jarnołtówku na Opolszczyźnie szkolenie wyjazdowe kierowane do doradców podatkowych oraz pracowników kancelarii i biur rachunkowych. Tematy wykładów poprowadzonych przez doradcę podatkowego z regionu dolnośląskiego Sebastiana Ząbczyka brzmiały: „Podatek u źródła w świetle prawa krajowego, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Konwencji Modelowej OECD. Nowe zasady prowadzenia kontroli i innych procedur według przepisów o KAS - rewolucja 2017. Spółka komandytowa - wady i zalety”.

Kreowanie wizerunku

22 września br. Przewodniczący Zarządu OOKIDP Mieczysław Sałatyński na zaproszenie Przewodniczącego Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dr hab. inż. Adama Raka wziął udział w Opolskim Dniu Budowlanych połączonym z obchodami 15-lecia samorządu. W obchodach uczestniczyli m.in. przedstawiciele wolnych zawodów, np. adwokatów, radców prawnych, architektów, biegłych rewidentów czy też aptekarzy. Uczestnicy mieli okazję brać udział w grupach dyskusyjnych. Podczas obchodów wręczane były wyróżnienia i medale.

10 października br. w Urzędzie Skarbowym w Nysie odbyło się - na zaproszenie Naczelnika tegoż Urzędu Beaty Wilczyńskiej - spotkanie jego przedstawicieli z doradcami podatkowymi powiatu nyskiego. Podczas spotkania zostały omówione cztery zagadnienia:
1. Weryfikacja wiarygodności kontrahentów,
2. Bezpieczeństwo łańcucha dostaw,
3. Jednolity Plik Kontrolny - weryfikacja prawidłowości złożonych plików, najczęstsze błędy i nieprawidłowości,
4. Zwrot VAT dla mikroprzedsiębiorców świadczących usługi budowlane w odwrotnym obciążeniu.

PODKARPACKI OKIDP

Walne Zgromadzenie w Podkarpackim Oddziale KIDP

29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 10.00 (rejestracja od godz. 8.30 do godz. 9.30) w sali konferencyjnej Marszałkowskiej Hotelu RZESZÓW, ul. Piłsudskiego 44 w Rzeszowie odbędzie się Zgromadzenie Wyborcze.

Jest to ważny moment dla naszej korporacji oraz dla naszego Oddziału.

W tym dniu będą Państwo mieli możliwość dokonania wyboru spośród siebie Delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbędzie się w Warszawie.

W związku z powyższym mają Państwo okazję aby skorzystać z przywilejów demokracji i wywrzeć wpływ na decyzje dotyczące doradców podatkowych podejmowane na szczeblu krajowym.

W tym celu zachęcamy Państwa do licznego stawiennictwa na Walnym Zgromadzeniu naszego regionu.

Zgodnie z §16 rozdz. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 388/2017 KRDP z dnia 6 września 2017 r. dotyczącym zasad wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przez Walne Zgromadzenie w Regionalnych Oddziałach Izby, uprzejmie przypominamy, iż każdy doradca podatkowy, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze, aby otrzymać mandat wyborczy zobowiązany jest do okazania legitymacji doradcy podatkowego bądź urzędowego dokumentu ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty) potwierdzającego jego tożsamość oraz konieczne jest złożenie podpisu na spisie wyborców.

Prosimy o potwierdzenie przybycia drogą mailową na adres: mailto:podkarpacki@kidp.pl lub telefonicznie (17 85 02 192, 666 051 093) do 17 listopada 2017 roku.

W trakcie trwania Zgromadzenia odbędą się warsztatu podatkowe poprowadzone przez Dariusza Malinowskiego (więcej informacji już wkrótce).

Szkolenia

Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP.
- 9.11.2017 r. - Podatki dochodowe - wybrane zagadnienia problemowe i zmiany na 2018 r.
- 15.11.2017 r. - Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 r.
- 29.11.2017 r. - warsztaty podatkowe (w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia)
- 8.12.2017 r. - Bilans
- 15.12.2017 r. - warsztaty podatkowe połączone ze spotkaniem świątecznym

POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

2 października br. odbyła się konferencja nt. „Oszustwa w VAT. Wyzwania dla doradców podatkowych”, która została zorganizowana przez Pomorski Oddział KIDP, Wielkopolski Oddział KIDP, Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP przy współpracy z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na konferencji zostały poruszone istotne kwestie dla każdego doradcy:
- Należyta staranność i dobra wiara jako przesłanki prawa do odliczenia VAT;
- Tajemnica zawodowa doradców podatkowych;
- Odpowiedzialność karna związana z fakturami.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a jej merytoryczna wartość została wysoko oceniona przez uczestników.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

Pomorski Oddział KIDP przystąpił do międzynarodowego projektu pod nazwą „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości”, który jest organizowany od 2008 r. w 160 krajach na całym świecie. Głównym założeniem tego projektu jest wsparcie rozwoju osobistego poprzez szerzenie wiedzy z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych.

Pomorski Oddział KIDP jako parter tego wydarzenia przeprowadzi darmowe konsultacje dla osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w następujących miejscach:
1) Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - 14 listopada 2017 r.w godz.10.00-14.00;
2) Inkubator STARTER - 17 listopada 2017 r. w godz. 12.00-15.00

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 12.00-14.00. Podczas nich udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

W miesiącu październiku zostało zakupionych 6 dwustronnych stojaków z wymiennymi plakatami formatu A1, które będą wykorzystywane na potrzeby działań promujących zawód doradcy podatkowego.

Inne

Uprzejmie informujemy, iż 7-8 listopada 2017 r. odbędzie się dwudniowe szkolenie nt. „Bieżące problemy podatkowe: VAT i podatek dochodowy”, które przeprowadzi Adam Bartosiewicz. Po jego zakończeniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Pomorskiego Oddziału KIDP,na którym zostaną wybrani delegaci na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Harmonogram:
7 listopada 2017 r.
9.00-10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00-16.00 - szkolenie „Bieżące problemy podatkowe: VAT i podatek dochodowy”
13.00-14.00 - lunch
19.00 - kolacja w restauracji hotelowej
Po zakończeniu kolacji zapraszamy Państwa do udziału w dyskusji na temat zmian w Statucie KIDP oraz Zasadach Etyki Doradców Podatkowych. Dyskusję poprowadzi Lech Feder członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodniczący Zespołu do spraw opracowania zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego, który został powołany przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

8 listopada 2017 r.
9:00-10.30 - szkolenie „Bieżące problemy podatkowe: VAT i podatek dochodowy” - ciąg dalszy
10.30-12.00 - rejestracja doradców podatkowych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Pomorskiego Oddziału KIDP (za okazaniem legitymacji doradcy podatkowego bądź urzędowego dokumentu ze zdjęciem np. dowód osobisty, paszport )
12.00 - Otwarcie Walnego Zgromadzenia Pomorskiego Oddziału KIDP

Szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia PO KIDP zawarte są na naszej stronie internetowej http://www.pomorski.kidp.pl/aktualnosciall.php/10/5013.

ŚLĄSKI OKIDP

4.10.2017 r. - posiedzenie Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego KIDP
5.10.2017 r. - spotkanie grupy dyskusyjnej.
9.10.2017 r. - szkolenie „Koszty w podatkach dochodowych w 2017 r. - wybrane zagadnienia” - wykładowca Tomala Katarzyna
17.10.2017 r. - posiedzenie Zarządu Śląskiego OKIDP.
18.10.2017 r. - Walne Zgromadzenie Śląskiego Oddziału KIDP
23.10.2017 r. - szkolenie „Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i instytucji pożytku publicznego” - wykładowca Stolorz Anna
27.10.2017 r. - szkolenie „Czas pracy w 2017 roku - praktyczne aspekty planowania i rozliczania, z uwzględnieniem najnowszych stanowisk PIP, MRPiPS oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego” - wykładowca Pogłódek Przemysław

18 października 2017 roku w Centrum Biurowym przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Śląskiego Oddziału KIDP. W wyniku głosowania wybrano 18 Delegatów, którzy będą reprezentować Region Śląski na V Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych w dniach 12-14 stycznia 2018 roku w hotelu Mercure Warszawa Centrum. Lista delegatów zostanie opublikowana przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Wraz z kilkoma Regionami KIDP (Łódzkim, Mazowieckim, Małopolskim i Wielkopolskim) w ramach promocji zawodu podjęliśmy się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie potencjalnych klientów do doradców podatkowych.

Przystąpiliśmy do akcji „START BIZNES", zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na oferowaniu bezpłatnych porad przez doradców podatkowych ze Śląskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez śląskich doradców podatkowych. Podejmujemy działania na terenie wielu urzędów miast oraz powiatowych urzędów pracy, w których nowy przedsiębiorca zostanie poinformowany o możliwości uzyskania nieodpłatnej porady podatkowej związanej z założeniem własnego biznesu. W powiatowych urzędach pracy w województwie śląskim zostały rozmieszczone tablice informując o zawodzie doradcy podatkowego oraz o akcji Start Biznes. Poniżej przekazujemy informację o miejscach oraz terminach konsultacji:
- Urząd Miasta Katowice, konsultacje 28 września, 26 października, 30 listopada oraz 28 grudnia br. (każdy ostatni czwartek miesiąca) w godzinach 9.00-12.00.
- Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9B, 43-600 Jaworzno, konsultacje odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca.
- Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze, konsultacje odbywają się we wtorki i piątki w godzinach 11.00-15.00.
- Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, os. 700-lecia 9, klub Akwarium, konsultacje odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach 10.00-12.00.

Obecnie trwają przygotowania do piątej Konferencji dla doradców podatkowych oraz studentów z cyklu „Podatki - finanse - przedsiębiorstwo” organizowanej wraz z Katedrą Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zaplanowanej na 14 listopada br. w ramach której przeprowadzimy kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z tematyki podatków.

27 listopada w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbędzie się XV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa w ramach cyklu „Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika”. Tematem przewodnim konferencji będzie „Agresywna optymalizacja podatkowa - problem podatnika czy problem państwa?”.

Wybraliśmy wykonawcę materiałów promocyjnych dla doradców podatkowych na 2018 rok oraz materiałów promujących zawód doradcy podatkowego na zewnątrz. Obecnie przyjmowane są zamówienia na kalendarze na rok 2018.

WARMIŃSKO-MAZURSKI OKIDP

Działalność szkolenia

13 października 2017 r. w Sali Konferencyjnej Społem w Olsztynie odbyło się szkolenie na temat „Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji”. Wykład przeprowadził Marcin Adamczyk.

W związku ze zbliżającym się V Krajowym Zjazdem Doradców Podatkowych zachęcamy do bieżącego śledzenia strony internetowej http://www.warminsko-mazurski.kidp.pl/aktualnosciall.php/10/4960. Walne Zgromadzenie w Warmińsko-Mazurskim Oddziale KIDP połączone ze szkoleniem dla doradców podatkowych odbędzie się 22 listopada 2017 roku w Hotelu Wileńskim. Wszystkich doradców z Regionu Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zapraszamy.

Planowana działalność szkoleniowa: Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów na szkolenie połączone z Uroczystą Kolacją Wigilijną organizowane w dniach 8-9 grudnia 2017 r. w Osadzie Danków, Wielimowo 4 A, 14-140 Miłomłyn

Promocja zawodu

Warmińsko-Mazurski Oddział KIDP przyłączył się do akcji Start Biznes, którą zapoczątkował Wielkopolski Oddział KIDP. W związku z tym zachęcamy doradców podatkowych naszego regionu, do przyłączenia się do akcji, która ma na celu wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl.

Od maja 2015 roku trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w ramach współpracy Urzędu Miasta Olsztyna z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie propagowania przedsiębiorczości poprzez pomoc przy rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz wspieranie nowopowstałych firm. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się do Biura Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP na adres mail warminsko-mazurski@kidp.pl.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Zapisy na szkolenia oraz inne przedsięwzięcia poprzez panel www.mdoradca.krdp.pl.

Wielkopolski Oddział KIDP oferuje doradcom podatkowym wiele szkoleń oraz warsztatów między innymi z zakresu prawa pracy, VAT, PIT, CIT, cen transferowych czy procedur administracyjnych i sądowych. Szkolenia odbywają się w Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile i w Poznaniu. W celu zwiększenia efektywności szkoleń po każdym wykładzie odbywają się panele dyskusyjne umożliwiające doradcom podatkowym biorącym udział w szkoleniu indywidualną rozmowę z wykładowcą.

Poniżej przedstawiamy wykaz wybranych szkoleń oraz warsztatów organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP:
1) szkolenie „Zmiany w przepisach od 1 stycznia 2018 r. (E-ZLA i E-składka)” - 27.10.2017 r. (Poznań)
2) szkolenie „Zmiany w podatku VAT w 2017 r. i 2018 r. dla IV grupy” - 7.11.2017 r. (Poznań)
3) szkolenie „Opodatkowanie wspólników spółek osobowych ze szczególnym uwzględnieniem spółki komandytowej na tle zmian w podatkach dochodowych w 2017 r. i w 2018 r.” - 8.11.2017 r. (Poznań)
4) warsztaty „Ceny transferowe - zagadnienia praktyczne” dla II grupy - 15.11.2017 r. (Poznań)
5) szkolenie „Zmiany w podatku VAT w 2017 r. i 2018 r.” dla V grupy - 17.11.2017 r. (Poznań)
6) szkolenie „Własność intelektualna jako składnik majątku przedsiębiorstwa” - 28.11.2017 r. (Poznań)
7) szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych” - 1.12.2017 r. (Poznań)
8) szkolenie „VAT” - 4.12.2017 r. (Leszno)
9) szkolenie „Rozliczanie czasu pracy - w tym rozliczanie czasu pracy kierowców” - 11.12.2017 r. (Poznań)
10) szkolenie „PIT i CIT” - 12.12.2017 r. (Piła)
11) szkolenie „PIT i CIT” - 13.12.2017 r. (Poznań)
12) szkolenie „PIT i CIT” - 15.12.2017 r. (Leszno)
13) szkolenie „VAT” - 18.12.2017 r. (Ostrów Wielopolski)
14) szkolenie „PIT i CIT” - 9.01.2018 r. (Ostrów Wielopolski)
15) szkolenie „VAT” - 15.01.2018 r. (Piła)

Serdecznie zapraszamy na kolejny cykl Klubu Doradcy Podatkowego, który odbywać się będzie po wakacjach. Spotkania Klubu Doradcy Podatkowegoodbywają się od 2015 r. Podczas spotkań omawiane są problemy zawodowe, zagadnienia wpierające funkcjonowanie kancelarii doradcy podatkowego oraz aktualne przepisy prawno-podatkowe.

Najbliższe spotkania w ramach Klubu Doradcy Podatkowego odbędą się: 30.11.2017 r., 14.12.2017 r. oraz 25.01.2018 r. Zapisy poprzez panel www.mdoradca.krdp.pl.

2.10.2017 r. w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbyła się Konferencja „Oszustwa w VAT. Wyzwania dla doradców podatkowych”. Konferencja została zorganizowana przez Kujawsko-Pomorski, Pomorski i Wielkopolski Oddział KIDP wraz z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współpracy Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Udział doradców podatkowych w konferencji był bezpłatny.

24-26.11.2017 r. w Lubniewicach odbędzie się Konferencja z cyklu „Bezpieczny Doradca Podatkowy” pod tytułem „Polski przedsiębiorca w Niemczech - prawa i obowiązki” współorganizowaną przez Lubuski oraz Wielkopolski Oddział KIDP wraz z Bankiem Zachodnim WBK, Wydawnictwem C.H. Beck Sp. z o.o. oraz GRAU Rechtsanwälte LLP,. Wykłady poprowadzą dr inż. Paweł Małecki, prof. nadzw. dr hab. Adam Mariański, Adriana Grau, Marcin Grześkowiak, Paweł Suliga oraz przedstawiciele TUiR Warta S.A. W części integracyjnej przewidzianych zostało wiele atrakcji.

Wielkopolski Oddział KIDP zaplanował już Wigilię Doradców Podatkowych, która odbędzie się 8.12.2017 r. o godz. 18:00 w Poznaniu w Sali Białej w Bazarze Poznańskim przy Al. Marcinkowskiego 10.

Promocja zawodu

Dyżury doradców podatkowych w Urzędach Miasta, Urzędach Gminy oraz w innych instytucjach

Od 2015 r. trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz w Urzędach Gminy, a także w innych instytucjach w Wielkopolsce. Dyżury polegają na udzielaniu bezpłatnych porad podatkowo-prawnych podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.Dyżury odbywają się między innymi w Mosinie, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Przygodzicach, Rychwale, Pile, Wieleniu oraz Tarnowie Podgórnym. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się na e-mail: www.mdoradca.krdp.pl.

Konsultacje doradców podatkowych i księgowych

Od 2016 r. trwa cykl wspólnych bezpłatnych konsultacji z zakresu podatków, które prowadzone są przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz z zakresu rachunkowości, które prowadzone są przez księgowych dla Członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje służą wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych, a także promocji zawodu. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem wspólnych konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl.

Współpraca z Uczelniami oraz kołami studenckimi

Wielkopolski Oddział KIDP realizując strategię promocji zawodu doradcy podatkowego, aktywne wspieranie oraz edukację studentów, a także propagowanie wiedzy prawno-podatkowej współpracuje z Uczelniami wyższymi takimi jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Współpracuje również ze studenckimi stowarzyszeniami i kołami naukowymi między innymi z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań, Studenckim Kołem Naukowym Finansów Przedsiębiorstw „Kapitał" oraz z Kołem Naukowym Prawa Finansowego „Pecunia”.

Akcja Start Biznes

Ogólnopolska akcja zainicjowana przez Wielkopolski Oddział KIDP mająca na celu wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, podniesienie świadomości prawno-podatkowej podatników, a także promowanie usług świadczonych przez doradców podatkowych.

Zachęcamy wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w akcji Start Biznes. Szczegóły dotyczące akcji na www.startbiznesdp.pl.

III edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego „Tax Master” w latach 2017/2018

Realizując działania związane z propagowaniem zawodu doradcy podatkowego w środowiskach akademickich oraz rozpowszechnianiem wiedzy o podatkach, Wielkopolski Oddział KIDP postanowił zorganizować kolejną, III edycję Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego „Tax Master” w latach 2017/2018. Konkurs skierowany jest do absolwentów uczelni wyższych z Wielkopolski, których praca magisterska poświęcona jest ściśle zagadnieniom podatkowym.

Kalendarze trójdzielne na 2018 r.

Wielkopolski Oddział KIDP jest w trakcie przygotowywania kalendarzy trójdzielnych na 2018 r. dla doradców podatkowych z Wielkopolski. Doradca podatkowy, który nie zalega z opłacaniem składek członkowskich (powyżej 3 składek) bezpłatnie otrzyma jeden kalendarz trójdzielny na 2018 r.

Walne Zgromadzenie w Wielkopolskim Oddziale KIDP

Informujemy, że 13 listopada 2017 r. o godz. 11.00 (rejestracja od godz. 9.00-10:30) w sali konferencyjnej World Trade Center (ul. Bukowska 12, Poznań) odbędzie się Walne Zgromadzenie w Wielkopolskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Zgromadzenie ma na celu wybór delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Gorąco zachęcamy Państwa do licznego stawiennictwa na Walnym Zgromadzeniu naszego regionu - Państwa obecność będzie miała duży wpływ na przyszłość zawodu doradcy podatkowego!

Pozostałe informacje

Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniach Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, które odbywają się o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału przy ul. Romana Maya 1 w Poznaniu. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 03.11.2017 r. Harmonogram posiedzeń na 2017 r. widnieje na www.wielkopolski.kidp.pl.

Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61/ 843 42 55
- wejdź na stronę Oddziału www.wielkopolski.kidp.pl
- odwiedź Facebook’a Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej „Doradcy Podatkowi”

ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

Zarząd ZOKIDP przygotował dla doradców podatkowych i pracowników ich kancelarii szkolenia:
- 13 października 2017 r. - „Przekształcenia formy prowadzenia działalności gospodarczej” z Jarosławem Dziewą,
- 23 października 2017 r. - „Doradca podatkowy przed sądem administracyjnym w praktyce” z sędzią Anną Sokołowską
- 26 października 2017 r. - „Reklama, sponsoring i akcja promocyjna w aspekcie podatku dochodowego i VAT” z dr Adamem Bartosiewiczem.
- 14 listopada 2017 r. zapraszamy do Szczecina na wykład Krzysztofa Woźniaka z podatku VAT,
- 16 listopada 2017 r. zapraszamy do Koszalina na szkolenie „Podatki dochodowe CIT i PIT- rozliczenie za rok 2017 oraz zmiany na rok 2018” z Anną Dziurą
- w ostatni weekend listopada zapraszamy do Niechorza na szkolenie Andrzejkowe poświęcone problematyce sukcesji i kosztom uzyskania przychodów.

Szczegóły dotyczące ww. szkoleń znajdują się w panelu mDoradca.

Zgodnie z harmonogramem Konkursu Wiedzy o Podatkach na rok szkolny 2017/2018 na stronie ZOKIDP zostały opublikowane szczegóły tegorocznego konkursu, w tym m.in. regulamin, karta zgłoszenia i cztery tematy prac pisemnych. Zaproszenia do konkursu pod honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zostały również rozesłane do szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. Wiodącym tematem tegorocznej edycji jest „Swoboda działalności gospodarczej”. Na laureatów czekają cenne nagrody. Ponadto decyzją prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic Przewodniczącej KRDP przyznane zostało również dodatkowe wyróżnienie dla trójki najlepszych uczniów, wyłonionych w Finale Ogólnopolskim, dotyczące możliwości umieszczenia ich artykułów w Biuletynie KIDP.

PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie „Konsultowane akty prawne” zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Szczegóły

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Szczegóły

Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji (UD 308). Szczegóły

PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Rejestr Zastawów Skarbowych jest już prowadzony w Szczecinie

Od 17.10.2017 r. Rejestr Zastawów Skarbowych (RZS) prowadzi Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. RZS ma za zadanie ochronę obrotu gospodarczego. Szczegóły

MRiF nie chce podatku od dochodów spółek powstałych z przekształcenia SP ZOZ

Minister Rozwoju i Finansów zdecydował się na kontynuację zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych przez podatników powstałych w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe. 4 października weszło w życie stosowne rozporządzenie. Szczegóły

Wzór deklaracji dla akcyzy od nabycia samochodów już ogłoszony

19.09.2017 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie ministra rozwoju i finansów wprowadzające dwa odrębne wzory deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego. Szczegóły

MF projektuje nowe formularze PIT

Ministerstwo Finansów uwzględniając kilka zmian ustawowych, wydanie nowych tekstów jednolitych oraz postulaty dotyczące niewypełniania w zeznaniach podatkowych niektórych pozycji, zaprojektowało 5 wzorów zeznań podatkowych PIT oraz 8 wzorów ich załączników. Szczegóły

MF będzie mógł nadać strukturę fakturze elektronicznej

Minister finansów ma określać strukturę logiczną faktury w postaci elektronicznej. Wprowadzenie fakultatywnego upoważnienia dla ministra przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z 27 września 2017 r. Szczegóły

Ulga na złe długi już po 120 dniach

Skrócenie terminu, ze 150 do 120 dni, umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi” jest jedną z projektowanych przez resort rozwoju zmian, która ma wpłynąć na poprawę płynności finansowej przedsiębiorców. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

VAT: rynkowa wartość znaku towarowego nie jest zapłatą

W przypadku wniesienia do spółki komandytowo-akcyjnej wkładu niepieniężnego w postaci znaku towarowego, podstawą opodatkowania jest „wszystko, co stanowi zapłatę”. Nie będzie to jednak rynkowa wartość znaku towarowego, lecz ogół praw i obowiązków otrzymanych w zamian za wkład, odpowiadający jego wartości. Szczegóły

Nie można odliczyć VAT-u z faktury wystawionej przez podwykonawcę zastępczego

Podatek wynikający z faktury wystawionej przez wykonawcę zastępczego na rzecz generalnego wykonawcy, z tytułu usługi wykonanej za niesolidnego podwykonawcę, nie podlega odliczeniu, skoro podatek ten powinien zostać objęty kwotą odszkodowania należnego generalnemu wykonawcy od niesolidnego podwykonawcy. Tak wskazał NSA w wyroku z 6.07.2017 r. Szczegóły

Klauzula standstill zapewnia hotelarzom prawo do odliczenia

Zakaz odliczania podatku naliczonego od wydatków poniesionych na nabycie usług noclegowych i gastronomicznych nie ma zastosowania w przypadku nabycia tych usług na cele „ściśle związane z działalnością gospodarczą”. Ustawodawca ograniczając w 2008 r. prawo do odliczenia VAT w branży hotelarskiej, naruszył bowiem klauzulę stałości. Tak wynika z wyroku NSA z 25.04.2017 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Montaż markiz bez preferencyjnej stawki VAT

Dla montażu markiz tarasowych i balkonowych należy zastosować 23 proc. stawkę podatku VAT. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Szczegóły

GPS nie wyłączy sprzedaży wysyłkowej od opodatkowania w kraju

Odczyt z nadajnika GPS potwierdzający pojawienie się kuriera pod adresem podanym przez nabywcę, jako adres dostawy, nie jest wystarczającym dowodem, że towar będący przedmiotem sprzedaży wysyłkowej dotarł do nabywcy na terytorium innego kraju członkowskiego. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29.09.2017 r. Szczegóły

MF wytłumaczył, kiedy menedżer staje się podatnikiem VAT

Jeżeli analiza umowy pomiędzy zarządzającym a spółką wykaże, że spełnione są trzy ściśle określone warunki, to zarządzającego nie można uznać za podatnika VAT. Minister Finansów wydał 6.10.2017 r. interpretację ogólną dot. traktowania kontraktów menedżerskich, jako samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Szczegóły

Zakup wakacyjnego apartamentu nie zwalnia z PIT

Zakup lokalu mieszkalnego w Hiszpanii i zamieszkiwanie w nim jedynie przez część roku, przy jednoczesnym braku lokalu mieszkalnego w Polsce, gdzie ewidentnie koncentruje się działalność zawodowa oraz osobista podatnika, trudno uznać za wydatek mający na celu realizację własnych potrzeb mieszkaniowych. Szczegóły

PIT: wewnętrzne zarządzenie też zwalnia z opodatkowania ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Wypłacane pracownikom kwoty ekwiwalentu za używanie odzieży własnej oraz jej pranie, które wynikają z wewnętrznego zarządzenia firmy, także podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24.07.2017 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Świadczenia złożone w branży budowlanej i deweloperskiej

Klasyfikacja świadczenia na gruncie VAT ma doniosłe znaczenie praktyczne. Od niej zależy bowiem m.in., jaką stawkę VAT powinien zastosować sprzedawca, jakie jest miejsce świadczenia usługi lub dostawy, kiedy powstaje obowiązek podatkowy, a także czy nabywcy przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego. Stosowanie nieprawidłowej stawki VAT może przełożyć się na popełnienie czynu zabronionego przez przepisy Kodeksu karnego skarbowego. Mają oczywiście wpływ na ocenę rzetelności dokumentów (faktur) wystawianych przez podatnika. Szczegóły

Zawiadomienie o przejściu do dużego urzędu skarbowego na przykładach

Powołanie do życia Krajowej Administracji Skarbowej nie wpłynęło na zmianę struktury urzędów skarbowych, również tych wyspecjalizowanych do obsługi największych podmiotów gospodarczych. Zatem podatnicy, którzy podlegali dotychczas pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe, nadal będą zobowiązani się w nich rozliczać. Nowością jest jednak to, że o podleganiu pod duży urząd będą decydowały nie tylko dane ze sprawozdania finansowego, ale również z zeznania podatkowego CIT albo deklaracji VAT. Jeśli wystąpią przesłanki do zmiany urzędu skarbowego na duży, podatnik musi zawiadomić od tym administrację podatkową do 15 października. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Firma w kwietniu wpłaciła zaliczkę na towar i otrzymała fakturę zaliczkową. Kontrahent w maju (moment sprzedaży towaru) wystawił fakturę nie uwzględniając (nie umniejszając) wpłaconych zaliczek. Faktury korygujące do faktur zaliczkowych dotarły do firmy (odbiorcy towaru) dopiero we wrześniu, jako duplikaty. Kiedy firma ma obowiązek umniejszenia VAT naliczonego, w momencie otrzymania duplikatu faktury korygującej, czy powinna cofnąć się do miesiąca, w którym została wystawiona faktura korygująca? Odpowiedź i uzasadnienie

Podatniczka VAT prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą m.in. najem krótkoterminowy. Przychody opodatkuje stawką 8% . Klienci moją rezerwować noclegi za pomocą m.in Booking.com. Jeden z klientów zarezerwował jeden z lokali od razu na 5 miesięcy. W lokalu tym będzie mieszkał stażysta firmy. Jaką stawką opodatkować tę usługę ? Czy nadal jest to najem krótkoterminowy, czy można zastosować stawkę zw? Jeśli można zastosować stawkę zw, to czy potrzebne są jakieś dodatkowe dokumenty ,z których wynikałby cel tego wynajmu? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.