e-Biuletyn/10/2016, numer (10), 26.10.2016

e-Biuletyn/10/2016, numer (10), 26.10.2016
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Redakcja e-Biuletynu


AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Dr Mariusz Cieśla udzielił komentarza Polskiej Agencji Prasowej o projekcie zmian w ustawie o VAT Szczegóły

Procedura ofertowa w celu wyboru podmiotu do prowadzenia ksiąg rachunkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych Szczegóły

Prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic oraz Andrzej Marczak z KRDP o kwocie wolnej od podatku Szczegóły

Uniwersytet Śląski zaprasza na konferencję Szczegóły

General Assembly Szczegóły

Fiscal Committee Szczegóły

Proffesional Affairs Committee Szczegóły

RZĄDOWE PRACE NAD USZCZELNIENIEM VAT - KWESTIE DYSKUSYJNE szczegóły 

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa i integracyjna
3 października 2016 - Zmiany w podatkach dokonane i planowane w trakcie 2016r., bądź z początkiem 2017r. (wykładowca: Adam Bartosiewicz)
12 października 2016 - Wrocław, 13 października 2016 / Bolesławiec – Metodyka pracy doradcy podatkowego w procedurach administracyjnych i sądowych. Postępowanie podatkowe (pierwsza i druga instancja) – szkolenie warsztatowe przeprowadzone przez doradcę podatkowego Sebastiana Ząbczyka oraz Marcina Pacynę
21-22 października 2016 – VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Podatki bez granic” (www.podatkibezgranic2016.pl)
25-26 października 2016  - Microsoft Excel - poziom podstawowy – dwudniowe warsztaty szkoleniowe przeprowadzone przez Grupę Szkoleniową i Doradczą Biznes-Projekt sp. z o.o

Wydarzenia:
3 października, na zaproszenie  Konsul Generalnej Republiki Niemiec we Wrocławiu Pani Elizabeth Wolbers, w uroczystym przyjęciu z okazji Dnia Jedności Niemiec w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu uczestniczyły Przewodnicząca Zarządu DO KIDP Pani Danuta Bącler i Zastępca Przewodniczącej Pani Iga Huk.
21 i 22 października 2016 odbyła się we Wrocławiu VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Podatki bez granic”. Dbając o wysoki poziom merytoryczny konferencji do dyskusji panelowych:
- Zakład podatkowy zagranicznego podatnika i jego kontrole (definicja, powstanie, kontrole istnienia / powstania zakładu),
- Klauzula obejścia prawa podatkowego,
- Doradca podatkowy zawodem zaufania publicznego. Ochrona zawodu doradcy podatkowego (podstawy prawne, podstawowe prawa i obowiązki, czynności zastrzeżone, postępowanie w sprawie wykonywania doradztwa podatkowego bez uprawnień, rola i czynności podejmowane przez organy podatkowe)
– Transgraniczne wykonywanie doradztwa podatkowego w Unii Europejskiej
– Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług zostali zaproszeni wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego z Republiki Czeskiej Niemiec oraz Polski.
Patronatem objęły VII MK Podatki bez granic:  Krajowa Rada Doradców Podatkowych, CFE Confederation Fiscale Europeenne (Europejska Konfederacja Podatkowa),Konsul Generalna Niemiec we Wrocławiu, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze, Wolters Kluwer S.A oraz portal Infor.pl.
Partnerami konferencji zostały firmy: Elektroimpex.S.A,, InsERT S.A., e-file sp. z o.o., Torf Corporation S.A.
Współorganizacji konferencji podjęły się regionalne oddziały KIDP: mazowiecki, opolski i wielkopolski, doradcy z Republiki Czeskiej i Niemiec oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Zarząd DOKIDP  podjął decyzję o włączeniu się w roku szkolnym 2016/2017 do  koordynowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział we Wrocławiu, we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia (Departament Edukacji), akcji "Edukacja prawna młodzieży we Wrocławiu - Lex bez łez" . Nasz udział w tej akcji będzie polegał na przeprowadzeniu w szkołach średnich Wrocławia, wybranych przez koordynatora akcji, lekcji z prawa podatkowego. W ubiegłej edycji tej akcji takie lekcje zostały przeprowadzone w czterech szkołach ogólnokształcących, w każdej ze szkól po trzy lekcje.


KUJAWSKO-POMORSKI OKIDP
 
Działalność szkoleniowa
Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, realizując zadania statutowe, prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową. W okresie od września do października 2016 r. decyzją Zarządu zrealizowano szkolenia:
1. 27.09.2016 r. „Zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego i klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania”  Prelegent : Barbara Spychała-Krzesaj, Specjalista ds. informatycznych: Robert Czarnecki
2. 05.10.2016 r. „Zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego i klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania”  Prelegent : Barbara Spychała-Krzesaj, Specjalista ds. informatycznych: Robert Czarnecki
3. 8-9.10.2016 r. „Ceny Transferowe dla kancelarii doradcy podatkowego – sporządzanie dokumentacji podatkowej” – warsztaty 2-dniowe, Prelegent : Hanna Janina Szarpak

Poruszone w nich zostały następujące kwestie:

W zakresie JPK
Ordynacja podatkowa i ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – wybrane zagadnienia
Zmiany w Ordynacji podatkowej obowiązujące od 01-07-2016 r.
Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego wg. broszury opublikowanej przez Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji

Pozostałe zagadnienia
W zakresie cen transferowych
Przygotowania organizacyjne w kancelarii doradcy podatkowego w celu sporządzania dokumentacji,

Dokumentacje do końca roku 2016,
Dokumentacja podatkowa (local file) od roku 2017- dodatkowe elementy, w tym powiązanie danych finansowych ze sprawozdaniem finansowym – przykład nowej dokumentacji,
Dokumentacja podatkowa (local file) od roku 2017 – kto jest obowiązany do jej sporządzenia,
Inne dodatkowe wymogi od roku 2017

Ww. szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem doradców podatkowych z regionu kujawsko-pomorskiego jak i doradców z sąsiednich województw. 

Zarząd KPO KIDP najbliższym czasie planuje zrealizować szkolenia tj.:
1. 27.10.2016 r. „Zwolnienie podmiotowe i przedmiotowe w VAT” Prelegent: dr Adam Bartosiewicz
2. 21.11.2016 r. – „Podatek od towarów i usług w 2016r. – nowelizacje ustawy o VAT oraz wybrane zagadnienia w orzecznictwie sądów administracyjnych i ETS. Projekt nowelizacji ustawy o VAT na rok 2017” Prelegent: Krzysztof Woźniak
3. 06.12.2016 r. Zaplanowane jest szkolenie połączone ze spotkaniem wigilijnym. Szczegóły podane zostaną na początku listopada.

Promocja zawodu
Napływają ciągle nowe zgłoszenia doradców podatkowych naszego regionu, chcących przyłączyć się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest  nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy. 


LUBUSKI OKIDP

Najbliższe szkolenia
Zarząd Lubuskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza wszystkich doradców podatkowych na szkolenia organizowane przez oddział:

1. Jednolity Plik Kontrolny – 09 listopada 2016 roku (Zielona Góra)
2. Zmiany w ustawie - Ordynacja podatkowa w 2016 roku (II cześć szkolenia) – 25 listopada 2016 roku (Zielona Góra)
3. Zmiany w podatkach dochodowych na 2016/2017 rok – 01 grudnia 2016 roku (Zielona Góra)
4. Zmiany w podatku VAT na 2016/2017 rok – 15 grudnia 2016 roku (Zielona Góra)

Zapraszamy także do udziału w „czwartkowych spotkaniach podatkowych”, które odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca. Celem spotkań jest dyskusja nad obowiązującymi przepisami podatkowymi i innymi zagadnieniami wspierającymi funkcjonowanie kancelarii oraz omawianie bieżących problemów zawodowych.

II Lubuski Konkurs Wiedzy o Podatkach
Lubuski Oddział KIDP po raz drugi przystąpił do organizacji Konkursu Wiedzy o Podatkach, celami którego są m.in.: budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych oraz popularyzacja zawodu doradcy podatkowego. Do udziału w II Lubuskim Konkursie Wiedzy o Podatkach mogą się zgłosić uczniowie/słuchacze wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół średnich dla młodzieży położonych na terenie województwa lubuskiego. Podobnie jak w ubiegłym roku konkurs został objęty patronatem honorowym przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.


MAŁOPOLSKI OKIDP

Informacje o działalności Oddziału w październiku 2016 r. oraz plany na listopad 2016 r.
W dniu 26 X w Krakowie oraz 27 X w Tarnowie odbyły się szkolenia  „Pełnomocnictwa procesowe w stanie prawnym od 1 stycznia 2016 r. oraz po zmianach od 1 lipca 2016 r. Doręczenia pełnomocnikom profesjonalnym. ePUAP”.
 
Ponadto w dniach 6-8 X w Hotelu Sarmata w Sandomierzu odbyło się wyjazdowe szkolenie dla doradców podatkowych. Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość zwiedzania miasta wraz z przewodnikiem. W pierwszym dniu szkolenia wykład wygłosił p. Piotr Jańczak. Ponadto doradcy uczestniczyli w uroczystej kolacji oraz zabawie z Dj. W drugim dniu szkolenia doradcy wzięli udział w warsztatach z Grupą Improwizacyjną Ad Hoc. Ponadto wieczorem uczestniczyli w kolacji, którą uświetnił występ zespołu jazzowego. Na zakończenie wieczoru uczestnicy szkolenia obejrzeli pokaz Teatru Ognia.

W dniu 27 X w ramach „spotkania czwartkowego” odbyły się warsztaty  „Ciekawa sprawa podatkowa: opodatkowanie podatkiem VAT lokali mieszkalnych oddanych do dalszego wynajmu a realizacja „celu mieszkaniowego”, jako przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania”.

W ostatni czwartek listopada tj. 24 XI w Restauracji Batory w Krakowie odbędzie się spotkanie andrzejkowe doradców podatkowych. Jak co roku przewidziane będą liczne atrakcje. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Małopolski Oddział KIDP nawiązał podobną współpracę z Urzędem Miasta Tarnowa w zakresie udzielania informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Na terenie Urzędu  zostanie udostępnione stanowisko w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców przy ul. Nowej 4  gdzie zainteresowani podatnicy, w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca, będą mogli bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej. Pierwszy dyżur odbędzie się 2 listopada br.

W ramach współpracy z Urzędem Miasta Tarnowa przedstawiciele Małopolskiego Oddziału KIDP wzięli udział w charakterze prelegentów w „II Targach Inwestycyjnych Gmin Aglomeracji Tarnowskiej”, które odbyły się w dniu 21 października br. w Tarnowie .

Małopolski Oddział KIDP przystąpił do Akcji START BIZNES. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Akcja ma na celu wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, która będzie świadczona w ramach programu START BIZNES będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów takiej jednorazowej porady. W celu rozpropagowania akcji Start-Biznes Zarząd Małopolskiego Oddziału KIDP wystosował do Urzędów Miast, Gmin oraz Powiatowych Urzędów Pracy w województwie Małopolskim pisma zawierające szczegóły dotyczące Akcji Start-Biznes  z prośbą o wsparcie inicjatywy. Działanie takie ma na celu rozpowszechnienie akcji wśród największej liczy osób zakładających działalność gospodarczą w rejonie Małopolskim. Zapraszamy do włączenia się w w/w akcję.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp.


PODLASKI OKIDP

Okres jesienny to okres intensywnych szkoleń w Podlaskim Oddziale KIDP. Zaczęliśmy 9 września 2016 od warsztatów na temat:  ” Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa. Nowe regulacje prawne obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. i 1 stycznia 2017 r.", które poprowadził wybitny specjalista w tej dziedzinie  dr Andrzej Dmowski. 27 i 28 września 2016 r. odbyły się również warsztaty w zakresie obsługi systemu ePUAP, wszyscy uczestnicy warsztatów mieli do dyspozycji sprzęt komputerowy i mogli indywidualnie przećwiczyć działanie platformy służącej do elektronicznej korespondencji z organami podatkowymi. Natomiast 26 października spotkamy się na warsztatach w zakresie "Funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych i zalety PUE." Zamykając już tematykę obsługi elektronicznej spotkamy się  7 listopada 2016 na szkoleniu: "Dokumenty elektroniczne w praktyce doradcy podatkowego."

W dniach 7-9 października 2016 miało miejsce wspólne posiedzenie Zarządów Podlaskiego Oddziału KIDP, Śląskiego Oddziału KIDP oraz Warmińsko - Mazurskiego Oddziału KIDP.

Od 28 października 2016 znowu uruchamiamy nasz cykl warsztatów, tym razem spotykamy się w siedzibie PO KIDP, będziemy wspólnie dyskutować nad bieżącymi problemami z jakimi borykamy się w naszej codziennej pracy. Serdecznie zapraszamy.


POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa
W dniach  5-09 października 2016 r. w Krakowie odbyło się szkolenie wyjazdowe dla doradców podatkowych. Uczestnicy wzięli udział w wykładach na temat: „Zmiany podatkowe 2016 - zastosowanie w praktyce” przeprowadzonych przez Pana Sebastiana Ząbczyka. Oprócz możliwości pogłębiania swojej wiedzy była to także okazja do wspólnego spędzenia czasu i integracji. Doradcy podatkowi zwiedzili najważniejsze zabytki Krakowa. Jedną z atrakcji wyjazdu była wizyta w Kopalni Soli Bochnia, która urzekła wszystkich swoim pięknem.

W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszyły się warsztaty „Metodyka pracy doradcy podatkowego w postępowaniach podatkowo–administracyjnych i sądowo–administracyjnych” Zarząd PO KIDP podjął uchwałę w sprawie organizacji drugiego cyklu tych warsztatów.  Pierwsze zajęcia na temat: „Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i skarbowa" odbyły się 15 października 2016 r., które przeprowadził Pan Sebastian Ząbczyk. Kolejne warsztaty zaplanowane są wg następującego harmonogramu:
16 listopada 2016 r. na temat: „Postępowanie podatkowe ( I i II instancja)”;
13 grudnia 2016 r. na temat: „Postępowanie egzekucyjne i interpretacyjne”;
28 stycznia 2017 r. na temat: „Postępowanie sądowo-administracyjne”.

W dniu 18 października 2016 r. odbyło się szkolenie na temat: „Nadużycie prawa w podatku VAT oraz klauzula obejścia prawa podatkowego", które przeprowadził Pan Marcin Pacyna.

W dniu 26 października 2016 r. odbyło się szkolenie na temat: „Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1.01.2017 r. Korespondencja drogą elektroniczną z organami podatkowymi po 1 lipca 2016 r. – teoria i praktyka”, które przeprowadził Pan Marek Kwietko – Bębnowski.

6 października 2016 r. w ramach Klubu Dyskusyjnego Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych odbyły się warsztaty z Coachem - Mentorem Panią Bożeną Szczepaniak, która jest jednocześnie  Członkiem Zarządu Pomorskiego Oddziału KIDP.  Spotkania te są prowadzone w formie spotkań mentoringowych indywidualnych lub kilkuosobowego warsztatu moderowanego w formie Action Learning.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego
W dniu 10 października 2016 r.  przedstawiciele Zarządu Pomorskiego Oddziału KIDP spotkali się z Dyrektorem Izby Skarbowej w Gdańsku, Panem Tomaszem Słaboszowskim. W czasie spotkania omówiono  współpracę, szczególnie w zakresie organizacji wspólnych konferencji poświęconych m.in.  planowanym zmianom administracji podatkowej w Polsce.

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 12:00 - 14:00. Podczas nich udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.


ŚLĄSKI ODDZIAŁ KIDP

Wydarzenia w Oddziale Śląskim:
5.10.2016 Posiedzenie Zamiejscowego Oddziału  Sądu Dyscyplinarnego KIDP.
6.10.2016 Spotkanie grupy dyskusyjnej.
7.10.2016 Szkolenie „Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w VAT” – wykładowca Zdzisław Modzelewski.
12.10.2016 Szkolenie „Podatek u źródła z uwzględnieniem zmian w zakresie opodatkowania odsetek i należności licencyjnych” – Marcin Zarzycki.
17.10.2016 Szkolenie „Ceny transferowe dla przedsiębiorcy; kogo dotyczą dodatkowe obowiązki, zmiany 2015-2017, zasady sporządzania dokumentacji” - wykładowca Jarosław Włoch.
21.10.2016 Szkolenie „Umowy cywilnoprawne. Rozliczenie składkowo-podatkowe oraz korekty z uwzględnieniem zmian dotyczących minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od 01 stycznia 2017 r.” – wykładowca Przemysław Jeżek.
26.10.2016 Szkolenie „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2016 - kluczowe aspekty” – wykładowca Jacek Kołaczyński.
14.11.2016 Odbędzie się XIV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa pt. „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”, w sali konferencyjnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach na którą bardzo serdecznie zapraszamy. Tematem wiodącym tegorocznej edycji będzie „Czy w Polsce istnieje system podatkowy?” W programie tegorocznej edycji przewidziano wykłady, które poprowadzą profesorowie, sędziowie oraz doktorzy nauk prawnych. Konferencję otworzy Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych – Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic.
28.11.2016 Zapraszamy na Konferencję z cyklu „PODATKI – FINANSE – PRZEDSIĘBIORSTWO” organizowaną przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Katedrę Finansów Publicznych Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Tematem tegorocznej konferencji będzie „Samochód w przedsiębiorstwie a podatki”.
6-8.01.2017 Serdecznie zapraszamy doradców podatkowych na szkolenie wyjazdowe organizowane w Spa Hotelu Jawor w Jaworzu. Przedmiotem szkolenia będą m.in. planowane zmiany w przepisach o podatku od towarów i usług wraz z orzecznictwem, planowane zmiany w podatkach dochodowych, wybrane zagadnienia z ordynacji podatkowej, transgraniczne wykonywanie usług na przykładzie Niemiec, a także zmiany w prawie pracy. Po części wykładowej w piątek zapraszamy Państwa do wysłuchania Artystów Piwnicy Pod Baranami w recitalu „Gdzieś na ulicy nienazwanej”, a w sobotni wieczór zapraszamy do wspólnej zabawy z zespołem Jamajka.

Promocja zawodu:
Decyzją Zarządu KPO KIDP, nasz Oddział przyłączył się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest  nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy.


WARMIŃSKO-MAZURSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa
W dniach 7 – 9 października br., w malowniczo położnym Hotelu Masuria w Worlinach odbyło się szkolenie dla doradców podatkowych, które połączone było ze spotkaniem Zarządów Regionu Śląskiego, Podlaskiego oraz Warmińsko – Mazurskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas również członkowie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w osobach Ryszard Małkiewicz Wiceprzewodniczący KRDP, Krzysztof Janas Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP, Wiesław Dąbrowski Przewodniczący Komisji Współpracy z Regionami KRDP i Józef Borowski Członek KRDP. Tematem przewodnim szkolenia była Specyfika działania wywiadu skarbowego. Wyzwania związane z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej. Wykład wygłosił dr Andrzej Melezini.  


WIELKOPOLSKI OKIDP

Zarząd WO KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach oraz innych wydarzeniach zaplanowanych w drugim półroczu 2016 r. oraz w pierwszym półroczu 2017 r. Szkolenia odbędą się w Ostrowie Wielkopolskim, Pile i Poznaniu. W chwili obecnej trwają przygotowywania do organizacji kolejnych szkoleń. Zachęcamy do udziału między innymi w następujących szkoleniach:
a) Szkolenie „Kontrowersje związane z profesjonalnymi pełnomocnikami od 2016 r. w związku ze zmianami w ordynacji podatkowej” – 26.10.2016 r.
b) Szkolenie „Zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego i klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania” – 07.11.2016 r.
c) Szkolenie „Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych” – 10.11.2016 r.
d) Szkolenie „Zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego i klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania” - 01.12.2016  r.
e) Szkolenie „Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych” - 05.12.2016 r.      
 f) Szkolenie „Strategia rozwoju jako narzędzie zarządzania kancelarią podatkową” – 06.12.2016 r.
g) Szkolenie „Zmiany w VAT” - 12.12.2016 r.
h) Szkolenie „Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych” -   13.12.2016 r.
i) Szkolenie „Zmiany w VAT” – 16.12.2016 r.

27 października 2016 r. w Poznaniu w Restauracji „U Myśliwych” odbędzie się Klub Doradcy Podatkowego, podczas którego będą omawiane problemy zawodowe oraz zagadnienia wpierające funkcjonowanie kancelarii doradcy podatkowego.

Zarząd WO KIDP realizując działania związane z doskonaleniem zawodu zorganizował Studia Podyplomowe dla Doradców Podatkowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie 2016/2017

25 – 27 listopada 2016 r. w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym odbędzie się Konferencja Bezpieczny Doradca Podatkowy. Wykłady z zakresu zmian w przepisach podatkowych, pełnomocnictw, etyki zawodu, savoir-vivre oraz marketingu dla doradców podatkowych poprowadzą: Pan dr inż. Paweł Małecki, Pan dr Adam Bartosiewicz, Pan dr Aleksander Binsztok, Pan prof. dr hab. Ryszard Sowiński, Pan Piotr Jańczak oraz Pani Barbara Spychała - Krzesaj. Wieczory jak zwykle z mnóstwem atrakcji. Zapisy przez panel mDoradca.

09.12.2016 r. o godz. 18:00 odbędzie się Wigilia Doradców Podatkowych w Sali Białej w Bazarze Poznańskim przy Al. Marcinkowskiego 10   w Poznaniu. Szczegóły wkrótce.

9-11 stycznia 2017 r. w Hotelu Dziki Potok w Karpaczu odbędzie się Konferencja „Zmiany w podatku VAT”.

Zarząd WO KIDP prowadzi przygotowania do Balu Karnawałowego w 2017 r.

 Od 2015 r. trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz Urzędach Gminy w Wielkopolsce, polegający na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Dyżury doradców podatkowych w 2016 r. odbywają się między innymi w niżej wskazanych Urzędach:
1) Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15:00-17:00.
2) Gminne Centrum Informacji w Mosinie, ul. Dworcowa 3,  I piętro, sala nr 16 . Dyżury odbywają się w każdą drugą środę miesiąca w godz. 12:00-15:00.
3) Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18. Dyżury odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11:00-12:00.
4) Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404. Dyżury odbywają się w godz. 09:00-13:00 w dniach 31.10.2016 r. i 28.12.2016 r.
5) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale, ul. Tuliszkowskiej 1. Dyżury odbywają się w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godz. 08:00-11:00

Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów w Urzędach  prosimy o zgłaszanie się do Biura Wielkopolskiego Oddziału KIDP na adres e-mail: wielkopolski@kidp.pl

Wielkopolski Oddział KIDP w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu organizują wspólnie bezpłatne konsultacje z zakresu podatków, które będą prowadzone przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz bezpłatne konsultacje z zakresu rachunkowości, które będą prowadzone przez księgowych dla Członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje służyć mają wymianie informacji, doświadczeń i bieżącej wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych, a także promocji zawodu.

Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem bezpłatnych konsultacji w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 18 w godz. 15:00-17:00 prosimy o zgłaszanie się do biura Wielkopolskiego Oddziału KIDP
na adres e-mail: wielkopolski@kidp.pl

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych z Wielkopolski do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, pod nazwą START BIZNES!

Zapraszamy na najbliższe posiedzenie Zarządu WO KIDP, które odbędzie się w dniu 3 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w siedzibie WO KIDP.

PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt ustawy z dnia 12 października 2016 r. o spółkach rynku wynajmu nieruchomości

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Zmienią sią przepisy dot. zwolnienia od akcyzy skażonego alkoholu

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która zmienia przepisy w zakresie zwolnienia od akcyzy dla alkoholu etylowego całkowicie skażonego importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo albo produkowanego na terytorium kraju. Szczegóły

Wyższe sankcje za oszustwa akcyzowe

Resort finansów planuje wprowadzenie wyższych sankcji za nielegalny obrót paliwem, alkoholem oraz za przechowywanie nielegalnych banderoli - wyjaśnia MF w odpowiedzi na interpelację poselską nr 5969/2016. Szczegóły

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ma poprawić ściągalność VAT

Projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje ponowne wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych lub zwrotu podatku. Szczegóły

Trwają prace nad zmianą przepisów o kwocie wolnej od podatku

W jaki sposób zostanie wykonany wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed roku w sprawie kwoty wolnej od podatku? Zapytał o to ministra finansów Rzecznik Praw Obywatelskich. Teraz dostał oficjalną odpowiedź, że w Sejmie trwają prace w tej sprawie. Szczegóły

Znamy stawki podatku od środków transportowych na 2017 rok

Minister rozwoju i finansów ogłosił minimalne stawki podatku od środków transportowych, które będą obowiązywały w 2017 roku. W związku z nieznaczną zmianą kursu euro w stosunku do roku ubiegłego, stawki te pozostaną na niezmienionym poziomie. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Choroba psychiczna usprawiedliwia uchybienie terminowi

Zły stan zdrowia psychicznego może być wystarczającą przesłanką do uprawdopodobnienia braku winy w uchybieniu terminu. Tak wskazał NSA w wyroku z 21 lipca 2016 r. Szczegóły

WSA: podwyższone koszty wymagają wyodrębnienia wynagrodzenia

W przypadku tworzenia utworów w ramach stosunku pracy koniecznym jest wyodrębnienie części wynagrodzenia należnej za rozporządzenie autorskimi prawami majątkowymi do tego utworu, bo to z tytułu przyjęcia tego utworu i związanych z nim praw majątkowych pracodawca wypłaca należne wynagrodzenie. Tak wskazał WSA w Gdańsku w wyroku z 2 sierpnia 2016 r. Szczegóły

WSA wyjaśni czy przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania to "nabycie nieruchomości"

Czy sytuacja osoby uzyskującej nieruchomość zamienną, jako odszkodowanie w trybie wywłaszczenia jest w zakresie skutków podatkowych ewentualnego zbycia nieruchomości analogiczna z sytuacją osoby odzyskującej wywłaszczoną nieruchomość?  Szczegóły

Strasburg: przeszukanie mieszkania na podstawie niejawnych informacji zgodne z Konwencją

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 6 października uznał, że przeszukanie mieszkania na podstawie informacji uzyskanych niejawnie przez tajne służby nie stanowiło naruszenia prawa do poszanowania mieszkania. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Pokoje pod wynajem nie wpływają na zmianę kwalifikacji źródła przychodów

Jeżeli budynek będący przedmiotem planowanej sprzedaży, w świetle odrębnych przepisów, niebędących przepisami prawa podatkowego jest w istocie budynkiem mieszkalnym, to uznać należy, że przychód uzyskany z jego sprzedaży będzie pochodził z odpłatnego zbycia, nie zaś z pozarolniczej działalności gospodarczej. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 4 sierpnia 2016 r. Szczegóły

Lody z zawartością wina nie zawsze z akcyzą

Alkohol etylowy zawarty w lodach jest zwolniony z akcyzy, jeżeli jego zawartość nie przekracza 5 litrów na 100 kg produktu - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 7 października 2016 r. Szczegóły

Alimenty mogą ograniczyć stosowanie ulgi rehabilitacyjnej

Alimenty na rzecz dzieci, jako że stanowią ich dochód, brane są pod uwagę przy ustalaniu limitu dochodu osoby niepełnosprawnej - wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską 6059/2016. Szczegóły

Przynależność do podatkowej grupy kapitałowej nie ma znaczenia dla terminu wysyłki JPK

Przynależność przedsiębiorcy do podatkowej grupy kapitałowej nie ma znaczenia dla celów przesyłania danych VAT w formacie JPK. Liczy się jego status jako średniego przedsiębiorcy – wyjaśnił dyrektor IS w Katowicach. Szczegóły

Firma nie zawsze musi odprowadzać zaliczki na PIT

Płatnik nie ma obowiązku dokonywania wpłat zaliczki na podatek dochodowy od wartości świadczeń w naturze na rzecz byłego pracownika, jeśli z powodów od niego niezależnych nie ma możliwości jej pobrania - wyjaśnił Dyrektor IS w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15 września 2016 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Optymalizacja VAT sposobu nabycia nieruchomości ze względu na osobę nabywcy

Komentarz stanowi kolejną część z cyklu publikacji poświęconych nabyciu nieruchomości celem optymalizacji VAT. Niniejszy tekst omawia podatkowe skutki inwestowania w nieruchomości ze względu na osobę nabywcy. Szczegóły

Nowe procedury kontrolne w projektowanej ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej

Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadza nową jakość w zakresie procedur kontrolnych stosowanych przez nowo powołane organy administracji fiskalnej. Ta nowość polega nie tylko na diametralnie zmienionej formule prowadzonych czynności kontrolnych, ale też na konieczności ponownego zredefiniowania praw i obowiązków zarówno kontrolujących jak i kontrolowanych. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak określić średnioroczne zatrudnienie przy ustalaniu statusu przedsiębiorcy dla celów stosowania JPK?

W ustawie nie jest wskazana metoda obliczeń tego wskaźnika. Można spotkać się z interpretacją, że należy posiłkować się metodyką stosowaną w statystyce.  Odpowiedź i uzasadnienie

Czy od dnia 1 stycznia 2017 r. spółka z o.o. nieprzekraczająca za poprzedni rok podatkowy kwoty kosztów lub przychodów w wysokości 2.000.000 euro będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi, bez względu na ich wysokość? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.