e-Biuletyn/10/2015, numer (10), 23.11.2015

e-Biuletyn/10/2015, numer (10), 23.11.2015
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Drodzy Czytelnicy,

   Z okazji Nowego Roku życzę Państwu aby zawód zaufania publicznego, który wykonujecie przyniósł Wam wiele satysfakcji i radości,

aby Wasz trud zaowocował wygraną we wszystkich sporach sądowych

a organy skarbowe zawsze przyznawały Wam rację.

Niech Nowy Rok przyniesie zdrowie, radość, miłość i szczęście w życiu osobistym.

 

Wiesława Moczydłowska

Redaktor Naczelny Biuletynu KIDP „Doradca Podatkowy” i e-Biuletynu

Serdecznie zapraszam do kolejnego numeru e-Biuletynu, w którym jak zawsze zamieszczamy informacje z życia samorządu a także aktualności, zmiany w przepisach, interpretacje i orzeczenia oraz komentarze. Jak zwykle zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową oraz zapraszamy na nasz profil na portalu społecznościowym Facebook.

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Ubezpieczenia OC na 2016 r. - uruchomienie elektronicznego systemu

Serdecznie zapraszamy do zawarcia umowy ubezpieczenia OC na 2016 r. w ramach umowy generalnej zawartej pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a TUiR Warta S.A. Szczegóły


Nowe szkolenie e-learningowe

Informujemy, że w panelu mDoradca zostało zamieszczone nowe szkolenie e-learningowe pt. "Wpływ podatku VAT na decyzje ekonomiczne przedsiębiorstwa". Konferencja odbyła się 23 listopada 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Szczegóły

UBEZPIECZENIA OC

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 listopada 2015 r. Krajowa Izba Doradców Podatkowych podpisała nową Umowę Generalną z TUiR Warta S.A., na mocy której doradcy podatkowi będą mogli zawierać umowy ubezpieczenia OC. Umowa obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczeniowych, których początek ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom doradców podatkowych do umowy zostały wprowadzone następujące zmiany:
• w ubezpieczeniu uzupełniającym obniżenie franszyzy redukcyjnej z 1000 zł do 500 zł;
• udostępnienie warunków programów dla podmiotów liczących nie więcej niż 12 doradców i generujących obroty nie większe niż 5 milionów złotych (wcześniej był zapis o udostępnieniu warunków programów dla podmiotów liczących do 5 doradców i generujących obroty nie większe niż 2 miliony złotych);
• podniesienie sumy gwarancyjnej w OC działalności ze 100.000 zł na 200.000 zł bez dodatkowej opłaty, z opcją na 500.000 zł za dopłatą do składki 130 zł;
• wynegocjowanie przy wykupieniu ubezpieczenia podstawowego dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu prowadzenia Biura, zniszczenie i utrata dokumentów, odbywanie podróży służbowych oraz udział w targach, wystawach, konferencjach itp., OC najemcy, za szkody osobowe z tytułu wypadku przy pracy jakiemu ulegli Pracownicy Ubezpieczonego;
• zmniejszenie składek - składka ubezpieczeniowa dla ubezpieczenia podstawowego wynosić będzie 470 zł zamiast 520 zł;
• rozszerzenie łącznych sum gwarancyjnych (od kwoty 100.000 do kwoty 4.000.000 zł) oraz zmniejszenie składek dla ubezpieczenia dodatkowego; wcześniej sumy gwarancyjne były od 100.000 zł do 4000.000 zł. (przykładowe zmniejszenie składek: przy sumie gwarancyjnej 125.000 zł składka wynosiła 1.390 zł, obecnie będzie wynosić 1.250 zł.);
• rozszerzenie łącznych sum gwarancyjnych (od kwoty 100.000 do kwoty 4.000.000 zł) oraz zmniejszenie składek dla ubezpieczenia nadwyżkowego; wcześniej sumy gwarancyjne były do 100.000 zł do 1.000 000 zł. (przykładowe zmniejszenie składek: przy sumie gwarancyjnej 125.000 zł składka wynosiła 1.010 zł, obecnie będzie wynosić 910 zł.);
• zmniejszenie składek ubezpieczenia przy ubezpieczeniu uzupełniającym np. przy składce 50.000 zł składka wynosiła 120 zł, obecnie będzie wynosić 108 zł;
• obsługą elektronicznego systemu ubezpieczeń OC i procesu składania wniosków będzie zajmowało się TUiR Warta S.A. (do chwili podpisania umowy obsługa wniosków należała do Biura KIDP).

Tak jak dotychczas polisę ubezpieczenia OC będzie można zawrzeć za pomocą elektronicznego systemu obsługi OC znajdującym się na stronie https://doradcy.gerling.pl/cgi-bin/kidp

Dzięki systemowi  będą mogli Państwo wykupić swoje ubezpieczenie OC drogą elektroniczną, bez konieczności drukowania wniosku i wysyłania go do TUiR Warta S.A. Należy w tym celu wprowadzić w systemie dane do wniosku (tak jak dotychczas), a następnie autoryzować je klikając na link, który zostanie wygenerowany przez system i wysłany na adres e-mail podany przez doradcę podatkowego. Zwracamy uwagę, że do zawarcia umowy ubezpieczenia wg nowej formuły konieczne jest podanie prawidłowego, aktualnego adresu e-mail. W przypadku wpisania błędnego lub nieaktualnego adresu e-mail autoryzacja wprowadzonych danych nie będzie możliwa, a tym samym nie zostanie spełniony warunek objęcia ochroną ubezpieczeniową.
 
Instrukcja dotycząca potwierdzenia danych oraz wykonania pozostałych czynności niezbędnych do uzyskania polisy jest wyświetlana w systemie, podczas generowania wniosku.
 
W dalszym ciągu mają Państwo także możliwość zawierania umowy ubezpieczenia na dotychczasowych zasadach, czyli poprzez wydrukowanie, podpisanie i złożenie wniosku do TUiR Warta S.A. ul. Chmielna 85/87 85/87 00-00-805 Warszawa.

Jednocześnie przypominamy o konieczności złożenia i opłacenia wniosku o kontynuację polisy OC na rok 2016 z tytułu wykonywania czynności doradztwa podatkowego przed 31 grudnia 2015 r.

Wszelkie informacje związane z obsługą Systemu uzyskają Państwo w centrali TUiR WARTA S.A. pod numerem telefonu 22 272 28 3522 272 28 35.

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

W dniu 11.12.2015r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie wigilijne doradców podatkowych Dolnego Śląska, w którym wzięło udział  ponad 70 osób. Była to doskonała okazja do spotkania i złożenia sobie życzeń świątecznych.

Zarząd przystąpił do organizacji VI Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o podatkach pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska. Patronat nad konkursem objęła również Pani poseł Lidia Geringer de Oedenberg, która ufundowała dla laureata etapu regionalnego nagrodę w postaci wizyty w Parlamencie Europejskim.

KUJAWSKO-POMORSKI OKIDP

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, realizując zadania statutowe, prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową. W listopadzie 2015 r. odbyły się następujące Konferencje :

20-22.11.2015 r. – Konferencja organizowana przy współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. pt. „Doradca Podatkowy mecenasem podatnika przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi”. Miejsce: „Przystanek Toruń” przy ulicy Chłopickiego 4 w Toruniu.
27-29.11.2015 r. - Konferencja „Bezpieczny Doradca Podatkowy” wraz z zabawą Andrzejkową organizowana wspólnie z Zarządem Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Dolsku.
Ww. Konferencję cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem doradców podatkowych z regionu kujawsko-pomorskiego jak i doradców z sąsiednich województw. 

Dodatkowo Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP zorganizował w grudniu 2015 r. :

8.12.2015 r. – Szkolenie pt. „Zmiany w Podatkach” wraz z spotkaniem wigilijnym.
MAŁOPOLSKI OKIDP

W grudniu w Małopolskim Oddziale KIDP odbyły się warsztaty „Przejście z ewidencji podatkowej książki przychodów i rozchodów w wersji DOS ( tzw. klasyka) na ewidencję podatkowej książki przychodów i rozchodów w wersji Comarch Optima, ćwiczenia praktyczne” oraz szkolenie „Nowe przepisy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”. Na styczeń zostały zaplanowane szkolenia „Zmiany w podatkach PIT, CIT i VAT” oraz „Zmiany w Ordynacji podatkowej”. W grudniu odbędzie się również spotkanie w Izbie Skarbowej w Krakowie poświęcone tematyce elektronicznej korespondencji
z organami podatkowymi i platformie e-PUAP.

W dniu  11 grudnia br. w Sheraton Krakow Hotel odbyła się Wigilia doradców podatkowych. Spotkanie wigilijne uświetnił występ solistki Opery Krakowskiej p. Katarzyny Oleś-Blacha wraz z towarzyszeniem krakowskiego Chóru Mariańskiego.

Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp. Publikowane są na nim wszelkie aktualności dotyczące MOKIDP oraz istotne fakty, wydarzenia i zmiany przepisów związane z profesją doradcy podatkowego. 

OPOLSKI OKIDP

Zarząd OOKIDP zorganizował szkolenia kierowane do doradców podatkowych oraz pracowników kancelarii i biur rachunkowych:

27.11. - wykład nt.: „Zmiany w podatku dochodowym na rok 2016. Aktualne kontrowersje związane z podatkiem dochodowym ” poprowadził Tomasz Wojewoda

2.12. -  wykład nt.: „Prawo pracy w II połowie 2015 r., zmiany

w obowiązujących przepisach prawa, nowe umowy terminowe, zmiany

w urlopach rodzicielskich, wychowawczych i opiece nad dzieckiem” poprowadziła Joanna Kupczak.

PODKARPACKI OKIDP

Wesołych Świąt

W oczekiwaniu na zbliżające się

Święta Bożego Narodzenia  i Nowy Rok

Żegnamy minione miesiące

I pełni nadziei  spoglądamy w przyszłość.

Pragniemy przeżyć

Niepowtarzalne świąteczne chwile

W pokoju i wzajemnej bliskości.

Serdeczne życzenia:

Zdrowia, pogody ducha,

Spełnienia wszystkich marzeń, Zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów

składa

Zarząd Podkarpackiego Oddziału KIDP

W związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem, Zarząd Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby  Doradców Podatkowych zamówił dla Państwa  kalendarze ścienne oraz  zegary z  logo Izby.

Po odbiór zapraszamy  do biura oddziału.

Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP . Informacje o organizowanych wykładach znajdują się w panelu mDoradca  oraz na stronie www.podkarpacki.kidp.pl

POMORSKI KIDP

Działalność szkoleniowa

W grudniu 2015 roku w Pomorskim Oddziale KIDP odbyły się następujące szkolenia:

w dniach 04-06 grudnia 2015 roku połączone z uroczystą kolacją wigilijną w Elblągu na tematy:

1.  „Zmiany w Ordynacji podatkowej w 2016 roku”, wykład przeprowadził doradca podatkowy Marek Kwietko-Bębnowski.

2.  „Zmiany w podatkach w latach 2015 – 2016”, wykład przeprowadził dr Adam Bartosiewicz.

W styczniu i lutym 2016 roku Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP zaplanował następujące szkolenia: 

a)  w dniu 07 stycznia 2016 roku w Rumi na temat: „Podatki 2016”, wykład przeprowadzi doradca podatkowy, prawnik Piotr Passowicz.

b)  w dniu 28 stycznia 2016 roku w Redzie na temat: „Zmiany w ustawie o rachunkowości. Zamknięcie bilansu 2015”, wykład przeprowadzi Łukasz Motała.

c)  w dniach 05-07 lutego 2016 roku w Kromerowie na temat: „Prawo pracy. Zmiany w prawie pracy”, wkład przeprowadzi prawnik Rafał Andrzejewski.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 10:00 - 12:00  w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, podczas których udzielane są porady dla  osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

 

Trwa ogłoszony w czerwcu 2015 roku I Pomorski Konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu prawa podatkowego i postępowania podatkowego. Konkurs ten został skierowany do absolwentów uczelni wyższych z siedzibą w województwie pomorskim.

Trwa I Etap V Pomorskiego Konkurs Wiedzy o Podatkach, który został skierowany do uczniów wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół średnich z województwa pomorskiego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest ordynacja podatkowa.

Inne działania Zarządu Pomorskiego Oddziału

Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP postanowił, że w grudniu 2015 roku ufunduje tabliczki na biurko doradcom podatkowym z regionu pomorskiego, którzy na dzień 30.09.2015 roku zalegali z opłacaniem nie więcej niż trzy składki członkowskie. 104 tabliczki zostały przekazane doradcom, którzy uczestniczyli w szkoleniu PO KIDP w dniach 04-06 grudnia 2015 roku w Elblągu. Natomiast pozostała część tabliczek wraz z kalendarzami na 2016 rok zostanie wysłana do doradców podatkowych do końca 2015 roku.

Dodatkowo Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP postanowił również w grudniu 2015 roku ufundować pieczątki oraz tabliczki informacyjne doradcom podatkowym, którzy zostali wpisani w 2015 roku na listę doradców podatkowych Pomorskiego Oddziału KIDP. Jedną pieczątkę oraz tabliczkę informacyjną przekazano doradcy, który uczestniczył w szkoleniu PO KIDP w dniach 04-06 grudnia 2015 roku w Elblągu. Natomiast pozostała część pieczątek i tabliczek informacyjnych wraz z tabliczkami na biurko i kalendarzami na 2016 rok zostanie wysłana do doradców podatkowych do końca 2015 roku.

ŚLĄSKI OKIDP

4.11.2015 r.- Posiedzenie Sądu Dyscyplinarnego.

5.11.2015 r.- Warsztaty, grupa dyskusyjna, odbyły się w Biurze Śląski OKIDP.

9.11.2015 r. – Szkolenie „PRAWO PRACY W DRUGIEJ POŁOWIE 2015 ROKU ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH PRAWA, NOWE UMOWY TERMINOWE, ZMIANY W URLOPACH MACIERZYŃSKICH, RODZICIELSKICH, WYCHOWAWCZYCH i OPIECE NAD DZIECKIEM”. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Szkolenie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykład przeprowadził Pan Przemysław Pogłódek.

17.11.2015 r. – Szkolenie „Zmiany w zasiłkach w 2015 r. PUNKTY. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Szkolenie odbyło się Śląskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

23.11.2015 r. - PODATKI - FINANSE - PRZEDSIĘBIORSTWO. "VAT a decyzje ekonomiczne przedsiębiorstwa". Konferencja dla doradców podatkowych, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wykłady przeprowadzili: dr Cieśla Mariusz, Szymik Zbigniew Maciej, Gałuszka Mariusz, dr Sobieska Irena, prof. dr hab. Famulska Teresa, Kubista Bartosz.

24.11.2015 r. - 8.12.2015 r.- Posiedzenie Zarządu Śl.O.KIDP.

30.11.2015 r. - XIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa pt. "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika". Konferencja dla doradców podatkowych. Konferencja odbyła się w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. Wykłady przeprowadzili: prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. dr hab. Ryszard Mastalski, prof. dr hab. Adam Nita, dr hab. Dominik Gajewski, dr Dariusz Strzelec, dr Mariusz Cieśla, Dariusz Malinowski.

30.11.2015 r. - Zmiany w Prawie Pracy na 2016 r. Warsztaty podatkowe w Częstochowie.

PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE


Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego
PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
Opublikowano nowelizację ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

 9 listopada została opublikowana nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1830). Ustawa wprowadza ujednolicony mechanizm naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym i zbliża poziom odsetek maksymalnych do rynkowych stóp procentowych. Szczegóły


Opublikowano ustawę wprowadzającą ulgi podatkowe na innowacje

 Ulgę polegającą na umożliwieniu odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową do regulacji podatku PIT i CIT wprowadza opublikowana w poniedziałek ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Szczegóły


Będą szkolenia ze stosowania zasady in dubio pro tributario

 Pracownicy administracji podatkowej zostaną przeszkoleni w zakresie praktycznego stosowania zawartej w Ordynacji podatkowej zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika - wynika z odpowiedzi ministra finansów na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich. Szczegóły


Banki centralne nie zapłacą CIT od dochodów z odsetek od obligacji

 Banki centralne nie zapłacą podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym i nabytych przez te banki, a także z odpłatnego zbycia tych obligacji. Szczegóły


NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Podwójne doręczenie może na chwilę uchronić podatnika od kary porządkowej

Strona postępowania podatkowego może otrzymać postanowienie o ukaraniu karą porządkową, ale nie jego odpisy. Dlatego, jeżeli miało miejsce podwójne doręczenie, to podatnik otrzymał dwa postanowienia, a nie dwa odpisy tego samego aktu. Zdaniem WSA w Rzeszowie, taka sytuacja jest niedopuszczalna. Szczegóły


NSA: staranny nabywca nie powinien przyjmować faktur nieodzwierciedlających rzeczywistości
 W przypadku obiektywnego stwierdzenia, że pomiędzy faktycznymi a zafakturowanymi dostawami towarów istnieją rozbieżności, faktury te w zakresie w jakim stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, nie dają nabywcy podstawy do odliczenia podatku naliczonego. Tak wskazał NSA w wyroku z 13 października 2015 r. Szczegóły


NSA: okresy trwania postępowania przed organem pierwszej instancji należy sumować

 W razie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, 3-miesięczny termin, o którym mowa w art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej należy liczyć – sumując czasookresy trwania postępowania przed organem pierwszej instancji – od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia ponownej decyzji organu pierwszej instancji. Tak wskazał NSA w uchwale z 26 października 2015 r. Szczegóły


VAT: towar nie staje się używany przez samo sprawdzenie jego działania
 Dokonywane przez podatnika czynności polegające na przygotowaniu telefonu do sprzedaży, sprawdzenie kompletności i działania, nie powodują, że oferowany do sprzedaży towar staje się towarem używanym. Tak wskazał NSA w wyroku z 10 lipca 2015 r. Szczegóły


ETS: wymiana walut tradycyjnych na bitcoiny jest zwolniona z VAT Wymiana walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty "bitcoin" jest zwolniona z podatku VAT - tak wynika z wczorajszego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Szczegóły


NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Sprzedaż nieruchomości na podstawie umowy dożywocia bez PIT

 W przypadku przeniesienia własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, na podstawie umowy o dożywocie, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu nie wystąpi. Szczegóły

MF: SKA jest spółką kapitałową na potrzeby PCC

 Uznanie spółki komandytowo-akcyjnej za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy 2008/7/WE wymusza jej opodatkowanie zgodnie z zasadami przewidzianymi w tej dyrektywie. Oznacza to, że SKA, tak jak inne spółki kapitałowe, nie musi płacić podatku od czynności restrukturyzacyjnych - potwierdził Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 27 października 2015 roku. Szczegóły


Pracownik nie zapłaci PIT od zwrotu kosztów przejazdów między lokalizacjami firmy

 Zwrot kosztów wszystkich przejazdów w sprawach służbowych, w tym pomiędzy trzema lokalizacjami firmy nie stanowi przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wynika z interpretacji indywidualnej z 29 października 2015 r. Szczegóły


Fiskus nie przerzuci akcyzy na legalnego nabywcę

Fiskus nie może przerzucać odpowiedzialności za niewyegzekwowany podatek na nabywcę wyrobu akcyzowego, który kupił go legalnie od innego podatnika. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 września 2015 r. Szczegóły

Sukcesja nie dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej
 Wniesienie wkładu do spółki jawnej założonej przez spadkobierców nie oznacza prowadzenia działalności gospodarczej na ich własny rachunek. Tak wynika z odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z 23 września 2015 r. na interpelację poselską. Szczegóły


KOMENTARZ PODATKOWY

Doradca podatkowy a egzekucja komornicza

 Szczególne zasady postępowania doradcy podatkowego podczas egzekucji komorniczej mają swoją przyczynę w ustawowo nałożonym na tą grupę zawodową obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Skutkiem powyższego czynności komornicze realizowane u doradcy podatkowego, które dotyczą jego klientów są objęte szczególną procedurą, co znalazło również swój wyraz formalny w Stanowisku Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia "Instrukcji postępowania doradcy podatkowego podczas egzekucji komorniczej u jego klienta". Od czasu wydania tej instrukcji przepisy ustaw znajdujących zastosowanie wprost albo pośredni w kwestiach związanych z zachowaniem tajemnicy zawodowej były zmieniane. Aktualnie należałoby tutaj zwrócić uwagę na ostatnią zmianę art. 180 k.p.k. która moim zdaniem w istotny sposób ogranicza sytuację w której może dochodzić do zwolnienia doradcy podatkowego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Szczegóły


Kontrowersje wokół wydatków ponoszonych przez spółkę w związku z funkcjonowaniem rady nadzorczej

Wydatki ponoszone przez spółkę w związku z funkcjonowaniem rady nadzorczej jako jej organu budzą liczne kontrowersje w orzecznictwie podatkowym i doktrynie. Sprowadzają się one przede wszystkim do rozstrzygnięcia, w czyim interesie są one ponoszone, co ma znaczenie dla kwalifikacji tych wydatków jako nieodpłatnego świadczenia po stronie członków rady nadzorczej i kosztu uzyskania przychodów dla spółki. Najczęściej dotyczą one pokrywania przez spółkę kosztów transportu i zakwaterowania w związku z czynnościami podejmowanymi przez członków rady nadzorczej w ramach pełnionego przez nich mandatu. Mając na uwadze dorobek orzeczniczy, jaki ukształtował się do tej pory w zakresie tych problemów, w artykule podjęto ponowne ich rozważenie w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. dotyczącego nieodpłatnych świadczeń. Tezy tego wyroku uprawniają bowiem do odmiennego spojrzenia na wskazane problemy i dokonania ponownej oceny słuszności dotychczasowego podejścia. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Czy duplikaty faktur z 2012 r. za zużyte media otrzymane od zarządcy w 2015 r. można ująć w kosztach bieżącego roku? Odpowiedź i uzasadnienie


Spółka A sprzedaje spółce B nieruchomość gruntową, na której B będzie prowadziła inwestycję. W umowie sprzedaży w formie aktu notarialnego będą ustanowione służebności. Spółka A ustanowi służebności na rzecz spółki B i odwrotnie spółka B ustanowi służebności na rzecz spółki A.

Czy nieodpłatne ustanowienie służebności pomiędzy dwoma firmami (służebności będą do siebie zbliżone) rodzi konsekwencje w VAT? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.