e-Biuletyn/10/2011, numer (10), 10.05.2011

e-Biuletyn/10/2011, numer (10), 10.05.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
samorząd doradców podatkowych włączy się w najbliższym czasie w interesujące przedsięwzięcia poświęcone ochronie i edukacji podatników. Pierwsze z nich, to - organizowany po raz czwarty - Dzień Ochrony Praw Podatnika, w trakcie którego zostanie podana do publicznej wiadomości Deklaracja Praw Podatnika. Nad dokumentem przez trzy ostatnie lata pracowało grono wybitnych ekspertów. Wprowadzenie Deklaracji do polskiego systemu prawa ma uświadomić podatnikom zakres i charakter przysługujących im uprawnień i możliwość powoływania się na nie przed organami państwowymi.
Z kolei projekt "Świadomy Podatnik" jest odpowiedzią na trudności w rozumieniu i stosowaniu przepisów podatkowych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Ma on na celu upowszechnienie profesjonalnej wiedzy o instrumentach zarządzania podatkami w firmie oraz zbudowanie narzędzi ułatwiających tworzenie i stosowanie strategii podatkowych.
Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami i do udziału w obu tych przedsięwzięciach.
 
Redakcja e-Biuletynu
 
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

 
18 maja 2011 r. - ogłoszenie Deklaracji Praw Podatnika
Ogólnopolska konferencja - Dzień Ochrony Praw Podatnika – organizowana przez Oficynę Prawa Polskiego, to kolejna z serii corocznych konferencji, które pokazują wadliwe elementy polskiego systemu podatkowego, obszary poprawy lub pogorszenia sytuacji w stosunku do lat poprzednich oraz postulaty zmian na przyszłość. Tematem tegorocznej konferencji będzie upublicznienie Deklaracji Praw Podatnika. Dokumentu, który przez trzy ostatnie lata tworzyło grono wybitnych ekspertów.
Organizatorem Konferencji jest Wydawnictwo Wiedza i Praktyka we współpracy z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Konferencja odbędzie się 18 maja 20011 r. o godz. 12.30 w Centrum Prasowym Foksal na ulicy Foksal 3/5 w  Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Szczegóły
 
Projekt "Świadomy Podatnik" 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjęła zaproszenie do udziału w organizowanym przez PKPP Lewiatan projekcie pod hasłem: „Świadomy Podatnik”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej jest odpowiedzią na trudności w rozumieniu i stosowaniu przepisów podatkowych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). W ramach projektu założono następujące działania zaplanowane do 28.02.2013 r.:  
- przeprowadzenie 16 konferencji regionalnych (4 w każdym województwie), promujących świadome zachowania w obszarze stosowania przepisów podatkowych (planowanie podatkowe, optymalizacja podatkowa oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym). W 2011 r. odbędą się w konferencje w następujących miastach: Olsztyn (7.04), Poznań (21.04), Lublin (12.05), Wrocław (26.05 maja), Opole (8.06), Gdańsk (16.06) oraz w Zielonej Górze (październik) i Warszawie (listopad);
- przygotowanie analiz przypadków w zakresie realnych problemów przedsiębiorców; 
- przeprowadzenie 3 rocznie konsultacji rządowych projektów aktów prawnych w specjalnej formule dedykowane dla MMŚP.
W ramach projektu stworzono specjalną stronę internetową pod adresem www.radapodatkowa.pl, na której będzie funkcjonował serwis umożliwiający m.in. rejestrację na konferencję, pobranie przewodnika na temat planowania oraz materiałów konferencyjnych, zgłaszanie przypadków do analizy oraz pobierane przygotowanych w ramach projektu case study. Szczegóły

 
Ważne! Oświadczenie o ubezpieczeniu OC
Przypominamy, że Członkowie KIDP zobowiązani są w związku z wykonywaniem zawodu do składania do Biura Izby w terminie do końca lutego każdego roku, pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. W oświadczeniu należy podać firmę ubezpieczyciela i numer umowy (lub polisy, jeśli jest inny niż numer umowy).
Obowiązek ten nie obejmuje doradców podatkowych, którzy zawarli umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC za pośrednictwem Izby (w oparciu o Umowę Generalną).
Uwaga! Obowiązek złożenia oświadczenia spoczywa również na doradcach podatkowych zatrudnionych w podmiotach uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, w których - z uwagi na zatrudnienie – zostali objęci ubezpieczeniem zawodowym.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych wzywa do złożenia oświadczeń w terminie do 25 maja 2011 r. i informuje, że niezłożenie oświadczenia stanowi naruszenie § 9 ust. 5 Statutu KIDP i będzie skutkować skierowaniem sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego (w oparciu o art. 64 ust. 1a pkt 3 Ustawy o doradztwie podatkowym).
 
"Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego" - cykl bezpłatnych konferencji
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Krajowa Izba Doradców Podatkowych zapraszają na cykl konferencji dla doradców podatkowych pod hasłem: „Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego”. Szczegóły

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(27 kwietnia - 10 maja 2011 r.)
 
20 kwietnia 2011, k.j., Licealiści zaskoczyli wiedzą o podatkach(Rzeczpospolita)
27 kwietnia 2011 r., Konkurs wiedzy o podatkach, (Gazeta Prawna), EM
28 kwietnia 2011 r., Podatki mają w jednym palcu, dolnyslask.naszemiasto.pl
4 maja 2011 r., Czy są punkty za artykuł do firmowego biuletynu, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
4 maja 2011 r., Czy trzeba złożyć oświadczenie o posiadaniu OC, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
5 maja 2011, Grażyna J. Leśniak, Nieobecność tak, ale tylko usprawiedliwiona(Rzeczpospolita)
6 maja 2011 r., Doradca musi złożyć oświadczenie, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski

 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują…
 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (11 - 24 maja 2011 r.)
 
11 maja 2011 r, Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Wybrane problemy w podatku VAT w związku ze zmianami od 1 stycznia 2011 r. Szczegóły
 
12-15 maja 2011 r, Kołobrzeg (Oddziały KIDP: Zachodniopomorski, Dolnośląski, Lubuski i Wielkopolski) - Jubileuszowy Zlot Doradców Podatkowych. Szczegóły
 
14 maja 2011 r, Kamionka (Podkarpacki OKIDP) - Rodzinny Piknik z okazji Święta Dnia Doradcy Podatkowego. Szczegóły
 
14 maja 2011 r, Ciechocin (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - V Ogólnopolski Turystyczno-Krajoznawczy Rajd Samochodowy Doradców Podatkowych. Szczegóły
 
14 maja 2011 r, Kobiór (Śląski OKIDP) - Dzień Doradcy Podatkowego 2011. Szczegóły
 
18 maja 2011 r, Katowice (Śląski OKIDP) - Wybrane zagadnienia z ubezpieczeń w 2011 r.-szkolenie dla pracowników doradców podatkowych oraz doradców podatkowych. Szczegóły
 
24 maja 2011 r, Katowice (Śląski OKIDP) - Zasady przeliczania wynagrodzeń , aspekty praktyczne- szkolenie dla pracowników doradców podatkowych oraz doradców podatkowych. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia.
 
Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
 
Podkarpacki OKIDP
Zarząd Podkarpackiego Oddziału KIDP zaprasza na Konferencję organizowaną wspólnie z Oddziałem Lubelskim, która odbędzie się w dniach 3 - 5 czerwca 2011 w Nałęczowie. Przedmiotem Konferencji będą zagadnienia z zakresu podatku VAT (ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian), procedury dot. przeszukań w kancelarii doradcy podatkowego oraz prawo korporacji doradców podatkowych. Gościem honorowym będzie Tomasz Michalik - Przewodniczący KRDP. W programie przewidziano wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie, grill oraz bal w stylu lat 70 i 80-tych.
 
Śląski OKIDP
W okresie 9-12 maja br. trwają Dni Otwarte z okazji Dnia Doradcy Podatkowego, organizowane we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą. Do udziału zostały zaproszone osoby niepełnosprawne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.
11.05.201 r. odbędzie się spotkanie Komisji Ochrony Zawodu.
 
Wielkopolski OKIDP
UWAGA! Zmiana adresu siedziby Oddziału: ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań. Numer telefonu i faxu pozostają bez zmian. Oficjalne otwarcie siedziby nastąpi 11 maja br. w godzinach 14.00 do 17.00.
WO KIDP zaprasza na kurs nordic walking (21.05.2001 r.).
PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Pora złożyć Intrastat
10 maja mija termin złożenia zgłoszenia Intrastat za kwiecień 2011 r. Do jutra podatnicy mają czas na przekazanie organom celnym informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty. Zgłoszenia Intrastat za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie (przy czym sprawozdanie to można składać etapami). Zgłoszenia (i jego korekty) dokonuje się w formie elektronicznej, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. W uzasadnionych przypadkach i po poinformowaniu organu celnego można tego dokonać na piśmie.
 
Trwa konferencja w sprawie VAT
6 maja w Mediolanie rozpoczęła się konferencja na temat „Zielona księga w sprawie przyszłości VAT – w kierunku bardziej wydajnego i efektywnego systemu VAT”. Konferencję zorganizowała Komisja Europejska. Komisja przewiduje, że weźmie w niej udział ok. 400 uczestników. Konferencja wpisuje się w szeroko zakrojone konsultacje, które potrwają do 31 maja. Konkluzje sformowane na konferencji zostaną przedstawione w komunikacie w sprawie nowej strategii VAT, który komisja zamierza przedstawić przed końcem tego roku.

Posłowie zajmą się zwrotem podatku
 Na planowanym na ten tydzień posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie poselskich projektów w sprawie rekompensaty podwyżki stawki VAT na ubranka dla niemowląt i buty dziecięce. Stawka VAT na te artykuły wzrośnie z 8% do 23% od 1 stycznia 2012 r. Poselskie projekty złożone przez SDL i PiS zakładają wprowadzenie w związku z tym rozwiązania zbliżonego do zwrotu części VAT na materiały budowlane, który obowiązuje od 2006 r. Dzięki niemu po podwyżce stawki podatku osoby nabywające mogłyby odzyskiwać część VAT zawartego w cenie odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego.

6 rzeczy, które można jeszcze zrobić z PIT za 2010 rok
To, że 2 maja upłynął termin na rozliczenie PIT za 2010 rok, nie oznacza, że z tym zeznaniem nie można już nic zrobić. Przykładowo: popełniony w deklaracji błąd można poprawić, gdy zeznania nie wysłaliśmy, trzeba to jak najszybciej zrobić, zapomnianą ulgę można jeszcze uwzględnić w PIT, 1% podatku dla OPP można przekazać.
 
Jest nowy wzór ORD-IN
W Centralnym Repozytorium Wzorów pojawiła się kolejna wersja wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. Wzór wniosku otrzymał identyfikator: http://crd.gov.pl/wzor/2011/04/12/551/.
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Sprzedaż świadectwa energii z 19% stawką
Przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych powinny być opodatkowane w sposób właściwy dla przychodów z kapitałów pieniężnych.
(wyrok NSA z 28 kwietnia 2011 r. – II FSK 2206/09)

 
Zagraniczna dostawa może być znacznie później niż sprzedaż
Aby uznać transakcję za eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, ich wywóz nie musi być bezpośrednim następstwem dostawy.
(wyrok NSA z 5 kwietnia 2011 r. – I FSK 640/10)
 
Wkład jest oddzielnie opodatkowany
Wniesienie do spółki wkładu w postaci wierzytelności, które stanowią pieniądze od wspólników, jest objęte podatkiem pomimo ich wcześniejszego opodatkowania.
(wyrok NSA z 28 kwietnia 2011 r. – II FSK 2173/09)
 
Obraz nie musi wisieć w gabinecie prezesa
Dzieła sztuki oddane na przechowanie do muzeum są używane. Ten czas wlicza się do terminu, po upływie którego sprzedaż jest zwolniona z VAT.
(wyrok NSA – I FSK 654-/10)

 
Odwołanie przedmiotu darowizny musi być skuteczne, aby nie podlegało opodatkowaniu
Zwrot przedmiotu nieskutecznie odwołanej darowizny będzie ponownie opodatkowany. Jeżeli z treści drugiej umowy darowizny nie wynika, że jest to jej odwołanie, fiskus może ją ponownie opodatkować.
(wyrok NSA z 5 maja 2011 r. – II FSK 1783/09)
 
Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń

 
Prezenty dla kontrahentów nie podlegają opodatkowaniu VAT
Nieodpłatne przekazanie towarów klientom nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 kwietnia 2011 r. – ILPP2/443-129/08/11-S/EN)

 
Biuro w domu
Osoba, która wynajmuje własne mieszkanie na cele biurowe, płaci 8,5% podatku od przychodu.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 kwietnia 2011 r. – ILPB1/415-54/11-2/AMN)

 
Zarobek uzyskany na lokacie bankowej z CIT
Odsetki z lokat bankowych utworzonych ze środków pochodzących z wpłat od właścicieli lokali i innych mieszkańców nie stanowią przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i nie mogą być zwolnione z CIT
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 kwietnia 2011 r. – ITPB3/423-56/11/PST)

 
Problemy z rozliczeniem prezesa obcokrajowca
Jeśli menedżer pracuje dla polskiej spółki ponad 183 dni w roku podatkowym, to od jego wynagrodzenia pobiera się podatek na zasadach ogólnych.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2011 r. – IPPB4/415-67/11-2/SP)

 
Zwolnienie usług medycznych zależy od ich celu
Badania kliniczne świadczone przez szpital jako ośrodek badawczy, wykonywane na mocy umów trójstronnych, zawartych pomiędzy nim, sponsorem i badaczem, są opodatkowane 23% stawką VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 marca 2011 r. – ITPPI/443-16/ll/DM)
 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE
 
Co może stanowić koszt podatkowy w przypadku sprzedaży nieruchomości? Wyrok NSA z 20 marca 2009 r., II FSK 1915/07. Czytaj więcej
 
Reklama produktów leczniczych – problemy podatkowe. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.