e-Biuletyn/10/2010, numer (10), 11.05.2010

e-Biuletyn/10/2010, numer (10), 11.05.2010
Dzień Doradcy Podatkowego
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy
Członkowie Krajowej Izby Doradców Podatkowych,

W Dzienniku Ustaw z 11 maja 2001 r. została opublikowana ustawa z 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym. Na mocy tej nowelizacji Minister Finansów został zobowiązany do zwołania I Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. W związku z tym wydarzeniem co roku, 11 maja, obchodzimy swoje święto.
W imieniu swoim i Krajowej Rady Doradców Podatkowych życzę Państwu w tym dniu wielu sukcesów i satysfakcji z codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzę także miłych i niezapomnianych wrażeń ze spotkań z okazji uroczystych obchodów naszego święta, organizowanych przez Regionalne Oddziały Izby.
Całemu środowisku doradców podatkowych życzę natomiast umocnienia pozycji naszej profesji wśród zawodów zaufania publicznego i sprzyjających warunków do wykonywania naszej pracy.

Tomasz Michalik
Przewodniczący
Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Z ŻYCIA KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

1. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o doradztwie podatkowym
 
6 maja br. Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw, w wersji uwzględniającej zmianę w Kodeksie postępowania karnego, zgodnie z którą tajemnica zawodowa doradców podatkowych będzie tak samo chroniona, jak tajemnica np. adwokatów czy radców prawnych. Przyjęcie przez Sejm ustawy w tym kształcie nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania naszych kolegów z Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Teraz ustawa trafi do Senatu, który ma 30 dni na przyjęcie jej bez zmian, uchwalenie poprawek albo podjęcie uchwały o odrzuceniu jej w całości. Następnie ustawa wróci do Sejmu, po czym trafi na biurko Prezydenta, który w ciągu 21 dni podejmie decyzję o jej podpisaniu i zarządzi ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, wystąpi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją lub skorzysta z prawa veta. Zmiany w ustawie wejdą w życie 30 dni od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Czytaj - treść ustawy w wersji przekazanej do Senatu.
 
2. Prace nad kolejnym wydaniem Biuletynu KIDP
 
Mamy przyjemność poinformować, że trwają prace nad wydaniem kolejnego numeru Biuletynu KIDP „Doradca Podatkowy”.  Zależy nam, aby Czytelnicy tworzyli pismo razem z nami. Czekamy zatem na Wasze artykuły i sugestie dotyczące tematów, które powinny zostać poruszone w Biuletynie 2/2010. Materiały i informacje prosimy przesyłać do 25 maja br. na adres: redakcja@kidp.pl.

3. Szkolenia organizowane przez KRDP
 
Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na  seminarium pt. „Ceny transferowe – wybrane zagadnienia” (Warszawa, 18 maja 2010 r.). Szkolenie poprowadzi Rafał Sadowski z Zespołu Cen Transferowych Deloitte. Szczegóły

Przypominamy też o możliwości skorzystania ze szkolenia e-learningowego. Szczegóły w mDoradcy, w zakładce - Szkolenia -  „e-Learnigowa baza szkoleń”.
 
Z ŻYCIA REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
1. Wybory w Regionalnych Oddziałach KIDP
 
W Regionalnych Oddziałach KIDP trwają zgromadzenia, podczas których wybierani są członkowie Zarządów Regionalnych i sędziowie Zamiejscowych Sądów Dyscyplinarnych KIDP.
7 maja br. odbyły sie wybory w podkarpackim OKIDP. Pierwsze posiedzenie na którym zostanie ukonstytuowany Zarząd tego Oddziału, odbędzie się 14 maja br.
Do końca maja br. odbędą się wybory w następujących regionach: małopolskim (11.05.2010 r.), mazowieckim (11.05.2010 r.), warmińsko-mazurskim (14.05.2010 r.), łódzkim (18.05.2010 r.) i podlaskim (26.05.2010 r.).
 
 
 2. Regionalne Oddziały Izby informują…
 
Szkolenia  w Regionalnych Oddziałach Izby (12 maja - 28 maja 2010 r.)
 
14 maja 2010 r., Dymaczewo Nowe  (wielkopolski OKIDP) - Dzień Doradcy Podatkowego 2010 r. połączony ze szkoleniem pt. "Podatek od towarów i usług w 2010 r.- bieżące zagadnienia z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji ustawy". Szczegóły 
 
14 maja 2010 r.,  Częstochowa (śląski OKIDP) - Obowiązki w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Szczegóły

14,18.05.2010 r, Katowice (śląski OKIDP) - szkolenie z języka angielskiego - poziom konwersacyjny.  Szczegóły

 
17 maja 2010 r., Łódź (łódzki OKIDP) - Prawo Karne Skarbowe. Szczegóły
  
21 maja 2010 r., Łódź (łódzki OKIDP) - Kontrola podatkowa i skarbowa - problemy po nowelizacji Ordynacji podatkowej.  Szczegóły
 
21 maja 2010 r., Poznań (wielkopolski OKIDP) - Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądem administracyjnym - skarga o stwierdzeniu niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Szczegóły

 
21-22 maja 2010 r., Zamość (lubelski OKIDP) - Zagadnienia z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych z elementami Ordynacji podatkowej oraz podatku od towarów i usług. Szczegóły
 
24 maja 2010 r., Poznań (wielkopolski OKIDP)  - Zakładowe regulacje zasad zatrudnienia w zakładzie pracy oraz zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Szczegóły
 
25-27 maja 2010 r., Białowieża (mazowiecki i podlaski OKIDP) - Korekta deklaracji podatkowych – wybrane problemy praktyczne, praktyczne aspekty likwidacji szkód z ubezpieczenia OC doradców podatkowych, koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych, nowa dyrektywa VAT – wybrane problemy w podatku od towarów i usług. Szczegóły

 
26 maja 2010 r., Bydgoszcz (kujawsko-pomorski OKIDP) - Procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szczegóły
 
28-30 maja 2010 r., Borne Sulinowo (wielkopolski OKIDP) - impreza szkoleniowo - integracyjna - II Spływ Kajakowy Wielkopolskich Doradców Podatkowych, Piława 2010. Szczegóły
 
Obchody Dnia Doradcy Podatkowego w Regionalnych Oddziałach KIDP (spotkania szkoleniowo-integracyjne)
Wielkopolski - Pomorski - Warmińsko-mazurski

Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby
 
Dolnośląski OKIDP
Zarząd stara się o dofinansowanie do Szkoleń z EFS – pierwszy termin składania wniosku ustalono na 14 maja br.
11-12 czerwca br. będzie rozdawany Biuletyn z polsko – niemieckiej Konferencji "Podatki bez granic", która odbyła się 26-27 listopada 2009 r.
 
Lubuski OKIDP
6 maja 2010 r. podczas szkolenia w Jesionce, Zarząd LO KIDP spotkał się z kierownictwem firmy Stream Soft i przekazał uwagi oraz oczekiwania w stosunku do oferowanych programów. Ostatecznie ustalono, iż programy (ALA,AGA,EWA) będą na bieżąco poprawiane, przy konsultacji z Zarządem Oddziału. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty z firmą Stream Soft jest Pan Piotr Szajkowski i Albert Kokoszka.
 
Małopolski OKIDP
21-23 maja 2010 r. odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja „Quo Vadis Iurisdictio – kierunki zmian w orzecznictwie podatkowym” organizowana przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Szczegóły
 
Redakcja serdecznie dziękuje Regionalnym Oddziałom KIDP za informacje przesłane do tego wydania e-Biuletynu  - zapraszamy do współpracy przy kolejnych.
PRACE LEGISLACYJNE
 
Przedstawiamy Państwu projekt ustawy przekazany do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych:
 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
Istotą projektu jest wprowadzenie możliwości odliczenia od dochodów składek na dobrowolne ubezpieczenie emerytalno-rentowe także w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie uzyskuje żadnego dochodu. Obecnie taka możliwość nie istnieje, nawet pomiędzy małżonkami, którzy rozliczają się wspólnie.
 
Zachęcamy do dołączania swoich komentarzy w portalu społecznościowym KIDP lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: redakcja@kidp.pl.
Dołączanie komentarzy jest możliwe po zalogowaniu w portalu społecznościowym (login i hasło takie, jak w mDoradcy).
 
Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem w UE

Konsultacje potrwają do 30 czerwca 2010 r. i będą obejmować zarówno osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, jak i doradców podatkowych.
Celem konsultacji jest jasne określenie problemów, które stoją przed podatnikami w UE, w sytuacji opodatkowania tych samych dochodów lub zysków w dwóch lub więcej różnych państwach członkowskich.
Komisja Europejska chce poznać także mechanizmy krajowe eliminujące problem międzynarodowego podwójnego opodatkowania, takie jak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe ulgi podatkowe, gdyż nie jest jasne, jak te mechanizmy działają w praktyce i czy są skuteczne. 
Konsultacje będą dotyczyły wszystkich podatków bezpośrednich - podatku dochodowego, podatku od osób prawnych, podatku od zysków kapitałowych, podatku u źródła, podatku od spadku.
Komisja Europejska zaprasza również do zgłaszania własnych propozycji, w celu skutecznego zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. 
Po zakończeniu konsultacji Komisja Europejska opublikuje podsumowanie. Będzie ono zawierało także szczegółową analizę otrzymanych odpowiedzi oraz sposób wykorzystania ich dla ewentualnych inicjatyw UE w dziedzinie podatków bezpośrednich. Wszystkie podmioty  zainteresowane konsultacją mogą wypełnić kwestionariusz lub przesłać go listem, faksem lub pocztą elektroniczną do 30 czerwca 2010 r. Zobacz też - komunikat Komisji Europejskiej w tej sprawie. 
 
Wszelkie informacje na ten temat oraz kwestionariusz są opublikowane w języku angielskim.
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Przemysł ma kłopoty z podatkiem od nieruchomości

Polskie przepisy podatkowe w sprawie podatku od nieruchomości są niejasne, co skutkuje wieloma problemami zwłaszcza w przemyśle. Taki wniosek wynika z podsumowania konferencji, jaką w tej sprawie zorganizowali 22 kwietnia 2010 r. firma doradcza Deloitte i PKPP Lewiatan. Największe kontrowersje i problemy budzi przede wszystkim przedmiot opodatkowania.
Waga podatku od nieruchomości w przemyśle wynika z jego presji kosztowej, przykładowo w dużej spółce branży chemicznej stanowi on 1% kosztów. Apetyty samorządów, do których kasy trafiają wpływy z tego zobowiązania podatkowego, są coraz większe. W efekcie kwestia ta staje się z jedną istotnych barier w działalności gospodarczej.
W innych krajach Europy przepisy dotyczącego tego podatku eksperci Deloitte ocenili jako mniej skomplikowane. Przoduje pod tym względem Finlandia, gdzie są one jasne i łatwe w stosowaniu. Także obciążenia finansowe są w Polsce wyższe niż w innych krajach europejskich. Problemy interpretacyjne stwarza u nas przedmiot opodatkowania. Kontrowersje dotyczą m.in. wyrobisk górniczych, masztów antenowych na budynkach, kabli umiejscowionych w kanalizacjach, urządzeń w budynkach i części budowlanych urządzeń technicznych.
Uczestnicy konferencji postulują doprecyzowanie przepisów podatkowych w tym względzie.
PKPP Lewiatan
Zasada pisemności w postępowaniu podatkowym
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60). Efektem zmian ma być wzmocnienie zasady pisemności w postępowaniu podatkowym, co z kolei poprawi sytuację jego uczestników - rzadziej będą wzywani do urzędu w celu złożenia wyjaśnień.

Przejście na PKWiU z 2008 r.
W Sejmie rozpoczęto prace nad nowelizacją ustaw podatkowych, która doprowadzi do odejścia od starej PKWiU z 1997 r. na rzecz nowszej, wydanej w 2008 r. Nie przewiduje się merytorycznej zmiany regulacji podatkowych, prace polegają na uaktualnieniu odniesień i przyporządkowaniu nowych symboli.

Czy bony i talony będą zwolnione z opodatkowania?
Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji do spraw monitorowania systemu podatkowego rozpatrywane będą projekty ustaw, przewidujące zwolnienie z opodatkowania m.in. bonów i talonów przekazywanych pracownikom.
Obowiązujące uregulowania dotyczące zwolnień od podatku dochodowego świadczeń przekazywanych pracownikom, a wyłączające ze zwolnienia bony i podobne instrumenty, są przejawem nierówności podmiotów wobec prawa, a więc łamaniem konstytucyjnych zasad polskiego państwa. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich nie ma żadnego uzasadnienia, by w odmienny sposób traktować przekazywane pracownikom świadczenia rzeczowe i bony. Jest to jawna dyskryminacja jednego z segmentów rynku.
Celem prawa podatkowego jest pozyskanie wpływów do budżetu państwa, a nie wprowadzanie arbitralnych rozwiązań utrudniających korzystanie przez uczestników rynku z wybranych przez nich instrumentów wspierania pracowników. Zachowanie obecnego status quo służy wyłącznie ograniczeniu walki rynkowej poprzez utrudnienie działalności wydawców bonów, a równocześnie wspieranie ich konkurentów. Państwo – poprzez regulację „antybonową” – zdejmuje z nich ciężar walki o klienta ceną i jakością świadczonych usług. KPP wspiera propozycje identycznego traktowania bonów i innych świadczeń rzeczowych przekazywanych pracownikom, a ponadto postuluje, by wyłączyć spod zwolnienia przekazywanie gotówki, jako praktyki rodzącej patologie i rozszczelniające system podatkowy.
KPP
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Transakcja tylko raz może podlegać VAT
Firma, która w procedurze tranzytu dokonuje dostawy towarów niedopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej, nie jest z tego tytułu opodatkowana VAT. Rozlicza go bowiem ostateczny odbiorca.
(Wyrok WSA w Warszawie z 20 kwietnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 224/10)
 
Jak opodatkujesz usługi menedżerskie?
Wszystkie usługi menedżerskie bez względu na formę ich świadczenia podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.
(Uchwała NSA z 26 kwietnia 2010 r., sygn. akt II FPS 10/09)
 
Nie każdy wydatek jest kosztem
Wydatki na remont domu, budowę drogi dojazdowej, zapłatę zaległego podatku nie będą kosztem przy zbyciu nieruchomości.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 kwietnia 2010 r., sygn. IPPB2/415-223/10-4/AS.)
 
WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
W jaki sposób rozliczysz wydatki pracownika poniesione w czasie zagranicznej delegacji?
Spółka ma licznych kontrahentów we Francji i z tego powodu pracownicy często odbywają zagraniczne podróże służbowe, a na wyjazd służbowy pobierają zaliczkę. Na miejscu zwykle przemieszczają się taksówkami. Pojawia się więc problem, kiedy wydatki na zagraniczną podróż służbową pracownika można zaliczyć do kosztów podatkowych spółki oraz jak prawidłowo rozliczyć delegację pracowników. czytaj więcej
 
Rozliczanie strat z działalności strefowej - szansa na zakończenie sporów?
Światową gospodarką w ostatnich czasach wstrząsnął kryzys gospodarczy. Mimo że polska gospodarka na tle innych państw radzi sobie ze skutkami kryzysu stosunkowo dobrze, nie można zapominać, że kryzys gospodarczy w sposób istotny nadwerężył kondycję wielu przedsiębiorstw, nie omijając również podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych. W konsekwencji coraz większego znaczenia nabiera kwestia możliwości rozliczania strat z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.