e-Biuletyn/10/2009, numer (10), 13.10.2009

e-Biuletyn/10/2009, numer (10), 13.10.2009
KOMUNIKATY
 
Nowa legitymacja doradcy podatkowego
 
W serwisie internetowym KIDP, po zalogowaniu do mDoradcy, w zakładce "mWnioski", można wygenerować wniosek o wydanie nowej legitymacji doradcy podatkowego. Po wybraniu procedury wydania dokumentu (standardowej lub uproszczonej), należy postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.
 
Szczegółowe informacje na temat wystawiania nowych legitymacji doradcy podatkowego znajdują się w serwisie KIDP.
 
UWAGA! Aby wygenerować wniosek konieczna jest instalacja bezpłatnego programu   
 
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zachęcamy Państwa do zadawania pytań związanych z codziennym funkcjonowaniem kancelarii podatkowych w zakresie organizacji biura, zarządzania oraz marketingu. Prosimy o wypełnienie formularza Zadaj pytanie. Odpowiedzi będą zamieszczane w kolejnych wydaniach e-Biuletynu.
PODATKI
Nie będzie zmian zmierzających do likwidacji prawa do zwrotu niesłusznie zapłaconego podatku
Ministerstwo Finansów przedstawiło nową wersję Założeń do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, która nie zawiera niekorzystnych zmian art. 72 op.

Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Finlandią
Sejm uchwalił ustawę ratyfikacyjną nowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Finlandią, która ma zastąpić dotychczasową umowę z 1977 r. Nowa umowa wprowadza zmienione stopy opodatkowania u źródła, m.in. dla należności licencyjnych.

Samoobliczenie należnego VAT przez nabywcę towaru i usługi
Sprowokowana oszustwami na ogromną skalę w rozliczaniu VAT w handlu emisjami CO2, Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie w unijnym prawie możliwości tzw. samoobliczenia należnego VAT przez nabywcę towaru i usługi (reverse charge mechanism) w transakcjach między krajami Unii Europejskiej.
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI

Czy brak tłumaczenia dokumentu jest brakiem formalnym?
Jeśli przepisy nie stawiają wymogu przedstawienia przysięgłego tłumaczenia dokumentu, który strona ma obowiązek przedłożyć organowi, brak tłumaczenia nie może być traktowany jako brak formalny.
(Wyrok WSA w Warszawie z 14 września 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 574/09)
 
Czy bezpłatne umorzenie udziałów podlega PIT?
W związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów w spółce, należących do osoby fizycznej, nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu PIT. Dochód z umorzenia udziałów jest na gruncie przepisów o PIT opodatkowany na zasadach przewidzianych dla dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych. Opodatkowaniu podlega bowiem dochód faktycznie uzyskany przez podatnika.
W związku z umorzeniem udziałów podatnik nie otrzymuje wynagrodzenia, a zatem po stronie spółki nie wystąpi obowiązek poboru PIT.
(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 września 2009 r., IPPB2/415-468/09-2/AS)
WSKAZÓWKI PODATKOWE

Kiedy utracisz prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT? czytaj więcej

Nowacja (odnowienie) - wybrane aspekty podatkowe czytaj więcej
 
Nowe zasady zwrotu kosztów przejazdu czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.