e-Biuletyn/1/2023 , numer (1), 02.02.2023

e-Biuletyn/1/2023 , numer (1), 02.02.2023
Z ŻYCIA SAMORZĄDU


WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI

Stanowisko KRDP w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur
Przewodniczący KRDP przekazał do Ministerstwa Finansów stanowisko samorządu doradców podatkowych ws. Krajowego Systemu e-Faktur. Wprowadzenie systemu KSeF zostało ocenione pozytywnie, ale doradcy podatkowi mają zastrzeżenia do katalogu kar, które mają być nakładane za niewystawienie faktury.
Treść stanowiska: https://kidp.pl/files/aktystanowiska/132.pdf 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przeprowadzany jest w formule online.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7917 

Nowy numer Kwartalnika Doradca Podatkowy – wydanie specjalne o Polskim Ładzie 3.0
W styczniu ukazał się numer specjalny pisma doradców podatkowych. Numer został poświęcony zmianom w Polskim Ładzie, które weszły w życie 1 stycznia 2023 r.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7916 

Zbiórka pieniędzy - Samorządy Zawodów Zaufania Publicznego dla Ukrainy
Krajowa Izba Doradców Podatkowych wraz z innymi samorządami w ramach Porozumienia Zawodów Zaufania Publicznego zapraszają do udziału w organizowanej wspólnie zbiórce charytatywnej na rzecz odbudowy szpitala w Izium w Ukrainie. Odbudowa szpitala to inicjatywa Pierwszej Damy Ukrainy, Ołeny Zełeńskiej.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7910 

Posiedzenie Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
Przedstawicielki KRDP: dr Anna Leszczyńska i Iwona Wojsław wzięły udział w kolejnym spotkaniu porozumienia zrzeszającego samorządy zawodów zaufania publicznego. W ramach tej współpracy, we wrześniu 2023 zorganizowany zostanie kolejny Piknik Zawodów Zaufania Publicznego.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7932 

X Edycja Konkursu "Podatki są proste jak drut"
Zapraszamy do udziału w kolejnej X Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa Podatkowego „Podatki są proste jak drut”. Konkurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, których praca magisterska poświęcona jest zagadnieniom z zakresu prawa i ekonomii podatkowej.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7845 

 

 

AKTUALNOŚCI REGIONALNE

GDAŃSK
Spotkanie Przedstawicieli Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
16 stycznia 2023 r. – w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego województwa pomorskiego. Wzięli w nim udział:
• prof. Krzysztof Wilde - przewodniczący rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
• Sylwia Grzybowska i Bartosz Golejewski - adwokaci z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku
• lek. dent. Dariusz Kutella - prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
• mgr farm. Michał Pietrzykowski - prezes Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
• Krystian Pstrong - członek rady przy Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ
• Danuta Dembowska i Wacław Nitka - członkowie regionalnej rady oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku
• lek. wet. Tomasz Brzeski - prezes Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
• mgr Marzena Olszewska- Fryc - wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
• Bartosz Macikowski - przewodniczący rady Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Krajową Izbę Doradców Podatkowych reprezentował Lech Feder przewodniczący zarządu Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Na spotkaniu zostały omówione kierunki i zasady współpracy samorządów, będące kontynuacją działań podjętych w październiku 2003 rok, jak również ustaleń Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 27 września 2021 roku. Zebrani jednogłośnie wyrazili nadzieję, że dzięki zjednoczeniu sił podjęte zostaną działania służące poprawie warunków pracy członków sygnatariuszy Porozumienia Samorządów.

Porozumienie z gminą Szemud
W związku z prowadzoną akcją „Biznes w gminie Szemud - bezpłatne doradztwo podatkowe na start” 31 stycznia 2023. zostało podpisane porozumienie z Ryszardem Kalkowskim wójtem gminy Szemud. W ramach współpracy doradcy podatkowi będą pełnić telefoniczne dyżury eksperckie. Podczas dyżurów udzielane są nieodpłatne porady osobom planującym założenie działalności gospodarczej dotyczące min. wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazania konsekwencji podatkowych zawieranych umów oraz wielu innych zagadnień, które pojawiają się przy zakładaniu firmy.

Dyżury doradców podatkowych
Kontynuowane są dyżury eksperckie Doradców Podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta Gdańska oraz Urzędem Miasta Gdyni. Serdecznie zachęcamy do włączenia się do akcji poprzez zgłoszenie gotowości do pełnienia dyżurów w dogodnej dla Państwa lokalizacji.

KATOWICE
XIV Edycja akcji „Doradcy podatkowi niepełnosprawnym”
Doradcy podatkowi, członkowie Krajowej Izby Doradców Podatkowych, po raz kolejny angażują się pro publico bono w akcję udzielania porad i pomocy przy przygotowywaniu rocznych zeznań podatkowych dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Osoby zainteresowane otrzymają bezpłatną poradę z zakresu sporządzenia PIT za 2022 rok oraz możliwości skorzystania z ulg podatkowych. Śląski oddział KIDP już po raz czternasty organizuje akcję pomocy w rozliczeniach podatkowych „Doradcy podatkowi niepełnosprawnym”. Z bezpłatnej pomocy doradców podatkowych przy sporządzaniu zeznań podatkowych za rok 2022 skorzystać będą mogli podatnicy z niepełnosprawnością, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Będą oni mogli uzyskać m.in. niezbędne informacje na temat możliwości skorzystania z odliczeń wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz sposobów udokumentowania tych wydatków. Akcja rozpocznie się 2 marca i potrwa do 27 kwietnia 2023, a doradca podatkowy będzie do dyspozycji w każdy czwartek w godzinach 9.00-15.00.

Promocja zawodu
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy wysyłkę materiałów promujących zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na 2023 r. Kalendarz otrzyma każdy doradca podatkowy, który nie zalega z opłacaniem składek członkowskich.

KRAKÓW
Akademia Praktykanta z ELSA Kraków
Małopolski Oddział KIDP kontynuuje współpracę z ELSA Kraków przy projekcie Akademia Praktykanta, w ramach którego odbędzie się cykl 4 prelekcji skierowanych do studentów. Kolejna prelekcja odbyła się online 18 stycznia 2023 a jej tematem była „Grupa VAT i Krajowy System e-Faktur, czyli o rewolucjach w prawie podatkowym”, który poprowadziła doradca podatkowy Ewa Sokołowska.

Forum Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie
23 stycznia 2023 odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Forum Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie, w którym uczestniczyła przewodnicząca zarządu MOKIDP. W czasie spotkania przedstawiciele samorządów omówili kierunki wspólnych działań oraz sprawy istotne dla poszczególnych samorządów.

Wsparcie dla przedsiębiorców
Małopolski Oddział KIDP kontynuuje współpracę z Urzędem Miasta Krakowa oraz z Urzędem Miasta Tarnowa polegającą na organizacji stałej akcji udzielania informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów:
• w każdy roboczy poniedziałek w godz. 10.00-12.00 oraz dodatkowo w każdą roboczą środę miesiąca (od października do odwołania) w godz. 10.00-12.00 w nowej lokalizacji: Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych ul. Zabłocie 20.22.
• w pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości - pok. 5, ul. Wałowa 10 w Tarnowie.
Podczas w/w dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.
Zapraszamy do zapisów na w/w dyżury. W tym celu prosimy o kontakt z biurem Małopolskiego Oddziału KIDP.

Promocja zawodu doradcy podatkowego
Małopolski Oddział KIDP nawiązał współpracę z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Krakowskim Parkiem Technologicznym oraz Centrum Transferu Technologicznego Politechniki Krakowskiej, której celem ma być promowanie zawodu doradcy podatkowego. Ponadto Małopolski Oddział KIDP nawiązał współpracę z Izbą Administracji Skarbowej w Krakowie w zakresie edukacji podatkowej oraz szerzenia świadomości podatkowej w szkołach średnich, podstawowych oraz przedszkolach.

OLSZTYN
Punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców
W styczniu 2023 r. została wznowiona działalność punktu konsultacyjnego dla przedsiębiorców w Urzędzie Miasta Olsztyna. Osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych przez doradców podatkowych w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz obowiązków wynikających z rozliczeń podatkowych w ramach prowadzonej działalności. Dyżury będą odbywały się w pierwszą i ostatnią środę miesiąca.

POZNAŃ
Klub Doradcy Podatkowego w Poznaniu
W 2023 r. rozpoczęła się IX edycja comiesięcznych bezpłatnych spotkań Klubu Doradcy Podatkowego w Poznaniu. Pierwsze spotkanie odbyło się dniu 26 stycznia 2023 r. w Restauracji „U Myśliwych”, podczas którego uczestnicy dyskutowali nad obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz omawiali bieżące problemy zawodowe.

Stacjonarne dyżury doradców podatkowych dla obywateli Ukrainy w 2023 r.
W 2023 r. wraz z Urzędem Miasta Poznania współorganizowany został kolejny cykl bezpłatnych stacjonarnych dyżurów, które pełnione są przez doradców podatkowych dla osób pochodzących z Ukrainy. Dyżury odbywają się w Urzędzie Miasta Poznania i skierowane są dla osób z Ukrainy, które prowadzą lub zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą w Polsce. Urząd Miasta Poznania podczas trwania dyżuru zapewnia tłumacza języka ukraińskiego. Stacjonarny dyżur w dniu 18 stycznia 2023 r. poprowadził dr inż. Paweł Małecki.
Doradców podatkowych zainteresowanych pełnieniem stacjonarnego dyżuru w 2023 r. prosimy o kontakt: wielkopolski@kidp.pl

Telefoniczne dyżury doradców podatkowych organizowane z Urzędem Miasta Poznania
W ramach współpracy z Urzędem Miasta Poznania w 2023 r. zorganizowany został kolejny cykl bezpłatnych telefonicznych dyżurów doradców podatkowych dla przyszłych oraz obecnych przedsiębiorców. Telefoniczny dyżur w dniu 26 stycznia 2023 r. poprowadziła Agnieszka Śliwińska.
Doradców podatkowych zainteresowanych pełnieniem telefonicznych dyżurów w 2023 r. prosimy o kontakt: wielkopolski@kidp.pl

Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań
W ramach współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań Wielkopolski Oddział KIDP współorganizował w dniu 12 stycznia 2023 r. VI Ogólnopolską Konferencję Prawa Nieruchomości. W panelu „Rozwiązania podatkowe wobec dynamiki zmian na rynku nieruchomości” prelekcję „Zgodność z Konstytucją RP likwidacji amortyzacji lokali mieszkalnych” wygłosił Filip Siwek zastępca przewodniczącego zarządu WO KIDP.

Współpraca z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju
W ramach współpracy z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju w najbliższym czasie odbędą się następujące wydarzenia dla przedsiębiorców oraz innych zainteresowanych:
1) 21 lutego 2023 r., webinarium „Fundusze dla MŚP. Rozwój wielkopolskich przedsiębiorstw”, podczas którego wykład wygłosi Remigiusz Pytlik przewodniczący zarządu WO KIDP
2) 30 marca 2023 r., Konferencja „Wielkopolska konkurencyjna. Możliwości rozwoju MŚP” we Wrześni, podczas której wykład wygłosi Konrad Bednarowski członek zarządu WO KIDP

Współpraca z Urzędem Miasta Poznania
W ramach współpracy z Urzędem Miasta Poznania Wielkopolski Oddział KIDP współorganizował
kolejne bezpłatne szkolenie online „Zmiany w PIT na 2023 r. i rozliczenia roku 2022”.
Szkolenie w dniu 23 stycznia 2023 r. dedykowane dla przedsiębiorców oraz innych zainteresowanych poprowadził dr inż. Paweł Małecki.

Artykuł w magazynie "Sukces po poznańsku"
W ramach współpracy Wielkopolskiego Oddziału KIDP z magazynem „Sukces po poznańsku” w styczniu 2023 r. opublikowany został artykuł promujący Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Artykuł został opublikowany w magazynie zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, link: SUKCES PO POZNAŃSKU 1/2023 (grupamtp.pl)

Współpraca z Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie w 2023 r.
W ramach współpracy z Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie w dniu 13 lutego 2023 r. odbędzie się szkolenie stacjonarne „Zmiany w VAT" dla przedsiębiorców, które poprowadzi Izabela Kaczmarek.

WARSZAWA
Bal Doradców Podatkowych
28 stycznia 2023 roku w Hotelu Hilton przy ul. Grzybowskiej 63 odbył się XIX Karnawałowy Bal Doradców Podatkowych zorganizowany przez zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP. W tegorocznej uroczystości udział wzięło ponad 300 osób - doradcy podatkowi wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszeni goście. Wszystkich licznie przybyłych gości powitała Anna Misiak, przewodnicząca zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP. Tego wieczoru królowała elegancja, szyk i blask. Do tańca uczestników balu porwał znany już z poprzednich edycji i lubiany zespół Drugi Tydzień oraz zespół Bloco Central grający sambę batucadę. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę!

Mazowiecka Debata o podatkach i prawie
W dniach 26- 27 maja 2023 r., odbędzie się II Konferencja - Mazowiecka Debata o podatkach i prawie organizowana przez zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP przy współpracy ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tym razem porozmawiamy wspólnie o podatkach i prawie karnym; tytuł konferencji brzmi „Prawo podatkowe a prawo karne- trudne relacje orzecznicze”. Ubiegłoroczna debata cieszyła się dużą popularnością i zyskała uznanie wśród uczestników wydarzenia, a merytoryczny poziom wystąpień został doceniony przez przybyłych gości. I uczestników. Wierzymy, że ta tematyka zainteresuje szerokie grono doradców podatkowych. O szczegółach związanych z organizacją drugiej edycji debaty podatkowej będziemy informować wkrótce.

Dzień Doradcy Podatkowego - przygotowania
Zarząd przygotowuje się także do organizacji corocznych obchodów Dnia Doradcy Podatkowego, które odbędą się w dniu 11 maja 2023 r. oraz kolejnego rodzinnego pikniku dla doradców podatkowych i ich rodzin. Obecnie trwają prace zarządu nad organizacją tych wydarzeń.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.