e-Biuletyn/1/2021, numer (1), 05.02.2021

e-Biuletyn/1/2021, numer (1), 05.02.2021
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

 


WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI

Blisko 400 kandydatów na doradców podatkowych szkoli się na kursach KIDP
W ostatni weekend rozpoczęły się zajęcia trzeciej edycji kursu przygotowawczego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W trosce o bezpieczeństwo kandydatów, kurs odbywa się w 100 proc. online. Szkolenie KIDP przygotowuje uczestników do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego, kładąc szczególny nacisk na jakość przekazywanej wiedzy. Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z różnych dziedzin prawa podatkowego - m.in. praktycy nagradzani za swoje osiągnięcia w prestiżowych konkursach oraz rankingach.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/6841 

5000 obserwujących KIDP na LinkedIn
W 2020 roku na platformie biznesowej LinkedIn do profilu KIDP dołączyło rekordowe 3500 osób.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/6844 

Ponad 21 tysięcy wyświetleń szkoleń video KIDP
Od początku pandemii COVID-19, Krajowa Izba Doradców Podatkowych realizuje program szkoleń online. Do tej pory, nagrane, zmontowane i opublikowane w systemie mDoradca zostały 44 wykłady video, dzięki którym doradcy mogą uzupełnić wiedzę oraz punkty. Skorzystano z nich już 21489 razy.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/6846 

Styczniowe e-ślubowanie nowych doradców podatkowych
Kolejnych 29 osób dołączyło do samorządu doradców podatkowych w Polsce. W związku z pandemią ślubowanie nowych doradców ponownie odbyło się w formie wideokonferencji.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/6837 

Cyfrowy Kwartalnik Doradca Podatkowy - wydanie 4/2020 - do bezpłatnego pobrania
Cyfrowe wydanie Kwartalnika Doradca Podatkowy zostało bezpłatnie udostępnione doradcom podatkowym i pozostałym czytelnikom.
https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/6832 

KIDP W MEDIACH

Wybrane publikacje na temat działań Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Puls Biznesu „Fiskus nie da firmom odetchnąć” –Radomir Szaraniec, wiceprzewodniczący KRDP, prognozuje co czeka przedsiębiorców w 2021 roku. [paywall]
https://www.pb.pl/fiskus-nie-da-firmom-odetchnac-1105464 

Gazeta Krakowska „Kto się nie zaszczepi, ten straci pracę i nie znajdzie nowej? Eksperci są podzieleni, ale coraz więcej firm chce wprowadzić taki wymóg” – artykuł o możliwym obowiązku szczepień z komentarzem prawnym prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego KRDP. https://gazetakrakowska.pl/kto-sie-nie-zaszczepi-ten-straci-prace-i-nie-znajdzie-nowej-eksperci-sa-podzieleni-ale-coraz-wiecej-firm-chce-wprowadzic-taki/ar/c10-15386757 

Prawo.pl „Nowy Rok z licznymi zmianami w prawie” – członkowie KRDP i doradcy podatkowi oceniają zmiany w podatkach, które wchodzą w życie w 2021. https://www.prawo.pl/podatki/zmiany-w-prawie-od-stycznia-2021-roku,505555.html 


Dziennik Zachodni „Polskie firmy mają dwóch wrogów: pandemię i tsunami fatalnych przepisów’ – wywiad z Justyną Zając-Wysocka, wiceprzewodniczącą Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. https://plus.dziennikzachodni.pl/polskie-firmy-maja-dwoch-wrogow-pandemie-i-tsunami-fatalnych-przepisow/ar/c3-15388251 


Prawo.pl „Doradca może nie stanąć przed WSA i NSA w sprawie wsparcia z tarcz” – komentarz prof. Adama Mariańskiego do artykułu na temat zakresu reprezentacji doradców podatkowych.
https://www.prawo.pl/kadry/czy-doradca-podatkowy-moze-reprezentowac-przed-wsa-i-nsa-klienta,505786.html 

Sukces po poznańsku „Zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego” – o korzyściach płynących ze współpracy z doradcami podatkowymi pisze Filip Siwek, wiceprzewodniczący Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. https://sukcespopoznansku.pl/pl/aktualnosci/zwiekszenie-bezpieczenstwa-podatkowego 


AKTUALNOŚCI REGIONALNE

WROCŁAW
Planowane szkolenia
• W dniu 4 lutego, szkolenie: „Rozliczenie tarczy antykryzysowej oraz podatkowe zamknięcie roku 2020” - wykładowca dr Krzysztof Biernacki.
• W dniu 11 lutego, szkolenie: „Bilansowe zamknięcie roku 2020 - w dobie Covid-19” wykładowca dr Monika Król – Stępień.

KRAKÓW
Współpraca z samorządami małopolski
Małopolski Oddział KIDP wznowił współpracę z Urzędem Miasta Tarnowa polegającą na organizacji stałej akcji udzielania informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości - pok. 5, ul. Wałowa 10, 33-100 Tarnów (nastąpiła zmiana lokalizacji).

Od lutego Małopolski Oddział KIDP wznawia współpracę z Urzędem Miasta Krakowa polegającą na organizacji stałej akcji udzielania informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek miesiąca w godz. od 9.00-13.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28 a.

Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej np. wybór formy opodatkowania, wyłączenie z form opodatkowania, obowiązek rejestracji do podatku VAT, obowiązek zgłoszenia do podatku akcyzowego, obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej itp.

KRAKÓW
Zapowiedzi szkoleń
W lutym Małopolski Odział KIDP organizuje następujące webinaria za pośrednictwem systemu ClickMeeting:
• 11 II „Specjalne Strefy Ekonomiczne. Rozliczenia podatkowe z tytułu działalności na terenie strefy z uwzględnieniem konsekwencji ekonomicznych kryzysu pandemicznego”,
• 19-22 II „Pracownicze Plany Kapitałowe” - odtworzenie webinarium z dnia 9 października 2020

W ramach spotkań „czwartkowych” za pośrednictwem systemu ClickMeeting, w lutym odbędą się następujące webinaria:
• 4 II z tematu „BEPS 2.0”,
• 23 II z tematu „Innovation Box (IP Box)”.

POZNAŃ
Szkolenia Wielkopolskiego Oddziału KIDP
Zapraszamy na szkolenia online organizowane w lutym 2021 przez Wielkopolski Oddział KIDP.
• 03.02.2021 - temat "Bieżący i odroczony podatek dochodowy, w tym kalkulacja CIT", wykładowca Jacek Kołaczyński
• 05.02.2021 - temat "Kadry i płace z perspektywy ZUS w 2021 roku - raportowanie umów o dzieło oraz zagrożenia wynikające z kwestionowania przez ZUS prawidłowości zawierania umów z samozatrudnionymi/B2B", wykładowca Michał Szuszczyński
• 8-9.02.2021 - temat "Sprawozdanie finansowe w ujęciu międzynarodowych standardów rachunkowości", wykładowca Jacek Kołaczyński
• 12.02.2021 - temat "Zmiany w cenach transferowych", wykładowca dr Andrzej Dmowski
• 22.02.2021 - temat "Podatek cukrowy", wykładowca dr Adam Bartosiewicz
• 26.02.2021 – temat "Kontrola działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych w świetle przepisów prawa przedsiębiorców", wykładowca Paweł Chrupek (radca prawny).

POZNAŃ
VIII Konferencja Zawodowa
W ramach wieloletniej współpracy z Polską Izbą Biegłych rewidentów w dniu 16 lutego 2021 roku odbędzie się VIII Konferencja Zawodowa Tarcze antykryzysowe w praktyce - wsparcie ekspertów dla podmiotów gospodarczych. Udział w wydarzeniu zapowiedziało wielu ekspertów spośród doradców podatkowych i biegłych rewidentów. Prowadzącymi będą, między innymi, przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Konferencja pierwszy raz organizowana jest online za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Poznań
Bezpłatne porady doradców podatkowych
22 lutego 2021 w godz. 14.00-16.00 w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie odbędzie się zdalne spotkanie z doradcą podatkowym. Podczas dyżuru doradca podatkowy udzieli bezpłatnych porad osobom chcącym założyć działalność gospodarczą. Osoby zainteresowane bezpłatnymi konsultacjami proszone są o wcześniejsze zgłoszenie w celu ustalenia godziny pod nr. tel. 65 512 77 83/797 508 207 lub pod adresem mailowym biuro@owp.koscian.net.

Wspólnie z Urzędem Miasta Poznania organizujemy bezpłatne dyżury doradców podatkowych dla podatników z Wielkopolski polegające na udzielaniu porad podatkowych telefonicznie lub za pomocą Skype. Uczestnicy na doradztwo zgłaszają się telefonicznie lub SMS-owo, pod numerem: 512-256-114, 885-994-955. Wszelkie szczegóły organizacyjne dostępne są na naszej stronie internetowej oraz Facebooku Wielkopolskiego Oddziału KIDP

KATOWICE
Odwołane szkolenie wyjazdowe w Jaworzu

KATOWICE
Kalendarz szkoleń
• 05.03.2021 webinarium „Podatek CIT - wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku 2020”. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników – wykładowca Katarzyna Tomala.
• 17.03.2021 Webinarium o tematyce związane z podatkiem dochodowym. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników – wykładowca Anna Kędzierska-Adamczyk.
• 01.04.2021 Webinarium nt. prawa pracy. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników – wykładowca Przemysław Pogłódek.

KATOWICE
Konkurs wiedzy o podatkach
W związku z organizacją Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach w latach 2019/2020 oraz koniecznością jego zawieszenia z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju, Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP podjął decyzję o zakończeniu zawieszonego konkursu. Kolejnym etapem konkursu było napisanie przez uczniów pracy pisemnej na temat „Ochrona przedsiębiorstw w dobie Covid-19”. Z nadesłanych prac wyłoniono 5 laureatów. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 5 lutego 2021 w siedzibie Śląskiego Oddziału KIDP.

KATOWICE
XVIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa
Za nami XVIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa z cyklu "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika". Nasze coroczne wydarzenie po raz pierwszy miało charakter hybrydowy: 18 grudnia 2020 byliśmy w studio Telewizja TVS w Katowicach, jednocześnie łącząc się z naszymi prelegentami i wplatając wcześniej przygotowane nagrania.
Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji była „OCHRONA PRZEDSIĘBIORCY W DOBIE COVID-19". Poza zagadnieniami podatkowymi przedstawionymi przez doradców podatkowych z Polski i zagranicy, głos zabrali także lekarz i psycholog, odnosząc się do zdrowotnych skutków pandemii. Rozmawialiśmy też z red. Łukaszem Zalewskim z Dziennika Gazeta Prawna. W wydarzeniu wzięli udział m.in. prof. Adam Mariański, Wiceminister Finansów Jan Sarnowski, prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, dr Mariusz Cieśla, adw. Izabella Żyglicka - Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy RIG. Konferencję prowadzili: Marzena Ćwioro, przewodnicząca Zarządu ŚO KIDP oraz Piotr Maciejewski, wiceprzewodniczący Zarządu ŚO KIDP.
Nagranie Konferencji jest już dostępne na platformie YouTube
https://youtu.be/40WLUQU3jIU 

PODATKI W PRAKTYCE

 


ZMIANY W PRAWIE

Założenie spółki jawnej może uchronić przed podwójnym podatkiem
Spółki komandytowe od stycznia 2021 roku stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Podwójne opodatkowanie można co prawda odwlec do maja, ale to nie rozwiązuje sprawy. Pewnym rozwiązaniem może być przekształcenie spółki komandytowej w jawną – ważne jednak, by złożyć właściwe oświadczenie przed końcem stycznia. Konieczne jest też spełnienie kilku innych warunków.
https://www.prawo.pl/podatki/zalozenie-spolki-jawnej-zamiast-spolki-komandytowej-w-2021-roku,506022.html 

Konieczne ponowne raportowanie schematów transgranicznych
Polska wprowadziła obowiązek raportowania schematów podatkowych jako pierwszy kraj Unii Europejskiej. Krajowe i transgraniczne informacje polscy podatnicy raportują już od 2019 roku. Zmiany w przepisach doprowadziły jednak do sytuacji, że niektóre raporty trzeba złożyć jeszcze raz – do końca stycznia i do końca lutego 2021 roku.
https://www.prawo.pl/podatki/ponowne-raportowanie-schematow-transgranicznych-w-2021-roku,506016.html 

Przez zmiany w VAT zakupy przez internet będą droższe
Za niecałe pół roku zmienią się diametralnie zasady rozliczania VAT od handlu w internecie. Drobne zakupy np. na Ali Express nie będą już zwolnione z podatku. Nowe obowiązki będą miały platformy sprzedaży w sieci, portale aukcyjne czy nawet portale społecznościowe, na których odbywa się sprzedaż – może się więc okazać, że np. Allegro będzie rozliczać VAT za sprzedawców korzystających z usług serwisu.

https://www.prawo.pl/podatki/zmiany-w-vat-od-handlu-dyrektywa-e-commerce-od-lipca-2021-roku,505983.html 

Sejm zmienia zasady opodatkowania importu towarów
Sejm zaczął prace nad projektem nowelizacji ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają usprawnić wydawanie decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i emisyjnej w związku z importem towarów. Będą także zmiany dotyczące identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych.

https://www.prawo.pl/podatki/zasady-opodatkowania-importu-towarow-do-zmiany-projekt-grudzien,504911.html 

Rząd ukradkiem podnosi kary za wykroczenia skarbowe
Czeka nas drakońska podwyżka kar za wykroczenia skarbowe. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie - np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić nawet 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie, która jest już w Sejmie.

https://www.prawo.pl/podatki/kary-za-wykroczenia-skarbowe-w-2021-roku-beda-wyzsze-nowelizacja,505830.html 

Przepisy o podatku cukrowym pełne niejasności
Podatek od słodkich napojów i alkoholu o pojemności do 300 mililitrów obowiązuje od początku stycznia. Okazuje się jednak, że nie wiadomo do końca, na kim ciąży obowiązek jego zapłaty. Problem mają m.in. hurtownie – nie wiedzą, czy muszą płacić podatek – zwłaszcza, że to one z reguły są tym podmiotem, który dostarcza towar do pierwszego punktu, gdzie prowadzona jest sprzedaż detaliczna.

https://www.prawo.pl/podatki/hurtownia-czy-producent-kto-placi-podatek-cukrowy,505719.html 

W 2021 roku więcej osób skorzysta z ryczałtu, ale trzeba uważać na pułapki
Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy, wyższy niż dotychczas, limit przychodów umożliwiający rozliczanie PIT w formie ryczałtu. Rozszerzony został także katalog wolnych zawodów uprawnionych do wyboru opodatkowania ryczałtem. Z tej formy mogą teraz skorzystać m.in. fizjoterapeuci, położne, pielęgniarki, księgowi, doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Chętni do zmiany metody rozliczania podatku, muszą to zgłosić fiskusowi.
https://www.prawo.pl/podatki/ryczalt-od-przychodow-limity-i-stawki-w-2021-roku,505527.html 

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

WSA: W pandemii nie można przekraczać terminu na wydanie interpretacji
Organ przekroczył termin na wydanie interpretacji indywidualnej. Tłumaczył się tym, że stan epidemii, jak i związane z nim ograniczenia w pracy urzędu nie ustały z chwilą uchylenia przepisów o zawieszeniu biegu terminów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał jednak, że organ mógł wydać interpretację. Natomiast niepodjęcie działań w tym zakresie nie może zostać usprawiedliwione brakami kadrowymi.
https://www.prawo.pl/podatki/koronawirus-nie-jest-uzasadnieniem-dla-niewydania-interpretacji,505933.html 

Fiskus próbuje opodatkować jedną transakcję trzy razy
W jednej z niedawnych interpretacji podatkowych skarbówka doszła wniosku, że otrzymanie przez pracownika akcji spółki matki polskiego przedsiębiorcy wiąże się z koniecznością trzykrotnego zapłacenia podatku. Doradcy podatkowi podkreślają, że takie podejście jest niezgodne z prawem. Błędne działanie fiskusa skrytykował też sąd administracyjny. Właśnie opublikowano uzasadnienie wyroku.

https://www.prawo.pl/podatki/podatek-od-akcji-pracowniczych-moment-opodatkowania-przy,505944.html 


Korzystanie z chmury internetowej niepewne podatkowo
Zagadnienie podatku u źródła cały czas jest przedmiotem sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami. Wątpliwości dotyczą m.in. konieczności poboru podatku u źródła od należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom z tytułu nabywanych usług udostępniania przestrzeni w tzw. „chmurze internetowej”. Fiskus zbyt często zmienia tu zdanie.
https://www.prawo.pl/podatki/podatek-u-zrodla-od-chmury-internetowej-z-problemami,505860.html 

Wystarczy nawet jeden dzień opieki, by rozliczyć się razem z dzieckiem i obniżyć podatek
Samotny rodzic ma prawo do skorzystania z rozliczenia rocznego PIT wspólnie z dzieckiem. Ważne jest, by wychowywał dziecko bez udziału drugiego z rodziców. Samotne rodzicielstwo nie musi trwać cały rok. Dzięki temu z tej możliwości mogą skorzystać rodzice, którzy sprawują opiekę naprzemienną. Ostatnie interpretacje potwierdzają, że prawo do preferencji ma oboje rodziców.
https://www.prawo.pl/podatki/opieka-nad-dzieckiem-a-prawo-do-pit-dla-samotnych-rodzicow,505323.html 

Podatku od sprzedaży mieszkania da się uniknąć
Aby w 2021 roku sprzedać mieszkanie bez podatku, ważne będą trzy kwestie – kiedy nabyliśmy sprzedawaną nieruchomość, ile zarobimy na sprzedaży i na co wydamy pieniądze z transakcji. Przepisy pozwalają na zastosowanie zwolnienia z opodatkowania. Ważna jest jednak realizacja tzw. własnych celów mieszkaniowych.
https://www.prawo.pl/podatki/jak-sprzedac-mieszkanie-bez-podatku-w-2021-roku-wlasne-cele,505524.html 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.