e-Biuletyn/1/2018, numer (1), 31.01.2018

e-Biuletyn/1/2018, numer (1), 31.01.2018
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się z pierwszym w tym roku numerem e-Biuletynu. Jak Państwu zapewne wiadomo, V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych wybrał nowe władze samorządowe na kolejną, 4-letnią kadencję: Krajową Radę Doradców Podatkowych oraz jej Przewodniczącego prof. dr hab. Adama Mariańskiego. Zapraszam do zapoznania się z wieloma poniższymi publikacjami, w których nowy Przewodniczący KRDP przedstawia swoją wizję przyszłości samorządu doradców podatkowych i ujawnia, w jakim kierunku poprowadzi ten samorząd. Zapowiada się dużo korzystnych zmian.

Dlatego serdecznie zachęcam Państwa do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej: https://krdp.pl/ oraz odwiedzenia i polubienia profilu Krajowej Rady Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Wiesława Moczydłowska
Redaktor Naczelna Biuletynu KIDP „Doradca Podatkowy”

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Anna Misiak z KRDP w radiowym magazynie ekonomicznym o 50 proc. kosztach dla twórców. Szczegóły

Prof. dr hab. Adam Mariański w audycji radiowej o tajemnicy zawodowej. Szczegóły

Prof. Adam Mariański o zadaniach dla nowych władz samorządu doradców podatkowych - wywiad z Przewodniczącym KRDP w Rzeczpospolitej. Szczegóły

Tajemnica zawodowa doradców podatkowych jest priorytetem - wywiad z Przewodniczącym KRDP. Szczegóły

Zakończył się V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Szczegóły

Prof. Mariański: Nie chcemy zamykać zawodu doradcy podatkowego - wywiad w Gazecie Prawnej z Przewodniczącym KRDP. Szczegóły

Prof. Adam Mariański nowym Przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Szczegóły

Łodzianin nowym przewodniczącym samorządu doradców podatkowych - napisała Gazeta Wyborcza. Szczegóły

V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych: Przyjęto dwie istotne uchwały - napisała Gazeta Prawna. Szczegóły

Wiceprzewodniczący KRDP w programie Rzeczpospolita TV „Rzecz o prawie”. Szczegóły

W Warszawie rozpoczyna się V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych - poinformowała Polska Agencja Prasowa. Szczegóły

Doradcy podatkowi chcą bronić tajemnicy zawodowej - wywiady w Rzeczpospolitej z kandydatami na Przewodniczącego KRDP. Szczegóły

Doradca podatkowy zawód przyszłości - wiceprzewodniczący KRDP o zawodzie doradcy podatkowego. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ...

KUJAWSKO-POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

19 stycznia 2018 r. odbyło się szkolenie z zakresu „PIT, CIT, VAT - bieżące zagadnienia i zmiany na 2018 r.” Szkolenie poprowadził dr inż. Paweł Małecki, podczas którego omówione zostały kwestie najważniejszych zmian na 2018 rok w zakresie PIT i CIT tj. podatek u źródła, oświadczenie, zwolnienia, przychody, koszty, NKUP, odliczenia, ryczałt, CFC, podatek od ŚT, wyłączenie zwolnienia, dokumentacja, grupa kapitałowa, podmioty powiązane, anty optymalizacja oraz zmiany i projekty zmian w zakresie VAT, m.in. VAT naliczony, zwrot, rachunki bankowe, odwrotne obciążenie, dochody z pracy i przepisy dotyczące foliowych toreb jednorazowych i opłat recyklingowych.

8 marca 2018 r. planowane jest szkolenie z temat „RODO - Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych dla kancelarii podatkowych”. Szkolenie obejmie prawne aspekty i praktyczne warsztaty z ochrony danych osobowych dla kancelarii podatkowych, po zmianach przepisów ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia unijnego (RODO) - prawem wymagana dokumentacja, wymogi, zabezpieczanie danych osobowych wraz z wzorami wymaganej prawem dokumentacją (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym oraz inne wymagane dokumenty, ABI).

Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP uprzejmie informuje, że na podstawie § 46 ust. 1 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych zwołuje Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP.

Planowany termin: 8 lutego 2018 r. (czwartek)
Rozpoczęcie Zgromadzenia Wyborczego godz. 10.30
Miejsce: Hotel BRDA, ul. Dworcowa 94 w Bydgoszczy, sala BRDA (parter budynku)


Rejestracja doradców podatkowych biorących udział w Zgromadzeniu rozpocznie się o godzinie 9.30 i potrwa do godziny 10.30.

Zgodnie z § 47 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych do zadań Zgromadzenia należy:
• ustalenie liczby i wybór członków Zarządu Regionalnego Oddziału Izby,
• przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu Regionalnego Oddziału Izby,
• wybór członków Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.

Przypominamy o zabraniu dowodów tożsamości!

 

Każdy doradca podatkowy, aby otrzymać mandat wyborczy zobowiązany jest do okazania legitymacji doradcy podatkowego bądź urzędowego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość oraz musi złożyć podpis na spisie wyborców.

 

Ze względów organizacyjnych, uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia, do 6.02.2018 r.: e-mail kujawsko-pomorski@kidp.pl lub tel. (52) 584 44 44.

ŁÓDZKI OKIDP

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy Państwu zakomunikować, że doradca podatkowy z regionu łódzkiego prof. dr hab. Adam Mariański został Przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podczas V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, który odbył się w dniach 12-14 stycznia 2018 r. w Warszawie, delegaci z 16 regionalnych oddziałów Izby wybrali KRDP i inne organy KIDP V kadencji, w których Łódzki Oddział KIDP reprezentować będą:
Anna Leszczyńska, doradca podatkowy o numerze wpisu 02492 - Członek KRDP
Tadeusz Krawiec,doradca podatkowy o numerze wpisu 04493 - Członek Komisji Rewizyjnej KIDP
Janusz Cybulski, doradca podatkowy o numerze wpisu 02578 - Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP
Zbigniew Adamiak, doradca podatkowy o numerze wpisu 00148 - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP

Przewodniczącemu oraz wszystkim naszym Przedstawicielom w KRDP i Organach KIDP składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnej pracy na rzecz Samorządu doradców podatkowych.

Działalność szkoleniowa

11 stycznia 2018 roku wykład na temat: „Ordynacja podatkowa po reformie KAS. Wybrane problemy, perspektywa zmian” wygłosił dr hab. Dariusz Strzelec.

22 stycznia 2018 roku doradcy podatkowi uczestniczyli w zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego konferencji pt. „Podatki dochodowe w 2018 roku”.

Harmonogram szkoleń na I półrocze 2018 roku dostępny na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału KIDP oraz w systemie mDoradca.

Promocja zawodu

Przyjmowane są zgłoszenia doradców podatkowych z regionu łódzkiego zainteresowanych przystąpieniem do ogólnopolskiej Akcji START BIZNES. Szczegóły przedsięwzięcia oraz regulamin Akcji znajdują się na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału KIDP www.lodzki.kidp.pl oraz na stronie: www.startbiznesdp.pl.

Rozpoczął się Szósty Łódzki Konkurs Wiedzy o Podatkach. Do pierwszego etapu przystąpiły 22 szkoły z regionu łódzkiego. Trwają przygotowania do II etapu konkursu, który odbędzie się 15 marca 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

MAŁOPOLSKI OKIDP

Informacje o działalności Oddziału w styczniu 2018 r. oraz plany na luty 2018 r.

W miesiącu styczniu br. odbyły się następujące szkolenia:
- 8.01.2018 r. szkolenie w Krakowie „Zmiany w podatku VAT oraz podatkach dochodowych”, które poprowadził dr Adam Bartosiewicz,
- 9.01.2018 r. szkolenie w Tarnowie „Zmiany w podatku VAT oraz podatkach dochodowych”, które poprowadził dr Adam Bartosiewicz,
- 16.01.2018 r. szkolenie w Krakowie „Praca cudzoziemców w Polsce. Nowe zasady dotyczące zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz nowa zaostrzona procedura oświadczeniowa, obowiązki podatkowe (PIT) i ubezpieczeniowe (ZUS i NFZ)”, które poprowadził Paweł Rybaczyk,
- 17.01.2018 r. szkolenie w Tarnowie „Praca cudzoziemców w Polsce. Nowe zasady dotyczące zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz nowa zaostrzona procedura oświadczeniowa, obowiązki podatkowe (PIT) i ubezpieczeniowe (ZUS i NFZ)”, które poprowadził Paweł Rybaczyk.

Podczas V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, który odbył się w dniach 12-14 stycznia 2018 r. w Warszawie delegaci z 16 Regionalnych Oddziałów Izby wybrali organy KIDP V kadencji. Region Małopolski reprezentowany był na V Krajowym Zjeździe przez 13 delegatów. Z 13 delegatów 9 zostało wybranych do organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Do Krajowej Rady Doradców Podatkowych wybrani zostali:
Biernat-Baran Iwona - nr wpisu 12273
Jelonek Mariusz - nr wpisu 06338
Szaraniec Radomir - nr wpisu 11138

Do Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP wybrani zostali:
Strzelecka Anna - nr wpisu 08586
Węgrzyn Iwona - nr wpisu 05592

Do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP wybrany został:
Michna Mirosław - nr wpisu 08895

Do Sądu Dyscyplinarnego KIDP wybrany został:
Olesiński Radosław - nr wpisu 11379

Na Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego wybrani zostali:
Ostręga Wiesław - nr wpisu 10953
Sztaba Wiesław - nr wpisu 02079

25 stycznia br. w Hotelu Galaxy odbyło się kolejne spotkanie „czwartkowe” doradców podatkowych. Podczas powyższego spotkania delegaci na V KZDP omówili kwestie poruszone podczas Zjazdu oraz zaakcentowali najważniejsze zmiany wprowadzone w prawie wewnątrzkorporacyjnym.

W sposób ciągły Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Tarnowa prowadzi akcję polegającą na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów na terenie w/w Urzędów (w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a oraz w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4). Podczas dyżurów zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

W miesiącu lutym 2018 r. zaplanowano następujące jednodniowe szkolenia:
- 6.02.2018 r. szkolenie w Krakowie „Bilans”, które poprowadził Józef Dudek,
- 15.02.2018 r. warsztaty „Praktyczne warsztaty z ochrony danych osobowych dla Kancelarii Podatkowych po zmianach przepisów prawem wymagana dokumentacja, wymogi, zabezpieczanie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem unijnego rozporządzenia o ochronie danych”, które poprowadzi Rafał Andrzejewski. Warsztaty, które nie odbyły się w Krakowie w dniu 11.12.2017 r. również odbędą się w terminie 15.02.2018 r.
- 27.02.2018 r. szkolenie w Krakowie „Zmiany w prawie pracy”, które poprowadził Przemysław Pogłódek.

1-3 lutego br. odbędzie się szkolenie wyjazdowe doradców podatkowych do Zakopanego.

W dniach 21 lutego - 9 marca br. Doradcy Podatkowi Małopolskiego Oddziału KIDP organizują bezpłatną akcję pod hasłem „Doradcy Podatkowi pomagają osobom z niepełnosprawnością wypełnić PIT za 2017 rok”. Celem akcji jest pomoc osobom z niepełnosprawnością w wypełnianiu zeznań rocznych. Akcja będzie miała, podobnie jak w latach ubiegłych charakter i formę „Drzwi otwartych” (pomoc non-profit udzielana przez doradców podatkowych osobom zainteresowanym bezpośrednio w kancelariach doradców podatkowych). Akcja doradców podatkowych została objęta patronatem przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa natomiast patronat medialny nad akcją objęły TVP3 Kraków oraz Radio Kraków.

Zapraszamy do włączenia się doradców podatkowych do Akcji START BIZNES. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Akcja ma na celu wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, która będzie świadczona w ramach programu START BIZNES będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów takiej jednorazowej porady.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp.

OPOLSKI OKIDP

Kreowanie wizerunku

18 stycznia 2018 r. w siedzibie OOKIDP odbyło się spotkanie prasowe „5-10-15 czyli pierwsza e-Składka w opolskim ZUS”. Spotkanie dotyczyło głównie nowych zasad opłacania składek i podsumowania akcji wdrażania e-Składki w województwie opolskim. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele opolskiego Oddziału ZUS oraz Przewodniczący Zarządu OOKIDP Mieczysław Sałatyński i Członek KRDP IV kadencji Elżbieta Konopka. Informacja o spotkaniu ukazała się w lokalnych mediach: prasie, radio i telewizji.

Promocja i ochrona zawodu

Zarząd OOKIDP podjął decyzję o zamieszczeniu artykułu Elżbiety Konopki, Członka KRDP IV kadencji, w miesięczniku Forum Opolskiego Biznesu wydawanym przez Opolską Izbę Gospodarczą. Artykuł ukazał się w wersji elektronicznej i dotyczył Jednolitego Pliku Kontrolnego.

PODLASKI OKIDP

Podlaski Oddział KIDP rozpoczął rok od szkolenia z zakresu tematyki ochrony danych osobowych.

Szkolenie „Prawne, praktyczne aspekty legalnego przetwarzania danych osobowych w doradztwie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych wraz z prawem wymaganą dokumentacją (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym oraz inne wymagane prawem dokumenty)”- przeprowadził Rafał Andrzejewski.

Tematyka, choć bardzo trudna została nam przedstawiona w sposób bardzo praktyczny i klarowny. Wykładowca na koniec szkolenia został nagrodzony brawami.

Następne szkolenie planowane jest na 6 lutego 2018 r., temat: „Opodatkowanie wspólników spółek osobowych ze szczególnym uwzględnieniem spółki komandytowej na tle zmian w podatkach dochodowych w 2017 r. i w 2018 r.” Przeprowadzi je dr Paweł Małecki, doradca podatkowy z Wielkopolskiego Oddziału KIDP.

Jak co roku, spotkamy się również na szkoleniu poświęconemu zamknięciu ksiąg rachunkowych. Odbędzie się ono w dniu 2 marca 2017 r., a przeprowadzi je Piotr Zaniewski, biegły rewident.

12-14 stycznia 2018 r. odbył się V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, transmisja obrad jest dostępna na stronie mdoradca.pl.

W składzie V Kadencji KRDP z regionu Podlaskiego będzie nas reprezentować Michał Laskowski. Włodzimierz Adamski został Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego.

W dniu 15 stycznia 2018 r. Izabella Trochimczuk, Wiceprzewodnicząca PO KIDP, wzięła udział w kolejnym posiedzeniu Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło kwestii organizacji wspólnej konferencji 20-21 września 2018 r. Tematem przewodnim ma być: „Zwiększona odpowiedzialność, zwiększony zakres ochrony.”

POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

4 stycznia 2018 r. odbyło się szkolenie nt. „Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach unijnych”, które przeprowadził Rafał Andrzejewski. Szkolnie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem doradców podatkowych.

15 stycznia 2018 r. odbyło się szkolenie nt. „Zamknięcie bilansu 2017 r.”

Zapraszamy na najbliższe szkolenia organizowane przez Pomorski Oddział KIDP:
1) 2-3 lutego br. odbędzie się szkolenie nt. „Kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa i czynności sprawdzające - odrębność procedur i przepisy wspólne”, „ Zmiany w Ordynacji Podatkowej”.
2) 9 lutego br. odbędzie się szkolenie nt. „Jednolity Plik Kontrolny”.

Integracja

2 lutego br. w odbędzie się coroczny Bal Karnawały organizowany przez Pomorski Oddział KIDP.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 12.00-14.00.

Trwa I Etap VII Pomorskiego Konkurs Wiedzy o Podatkach. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu jest „Swoboda działalności gospodarczej”. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Inne

12-14 stycznia br. odbył się w Warszawie V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. W czasie Zjazdu delegaci wybrali nowego Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, którym został prof. dr hab. Adam Mariański. Członkami KRDP z Pomorskiego Oddziału KIDP zostali: Ewa Jakubczyk i Stanisław Kutniewski. Do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego została ponownie wybrana Urszula Byczkowska, a Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego został Grzegorz Kutniewski.

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OKIDP

Podczas V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, który odbył się 12-14 stycznia 2018 r. w Warszawie delegaci z 16 Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych wybrali organy KIDP V kadencji. W skład Krajowej Rady weszło dwóch doradców z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP - Ewa Stolarczyk oraz Marcin Cichocki.

Działalność szkoleniowa

26 stycznia 2018 r. w Olsztynie w Hotelu Omega odbyło się szkolenie nt. „Zmian w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych na rok 2018”. Wykład poprowadziła Ewa Stolarczyk.

Planowana działalność szkoleniowa

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP zaprasza do udziału w szkoleniu 23 lutego 2018 r. w Olsztynie z tematu Zmiany w VAT na 2018 rok.

Promocja zawodu

Od maja 2015 roku trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w ramach współpracy Urzędu Miasta Olsztyna z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie propagowania przedsiębiorczości poprzez pomoc przy rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz wspieranie nowopowstałych firm. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się do Biura Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP na adres mail warminsko-mazurski@kidp.pl.

WIELKOPOLSKI OKIDP

Informacje o działalności Oddziału w styczniu 2018 r. oraz plany na luty 2018 r.

Działalność szkoleniowa i integracyjna

W miesiącu styczniu odbyły się następujące szkolenia:
• 9.01.2018 r. (Ostrów Wielopolski) Szkolenie „PIT i CIT”, dr inż. P. Małecki
• 10.01.2018 r. (Poznań) Szkolenie „Zmiany w podatku VAT w 2017 r. i 2018 r.”, Z. Modzelewski
• 15.01.2018 r. (Piła) Szkolenie „VAT”, dr inż. P. Małecki
• 25.01.2018 r. (Poznań) Klub Doradcy Podatkowego.

W miesiącu lutym zaplanowano następujące szkolenia:
• 6.02.2018 r. (Poznań) Szkolenie składające się z 2 modułów: „Polska firma budowlana w RFN (i jej pracownicy) - zagadnienia podatkowo-ubezpieczeniowe w świetle niemieckiego i polskiego prawa” oraz „Problemy VAT w obrocie polsko-niemieckim”

Promocja zawodu

Konsultacje doradców podatkowych i księgowych

Wielkopolski Oddział KIDP wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu organizują kolejny cykl wspólnych bezpłatnych konsultacji z zakresu podatków, które będą prowadzone przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz bezpłatnych konsultacji z zakresu rachunkowości, które będą prowadzone przez księgowych dla Członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje służyć mają wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych, a także promocji zawodu.

13.02.2018 r. - odbędzie się dyżur doradców podatkowych dla księgowych
27.02.2018 r. - odbędzie się dyżur księgowych dla doradców podatkowych
Konsultacje odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 18 w godz. 15.00-17.00.

Dyżury doradców podatkowych w Urzędach Miasta, Urzędach Gminy oraz w innych instytucjach

Od 2015 r. trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz w Urzędach Gminy, a także w innych instytucjach w Wielkopolsce. Dyżury polegają na udzielaniu bezpłatnych porad podatkowo-prawnych podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.Dyżury odbywają się między innymi w Mosinie, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Przygodzicach, Rychwale, Stęszewie oraz Tarnowie Podgórnym. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl

Współpraca z Uczelniami oraz kołami studenckimi

Wielkopolski Oddział KIDP realizując strategię promocji zawodu doradcy podatkowego, aktywne wspieranie oraz edukację studentów, a także propagowanie wiedzy prawno-podatkowej współpracuje z Uczelniami wyższymi takimi jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Współpracuje również ze studenckimi stowarzyszeniami i kołami naukowymi między innymi z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań, Studenckim Kołem Naukowym Finansów Przedsiębiorstw „Kapitał” oraz z Kołem Naukowym Prawa Finansowego „Pecunia”.

11 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie dla studentów pt. „Doradca podatkowy jako pełnomocnik procesowy - case study”, prowadzone przez doradcę podatkowego.

Akcja Start Biznes

Ogólnopolska akcja zainicjowana przez Wielkopolski Oddział KIDP mająca na celu wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, podniesienie świadomości prawno-podatkowej podatników, a także promowanie usług świadczonych przez doradców podatkowych.

Zachęcamy wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w akcji Start Biznes. Szczegóły dotyczące akcji na www.startbiznesdp.pl

III edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego „Tax Master” w latach 2017/2018

Realizując działania związane z propagowaniem zawodu doradcy podatkowego w środowiskach akademickich oraz rozpowszechnianiem wiedzy o podatkach, Wielkopolski Oddział KIDP postanowił zorganizować kolejną, III edycję Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską z zakresu prawa podatkowego „Tax Master” w latach 2017/2018. Konkurs skierowany jest do absolwentów uczelni wyższych z Wielkopolski, których praca magisterska poświęcona jest ściśle zagadnieniom podatkowym.

Zarząd podjął również decyzję o zorganizowaniu III edycji Konkursu Wiedzy o Podatkach „Podatkowy zawrót głowy”. Szczegóły wkrótce.

Internetowy Katalog Doradców Podatkowych

Wielkopolski Oddział KIDP we współpracy z innymi Regionami KIDP podjął się współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych, który jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii doradcy podatkowego wraz z opisem specjalizacji usług świadczonych przez kancelarię. Celem katalogu jest ułatwienie dostępu szerokiej grupie podatników do doradców podatkowych oraz zasięgnięcie wiedzy o zawodzie. Katalog to szybki sposób zapoznania się z informacjami dotyczącymi doradcy podatkowego.

Serdecznie zapraszamy doradców do przyłączenia się do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych www.twojdoradcapodatkowy.info.

Pozostałe informacje

12-14.01.2018 r. odbył się V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.
Z satysfakcją informujemy, że w skład Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych weszło siedmiu doradców podatkowych z regionu Wielkopolski:

Krajowa Rada Doradców Podatkowych
Walerian Goryniak
Katarzyna Pawłowska
Ewa Szypowicz

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
Zbigniew Chudzicki
Urszula Radniecka

Wyższy Sąd Dyscyplinarny
Joanna Zawiejska-Rataj

Krajowa Komisja Rewizyjna
Jolenta Jaroniec-Mudziejewska

Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniach Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, które odbywają się o godz. 15.00 w siedzibie Oddziału przy ul. Romana Maya 1 w Poznaniu. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 14.02.2018 r.
Chcesz wiedzieć więcej o działaniach Wielkopolskiego Oddziału KIDP:
- skontaktuj się z Biurem Oddziału, e-mail: wielkopolski@kidp.pl, tel. 61/ 843 42 55
- wejdź na stronę Oddziału www.wielkopolski.kidp.pl
- odwiedź Facebook’a Oddziału www.facebook.com/WOKIDP oraz dołącz do grupy zamkniętej „Doradcy Podatkowi”.


PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie „Konsultowane akty prawne” zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane. Szczegóły


PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Urząd zablokuje konto podatnika

W sobotę 13 stycznia br. weszły w życie przepisy, które umożliwiają organom podatkowym blokowanie rachunków bankowych na trzy dni. Wystarczy podejrzenie, że mogły służyć do wyłudzeń skarbowych. Szczegóły

Podatki 2018. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Od stycznia 2018 roku większa grupa niepełnosprawnych skorzysta z odliczenia wydatków na psa asystującego i samochód. Szczegóły

Podatki 2018. Będzie można wygrać więcej bez PIT

Nie 760 zł, ale 2 tys. zł - tyle można wygrać w 2018 roku bez konieczności płacenia podatku dochodowego. Szczegóły

Od stycznia nowy podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych

Właściciele niektórych rodzajów nieruchomości od stycznia 2018 r. zapłacą dodatkowy podatek dochodowy. Wysokość podatku będzie uzależniona od wartości budynku. Szczegóły

Podatki 2018. Nowa kwota wolna od PIT

8 tys. zł - tyle od stycznia 2018 r. wynosi kwota wolna od podatku. Szczegóły

Split payment już w Dzienniku Ustaw

10 stycznia 2018 r. została opublikowana ustawa z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych (Dz. U. z 2018 r. poz. 62). Szczegóły

JPK bez podpisu kwalifikowanego

Za styczeń 2018 r. najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli przesłać plik JPK_VAT opatrzony jedynie swoimi podstawowymi danymi oraz kwotą przychodu z PIT. Nie będzie obowiązku zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani nawet posiadania profilu zaufanego. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

NSA: zwolnienie podatkowe ma charakter majątkowy

Prawo do zwolnienia z podatku ma majątkowy charakter i także podlega dziedziczeniu przez spadkobierców - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: przejęcie kredytu i odsetek nie powoduje powstania przychodu

Z przychodów podatkowych są wyłączone pożyczki i kredyty, ponieważ nie mają charakteru definitywnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: liczne cesje praw i obowiązków mogą stanowić działalność gospodarczą

Podmiot, który nie jest formalnie zarejestrowany i nie zgłasza sprzedaży jako dokonanej w ramach działalności gospodarczej, uznając ją za mieszczącą się w granicach zarządu majątkiem własnym, może zostać uznany za podatnika VAT- orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: zakwaterowanie i najem są różnymi usługami

Zwolnienie podatkowe przysługuje tylko wtedy, gdy najemca wykorzystuje nieruchomość do zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych. Nie jest tym świadczenie usługi zakwaterowania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: opłaty legalizacyjnej nie można umorzyć

Opłata legalizacyjna nie podlega Ordynacji podatkowej i nie ma charakteru publicznoprawnego, więc nie można w stosunku do niej prowadzić postępowania w celu umorzenia - orzekł NSA. Szczegóły

NSA: wystarczy prawdopodobieństwo obawy o zapłatę, aby fiskus mógł zastosować zabezpieczenie

Fiskus musi jedynie uprawdopodobnić obawę o uregulowanie należności podatkowej, natomiast dobra wiara i należyta staranność podatnika ma znaczenie dopiero w postępowaniu wymiarowym - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: kto kupuje i szybko sprzedaje, ten może spodziewać się fiskusa

Fiskus kontroluje i ustala podstawę opodatkowania podatnikom, którzy kupują towary, a następnie je sprzedają w krótkim czasie i w znacznie niższej cenie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NSA: wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości nie gwarantuje zaświadczenia o niezaleganiu

Fiskus nie może wydać zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, nawet jeśli wykazana nadpłata ma być przeznaczona na uregulowanie tych należności. Najpierw musi dojść do zatwierdzenia przez organy wykazanej nadpłaty oraz musi zostać przeprowadzone postępowanie o jej zaliczenie na poczet zaległości - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Gotówka przekazana w siedzibie banku nie daje prawa do zwolnienia

Aby darowizna pieniędzy w najbliższej rodzinie nie podlegała podatkowi od spadków i darowizn, środki muszą być przekazane w formie przelewu bankowego. Dodatkowym warunkiem jest zgłoszenie jej otrzymania do urzędu skarbowego. Szczegóły

MF wyjaśniło zasady przeliczania użytków rolnych

2 stycznia br. minister finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą podatku rolnego. Wyjaśnił w niej zasady ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz. Potwierdził, że stosuje się do nich takie przeliczniki jak dla użytków rolnych klasy VI. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

PODATKI 2018: Rozliczanie odsetek w kosztach podatkowych

Na początku 2018 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy o CIT, która zakłada m.in. gruntowną zmianę dotychczasowych zasad wyłączania z kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z pozyskaniem finansowania od podmiotów powiązanych (tzw. cienkiej kapitalizacji). Szczegóły

Nowe przesłanki braku rejestracji i wykreślenia podmiotu jako podatnika VAT - ustawa o STIR

13.01.2018 r. weszła w życie tzw. ustawa o STIR. Nowe regulacje umożliwią organom skarbowym analizowanie wszystkich transakcji bankowych podatników na bieżąco (codziennie). Jeżeli informacje te uzasadnią przypuszczenie, że podatnik bierze udział w oszustwach podatkowych, wówczas obok innych konsekwencji może on zostać wykreślony z rejestru podatników VAT. Kiedy może to nastąpić, jak się przed tym ustrzec oraz jak przywrócić podatnika do rejestru - na te pytania odpowiada poniższy komentarz praktyczny. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Do spółki komandytowej zostanie wniesione przedsiębiorstwo osoby fizycznej. W przedsiębiorstwie jest kasa fiskalna ale obroty na kasie są poniżej 20.000zł.
Czy Spółka w świetle art. 93a ust. 5 Ordynacji podatkowej będzie musiała kontynuować stosowanie kasy fiskalnej?
Czy osoba fizyczna przed aportem może zrezygnować z kasy fiskalnej? Odpowiedź i uzasadnienie

Czy jeśli dwie te same osoby fizyczne założą dwie spółki osobowe (cywilne lub jawne) to każda z tych spółek będzie mogła korzystać z limitu zwolnienia z VAT 200 tys. zł?
Przedmiot działalności tych spółek będzie zbliżony.
Czy ma znaczenie jaki jest udział tych wspólników w zysku w obu spółkach?
Czy może to być potraktowane jako próba obejścia prawa? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.