e-Biuletyn/1/2017, numer (1), 26.01.2017

e-Biuletyn/1/2017, numer (1), 26.01.2017
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu. Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszych bieżących wydarzeń na stronie internetowej KIDP oraz odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Start VI edycji konkursu "LIDER KSIĘGOWOŚCI" na najlepszego księgowego w Polsce Szczegóły
Procedura przetargowa na wybór hotelu na potrzeby organizacji V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych Szczegóły
C.H.Beck zaprasza na szkolenie Najważniejsze zmiany w podatkach w 2017 r. Szczegóły
Materiały filmowe z Jubileuszu XX-lecia zawodu doradcy podatkowego Szczegóły
Wolters Kluwer zaprasza na VII Forum Podatkowo-Księgowe Szczegóły
Wyniki I edycji na krótki filmik promujący wykonywanie zawodu doradcy podatkowego Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

DOLNOŚLĄSKI  OKIDP                                                    

Informacje o działalności Oddziału w styczniu 2017 r.

Działalność szkoleniowa i integracyjna
4 stycznia 2017 – Bolesławiec:  Zmiany w podatku VAT, PIT, CIT. Wykładowca Bronisława Jastrzębska - doradca podatkowy
23 stycznia 2017 -  Wrocław: Zdarzenia losowe u przedsiębiorcy. Wykładowca Doradca podatkowy Marcin Pacyna
27 stycznia 2017 – Wrocław: Odpowiedzialność karna doradcy podatkowego, w związku z wykonywanym zawodem. Wykładowca dr Marcin Adamczyk

Wydarzenia:
W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęła się czwarta już edycja akcji „Edukacja prawna młodzieży” i druga, w której uczestniczy Dolnośląski Oddział KIDP. Projekt "Edukacja Prawna Młodzieży" realizowany jest od 2013 roku przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w porozumieniu z Urzędem Miejskim Wrocławia. Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest partnerem tej akcji. W ramach projektu| „Edukacja prawna młodzieży” 9 stycznia 2017 odbyły się lekcje we wskazanym przez koordynatora akcji Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział we Wrocławiu XIV Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Zajęcia poprowadziła doradca podatkowy  Lidia Janicka.

11 stycznia przewodnicząca zarządu uczestniczyła w Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym przez Radę Okręgową Radców Prawnych we Wrocławiu. Spotkanie w Narodowym Forum Muzyki połączone było z koncertem kwartetu smyczkowego „Pakamera”, który umilił spotkanie muzyka filmowa w autorskich aranżacjach.

12 stycznia 2017 roku odbyło się Noworoczne Spotkanie w Centrum Innowacji 3M, połączone ze zwiedzaniem Centrum Innowacji, zorganizowane przez 3M Poland Wrocław i Zachodnią Izbę Gospodarczą - Pracodawcy i Przedsiębiorcy. W spotkaniu uczestniczyły: Danuta Bącler i Iga Huk.

W ramach nawiązywania kontaktów z przedstawicielami biznesu 17 stycznia Danuta Bącler i Iga Huk uczestniczyły w spotkaniu „Meandry Innowacji” zorganizowanego przez Prezesa Hotelu Tumskiego na Barce Tumskiej. W trakcie spotkania przedstawiciele dolnośląskich firm przedstawili swoje oferty różnych rozwiązań innowacyjnych, na przykład  jedna z firm zaprezentowała miejski elektryczny skuter łączący w sobie cechy skuterów z lat 60 z rozwiązaniami XXI wieku branży automotive, który nie emituje żadnych zanieczyszczeń, a także jest bezobsługowy i ekonomiczny. Fundacja On Water przedstawiła propozycje przywrócenia rzeki miastu. Wrocław, posiadając unikalny w skali europejskiej układ hydrologiczny,  jest związany na stałe z rzeką ODRA. To rzeka ukształtowała to miasto. W świadomości mieszkańców, milionów Polaków oraz turystów znany jest pogląd: „Wrocław, miasto stu mostów”. Dodatkowo Wrocław nazywany bywa również „Wenecją Północy”. Wszystko to dzięki niebywałej ilości mostów i wysp. Dodatkowo stale podkreśla się, że to właśnie rzeka ODRA ma szanse stać się największą atrakcją turystyczną stolicy regionu. Taką atrakcją są propozycje budowania ogrodów wodnych wraz z domkami dla ptactwa.

KUJAWSKO-POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa
Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, realizując zadania statutowe, prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową. W najbliższym miesiącu planowane są szkolenia:
1. 07.02.2017 r. – „Zmiany w VAT w  2017r.”  Prelegent: Adam Bartosiewicz
2. 15.02.2017 r. – „Zmiany w Prawie Pracy  2017 roku” Prelegent: Rafał Andrzejewski
oraz szkolenie „Podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług – z uwzględnieniem zmian od 2017 r.” Prelegent: Tomasz Wojewoda

Promocja zawodu
Wzorem ubiegłych miesięcy zachęcamy doradców podatkowych naszego regionu, do przyłączenia się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest  nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy.

LUBUSKI OKIDP

Szkolenia
W miesiącu grudniu odbyły się szkolenia z zakresu zmian w podatkach dochodowych, które poprowadził nasz kolega doradca podatkowy Marcin Grześkowiak, oraz ze zmian w podatku VAT, które przeprowadził wszystkim dobrze znany doradca podatkowy Adam Bartosiewicz. Oba szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a udział w nich wzięli również doradcy podatkowi z innych Regionalnych Oddziałów KIDP.
Dnia 08 grudnia 2016 roku odbyło się wigilijne czwartkowe spotkanie podatkowe, które było okazją nie tylko do dyskusji nad obowiązującymi przepisami podatkowymi, ale zostało połączone z uroczystą kolacją wigilijną.

Zapraszamy również do udziału w szkoleniach organizowanych w najbliższym czasie przez Lubuski Oddział KIDP. W dniach 02-03 marca 2017 roku odbędzie szkolenie warsztatowe z zakresu cen transakcyjnych, które poprowadzi doradca podatkowy Jakub Gierszewski. Natomiast w dniach 30-31 marca 2017 roku zaplanowano szkolenie z Ordynacji podatkowej, które zgodził się przeprowadzić nasz kolega Sławomir Zieleń.
Jubileuszowa Konferencja

Przedstawiciele Lubuskiego Oddziału KIDP wzięli udział w Konferencji Jubileuszowej, która odbyła się w dniu 14 grudnia 2016 roku w Warszawie.

Wizyta delegacji Lubuskiego Oddziału w Poczdamie

W związku z otrzymanym zaproszeniem przedstawiciele Zarządu Lubuskiego Oddziału KIDP wezmą udział w spotkaniu z okazji pożegnania Pana Wolfganga Hey, Prezesa Zarządu Izby Doradców Podatkowych Brandenburgii, w związku z jego przejściem na emeryturę. Spotkanie odbędzie się dnia 18 stycznia 2017 roku w Poczdamie.

Współpraca z uczelniami
Zarząd Lubuskiego Oddziału KIDP nawiązał współpracę z lokalnymi uczelniami wyższymi: z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie przygotowania studentów do nauki w zakresie rachunkowości i finansów a także z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie zaplanowanych w najbliższym czasie konferencji dla doradców podatkowych obejmujących zagadnienia prawa karnego, w szczególności w przedmiocie prawa karnego-skarbowego.

MAŁOPOLSKI OKIDP

Informacje o działalności Oddziału w styczniu 2017 r. oraz plany na luty 2017 r.
W dniu 16 stycznia br. w Krakowie odbyło się szkolenie  „Zmiany w podatku od towarów i usług”. Ponadto w dniu 30 stycznia br. odbędzie się szkolenie „Praktyczne aspekty zawierania umów na czas określony, udzielania urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, nowe minimalne wynagrodzenie za pracę, najnowsze wyroki sądui stanowiska PIP”, które poprowadzi p. Przemysław Pogłódek.
W dniach 9-11 lutego br. odbędzie się wyjazdowe szkolenie dla doradców podatkowych w Zakopanem.
W dniu 21 lutego 2017 r. odbędzie się szkolenie „Bilans 2016”, które poprowadzi p. Józef Dudek natomiast w dniach 23-24 lutego br. odbędą się warsztaty „Ceny transferowe i dokumentacja podmiotów powiązanych” prowadzone przez dra Andrzeja Dmowskiego.
W dniu 26 stycznia 2017 r. w ramach „spotkania czwartkowego” odbędą się warsztaty  „Prezentacja programu SaldeoSMART”, które poprowadzą specjaliści firmy DATEV.

Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Małopolski Oddział KIDP nawiązał podobną współpracę z Urzędem Miasta Tarnowa w zakresie udzielania informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Na terenie Urzędu  zostało udostępnione stanowisko w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców przy ul. Nowej 4  gdzie zainteresowani podatnicy, w każdy pierwszy i ostatni dzień roboczy miesiąca, mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

Małopolski Oddział KIDP przystąpił do Akcji START BIZNES. Akcja polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych a także spółki doradztwa podatkowego dla osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Akcja ma na celu wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, która będzie świadczona w ramach programu START BIZNES będzie obejmować jednorazową poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę, która rozpoczyna działalność gospodarczą. Przedsiębiorca nie będzie ponosił kosztów takiej jednorazowej porady. W celu rozpropagowania akcji Start-Biznes Zarząd Małopolskiego Oddziału KIDP wystosował do Urzędów Miast, Gmin oraz Powiatowych Urzędów Pracy w województwie Małopolskim pisma zawierające szczegóły dotyczące Akcji Start-Biznes  z prośbą o wsparcie inicjatywy. Działanie takie ma na celu rozpowszechnienie akcji wśród największej liczy osób zakładających działalność gospodarczą w rejonie Małopolskim. Zapraszamy do włączenia się w w/w akcję.

Małopolski Oddział KIDP objął patronatem honorowym IV Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktorancką pt. "System podatkowy a prowadzenie działalności gospodarczej” organizowaną przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się w dniu 11 stycznia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa zwrócił się do MOKIDP z propozycją uczestnictwa w działaniu skierowanym dla obywateli miasta Krakowa, organizowanym w ramach Centrum Obywatelskiego. W związku z powyższym w dniu 26 stycznia br. odbędzie się mini-seminarium. Tematem wystąpienia przedstawiciela Zarządu MOKIDP będą formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz związane z nimi formy opodatkowania.

W dniach 27 lutego-3 marca br. Doradcy Podatkowi Małopolskiego Oddziału KIDP organizują bezpłatną akcję pod hasłem „Doradcy Podatkowi pomagają osobom z niepełnosprawnością wypełnić  PIT za 2016 r.”. Celem akcji jest pomoc osobom z niepełnosprawnością w wypełnianiu zeznań rocznych. Akcja będzie miała, podobnie jak w zeszłym roku charakter i  formę „Drzwi otwartych” (pomoc non-profit udzielana przez doradców podatkowych osobom zainteresowanym bezpośrednio w kancelariach doradców podatkowych). Dodatkowo akcja będzie polegać na pełnieniu dyżurów w jednym z największych Domów Pomocy Społecznej w Krakowie. Lista kancelarii, które włączą się do w/w akcji zostanie zamieszczona na stronie MOKIDP. Ponadto MOKIDP wzorem lat ubiegłych nawiązał współpracę z Radiem Kraków i TVP3 Kraków celem promocji powyższej akcji oraz dotarcia z informacją do jak największej liczby osób zainteresowanych. Zarząd MOKIDP wystąpił również do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz Prezydenta Miasta Tarnowa o objęcie patronatu nad akcją.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp.

PODKARPACKI OKIDP

Działalność szkoleniowa
Rok 2016 zakończyliśmy warsztatami podatkowymi w formie panelu  dyskusyjnego  które zostały połączone ze spotkaniem świątecznym doradców podatkowych podkarpacia które odbyły się w klimatycznej Karczmie. Podczas spotkania zebrani tradycją lat ubiegłych otrzymali kalendarze oraz powerbanki z logo oddziału.
W raz z  nowym rokiem, Zarząd Podkarpackiego Oddziału KIDP za kluczowe i priorytetowe działania postanowił przyjąć  prowadzenie działalności szkoleniowej, integrację środowiska doradców podatkowych jak również promocje zawodu doradcy podatkowego.
Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP. Informacje o organizowanych wykładach znajdują się w panelu mDoradca  oraz na stronie www.podkarpacki.kidp.pl

Promocja zawodu
KONKURS WIEDZY O PODATKACH
Zarząd  naszego oddziału pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty organizuje po raz siódmy Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tak, jak w poprzednich edycjach konkurs cieszy się ogromna popularnością wśród szkół podkarpacia.

PODLASKI OKIDP

Jak co roku w grudniu odbyło się spotkanie wigilijne doradców podatkowych Oddziału Podlaskiego połączone ze szkoleniem z zakresu zmian w podatku VAT.
W grudniu obchodziliśmy 20-lecia zawodu doradcy podatkowego, uroczyste obchody odbyły się w Warszawie, podczas których  udział wzięli obecni członkowie Zarządu oraz  członkowie poprzednich zarządów PO KIDP.
Nowy Rok rozpoczęliśmy szkoleniem na temat prawa podatkowego, kontynuujemy również cykl naszych  warsztatów, które w miesiącu styczniu będą poświęcone zmianom w prawie pracy.

Zapraszamy doradców do rejestracji na stronie Start Biznes - akcji, w której promujemy nasz zawód oraz mamy możliwość pozyskania nowych  klientów do naszych kancelarii.

POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa
W dniu 10 stycznia 2017 r. odbyło się szkolnie na temat: „Zmiany w podatkach w 2017 r., które przeprowadził dr Adam Bartosiewicz. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem doradców podatkowych z regionu pomorskiego.
W dniu 16 stycznia odbyło się szkolenie na temat: „Zamknięcie bilansu 2016 r.” , które przeprowadził Pan Łukasz Motała.
Dnia 28 stycznia 2017 r. odbędą się ostatnie warsztaty cyklu: „Metodyka pracy doradcy podatkowego w postępowaniach podatkowo–administracyjnych i sądowo–administracyjnych”  a ich tematem będzie: „Postępowanie sądowo-administracyjne”. Warsztaty przeprowadzi Pan Mariusz Pacyna.

Nowe inicjatywy / Promocja zawodu doradcy podatkowego
Trwa I Etap VI Pomorskiego Konkurs Wiedzy o Podatkach, który został skierowany do uczniów wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół średnich z województwa pomorskiego. Do dnia 16 stycznia wpływały prace konkursowe, z których komisja wyłoni najlepsze prace, a ich autorzy zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu.

Kontynuowane są dyżury doradców podatkowych w ramach współpracy z Urzędem Miasta w Gdyni. Dyżury odbywają się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 12:00 - 14:00. Podczas nich udzielane są porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

ŚLĄSKI OKIDP

4.01.2017 Posiedzenie Zamiejscowego Oddziału Sądu Dyscyplinarnego KIDP.
5.01.2017 Spotkanie grupy dyskusyjnej.
6-8.01.2017 Szkolenie wyjazdowe organizowane w Spa Hotelu Jawor w Jaworzu.
11.01.2017 Szkolenie „Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2016 r. - Nowe wzory, terminy składania wniosków, audyt akt osobowych. Bądź przygotowany na kontrolę pip” - Anna Stokłosa.
17.01.2017 Szkolenie „PIT - świadczenia na rzecz osób zatrudnionych. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników doradców podatkowych” - Ziółkowski Paweł.
23.01.2017 Szkolenie „Podatek dochodowy od osób prawnych. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz dla pracowników doradców podatkowych” - Kiersnowska-Drzewiecka Anna.
30.01.2017 Szkolenie „Zmiany w VAT oraz w podatku dochodowym (Hotel Jawor w Jaworzu) - dr Bartosiewicz Adam
30.01.2017 Zmiany w podatkach na 2017 rok - problemy. Warsztaty podatkowe w Częstochowie.
6-8.01.2017 Odbyło się szkolenie wyjazdowe zorganizowane w Spa Hotelu Jawor w Jaworzu. Przedmiotem szkolenia było m.in. planowane zmiany w przepisach o podatku od towarów i usług wraz z orzecznictwem, planowane zmiany w podatkach dochodowych, wybrane zagadnienia z ordynacji podatkowej, transgraniczne wykonywanie usług na przykładzie Niemiec, a także zmiany w prawie pracy. Po części wykładowej doradcy podatkowi wraz z osobami towarzyszącymi wysłuchali Artystów Piwnicy Pod Baranami w recitalu „Gdzieś na ulicy nienazwanej”, a w sobotni wieczór odbyła się wspólna zabawa z zespołem Jamajka.

Promocja zawodu:
Decyzją Zarządu KPO KIDP, nasz Oddział przyłączył się do akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą pod hasłem „Start Biznes”. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest  nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy.

WARMIŃSKO-MAZURSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa:
Tradycyjnie Zarząd Warmińsko – Mazurskiego Oddziału KIDP zorganizował szkolenie nt. zmian w VAT na 2017 rok wchodzących w życie z początkiem nowego roku, które poprowadziła Pani Ewa Stolarczyk . Szkolenie odbyło się w dniu 13 stycznia 2017 r. w Olsztynie w Hotelu Omega.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu w dniu 3 lutego 2017 r. w Olsztynie w z tematu Zmiany w PIT i CIT na 2017 rok organizowanym przez Warmińsko – Mazurski Oddział KIDP.

Promocja zawodu:
Warmińsko – Mazurski Oddział KIDP przyłączył się do akcji Start Biznes, którą zapoczątkował Wielkopolski Oddział KIDP. W związku z tym zachęcamy doradców podatkowych naszego regionu, do przyłączenia się do akcji, która ma na celu wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach akcji przewidziana jest  nieodpłatna pomoc początkującym biznesmenom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl.

Od maja 2015 roku trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w ramach współpracy Urzędu Miasta Olsztyna  z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie propagowania przedsiębiorczości poprzez pomoc przy  rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz wspieranie nowopowstałych firm. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów prosimy o zgłaszanie się do Biura Warmińsko – Mazurskiego Oddziału KIDP na adres mail warminsko-mazurski@kidp.pl.

WIELKOPOLSKI OKIDP

05.01.2017 r. w Poznaniu odbył się III Galowy Koncert Noworoczny Doradców Podatkowych z udziałem Pani Stanisławy Celińskiej z zespołem pod kierownictwem Pana Macieja Muraszko.
09-11.01.2017 r. w Karpaczu w Hotelu Dziki Potok odbyła się Konferencja „Zmiany w podatku VAT”. Wykłady poprowadził Pan dr inż. Paweł Małecki.
26.01.2017 r. odbędzie się IV Konferencja Zawodowa Biegłych Rewidentów i Doradców Podatkowych „Jak ograniczyć zagrożenia i ryzyko w biznesie?”. Udział przedsiębiorców jest bezpłatny. Zapisy doradców podatkowych na konferencję poprzez www.mdoradca.krdp.pl.
25.02.2017 r. w Skrzynkach k/Kórnika w Hotelu Rodan odbędzie się Bal Karnawałowy Wielkopolskich Doradców Podatkowych. Udział doradcy podatkowego w Balu jest bezpłatny. Zapisy na Bal poprzez www.mdoradca.krdp.pl
08-11.06.2017 r. w Kurojadach odbędzie się IX Spływ Kajakowy Wielkopolskich Doradców Podatkowych. Zapisy na spływ poprzez www.mdoradca.krdp.pl

Zarząd WO KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach oraz innych wydarzeniach zaplanowanych w pierwszym półroczu 2017 r. Przypominamy, że pierwszeństwo przyjęcia na listę uczestników mają zgłoszenia potwierdzone wpłatami. Zapisy na szkolenia poprzez www.mdoradca.krdp.pl. W szczególności zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych na prośbę doradców podatkowych poza Poznaniem (w Pile oraz Ostrowie Wielkopolskim). Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania w ramach Klubu Doradcy Podatkowego, podczas których omawiane są problemy zawodowe oraz zagadnienia wspierające funkcjonowanie kancelarii doradcy podatkowego. Najbliższy Klub Doradcy Podatkowego odbędzie się w dniu 26.01.2017 r. w Restauracji „U Myśliwych”. W chwili obecnej trwają przygotowywania do organizacji kolejnych szkoleń. Zachęcamy do udziału między innymi:
a) Warsztat  „Ceny transferowe”- VI grupa-01.02.2017 r.
b) Szkolenie „Zmiany w podatku dochodowym i VAT”-13.02.2017 r.
c) Szkolenie „Prawo pracy 2016/2017-zmiany, orzecznictwo, rozwiązania prawne”-16.02.2017 r.
d) Szkolenie „Należyta staranność w prowadzeniu działalności gospodarczej”-06.03.2017 r.

Od 2015 r. trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz Urzędach Gminy w Wielkopolsce polegający na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Dyżury doradców podatkowych będą odbywały się również w 2017 r. Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów w Urzędach prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl
 
WO KIDP w ramach współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poznań planuje włączyć się do organizacji kilku projektów związanych z propagowaniem wiedzy z zakresu prawa podatkowego.

Zarząd WO KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych do wzięcia udziału w zainicjowanej przez WO KIDP ogólnopolskiej akcji START BIZNES wspierającej przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Szczegóły dotyczącej akcji na www.startbiznesdp.pl

WO KIDP w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu od października 2016 r. do czerwca 2017 r. organizuje bezpłatne konsultacje  z zakresu podatków, które są prowadzone przez doradców podatkowych dla członków Stowarzyszenia Księgowych oraz bezpłatne konsultacje z zakresu rachunkowości, które są prowadzone przez księgowych dla Członków Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Konsultacje służą wymianie informacji, doświadczeń i bieżącej wiedzy związanej z pracą doradców podatkowych oraz księgowych, a także promocji zawodu. Wszystkich zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem bezpłatnych konsultacji prosimy o zgłaszanie się na e-mail: wielkopolski@kidp.pl

Zarząd WO KIDP serdecznie zaprasza do odwiedzenia Facebooka Wielkopolskiego Oddziału KIDP oraz dołączenia do grupy zamkniętej doradców podatkowych na Facebooku www.facebook.com/WOKIDP

Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniach Zarządu WO KIDP, które odbywają się o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału przy ul. Romana Maya 1 w Poznaniu. Harmonogram posiedzeń na 2017 r. dostępny będzie na stronie http://www.wielkopolski.kidp.pl/

ZACHODNIOPOMORSKI  OKIDP

W styczniu 2017 r. zarząd ZOKIDP przygotował dla doradców podatkowych i pracowników ich kancelarii 2 szkolenia oraz tradycyjne warsztaty podatkowe. Na 27 stycznia w Szczecinie zaplanowane zostało szkolenie  na temat „Podatku u źródła", a na 31 stycznia w Koszalinie szkolenie dotyczące „Podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych". Oba spotkania poprowadzi Pani Anna Dziura.
W ostatni czwartek stycznia zapraszamy na warsztaty podatkowe w siedzibie ZOKIDP. Spotkanie dotyczące nowych obowiązków i zagrożeń dla przedsiębiorców związanych ze zmianami minimalnego wynagrodzenia poprowadzi wiceprzewodniczący zarządu ZOKIDP pan Artur Janikowski, który przed warsztatami będzie do dyspozycji doradców podatkowych na dyżurze w biurze ZOKIDP.
3 lutego 2017 r. w Szczecinie zapraszamy na drugą cześć szkolenia z panią Anną Sokołowską: „Wykładnia podatkowego prawa krajowego".
Następnie 10 lutego w Szczecinie pan Zdzisław Modzelewski i 14 lutego w Koszalinie pani Małgorzata Breda poprowadzą szkolenia dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego i zmian w Podatku VAT na 2017 r.
W dniu 27.02.2017 w Szczecinie odbędzie się szkolenie warsztatowe na temat:  „Metodyka pracy DP w postępowaniu karno-skarbowym".

16 stycznia minął termin przesyłania prac pisemnych uczniów szkół gimnazjalnych z województwa na VII Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach pod honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.  Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej ZOKIDP 10.02.2017 r. Finał wojewódzki konkursu odbędzie się 16.03.2017 r. w Szczecinie.
PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw

PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Nowe wzory oświadczeń podatkowych PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3

W celu zapewnienia prawidłowego obliczania zaliczek na PIT przez płatników minister rozwoju i finansów dostosował wzory oświadczeń PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3 do znowelizowanej treści przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe wzory będą miały zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2017 r. Szczegóły

Dokumentacja cen transferowych - zmiany w 2017 roku

1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi wprowadzone ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Szczegóły

Od 2017 roku wyższa kwota wolna od podatku, ale nie dla wszystkich

Zmianie ulegają zasady naliczania kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych odliczanej w rocznym obliczeniu tego podatku. Wchodząca w życie 1 stycznia 2017 r. nowelizacja ustawy o PIT zakłada tzw. degresywną kwotę zmniejszającą podatek, a więc malejącą wraz ze wzrostem dochodów podatnika. Szczegóły

Zmiany w wykazie towarów do celów poboru podatku VAT w imporcie

W załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie wprowadzone zostały zmiany polegające na zastąpieniu dotychczas obowiązujących kodów CN, kodami, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Szczegóły

VAT: obowiązują nowe wersje wzorów do rejestracji podatników

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, które zmienia wszystkie wzory dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług: VAT-R, VAT-5, VAT-5UE, VAT-Z. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Odstępne za wcześniejsze rozwiązanie umowy można wrzucić w koszty

Wydatki związane z rozwiązaniem umowy i wypłatą odstępnego ukierunkowane na zabezpieczenie źródła przychodu, jakim jest prowadzona działalność gospodarcza, stanowią koszt uzyskania przychodów. Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 24 listopada 2016 r. Szczegóły

Interpretacja wydana na wspólny wniosek też jest interpretacją indywidualną

Właściwy do rozpoznania skargi na interpretację indywidualną wydaną na wniosek wspólny jest sąd, na obszarze którego ma siedzibę lub zamieszkuje zainteresowany. Uprawniony do wniesienia skargi jest zainteresowany wskazany we wniosku, jako strona postępowania. Tak wskazał NSA w postanowieniu z 22 grudnia 2016 r. Szczegóły

VAT: czynności dokonywane w ramach umowy komisu są dostawą towarów, a nie świadczeniem usług

Na gruncie VAT umowa komisu kwalifikowana jest, jako dwie odrębne czynności, gdzie każda z nich stanowi dostawę towarów. Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 4 listopada 2016 r. Szczegóły

VAT: wypłata dywidendy w formie niepieniężnej stanowi nieodpłatne przeniesienie towarów

Wypłata przez spółkę dywidendy w formie niepieniężnej - poprzez przeniesienie na rzecz wspólników prawa własności nieruchomości - jest nieodpłatnym przeniesieniem towarów. Szczegóły

PIT: to budynek, a nie udział w prawie własności budynku stanowi środek trwały

„Budynek", a nie „udział w prawie własności nieruchomości budynkowej", stanowi „środek trwały", stąd też nabycie dodatkowego udziału w prawie własności budynku ma wpływ na ustalenie wartości początkowej tego środka trwałego, od której naliczane są odpisy amortyzacyjne. Tak wskazał NSA w wyroku z 22 listopada 2016 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

VAT: stałe miejsce prowadzenia działalności wymaga ludzi oraz infrastruktury

Podmiot posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju, jeżeli przy wykorzystaniu na jego terytorium infrastruktury oraz personelu, w sposób zorganizowany oraz ciągły, prowadzi działalność, w ramach której dokonuje czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 21 listopada 2016 r. Szczegóły

CIT: rekompensatę za rezygnację z samochodu służbowego można wrzucić w koszty

Rekompensata pieniężna wypłacana pracownikowi za rezygnację z samochodu służbowego stanowi wydatek racjonalny i poniesiony w celu zabezpieczenia źródła przychodu, co pozwala na zaliczenie jej w koszty uzyskania przychodu - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 listopada 2016 r. Szczegóły

Od piwnicy wynajętej swojemu członkowi wspólnota nie zapłaci CIT

Dochody uzyskane przez wspólnotę w związku z wynajmowaną jej mieszkańcowi piwnicą stanowią dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, więc podlegają zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 22 grudnia 2016 r. Szczegóły

Umowa o rozdzielności majątkowej wyklucza odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonka

Jeśli przed zawarciem związku małżeńskiego podpisze się umowę o rozdzielności majątkowej małżeńskiej, to nie ponosi się odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe małżonka powstałe po zawarciu związku małżeńskiego - tłumaczył Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 18 listopada 2016 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Karuzela podatkowa – ogólna charakterystyka

W ciągu ostatnich kilku lat wyłudzenia podatku od towarów i usług (VAT) stały się prawdziwą zmorą polskiego fiskusa. Problem nie dotyczy przy tym tylko Polski, ale w zasadzie wszystkich państw Unii Europejskiej. Wyłudzenia VAT są jedną z przyczyn powstawania tzw. luki w VAT, czyli różnicy między kwotą VAT, która powinna zostać wpłacona do budżetów państw członkowskich, a kwotą podatku faktycznie wpłaconą. Szacuje się, że polska luka w VAT wyniosła w 2014 r. 9.000.000.000 euro, natomiast luka w VAT w całej UE – 160.000.000.000 euro. Jak działa karuzela podatkowa? Na te pytania odpowiadają autorzy niniejszego komentarza. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kiedy przedawni się podatek ze źródeł nieujawnionych za rok 2011?Odpowiedź i uzasadnienie

Przepis art. 125 u.p.t.u. nakłada obowiązek prowadzenia przez podatników dokonujących dostaw złota inwestycyjnego ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 125 ust. 2 u.p.t.u. ewidencja ta powinna zawierać także dane dotyczące nabywcy, które umożliwiają jego identyfikację.

Jaki jest zakres "danych dotyczących nabywcy, które umożliwiają jego identyfikację", które powinny znaleźć się w ewidencji w przypadku dokonywania dostaw złota inwestycyjnego dla nabywców będących osobami fizycznymi?

Czy wg przepisów obowiązujących w 2016 roku oraz zmienionych na 2017 rok wystarczającym jest podawanie w ewidencji danych z faktury tj. imienia, nazwiska i adresu nabywcy, czy też obowiązkowe jest zamieszczenie dodatkowo numeru dowodu osobistego czy numeru PESEL, ewentualnie innych danych (na podstawie jakiego przepisu)? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.