e-Biuletyn/1/2016, numer (1), 25.01.2016

e-Biuletyn/1/2016, numer (1), 25.01.2016
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

 
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem e-Biuletynu oraz serdecznie zachęcamy do odwiedzenia i polubienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych na portalu społecznościowym facebook.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Wywiad z prof. dr hab. Jadwigą Glumińską-Pawlic w Gazecie Prawnej "Sprawiedliwy podatek" Szczegóły 

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na 120 konferencję podatkową Szczegóły 

Uważaj na karuzele w VAT! Wolters Kluwer zaprasza na konferencję 17 lutego 2016 r Szczegóły


 

Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego

Jak informuje Prezes Fundacji, Jacek Zawadka, fundacja została powołana by wspierać doradców podatkowych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych. Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych ma swoją siedzibę w Katowicach. Głównym jej celem jest pomoc finansowa i rzeczowa zarówno byłym jak i obecnym doradcom podatkowym.

Fundacja od 28.11.2014 r. posiada status OPP. NR KRS 0000414076. Można przekazywać 1 proc. podatku na jej rzecz.

Wszelkie informacje o Fundacji znajdują się na stronie internetowej www.ofdp.pl. Informacje można tez uzyskać pod telefonem 323558640.

 


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

DOLNOŚLĄSKI OKIDP

1.    Zarząd DO KIDP przystąpił do organizacji VII Międzynarodowej Konferencji „Podatki bez granic”. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele Izb Doradców Podatkowych Oddziałów: Mazowieckiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego, Śląskiego, Opolskiego, Zachodniopomorskiego oraz zagranicznych Izb Doradców Podatkowych : Czeskiej, Ukraińskiej, Rosyjskiej i Niemieckich. Konferencja odbędzie się w dniach 21-22.10.2016r. Zapraszamy do współpracy przy organizacji tej konferencji również zainteresowanych przedstawicieli innych regionów.

2.    Pani  Danuta Bącler-Wiceprzewodnicząca Zarządu DO KIDP oraz Pan Krzysztof Kapalski- Członek Zarządu DO KIDP systematycznie analizują dokumenty i zajmują stanowiska w sprawie wniosków dotyczących zwolnienia i umorzenia zaległych składek członkowskich doradców podatkowych z regionu.

3.    Pani  Danuta Bącler-Wiceprzewodnicząca Zarządu DO KIDP oraz Pan Krzysztof Kapalski- Członek Zarządu DO KIDP podjęli działania w celu zacieśnienia relacji z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu ( objęcie patronatu nad konkursem wiedzy o podatkach, zapewnienie czynnego udziału władz Szkoły w trakcie konkursu, ustanowienie nagrody dla laureatów.)

 

    4.   W związku z organizacją VI Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o podatkach pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, skierowanego   do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska uzyskaliśmy również honorowy patronat Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. Na II etapie Konkursu zaszczyci nas swoją obecnością Pan Witold Firkowicz- Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.

      

     KUJAWSKO-POMORSKI OKIDP

Działalność szkoleniowa

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP, realizując zadania statutowe, prowadzi przede wszystkim działalność szkoleniową. W styczniu 2016 r. odbyły się następujące szkolenie:

13.01.2016 r. – Szkolenie : Podatek VAT w 2015 roku - nowelizacja ustawy obowiązująca od 1 lipca 2015r. i 1 stycznia 2016r. oraz wybrane zagadnienia bieżące” Miejsce: Sala konferencyjna Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP ul. Marszałka Focha 4 w BydgoszczyWw. szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem doradców podatkowych z regionu kujawsko-pomorskiego. 
Promocja zawodu

Wzorem roku ubiegłego, Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP obejmie honorowy patronat nad V już edycją Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do wyroku w sprawie podatkowej, organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego, działające przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konkurs na glosę kierowany jest do studentów Wydziałów Prawa i Administracji w całym kraju. Zarząd dla laureata konkursu ufunduje nagrodę finansową oraz nagrody niespodzianki. Wręczenie nagród odbędzie w marcu 2016 r.

 

 

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ KIDP


Informacje o działalności Oddziału w styczniu 2016 r. oraz plany na miesiąc luty 2016 r.

11-12 stycznia 2016 r., w Małopolskim Oddziale KIDP odbyły się szkolenia z dr Adamem Bartosiewiczem z tematyki „Zmiany w podatkach PIT, CIT, VAT”, w pierwszym dniu szkolenie odbyło się w Krakowie, z kolei w drugim w Tarnowie. W dniu 14 stycznia br. miało miejsce szkolenie współorganizowane wraz z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Krakowie. Szkolenie dotyczyło kwestii związanych z bilansowymi i podatkowymi aspektami zamknięcia roku obrotowego. Na dzień 26 stycznia zostało zaplanowane szkolenie „Zmiany w Ordynacji podatkowej”. W dniach 4-6 luty  odbędzie się wyjazdowe szkolenie dla doradców podatkowych w Krynicy Zdrój. W czasie szkolenia zostaną poprowadzone wykłady: „Zmiany w podatku PIT, CIT, VAT” oraz „Aktualne orzecznictwo w VAT”. Dla uczestników szkolenia przewidziana została również zabawa karnawałowa oraz spektakl „Dziecko dla odważnych”. Dodatkowo na dzień 10 lutego zaplanowane zostało szkolenie „Prawo pracy w praktyce – najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy 2015-2016 r.

W dniu 28 stycznia odbędzie się pierwsze w nowym roku “czwartkowe” spotkanie integracyjne doradców podatkowych, w trakcie którego zostaną poprowadzone przez przedstawiciela firmy Wolters Kluwer warsztaty dla doradców podatkowych -  omówienie i prezentacja praktycznego wykorzystania: „Vademecum Doradcy Podatkowego”, „Procedury Podatkowe”, po zakończeniu warsztatów uczestnicy wezmą udział w spotkaniu przy kawie i herbacie.

 

Małopolski Oddział KIDP objął patronatem honorowym cykl wykładów, prelekcji i warsztatów Tax Days organizowanych w dniach 18-20 stycznia 2016 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków oraz Ogólnopolską Konferencję Studencko-Doktoranckiej pt. „Rola podatków pośrednich w polskim systemie podatkowym” organizowanej w dniu 25 stycznia 2016 r. przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.

Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej.

 

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Małopolskiego Oddziału KIDP na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/malopolskioddzialkidp. Publikowane są na nim wszelkie aktualności dotyczące MOKIDP oraz istotne fakty, wydarzenia i zmiany przepisów związane z profesją doradcy podatkowego. 

 


PODLASKI OKIDP

Zarząd Podlaskiego Oddziału KIDP nawiązał współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Oddział Białystok. Ustalono, że będą prowadzone przez pracowników ZUS - u dla doradców podatkowych PO KIDP bezpłatne spotkania warsztatowe, które będą miały na celu informowanie doradców podatkowych o aktualnych zmianach w zakresie tematyki ubezpieczeń społecznych. Pierwsze dwa spotkania odbędą się 27 stycznia oraz 2 lutego 2016 r.

Zarząd PO KIDP również nawiązał współpracę na takich samych warunkach z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku (OIP). Pierwsze spotkanie warsztatowe, które zostanie przeprowadzone przez pracownika OIP panią Beatę Kalinowską dla doradców podatkowych odbędzie się w dniu 5 lutego 2016 r.

 29 stycznia 2016 r. odbędzie się szkolenie ze zmian w Ordynacji podatkowej, które przeprowadzi Dr hab. Mariusz Popławski, prof. Uniwersytetu w Białymstoku.

WYDARZENIA

W dniu 19 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miasta Łomża odbyła się uroczysta inauguracja bezpłatnych dyżurów pełnionych przez doradców podatkowych dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu PO KIDP w osobach: Pan Artur Kamieniecki Przewodniczący Zarządu PO KIDP, Pani Jadwiga Pogońska członek Zarządu PO KIDP oraz Pan Dariusz Grabowski Sekretarz Zarządu PO KIDP ponad to obecni byli doradcy podatkowi, którzy zgasili się do prowadzenia dyżurów: Pan Arkadiusz Dudkiewicza i Pan Kazimierz Czartoryski. Gospodarzem spotkania był Pan Mariusz Chrzanowski Prezydent Miasta Łomży. Odbyła się również konferencja prasowa z udziałem Polskiego Radia Białystok i Telewizji Regionalnej.

Następnym miastem, w którym zostaną zainaugurowane bezpłatne dyżury doradców podatkowych jest Bielsk Podlaski.

 

W dniu 25 stycznia 2016 r. planowane jest uroczyste otwarcie w/w dyżurów z przedstawicielami Zarządu PO KIDP, doradcami podatkowymi, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu oraz z władzami Miasta w osobie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Panem Jarosławem Borowskim.

 


PODKARPACKI OKIDP

Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP.

26 stycznia   2016 r. - godz. 9.30 – 15.00

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – z uwzględnieniem zmian od 1stycznia 2016r.

1 luty    2016 r. - godz. 9.00 – 15.00

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI - ISTOTNE ASPEKTY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

3 luty   2016 r. - godz. 9.00 – 15.00

SZCZEGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI  W JEDNOSTKACH POZARZĄDOWYCH – stowarzyszenia i fundacje

8 luty   2016 r. - godz. 9.00 – 15.00

Zmiany w CIT/PIT od 2016 r. oraz najnowsze orzecznictwo podatkowe w 2015

9 luty   2016 r. - godz. 10.00 – 15.00

AKTUALNOŚCI W PRAWIE PRACY, ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE 2 STYCZNIA I 22 LUTEGO 2016 r.

15  luty   2016 r. - godz. 9.30 – 15.00

ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ

16 luty   2016 r. - godz. 9.00 – 15.00

UMOWY CYWILNOPRAWNE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH -  ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE E-ZLA - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – ROZLICZANIE – ZGŁASZANIE

Zapraszamy po odbiór kalendarzy ściennych oraz zegarów  z logo Oddziału do siedziby biura PO KIDP.

 


ŚLĄSKI OKIDP

7.01.2016 r. – Warsztaty podatkowe, grupa dyskusyjna Katowice.

8-10.01.2016 r. – odbyło się 3 dniowe szkolenie wyjazdowe w Spa Hotelu Jawor w Jaworzu. Dzień przed szkoleniem tj.  7.01.2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego O.KIDP oraz wspólne posiedzenie z Prezydium KRDP. Wykładów na szkoleniu przeprowadzili:  Woźniak Krzysztof,  Pogłódek Przemysław, Pyssa Jacek, dr Łabuda Grzegorz oraz Mucha Elżbieta.

13.01.2016 r. Posiedzenie Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP.

14.01.2016 r. – Szkolenie “Zmiana w ubezpieczeniach społecznych w 2016 r. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Szkolenie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w) Katowicach.

25.01.2016 r. – Odbędą się warsztaty podatkowe w Częstochowie “"Zmiany w podatkach na 2016 r.”

27.01.2016 r. – Odbędzie się szkolenie “Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych i VAT w 2016 r. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Szkolenie odbędzie się w Jaworzu SPA Hotel Jawor, które przeprowadzi dr Adam Bartosiewicz.

28.01.2016 r. Odbędzie się szkolenie “Obsługa serwisów profesjonalnych na nowej platformie LEX (Wolters Kluwer). Szkolenie dla doradców podatkowych i pracowników doradców podatkowych. Szkolenie odbędzie się w Śląskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Katowicach.

 


WARMIŃSKO-MAZURSKI OKIDP


 

W dniu 11 stycznia 2016 r. w Hotelu Omega w Olsztynie Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP zorganizował szkolenie, którego tematem były “Zmiany w VAT i w podatkach dochodowych 2016 r.” Wykład wygłosiła doradca podatkowy Ewa Stolarczyk.  

W ramach współpracy Urzędu Miasta Olsztyna z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, trwa akcja w zakresie propagowania przedsiębiorczości poprzez pomoc przy  rozpoczęciu działalności jak i już prowadzącym działalność gospodarczą.

Zainteresowane osoby mogą korzystać z porad dwa razy w miesiącu, pierwszego i ostatniego dnia miesiąca w godzinach 10.00-14.00 w specjalnie wyznaczonym punkcie informacyjnym w Urzędzie Miasta Olsztyna.

 


WIELKOPOLSKI OKIDP

5 stycznia 2016 r. w Teatrze Polskim w Poznaniu odbył się II Galowy Koncert Noworoczny. Wystąpiła Orkiestra Kameralna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod batutą Pana Aleksandra Grefa oraz Chór Kameralny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod dyrekcją Pana prof. Krzysztofa Szydzisza. 
Podczas koncertu odbyło się uroczyste uhonorowanie instytucji oraz osób, które propagowały wiedzę prawno-podatkową oraz były zaangażowane we współpracę z doradcami podatkowymi na różnorodnych płaszczyznach. Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP w ten sposób podziękował za wspólnie podejmowane inicjatywy przybliżające Wielkopolanom zawiłości prawa podatkowego. Patronat Medialny nad Koncertem Noworocznym objęli: TVP Poznań, Radio Merkury, Głos Wielkopolski

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP podjął inicjatywę wydania zbioru przepisów podatkowych na 2016 r. „PODATKI 2016 DLA DORADCÓW PODATKOWYCH” dedykowaną członkom Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Zainicjowane przedsięwzięcie ma na celu wesprzeć merytorycznie i wzmocnić przynależność doradców podatkowych do samorządu zawodowego. Publikacja ta zostanie wydana pod koniec stycznia 2016 r. i zawierać będzie najważniejsze akty prawa podatkowego. Publikacja będzie miała specjalną szatę graficzną, zgodną z systemem wizualizacji KIDP. Publikacje zostaną przekazane nieodpłatnie doradcom podatkowym z Wielkopolskiego Oddziału KIDP, którzy na dzień 31 grudnia 2015 r. nie mieli zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

11-13 stycznia 2016 r. w Wojcieszycach odbyła się Konferencja „Zmiany w podatku VAT od stycznia 2016 r.”

28 stycznia 2016 r. w Poznaniu odbędzie się Klub Doradcy Podatkowego, podczas którego będą omawiane problemy zawodowe oraz zagadnienia wpierające funkcjonowanie kancelarii doradcy podatkowego.

9 lutego 2016 r. w Poznaniu odbędzie się III Konferencja Naukowo-Zawodowa „Optymalizacja podatkowa - za i przeciw” organizowana przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłady poprowadzą miedzy innymi sędzia Adam Bącal, dr Andrzej Dmowski, dr Agnieszka Choduń, prof. UAM dr hab. Dominik Mączyński oraz dr Radosław Kałużny.

Od 2015 r. trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz Urzędach Gminy w Wielkopolsce, polegający na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Dyżury doradców podatkowych w 2016 r. odbywają się w niżej wskazanych Urzędach:

1) Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 09:00-13:00.

2) Urząd Gminy Suchy Las, Wydział Organizacyjno-Gospodarczym, ul. Szkolna 13. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00-18:00.

3) Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 09:00-10:00.  

4) Urząd Miejski w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 09:00-10:00.

Zainteresowanych doradców podatkowych pełnieniem dyżurów w powyższych Urzędach  prosimy o zgłaszanie się do Biura Wielkopolskiego Oddziału KIDP na adres e-mail: wielkopolski@kidp.pl

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych z Wielkopolski do wzięcia udziału w akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, pod nazwą START BIZNES! Szczegóły

Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP realizując działania związane z propagowaniem zawodu doradcy podatkowego postanowił wyemitować w styczniu 2016 r. spoty w Radio Merkury oraz w TVP3 Poznań promujące zawód doradcy podatkowego.

Zachęcamy doradców podatkowych do udziału w licznych szkoleniach organizowanych przez Oddział, między innymi z zakresu podatków, ordynacji podatkowej czy ochrony danych osobowych. Zapisy przyjmowane są przez panel mDoradca. Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest jego opłacenie.

 

 


 ZACHODNIOPOMORSKI OKIDP

W styczniu 2016 r. zarząd ZOKIDP przygotował dla doradców podatkowych i pracowników ich kancelarii trzy szkolenia. 13 stycznia w Koszalinie odbyło się szkolenie na temat: „Podatek dochodowy od osób fizycznych. Zmiany na rok 2016. Bieżące problemy”, które poprowadziła pani Anna Dziura. Z kolei zmiany w Ordynacji Podatkowej omówił pan Jacek Pyssa. Wykład odbył się 14.01.2016 w Szczecinie, a następnego dnia w Koszalinie. 5 lutego br. zarząd ZOKIDP zaprasza na szkolenie: „Formy zatrudnienia- zmiany na 2016 r. Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny, ZUS”, które również poprowadzi  pan Jacek Pyssa.

W styczniu mija termin przesyłania prac pisemnych uczniów szkół gimnazjalnych z województwa na VI Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach pod honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.  Do Oddziału zaczęły spływać już pierwsze prace. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej ZOKIDP do dnia 22.02.2016 r.
PRACE LEGISLACYJNE
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.


Projekt ustawy z dnia 21 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej


Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych


Projekt ustawy z dnia 14 stycznia 2016 r. o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych


Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
PODATKI W PRAKTYCE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACHStawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych opublikowane

 

 W piątek zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. poz. 20). Szczegóły 

Nowe wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji

 Od 1 stycznia podatnicy stosują nowe wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzory zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw. Szczegóły

Nowe zaświadczenia organów podatkowych

 Od początku roku obowiązują przepisy umożliwiające doręczanie przez organ podatkowy zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego. Uwzględniona w nich została także możliwość wydawania zaświadczeń przez naczelnika urzędu skarbowego jako organu podatkowego wykonującego zadania centrum. Szczegóły 

Nowe przepisy w zakresie zabezpieczeń akcyzowych

 W związku ze zmianami ustawy o podatku akcyzowym, m.in. rezygnacją z zabezpieczenia akcyzowego w przypadku wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy oraz objęciem zabezpieczeniem suszu tytoniowego, minister finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych. Szczegóły


Najważniejsze zmiany w ustawie o VAT w 2016 rokuW ustawie o VAT wprowadzono kilka zmian. Wśród nich są: nowe zasady odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych dla celów mieszanych czy ustalanie właściwości organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku VAT.

Odliczanie VAT w odniesieniu do zakupów wykorzystywanych równocześnie do działalności objętej VAT i jej niepodlegające
Szczegóły 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Prawo do zwrotu nadpłaty dla tego, kto poniósł uszczerbek

 Płatnik może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty wyłącznie wówczas, gdy sam poniesie uszczerbek w swoim majątku z powodu wpłaty do organu podatkowego podatku w większej od pobranej lub należnej wysokości. Tak wskazał WSA w Rzeszowie w wyroku z 17 grudnia 2015 r. Szczegóły 

PIT: sama władza rodzicielska nie daje prawa do ulgi na dziecko

 Nie można utożsamiać faktu bycia rodzicem i posiadania praw rodzicielskich z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Tak wskazał WSA w Olsztynie w wyroku z 10 grudnia 2015 r. Szczegóły

Rejestracja to za mało, by odliczać VAT

 Rejestracja jest czynnością o charakterze administracyjnym i nie przesądza o uzyskaniu statusu czynnego podatnika VAT. Tak wskazał WSA w Białymstoku w wyroku z 16 grudnia 2015 r. Szczegóły 

VAT: przekształcenie działalności nie daje prawa do ulgi na zakup kas fiskalnych

 W sytuacji przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową, spółka przekształcona - jako następca prawny - nie nabywa ponownie prawa do ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących. Tak wskazał WSA w Kielcach w wyroku z 10 grudnia 2015 r. Szczegóły 

CIT: stawki obwarowane warunkami nie mogą wpływać na średnią "rynkową"

 Za podstawę ustalania ceny rynkowej nie może być uznana taka, która wynika z oferty skierowanej tylko do określonego, zamkniętego kręgu podmiotów, a także taka, która wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych obowiązków związanych z przejęciem określonych zadań podmiotu prawa publicznego. Tak wynika z wyroku NSA z 17 listopada 2015 r. Szczegóły 

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Bitcoin: nie ma zbycia, nie ma przychodu

 Podatnik nie jest zobowiązany do wykazywania zerowego przychodu z tytułu praw majątkowych, gdy nie doszło do ich zbycia. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 21 grudnia 2015 r. Szczegóły 

Sądowe ustanowienie opiekuna to za mało, aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej

 Spadkobierca z III grupy podatkowej nabędzie prawo do ulgi mieszkaniowej od odziedziczonego lokalu tylko wtedy, gdy przedstawi w urzędzie skarbowym notarialnie poświadczoną umowę o sprawowanie opieki nad spadkodawcą wymagającym takiej opieki. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 23 grudnia 2015 r. Szczegóły 

MF wyjaśnia, jak stosować zasadę in dubio pro tributario

 1 stycznia 2016 r. zaczęła obowiązywać zasada, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika (in dubio pro tributario). Minister finansów wydał w zw. z tym interpretację ogólną, w której omawia, jak stosować tę zasadę. Szczegóły 

Części do wyrobów medycznych z podstawową stawką VAT

 Dostawa części do wyrobów medycznych, którym ustawa o wyrobach medycznych nie przyznaje statusu wyrobu medycznego, podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 29 grudnia 2015 r. Szczegóły 

PIT: zajęcia antystresowe nie są przychodem pracownika

 Pracownik nie osiągnie przychodu do opodatkowania, jeżeli pracodawca sfinansuje mu zajęcia antystresowe. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 grudnia 2015 r. Szczegóły 

KOMENTARZ PODATKOWY

Optymalizacja świadczeń na rzecz członków rad nadzorczych i zarządów

 Regulacje ustrojowe dotyczące organów osób prawnych zawarte są w kodeksie spółek handlowych. Należy jednak pamiętać, że funkcję takiego organu zawsze pełni człowiek – osoba fizyczna. Stąd podatkowa analiza ich sytuacji powinna się opierać na zasadach podatku dochodowego od osób fizycznych. Ta dwoistość spowodowała, że ustawodawca w szczególny sposób skupił się na dochodach członków rad nadzorczych i zarządów, nakazując ich kwalifikację w specyficzny sposób. Szczegóły 

Od 1 stycznia 2016 r. uchylone zostały uciążliwe dla podatników przepisy dotyczące obowiązkowej korekty kosztów uzyskania przychodu. Zasady obowiązujące do końca 2015 r. w założeniach miały się przyczynić do likwidacji zatorów płatniczych i poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorców. Jednak w praktyce nie spełniły swojej funkcji. Szczegóły 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy w obecnym stanie prawnym 2015/2016 możliwa jest optymalizacja podatkowa w formie dywidendy rzeczowej?

Spółka z o.o., zakupiła nieruchomość w 2015 r. oraz ma nie rozliczone zyski z lat poprzednich.

Czy o ile w miejsce dywidendy pieniężnej, przeniesie prawo własności na wspólników, to czy musi odprowadzać 19% podatku za wspólników?

U kogo powstanie przychód?

Czy wspólnicy będą mogli rozliczyć koszt przy zbyciu nieruchomości? Odpowiedź i uzasadnienie 

 Podatnik w trakcie kontroli podatkowej swojej działalności stwierdził, że nie wykazał i nie opodatkował przychodów uzyskanych poza działalnością z innych źródeł (od osób fizycznych na konto osobiste otrzymał zapłatę za usługi w zakresie feng shui).

 

Czy podatnik może w trakcie kontroli złożyć rozliczenie roczne za kontrolowany rok na zasadach ogólnych, ponieważ podatnik rozlicza się z działalności podatkiem liniowym? Odpowiedź i uzasadnienie 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.