e-Biuletyn/1/2015, numer (1), 13.01.2015

e-Biuletyn/1/2015, numer (1), 13.01.2015
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Wraz z najserdeczniejszymi życzeniami wszelkiej pomyślności w Nowym Roku zachęcamy Państwa do zapoznania się z planami Komisji i Zespołów Krajowej Rady Doradców Podatkowych na najbliższe 12 miesięcy. Uchwały w tej sprawie są dostępne w zakładce "Uchwały i decyzje".

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Opublikowano uchwały i stanowiska z grudniowego posiedzenia KRDP
W zakładce "Posiedzenia" zostały zamieszczone uchwały i stanowiska podjęte przez Krajową Radę Doradców Podatkowych podczas posiedzenia 16 grudnia 2014 r. Szczegóły

Najbliższe ślubowanie 27 stycznia 2015 r.
27 stycznia 2015 r. o godz. 12.00 po złożeniu uroczystego ślubowania wobec Przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych do grona doradców podatkowych dołączy 41 nowych osób. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.


Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Lubelski OKIDP
Zarząd Lubelskiego Oddizału KIDP serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dot. e-Podatków organizowane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w porozumieniu z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Puławach we współpracy z Krajową Izbą Doradców Podatkowych Oddział Lubelski, które odbędzie się 15 stycznia 2015 r. od godz. 10.00 w Urzędzie Skarbowym w Puławach,  ul. Władysława Grabskiego 4, III piętro, sala nr 319  oraz na otwartą konferencję podatkową: „Zmiany w podatkach w 2015 r.” organizowaną również przez Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej, Lubelski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Katedrę Ekonomii i Zarządzania Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, która odbędzie się w dniu 16 stycznia 2015r. godz. 10.00 w sali widowiskowej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, aula 159R.
Informacja na temat szkoleń organizowanych przez Lubelski OKIDP. Szczegóły

Małopolski OKIDP
22 stycznia 2015 r. odbędzie się II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej pod tytułem: "Prawo podatkowe wobec wyzwań współczesnej gospodarki''. Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ. Patronat Honorowy nad konferencją został objęty przez Zakład Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą bezpłatnie uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej np. wybór formy opodatkowania, wyłączenie z form opodatkowania, obowiązek rejestracji do podatku VAT, obowiązek zgłoszenia do podatku akcyzowego, obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej itp. Najbliższy dyżur doradców podatkowych odbędzie się 26 stycznia 2015 r.

Podkarpacki OKIDP
Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP. Informacje o organizowanych wykładach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie www.podkarpacki.kidp.pl.
Zarząd Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zamówił dla Państwa kalendarze książkowe z logo Oddziału. Można je odebrać z biura Oddziału, jak również będą przekazywane podczas szkoleń organizowanych przez Oddział.

Śląski OKIDP
Trwają prace związane z VII Śląskim Konkursem Wiedzy o Podatkach pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Na stronach internetowych SO KIDP opublikowano tematy prac pisemnych oraz pozostałe informacje nt. Konkursu. Obecnie oczekujemy na zgłoszenia i prace konkursowe uczestników. Szczegóły
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń organizowanych przez Śląski Oddział KIDP. Szczegóły
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Wielkopolski OKIDP
15 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 18.00 na kanale TVP3 zostanie wyemitowany kolejny odcinek programu BIZNES TELESKOP (powtórka: 22 stycznia 2015 r.), którego celem jest zwiększenie rozpoznawalności naszych doradców na rynku oraz uświadomienie Wielkopolanom, że jesteśmy blisko nich poprzez różnego rodzaju organizowane akcje i eventy.
27 stycznia 2015 r. w World Trade Center przy ul. Bukowskiej 12 w Poznaniu (www.wtcpoznan.pl) odbędzie się II Konferencja Zawodowa Biegłych Rewidentów i Doradców Podatkowych „Przekształcenia spółek kapitałowych i osobowych w kontekście uregulowań kodeksu spółek handlowych ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego”. Zapisy na konferencję przyjmowane są poprzez system mDoradca najpóźniej do dnia 19 stycznia 2015 r.
Do 31 stycznia 2015 r. czekamy na zgłoszenia doradców zainteresowanych pełnieniem dyżuru w Urzędzie Miasta Poznania polegającego na udzielaniu bezpłatnych porad podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Dyżury doradców podatkowych odbywać się będą od stycznia 2015 r. w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania. Zainteresowanych pełnieniem około 4-godzinnego dyżuru w Urzędzie uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do biura Oddziału na adres e-mail: wielkopolski@kidp.pl.
Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów "Śniadania Podatkowe", które odbywają się raz w miesiącu od października 2014 r. do marca 2015 r. Kolejne spotkanie z cyklu „Śniadania Podatkowe” odbędzie się 13 lutego 2015 r. w Restauracji Patio Provence mieszczącej się w Hotelu Kolegiackim przy Placu Kolegiackim 5 w Poznaniu.
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP gorąco zachęca wszystkich doradców podatkowych z Wielkopolski do wzięcia udziału w akcji wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, pod nazwą START BIZNES! Szczegóły
Zapraszamy na posiedzenia Zarządu WO KIDP, które są otwarte dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się 28 stycznia 2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Oddziału.
Zapraszamy także do udziału w szkoleniach, warsztatach, wykładach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Informacje o ich terminach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP. Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące szkoleń i warsztatów prosimy kierować na adres wielkopolski@kidp.pl

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw
Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

PIT: od nowego roku rozliczenia z fiskusem obowiązkowo przez internet
Na płatników podatku PIT został nałożony obowiązek przesyłania urzędom skarbowym wybranych deklaracji podatkowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiana ma już zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) począwszy od 1 stycznia 2014 r. Szczegóły

Jedenaście nowych deklaracji złożymy bez bezpiecznego podpisu
Minister finansów rozszerzył wykaz deklaracji i podań, które mogą być składane przez osoby fizyczne za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Szczegóły

Ambulanse ratunkowe zwolnione od akcyzy
Zwolnienie od podatku akcyzowego ambulansów ratunkowych (typu B) oraz ruchomych jednostek intensywnej opieki (typu C) wprowadza opublikowana wczoraj ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 18). Szczegóły

Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2015 r.
W Ordynacji podatkowej będą obowiązywały zmiany związane z nowelizacjami w ustawie o PIT i w ustawie o VAT. Zmianie nie uległa za to wysokość kary porządkowej, jak również wartość przedmiotów i praw, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego. Kwota dodatkowego wsparcia otrzymywanego w ramach ulgi na wychowanie dzieci, jako nadpłata. Szczegóły

MF przypomina o nowych zasadach ulgi na dzieci
Od nowego roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Fiskus nie może pośpiesznie żądać opłaty targowej od agenta
Dokonujący sprzedaży, to nie tylko te osoby i jednostki, które sprzedały towar, ale również ci, których zamiarem była sprzedaż (niezrealizowana) na targowisku. Tak wskazał WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 25 września 2014 r. Szczegóły

VAT: blokowanie kart płatniczych też podlega zwolnieniu z podatku
Obsługa procesów reklamacyjnych, udzielanie dostępu do informacji o kartach zatrzymanych, blokowanie kart płatniczych czy udzielanie dostępu do systemów wspomagających autoryzację także podlegają zwolnieniu, ponieważ można uznać je za jedną kompleksową usługę związaną z transakcjami płatniczymi. Tak wskazał NSA w wyroku z 3 października 2014 r. Szczegóły

CIT: nie każde świadczenie niematerialne jest podobne do świadczeń doradczych czy księgowych
Pojęcie "świadczeń o podobnym charakterze" użyte w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT należy odnosić do świadczeń w nim wymienionych, a nie wszelkich świadczeń o charakterze niematerialnym. Tak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 20 listopada 2014 r. Szczegóły

VAT: kredyt kupiecki nie pozbawia prawa do pełnego odliczenia
Spółka, która kupuje od producenta sprzęt medyczny po to, aby później sprzedać go szpitalowi udzielając na niego kredytu kupieckiego, ma prawo do pełnego odliczenia VAT z tytułu nabycia towaru. Tak wskazał WSA we Wrocławiu w wyroku z 20 listopada 2014 r. Szczegóły

Interpretacje indywidualne: podatnik może pytać fiskusa także o przekształcenie
Fiskus nie może odmówić wydania interpretacji przedsiębiorcy, który pyta o skutki przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową. Tak wynika z wyroku NSA z 5 grudnia 2014 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Samo zapewnienie to za mało, aby odliczyć pełny VAT od nabycia samochodu
Ustawa o VAT jednoznacznie wskazuje, że użycie pojazdów samochodowych do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą mogą wykluczyć jedynie ustalone zasady używania tych pojazdów, dodatkowo potwierdzone prowadzoną ewidencją przebiegu. Szczegóły

Odsetki od zaległych opłat za użytkowanie wieczyste są kosztem podatkowym
Odsetki zapłacone w związku z nieterminowym uregulowaniem należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu spółki - wynika z interpretacji indywidualnej z 18 grudnia 2014 r. Szczegóły

Spadkobierca otrzyma zwrot VAT za materiały budowlane
Spadkobiercy przysługuje prawo ubiegania się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych, które poniósł spadkodawca, po złożeniu wniosku i dołączeniu faktur potwierdzających poniesienie tych wydatków przez spadkodawcę - wynika z interpretacji indywidualnej z 19 grudnia 2014 r. Szczegóły

Jabłka dla pracowników bez podatku
Udostępnienie jabłek nie może być uznane za przychód z tytułu tzw. nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy nie ma obiektywnej możliwości ustalenia wartości świadczenia przypisanego do pracownika - wynika z interpretacji indywidualnej z 12 grudnia 2014 r. Szczegóły

CIT: wydruk z MSiG wystarczy do potwierdzenia nieściągalnej wierzytelności
Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności, których nieściągalność zostanie udokumentowana ogłoszonymi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym postanowieniami sądów o ukończeniu postępowania upadłościowego - wynika z interpretacji indywidualnej z 16 grudnia br. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Kasy rejestrujące - zmiany od 2015 r. Szczegóły

Premie i nagrody uzależnione od wyników finansowych firmy a koszty uzyskania przychodów pracodawcy. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Spółka jest zarządcą składowiska odpadów i ma obowiązek tworzenia funduszu rekultywacji. Czy odsetki bankowe od zgromadzonych środków na odrębnym rachunku bankowym należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych? Odpowiedź i uzasadnienie

Firma korzystając z możliwości wystawiania faktury z 30 dniowym wyprzedzeniem wystawiła w grudniu 2014 r. fakturę sprzedaży na usługę partycypacji w kosztach szkolenia, które odbędzie się w styczniu 2015 r. Data podatkowa została określona na 15 stycznia 2015 r. Odbiorca uregulował należność za tę fakturę w grudniu 2014 r. Czy taka wpłata wpłynie na moment powstania obowiązku podatkowego w VAT? Czy wtedy taką fakturę (pomimo że nie była wystawiana jako zaliczkowa) powinniśmy potraktować jako fakturę zaliczkową i odprowadzić VAT należny w grudniu 2014 r., a nie w styczniu 2015 r.? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy u sprzedawcy, a kiedy u nabywcy? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.