e-Biuletyn/1/2013, numer (1), 8.01.2013

e-Biuletyn/1/2013, numer (1), 8.01.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

zachęcamy do korzystania z wzorów dokumentów dostępnych w panelu mDoradca (zakładka Pliki>Inne pliki). Znajdą tam Państwo m.in. wzory upoważnień i pełnomocnictw dla doradcy podatkowego (wraz z analizą przepisów w tym zakresie), wzory procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, wzory zapisów umownych o zakazie konkurencji w kancelarii podatkowej, a także propozycje rozwiązań zapewniających ciągłość obsługi klientów w przypadku nagłej utraty możliwości wykonywania zawodu.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

97 Konferencja Podatkowa - Ordynacja Podatkowa
Uprzejmie informujemy, że do Biura KIDP wpłynęło zaproszenie na 97 Konferencję Podatkową pt. Ordynacja Podatkowa, która odbędzie się 14 stycznia br. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18. Rejestracja udziału w konferencji trwa do
dnia 11 stycznia br. Szczegóły

Nagrania z Konferencji Jubileuszowej
W panelu mDoradca zostały zamieszczone nagrania wystąpień z Konferencji "XV-lecie doradztwa podatkowego w Polsce", która odbyła się 4 grudnia 2012 r. w Warszawie.

Ślubowanie
22 stycznia br. do ślubowania na doradcę podatkowego przystąpią 54 osoby. W uroczystości wezmą udział osoby wobec, których Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła decyzję o wpisaniu na listę doradców podatkowych.

XV posiedzenie KRDP
5 grudnia 2012 r. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie KRDP III kadencji. Uchwały i stanowiska są dostępne w serwisie KIDP.

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.

UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby


Dolnośląski OKIDP
Spotkania i inne działania Członków Zarządu:
27 listopada 2012 r. – spotkanie z Teresą Markiewicz – Wicedyrektor Dolnośląskiego Urzędu Pracy w celu identyfikację obszarów  współpracy w zakresie promocji zawodu wśród osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
28 listopada 2012 r. – spotkanie z redaktorami Biznesu Dolnośląskiego w celu omówienia możliwości współpracy w zakresie promocji zawodu na łamach periodyka.
30 listopada 2012 r. - udział w Konferencji organizowanej przez Śląski OKIDP.
3 grudnia 2012r. – spotkanie Przewodniczących Zarządów RO KIDP z Prezydium KRDP i udział w posiedzeniu Komisji ds. Współpracy z Regionami KIDP w Warszawie.
4 grudnia 2012r. – udział w Konferencji jubileuszowa KIDP w Warszawie.
5 grudnia 2012r. – udział w posiedzeniu KRDP w Warszawie
6 grudnia 2012r. – udział w XX Konferencji naukowa "Wyzwania dla biznesu – rachunkowość, rewizja finansowa i podatki” zorganizowanej przez Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu oraz Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego. Podczas konferencji wystąpili przedstawiciele DO KIDP.
14 grudnia 2012r. – udział w spotkaniu wigilijnym w Wielkopolskim OKIDP

Mazowiecki OKIDP
18 stycznia 2013 r. odbędzie się X Jubileuszowy Bal Doradców Podatkowych.

Śląski OKIDP
Trwają prace związane z V Śląskim Konkursem Wiedzy o Podatkach pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Szczegóły
Za pośrednictwem Śląskiego Oddziału KIDP istnieje możliwość wykonania indywidualnego nadruku danych kancelarii na ulotce promocyjnej lub zamówienia ulotki bez indywidualnego nadruku, można także skorzystać ze stojaka na ulotki. Zamówienia należy przesyłać na adres slaski@kidp.pl. Szczegóły są dostępne w mDoradcy.
Szkolenie wyjazdowe w Spa Hotelu Jawor w Jaworzu w dniach od 11-13 stycznia 2013 r. Szczegóły
10 stycznia br. odbędzie się posiedzenie Zarządu ŚO KIDP.

Wielkopolski OKIDP
Wszystkich doradców, którzy są zainteresowani otrzymaniem kalendarza trójdzielnego z logo Izby na 2013 r. (którym kalendarz nie został jeszcze wydany) serdecznie zapraszamy po odbiór do biura WO KIDP od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. Kalendarze przewidziane są dla doradców nie posiadających zaległości w opłacaniu składek członkowskich. Kalendarze będą wydawane do 15 stycznia 2013 r.
Trwają prace związane z III Wielkopolskim Konkursem Wiedzy o Podatkach. Więcej informacji.
Szkolenia na I półrocze 2013 r. znajdują się w panelu mDoradca.
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Harmonogram posiedzeń.

Zachodniopomorski OKIDP
13 stycznia 2013 r. upływa termin przesyłania do Organizatora kart zgłoszenia udziału ucznia w Zachodniopomorskim Konkursie Wiedzy o Podatkach.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów PIT i CIT.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Projekt rozporządzenia RM w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców.
PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Korekta według fiskusa 
Z początkiem stycznia zaczęły obowiązywać przepisy nakazujące przedsiębiorcom obniżanie kosztów podatkowych, jeśli w określonym terminie nie zapłacą kontrahentowi. Już wstępna ich analiza pokazuje, że będą one przyczyną wielu wątpliwości. Na szczęście Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie internetowej wyjaśnienia, co do sposobu stosowania nowych przepisów. Co istotne, składają się one w znacznej części z przykładów. Trzymanie się tych wytycznych powinno bowiem gwarantować, że organy podatkowe nie będą kwestionowały rozliczeń. Nowe przepisy zostały wprowadzone do ustawy o PIT i ustawy o CIT na podstawie ustawy z 6 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.
Źródło: Rzeczpospolita, Konrad Piłat, 2013/01/04

Minister zrezygnuje z PIT od sum za przewlekłość 
Fiskus nie będzie pobierał PIT od kwot zasądzanych podatnikom za przewlekłość postępowania (mogą wynieść od 2 tys. do 20 tys. zł). Minister finansów w odpowiedzi na pismo rzecznika praw obywatelskich (RPO) zapowiedział zmianę przepisów ustawy o PIT. Ma ona umożliwić zastosowanie do kwot za przewlekłość zwolnienia z art. 21 ust.1 pkt 3b PIT dotyczącego tzw. innych zadośćuczynień i odszkodowań. RPO w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na orzecznictwo sądów administracyjnych, które nie akceptują stanowiska prezentowanego dotychczas w interpretacjach podatkowych.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, AP, s. B2, 2013/01/04

Nowe kwoty zastawu skarbowego
Od 1 stycznia 2013 r. fiskus może się zabezpieczać na ruchomościach i prawach majątkowych dłużnika, które są warte co najmniej 12,3 tys. zł. Nie mogą to być jednak rzeczy lub prawa majątkowe, które nie podlegają egzekucji. W 2012 r. minimalna kwota zastawu skarbowego wynosiła 11,9 tys. zł. Zastaw skarbowy powstaje poprzez wpisanie rzeczy ruchomych lub zbywalnych praw majątkowych podatnika do specjalnego rejestru skarbowego. Takie wykazy prowadzą naczelnicy urzędów skarbowych. Wpis do rejestru dokonywany jest na podstawie doręczonej decyzji, np. ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub określającej wysokość odsetek za zwłokę. Osoba, która kupuje używane rzeczy, może poprosić sprzedawcę, aby okazał wypis z urzędu skarbowego świadczący o tym, że dana rzecz jest wolna od obciążeń.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paulina Bąk, s. B5

Nowy wykaz kont urzędów skarbowych
Podatnik, który w tym roku będzie regulował zobowiązania wobec urzędu skarbowego, może sprawdzić numer konta obowiązujący w danej sprawie (np. VAT, PIT, CIT) w nowym wykazie opublikowanym przez szefa resortu finansów. Obwieszczenie z listą kont, które ma zastosowanie od początku tego roku, dostępne jest w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 21 grudnia 2012 r. w poz. 58.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, AP, s. B2

Prawo do korekty także dla przekształconych
Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku zmiany działalności przedsiębiorcy – osoby fizycznej – kontynuuje jego rozliczenia. Od 1 stycznia 2013 r. w Ordynacji podatkowej uregulowana została kwestia suk cesji przy przekształcaniu indywidualnej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową. Brak odpowiednich zapisów był źródłem wielu wątpliwości dotyczących m.in. prawa do odliczenia przez spółkę VAT z faktury wystawionej na przedsiębiorcę czy zaliczania do kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez niego wydatków. Następca prawny rozliczy nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym powstałą w trakcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz będzie miał prawo do dokonywania korekt deklaracji podatkowych składanych przez poprzednika.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Magdalena Majkowska, s. B2

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Będzie kolejna uchwała w sprawie spółek komandytowo-akcyjnych
Poszerzony skład NSA odpowie, jak opodatkować akcjonariusza będącego osobą fizyczną. Naczelny Sąd Administracyjny skierował kolejne pytanie prawne dotyczące podatku dochodowego, sygn. II FSK 754/11.

Premia jakościowa podlega VAT 
Bonus za działania marketingowe, eksponowanie towaru, itp. to wynagrodzenie za świadczenie usług. Tak orzekł NSA 19 grudnia 2012 r., I FSK 273/12. NSA dokonał istotnej zmiany dotychczasowego podejścia w zakresie opodatkowania VAT tzw. premii (bonusów) pieniężnych.

Część operacji plastycznych bez VAT 
Nie wszystkie operacje plastyczne są opodatkowane 23% stawką VAT. Te, które służą ochronie zdrowia, mogą być zwolnione z podatku. Tak orzekł NSA 19 grudnia 2012 r., I FSK 259/12., w sprawie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej wykonującego zabiegi z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej.

Od obsługi e-pieniądza nie ma podatku
Usługi przetwarzania danych czy usługi informatyczne związane z kartami płatniczymi korzystają ze zwolnienia od VAT. Tak orzekł NSA 18 grudnia 2012 r., I FSK 339/12.

Po upływie terminu przedawnienia nie można wydać decyzji
Gdy upłynie termin przedawnienia, nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości zobowiązania wygasłego przez zapłatę. Organ musi umorzyć postępowanie, bez względu na jego etap. Tak orzekł NSA w uchwale z 3 grudnia 2012 r., I FPS 1/12.

Więcej na temat powyższych orzeczeń

Dojazd do pracy służbowym autem bez PIT
Spółka powierza pracownikom na podstawie zawieranych umów samochody służbowe. W godzinach pracy auta dostępne są dla wszystkich pracowników i używane w kolejności, o której decyduje waga realizowanych zadań. Ponieważ jednak firma nie ma własnego parkingu, jednym z elementów umów zawieranych z wybranymi pracownikami jest zobowiązanie ich do zapewnienia bezpiecznego miejsca garażowania samochodu. W konsekwencji pracownicy użytkują firmowe auta także w ten sposób, że dojeżdżają nimi do pracy i z pracy, gdyż parkują je w bezpiecznych miejscach, w okolicach swojego miejsca zamieszkania. Czy takie dojazdy oznaczają po stronie pracowników przychód z nieodpłatnego świadczenia? Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej interpretacji uznał, że nie, nr IPPB2/415-831/12-5/MK.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Magdalena Majkowska, s. B4, 2012/12/19

Przy rozliczeniu trzeba pamiętać o zyskach dziecka 
Zarobki niepełnoletniego ze sprzedaży szablonów stron internetowych to przychód z praw majątkowych. Należy je wykazać w zeznaniu rodziców. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, nr IPTPB1/415-487/ 12-4/ASZ.

Premię pieniężną trzeba traktować jak rabat 
Charakter premii i rabatu jest w istocie tożsamy, wobec czego wypłata premii powinna być dla celów VAT traktowana tak samo jak udzielenie rabatu zmniejszającego podstawę opodatkowania. Tak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 27 listopada 2012 r., nr PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618.

Nauka języków obcych poprzez e-learning jest zwolniona z VAT 
Usługi edukacji w zakresie języków obcych podlegają zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT, bez względu na przyjętą przez usługodawcę metodę nauczania. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 listopada 2012 r., nr IPPP1/443-909/12-2/PR.

Zmiana kontrahenta nie powoduje przekształcenia charakteru umowy 
W przypadku cesji umowy leasingu operacyjnego na rzecz nowego korzystającego, warunki przewidziane przez ustawę o CIT do uznania jej za leasing operacyjny należy weryfikować od dnia cesji. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB3/ 423-616/12-2/GJ.

Więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁ PODATKOWY

Opłaty półkowe – ich legalność i skutki podatkowe (cz. I). Szczegóły

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.