Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Wyszukaj doradcę podatkowego

Oficjalna i na bieżąco aktualizowana lista doradców podatkowych, na której:

- wyszukasz doradcę podatkowego w Twojej okolicy i na terenie całego kraju
- sprawdzisz, czy osoba podająca się za doradcę podatkowego posiada wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Warunkiem wykonywania czynności doradztwa podatkowego jest posiadanie numeru wpisu na listę.

Pamiętaj!
Kto, nie będąc uprawniony, wykonuje czynności doradztwa podatkowego, podlega grzywnie do 50 000 zł. Tej samej karze podlega członek zarządu osoby prawnej, która wykonuje czynności doradztwa podatkowego nie będąc podmiotem uprawnionym.
Art. 81 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

Sprawdź, co ryzykujesz korzystając z usług podmiotów nieuprawnionych

Korzystając z usług doradcy podatkowego:
- pytaj o numer wpisu na listę doradców
- żądaj przedstawienia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)

Wyszukaj doradcę podatkowego/sprawdź uprawnienia doradcy podatkowego
*(ulica, miasto)
Aby sprawdzić uprawnienia doradcy podatkowego - wpisz imię, nazwisko lub słowo kluczowe.
Warunkiem wykonywania czynności doradztwa podatkowego jest posiadanie numeru wpisu na listę.