Składki członkowskie na raty

Składki członkowskie na raty

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą nr 627/2022 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 18 października 2022 r. istnieje możliwość rozkładania na raty zaległych składek członkowskich.

W celu uzyskania pomocy w spłacie zaległych składek członkowskich doradca podatkowy lub osoba skreślona z listy doradców podatkowych, powinna wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do KRDP, jednocześnie dokonując wpłaty kwoty stanowiącej minimum równowartości 20 % sumy zaległych na dzień złożenia wniosku składek członkowskich (dowód wpłaty należy przesłać wraz z wnioskiem). 

 Na mocy § 1 ust. 1 uchwały nr 627/2022 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 18 października 2022 r. wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Zawiadomienie o rozłożeniu na raty zaległych składek członkowskich przekazuje się doradcy podatkowemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ustalenia planu spłaty.

Plan spłaty zawiera harmonogram terminów wpłaty poszczególnych rat, jak również wysokość poszczególnych rat. Doradca podatkowy lub osoba skreślona z listy doradców podatkowych może uzyskać rozłożenie zaległych składek członkowskich na minimalnie 3 raty i maksymalnie 12 rat. Wysokość raty nie może być mniejsza niż aktualnie ustalona wysokość składki członkowskiej.

 Doradca podatkowy uzyskuje prawo do rozpatrzenia kolejnego wniosku o rozłożenie na raty zaległych składek członkowskich, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zapłaty ostatniej raty poprzedniego układu ratalnego. Doradca podatkowy, którego zaległość została wcześniej rozłożona na raty, może wystąpić z wnioskiem o zmianę warunków układu ratalnego w trakcie jego spłaty pod warunkiem, że do dnia złożenia wniosku o zmianę wywiązywał się z wcześniejszego układu ratalnego w sposób terminowy.

Niewywiązywanie się z planu spłaty lub bieżącego opłacania składek członkowskich spowoduje natychmiastową wymagalność pozostałej do zapłaty kwoty z tytułu składek członkowskich.

 ******

Doradcy podatkowi tworzą samorząd zawodowy zwany Krajową Izbą Doradców Podatkowych. Przynależność doradcy podatkowego do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę. Jednym z podstawowych obowiązków członka Izby, wynikającym z ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, jest regularne opłacanie składek członkowskich. 

Składka członkowska w wysokości 120 zł miesięcznie jest płatna do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Doradca podatkowy uiszcza składki członkowskie na indywidualny, przynależny konkretnemu doradcy podatkowemu, numer rachunku bankowego.

Doradca podatkowy, który uzyskał status „seniora” w rozumieniu § 8 ust. 7 Statutu KIDP, jest zwolniony z opłacania składek członkowskich, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał status „seniora”.

Informacja na temat aktualnego rozliczenia z tytułu składek członkowskich można uzyskać na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w panelu mDoradca lub pod numerem telefonu: 664 926 774.

Kwestię opłacania przez doradców podatkowych składek członkowskich regulują:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844

tel.: 693 920 360
e-mail: biuro@kidp.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.