Legitymacje

Legitymacje

Finansowanie legitymacji doradcy podatkowego

Zgodnie z § 2 Uchwały nr 134/2009 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 18 maja 2009 r.w sprawie legitymacji doradcy podatkowego oraz przyjęcia Regulaminu wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego, koszt wystawienia legitymacji doradcy podatkowego ponosi w całości osoba ubiegająca się o ten dokument.

Koszt wystawienia legitymacji doradcy podatkowego to 87,33 PLN brutto. Kwotę należy wpłacić na numer konta, który zostanie przesłany e-mailowo po złożeniu wniosku w panelu mDoradca.
Fakturę VAT za legitymację wystawia pracownik biura KIDP świadczący pracę w Regionalnym Oddziale KIDP.

Informacje ogólne

Legitymacja doradcy podatkowego jest spersonalizowanym dokumentem ścisłego zarachowania, potwierdzającym przynależność osoby fizycznej do Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

Każdy członek Izby, wpisany na listę doradców podatkowych zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym może uzyskać legitymację. Jej wystawcą jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych, zgodnie z § 4 ust. 1 Statutu.

Sprawę wystawiania  legitymacji reguluje obecnie uchwała nr 134/2009 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 18 maja 2009 r.

Legitymacja jest wydawana na wniosek doradcy podatkowego, który może z niej korzystać bezterminowo, z tym zastrzeżeniem, że może to się odbywać od chwili jej uzyskania do czasu utraty tytułu „doradcy podatkowego”.

LDPsample_MSZ_small.jpg
LDPsample_plain.jpg

Czym jest legitymacja doradcy podatkowego?

Czym jest legitymacja doradcy podatkowego?
 
Legitymacja doradcy podatkowego jest dokumentem ścisłego zarachowania potwierdzającym przynależność osoby uprawnionej do Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Jakie elementy zawiera legitymacja doradcy podatkowego?

Jakie elementy zawiera legitymacja doradcy podatkowego?

Legitymacja doradcy podatkowego zgodnie z Uchwałą nr 134/2009 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 18 maja 2009 r. zawiera:

  • unikatowy numer legitymacji,
  • imię (imiona) i nazwisko doradcy podatkowego,
  • numer wpisu na listę doradców podatkowych,
  • fotografię doradcy podatkowego,
  • podpis doradcy podatkowego,
  • podpis Przewodniczącego KRDP,
  • datę wydania legitymacji,
  • adres URL KIDP www.kidp.pl,
  • logotyp Izby,
  • informację dla znalazcy o adresie zwrotu legitymacji.

W jakich przypadkach można posługiwać się legitymacją doradcy podatkowego?

W jakich przypadkach można posługiwać się legitymacją doradcy podatkowego?

Osoba uprawniona może posługiwać się legitymacją doradcy podatkowego w każdym przypadku dokumentowania przez nią prawa do wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania podlegającego ochronie prawnej tytułu "doradca podatkowy", a w szczególności przy dokumentowaniu uprawnień do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych. Legitymacja doradcy podatkowego jest dokumentem korporacyjnym, uzupełniającym w stosunku do dokumentów tożsamości wydawanych na podstawie odpowiednich przepisów.

Najczęściej zadawane pytania

Odbiór karty-legitymacji doradcy podatkowego

Doradca podatkowy dokonuje odbioru legitymacji osobiście w siedzibie Regionalnego Oddziału KIDP, do którego przynależy. Legitymacja będzie ważna od daty wskazanej na niej, a od chwili odbioru doradca podatkowy może się nią posługiwać na zasadach określonych w Regulaminie wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego. Pracownik Biura Regionalnego Oddziału KIDP przed wydaniem legitymacji sprawdza tożsamość osoby na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Czy do odbioru karty-legitymacji doradcy podatkowego konieczna jest osobista wizyta w Regionalnym Oddziale Biura KIDP?

Karta-legitymacja doradcy podatkowego jest dokumentem ścisłego zarachowania o szczególnym znaczeniu dla korporacji i przy przekazywaniu takich dokumentów należy dochować należytej staranności. 

Doradca podatkowy dokonuje odbioru legitymacji osobiście w siedzibie Regionalnego Oddziału KIDP, do którego przynależy. Legitymacja będzie ważna od daty wskazanej na niej, a od chwili odbioru doradca podatkowy może się nią posługiwać na zasadach określonych w Regulaminie wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego. Pracownik Biura Regionalnego Oddziału KIDP przed wydaniem legitymacji sprawdza tożsamość osoby na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Odpłatność za wydanie karty legitymacji i niezbędne informacje o numerach kont
 

Zgodnie z § 2 Uchwały nr 134/2009 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 18 maja 2009 r.w sprawie legitymacji doradcy podatkowego oraz przyjęcia Regulaminu wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego, koszt wystawienia legitymacji doradcy podatkowego ponosi w całości osoba ubiegająca się o ten dokument.

Koszt wystawienia legitymacji doradcy podatkowego to 50 PLN brutto. Kwotę należy wpłacić na numer konta, który zostanie przesłany e-mailowo po złożeniu wniosku w panelu mDoradca.

Fakturę VAT za wystawienie legitymacji wystawia pracownik biura KIDP świadczący pracę w Regionalnym Oddziale KIDP.

Numer konta na który należy uiścić opłatę za wydanie legitymacji

Opłatę za wydanie legitymacji doradcy podatkowego należy wpłacić  na numer konta, który zostanie przesłany e-mailowo po złożeniu wniosku w panelu mDoradca.

Fakturę VAT za wystawienie legitymacji wystawia pracownik biura KIDP świadczący pracę w Regionalnym Oddziale KIDP.

Jaka jest odpłatność za wydanie karty-legitymacji doradcy podatkowego?

Zgodnie z § 2 Uchwały nr 134/2009 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 18 maja 2009 r.w sprawie legitymacji doradcy podatkowego oraz przyjęcia Regulaminu wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego, koszt wystawienia legitymacji doradcy podatkowego ponosi w całości osoba ubiegająca się o ten dokument.

Koszt wystawienia legitymacji doradcy podatkowego to 50 PLN brutto. Kwotę należy wpłacić na numer konta, który zostanie przesłany e-mailowo po złożeniu wniosku w panelu mDoradca.
Fakturę VAT za legitymację wystawia pracownik biura KIDP świadczący pracę w Regionalnym Oddziale KIDP.

Wypełnienie i złożenie wniosku o wydanie legitymacji

Wnioski o wystawienie legitymacji zostały zamieszczone na platformie internetowej KIDP https://mdoradca.krdp.pl . Dostęp do niej posiadają wyłącznie doradcy podatkowi.

Gdzie można uzyskać inne informacje o procedurze realizacji kart-legitymacji doradcy podatkowego?

Inne informacje o procedurze realizacji kart-legitymacji doradcy podatkowego można uzyskać u pracowników biura KIDP lub pracowników biura KIDP świadczących pracę w Regionalnych Oddziałach KIDP

Wystąpienie o wydanie legitymacji

Wnioski o wystawienie legitymacji zostały zamieszczone na platformie internetowej KIDP https://www.mdoradca.krdp.pl . Dostęp do niej posiadają wyłącznie doradcy podatkowi.

Czy wystąpienie o wydanie legitymacji doradcy podatkowego wymaga szczególnej formy?

Tak, wystąpienie o wydanie legitymacji doradcy podatkowego wymaga aby doradca podatkowy wygenerował wniosek w panelu mDoradca.

Kto jest uprawniony do wystąpienia o wydanie legitymacji doradcy podatkowego?

Do wystąpienia o wydanie legitymacji doradcy podatkowego uprawniona jest osoba fizyczna wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych wypełniająca obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art.2 ust.1 Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym oraz regularnie opłacająca składkę członkowską zgodnie z art.36 w/w ustawy.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844

tel.: 693 920 360
e-mail: biuro@kidp.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.