x x
x x

Konsultowany akt prawny

Konsultacje od do + pozostałe akty
Stanowiska związane z aktem prawnym
Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 kwietnia 2010 r. do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2874).
Uwagi Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 czerwca 2010 r. do ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 885).
Uwagi Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 23 marca 2011 r. do: - projektu rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, dla których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, - projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, - projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego, oraz do - projektu rozporządzenia w sprawie przedstawiciela podatkowego.
Uwagi z dnia 9 maja 2012 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw.
Uwagi z dnia 29 maja 2012 r. do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
Uwagi z dnia 12 czerwca 2012 do projektu ustawy z dnia 25 maja 2012 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Uwagi z dnia 7 września 2012 do projektu z dnia 24 sierpnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
Uwagi z dnia 31 stycznia 2013 r.do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Uwagi z dnia 27 lutego 2013 r. do projektu z dnia 12 lutego 2013 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Uwagi do projektu ustawy z 1 marca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa
Uwagi z dnia 14 maja 2013 r. do projektu ustawy z 29 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.
Uwagi z dnia 10 lipca do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
Uwagi z 30 sierpnia 2013 r. do projektu założeń projektu ustawy o biegłych sądowych.
Uwagi z 30 sierpnia 2013 r. do projektu założeń projektu ustawy o biegłych sądowych.
Opinia z 9 września 2013 r. do prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Uwagi z 10 października 2013 r. do projektu rozporządzenia wykonawczego MF z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
Stanowisko z 10 października 2013 r. do projektu rozporządzenia wykonawczego MF z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
Uwagi z 25 listopada 2013 4. do projektu rozporządzenia wykonawczego MF z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od towarów i usług.
Opinia z 6 grudnia 2013 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Stanowisko z 19 lutego 2014 r. do projektu rozporządzenia wykonawczego MF z w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.
Stanowisko KRDP z dnia 9 marca 2015 r. do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej
Stanowisko KRDP z 29 kwietnia 2016 r. do projektu ustawy z dnia 11 kwietnia 2016 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
* uwagi przesłane do komisji nie będą widoczne na forum.

Kalendarium

październik 2022
pn wt śr czw pt so nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x