Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Lista plików do pobrania "Lista podmiotów uprawnionych":
0.57 [MB] | Lista podmiotów uprawnionych
Rejestr osób prawnych uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego