x x
x x

Lista filmów

Rola i pozycja zawodu doradcy podatkowego w kontekście dotychczasowych zmian i planowanych zapisów ustawy o doradztwie podatkowym
2013-01-03
Rola i pozycja zawodu doradcy podatkowego w kontekście dotychczasowych zmian i planowanych zapisów ustawy o doradztwie podatkowym
Cezary Krysiak - Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów
Nagrania video z wystąpień podczas Konferencji Jubileuszowej KIDP
2013-01-03
Nagrania video z wystąpień podczas Konferencji Jubileuszowej KIDP
Konieczność zachowania profesjonalizmu w usługach z zakresu doradztwa podatkowego - prof. dr hab. Jan Paweł Tarno
Wpływ doradców podatkowych na doktrynę prawa podatkowego w Polsce
2013-01-03
Wpływ doradców podatkowych na doktrynę prawa podatkowego w Polsce
prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński - Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Otwarty charakter zawodu doradcy podatkowego w kontekście ustawowych warunków dostępu do tej profesji
2013-01-03
Otwarty charakter zawodu doradcy podatkowego w kontekście ustawowych warunków dostępu do tej profesji
prof. zw. dr hab. Teresa Jadwiga Famulska- Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego
Zawód doradcy podatkowego w Europie - status i kierunki rozwoju
2013-01-03
Zawód doradcy podatkowego w Europie - status i kierunki rozwoju
Jiří Nekovář - Przewodniczący Rady Confédération Fiscale Européenne (CFE)
Historia kształtowania się zawodu doradcy podatkowego w Polsce
2013-01-03
Historia kształtowania się zawodu doradcy podatkowego w Polsce
prof. dr hab. Witold Modzelewski - Przewodniczący KRDP
Historia kształtowania się zawodu doradcy podatkowego w Polsce
2013-01-03
Historia kształtowania się zawodu doradcy podatkowego w Polsce
Zbigniew Maciej Szymik - Przewodniczący KRDP
Historia kształtowania się zawodu doradcy podatkowego w Polsce
2013-01-03
Historia kształtowania się zawodu doradcy podatkowego w Polsce
Tomasz Michalik - Przewodniczący KRDP
Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
2013-01-03
Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Jerzy Dworakowski - Przewodniczący Zespołu do Spraw Etyki Doradców Podatkowych KRDP
Sądownictwo dyscyplinarne
2013-01-03
Sądownictwo dyscyplinarne
Robert Wrzesiński - Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x