x x
x x

Lista filmów

Maciej Grabowski
2013-02-21
Maciej Grabowski
Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Cechy świadczące o przynależności do zawodów zaufania publicznego oraz o otwartym dostępie do zawodu
2013-01-09
Cechy świadczące o przynależności do zawodów zaufania publicznego oraz o otwartym dostępie do zawodu
prof. zw. dr hab. Ryszard Mastalski
Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego
2013-01-09
Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego
dr Jarosław Zagrodnik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Wystąpienie Cezarego Grabarczyka, Wicemarszałka Sejmu RP
2013-01-09
Wystąpienie Cezarego Grabarczyka, Wicemarszałka Sejmu RP
Cezary Grabarczyk, Wicemarszałek Sejmu RP
Wręczenie odznaczenia za specjalne zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych dla prof. dr hab. Hanny Litwińczuk
2013-01-07
Wręczenie odznaczenia za specjalne zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych dla prof. dr hab. Hanny Litwińczuk
Odznaczenie za specjalne zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych stanowi wyraz uznania dla osoby, której praca społeczna, doświadczenie zawodowe i działalność publiczna stanowi istotny wkład dla funkcjonowania KIDP
Wręczenie odznaczenia za specjalne zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych dla prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego
2013-01-07
Wręczenie odznaczenia za specjalne zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych dla prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego
Odznaczenie za specjalne zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych stanowi wyraz uznania dla osoby, której praca społeczna, doświadczenie zawodowe i działalność publiczna stanowi istotny wkład dla funkcjonowania KIDP
Wręczenie odznaczenia za specjalne zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych dla Stanisława Steca  - Posła na Sejm RP
2013-01-07
Wręczenie odznaczenia za specjalne zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych dla Stanisława Steca - Posła na Sejm RP
Odznaczenie za specjalne zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych stanowi wyraz uznania dla osoby, której praca społeczna, doświadczenie zawodowe i działalność publiczna stanowi istotny wkład dla funkcjonowania KIDP
Rola i pozycja zawodu doradcy podatkowego w kontekście dotychczasowych zmian i planowanych zapisów ustawy o doradztwie podatkowym
2013-01-03
Rola i pozycja zawodu doradcy podatkowego w kontekście dotychczasowych zmian i planowanych zapisów ustawy o doradztwie podatkowym
Cezary Krysiak - Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów
Nagrania video z wystąpień podczas Konferencji Jubileuszowej KIDP
2013-01-03
Nagrania video z wystąpień podczas Konferencji Jubileuszowej KIDP
Konieczność zachowania profesjonalizmu w usługach z zakresu doradztwa podatkowego - prof. dr hab. Jan Paweł Tarno
Wpływ doradców podatkowych na doktrynę prawa podatkowego w Polsce
2013-01-03
Wpływ doradców podatkowych na doktrynę prawa podatkowego w Polsce
prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński - Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x