Szczegóły szkolenia / imprezy

Instrumenty finansowe- Szczecin
Kategoria: Bilansowe zamknięcie roku
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 0 / 30
Koszty:  159.90zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
467.40zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
467.40zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-12-06
Data zakończenia: 2019-12-06
Organizotor:  Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na cykl szkoleń związanych z przygotowaniem do bilansowego zamknięcia roku 2019.

 

Czwarte z cyklu szkoleń w Szczecinie- Instrumenty finansowe odbędzie się w piątek, 6-12-2019 w godzinach 10-16 w siedzibie ZOKIDP, al. Wojska Polskiego 42/9.

 

Szkolenia prowadzi pan Maciej Baranowicz, MBA - Biegły Rewident, Doradca Podatkowy. Absolwent następujących uczelni: Nottingham Trent University - Wielka Brytania, Uniwersytet Ekonomiczny – Poznań, Wielkopolska Szkoła Biznesu – Poznań.

Instrumenty finansowe.

Wszystkie jednostki, które nie mogą skorzystać z prawa do przewidzianego w ustawie zwolnienia, mają obowiązek wykazać w sprawozdaniu finansowym instrumenty finansowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra finansów ws. szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Instrumenty finansowe to nie tylko akcje, udziały czy obligacje – to przede wszystkim występujące praktycznie w każdej jednostce kredyty oraz udzielone lub otrzymane pożyczki. Znajomość szczególnych metod wyceny instrumentów finansowych jest istotna przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Szkolenie koncentruje się na praktycznych zagadnieniach i składa się z dwóch bloków – teorii i zadania sytuacyjnego. Część teoretyczna jest krótsza i wprowadza uczestników do danego zagadnienia, natomiast część druga ma charakter warsztatowy i polega na rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych.

 

Pytania do wykładowcy proszę zgłaszać pocztą elektroniczną na adres biura.

Liczba uczestników: maksymalnie 30 osób, minimalnie 10 osób.

Zgłoszenia przyjmowane są w panelu mDoradca na stronie https://mdoradca.krdp.pl/ do dnia 28.11.2019 r.

 

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zarząd ZOKIDP postanowił, że biorący udział w szkoleniu doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają 5 punktów. Podstawą uzyskania określonej liczby punktów jest podpisanie listy obecności.

 

Na podstawie uchwały nr 25/2019 zarządu ZOKIDP z dnia 03.09.2019 odpłatność za to szkolenie dla doradców podatkowych, którzy nie mają wobec izby zaległości z tytułu składek ani z żadnych innych tytułów wynosi 130 zł netto /159,90 zł brutto/ a dla ich pracowników w kwocie 200 zł netto (246 zł brutto), natomiast dla doradców podatkowych, którzy mają zaległości wobec izby z tytułu składek lub innych tytułów oraz dla ich pracowników określa się dopłatę do powyższych kwot w wysokości 250 zł netto (307,50 zł brutto).

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem uczestnik zostanie obciążony powyższymi kosztami.

Odpłatność za udział należy uiścić na poniższy numer konta:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Zachodniopomorski, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/310 Warszawa

mBank S.A. 21 1140 1124 0000 4004 3000 1026

Prosimy o uiszczenie opłaty przed szkoleniem. W tytule przelewu powinny znaleźć się następujące dane: nr wpisu na listę, imię i nazwisko uczestnika, data szkolenia.

 

zapraszam w imieniu zarządu ZOKIDP

Ewa Michalska

Zastępca Przewodniczącej Zarządu ZOKIDP

 

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg konferencji stąd wizerunek osób uczestniczących w konferencji może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

Kategorie szkoleń

Kalendarium

sierpień 2020
pn wt śr czw pt so nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x