Szczegóły szkolenia / imprezy

Podatek od towarów i usług; omówienie szeregu nowelizacji ustawy o VAT wchodzących w życie od 1 września 2019r., 1 listopada 2019r., 1 stycznia 2020r. oraz 1 kwietnia 2020r.
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 107 / 100
Koszty:  190.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
190.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
308.94zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-11-28
Data zakończenia: 2019-11-28
Organizotor:  Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

  

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na szkolenie:

 

TEMAT:  Podatek od towarów i usług – omówienie szeregu nowelizacji ustawy o VAT wchodzących w życie od 1 września 2019r., 1 listopada 2019r., 1 stycznia 2020r. oraz 1 kwietnia 2020r.

TERMIN:  28 listopada 2019 r. w godz. od 9:00-15:00.

WYKŁADOWCA:  Krzysztof Woźniak

MIEJSCE: Centrum Rozrywki KUBATURA ul. Oleska 102, Opole

ODPŁATNOŚĆ:

·       Cena dla doradcy – 190,00 zł brutto

·       Cena dla pracownika – 230,00 zł brutto


Dla doradcy, który zalega z opłacaniem składek członkowskich więcej niż 3 m-ce cena za szkolenie ulega podwyższeniu o 100% wartości netto odpłatności doradcy podatkowego, a dla jego pracownika ulega podwyższeniu o 100 % wartości  odpłatności dla pracownika

Wpłatę należy dokonać na konto Oddziału Opolskiego 43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 w treści wpisując datę szkolenia.

 

Za udział w szkoleniu  przysługuje 5 punktów  podnoszących kwalifikacje zawodowe.

W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd zobowiązuje doradców podatkowych do zapisywania się na szkolenie poprzez system mDoradca  https://mdoradca.krdp.pl/ najpóźniej do 26.11. 2019 r.

 - rezygnacja w panelu do dn. 25.11.br. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności

 

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników zostaną wysłane w wersji elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail

 PROGRAM SZKOLENIA:

Podatek od towarów i usług – omówienie szeregu nowelizacji ustawy o VAT wchodzących w życie od 1 września 2019r., 1 listopada 2019r., 1 stycznia 2020r. oraz 1 kwietnia 2020r.

 

I)                   1 września 2019r. - nowelizacja ustawy o VAT :

 

a)      Rozszerzenie prowadzonego przez Ministra Finansów internetowego rejestru danych podatników podatku VAT, m.in. o numery kont zarejestrowane w urzędach skarbowych,

b)      Nowa definicja tzw. pierwszego zasiedlenia nieruchomości,

c)      Uznawanie za poprawnie opodatkowane VAT niektórych czynności sprzedaży (w formie licytacji), formalnie mogących spełniać przesłanki zwolnienia z podatku VAT,

d)     Wyłączenie możliwości stosowania zwolnień podmiotowych przy dokonywaniu handlu sprzętem AGD, kosmetykami, częściami do pojazdów oraz świadczeniu usług sciąganiu długów,

e)      Obowiązek płatności „granicznego” należnego VAT od sprowadzanych w ramach WNT paliw bez względu na ich przeznaczenie.

 

II)                 1 listopada 2019r. - nowelizacja ustawy o VAT  oraz PIT i CIT w zakresie obowiązku stosowania przez podatników mechanizmu podzielonej płatności  (split payment), zmiany stawek VAT dla wydawnictw oraz możliwości składania wniosków o uzyskanie WIS :

 

a)      Likwidacja odwrotnego obciążenia w zakresie dotychczas obowiązującym dla „krajowych” dostaw towarów i świadczenia usług (w tym składanych informacji podsumowujących),

b)      Nowy załącznik do ustawy zawierający listę towarów i usług objętych obowiązkową podzielona płatnością,

c)      Określenie warunków obowiązkowego stosowania podzielonej płatności przez podatników,

d)     Modyfikacja przepisów dotyczących dokonywania komunikatu przelewu oraz funkcjonowania tzw. „rachunku VAT”

e)      Obowiązek wystawcy faktury, co do właściwego jej oznaczenia wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” – sankcje podatkowe za zaniechanie oznaczenia,

f)       Sankcje podatkowe (oraz możliwości ich uniknięcia) za niewypełnianie obowiązku w zakresie stosowania podzielonej płatności – zarówno w podatku VAT, jak i w podatkach dochodowych,

g)      Mechanizm podzielonej płatności, jako zalecana przez ustawodawcę forma regulowania zobowiązań przez podatnika, w tym uniknięcie tzw. solidarnej odpowiedzialności nabywcy,

h)     Likwidacja tzw. Kaucji gwarancyjnej – zasady zwrotu uprzednio wpłaconych kaucji,

i)       Uprawnienie podatników do składania wniosków o otrzymanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS),

j)        Obniżone stawki podatku VAT dla wydawnictw prasowych i dziełowych, w tym sprzedawanych w formie elektronicznej.

 

III)              1 stycznia 2020r. – Nowelizacja ustawy o CIT i PIT oraz Ordynacji podatkowej w odniesieniu do płatności na rachunki uwidocznione w rejestrze udostępnianym przez Ministra Finansów oraz wprowadzenie kas rejestrujących ON-LINE u niektórych podatników VAT,

 

a)       Zasady obligatoryjnej zapłaty należności za nabyte towary i usługi na rachunek kontrahenta zarejestrowany w urzędzie skarbowym,

b)      Sankcje podatkowe w podatkach PIT i CIT – brak zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, z możliwością uniknięcia sankcji,

c)       Sankcja podatkowa w podatku VAT - solidarna odpowiedzialność nabywcy z tytułu zaległości VAT u dostawcy towaru lub usługi – nowe przesłanki ustalone w Ordynacji podatkowej,

d)      Zasady nabywania, zgłoszenia do urzędu skarbowego i rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przez kasy rejestrujące połączone z Centralnym Repozytorium; ustawowe ulgi związane z wydatkami na nabycie nowych kas rejestrujących.

e)      Wystawienie faktury dla podatnika wyłącznie na podstawie uprzednio wystawionego paragonu z NIP podatnika, pod rygorem sankcji podatkowych dla dostawcy i nabywcy (możliwość uniknięcia sankcji),

f)        Nowe zasady dostaw towarów przemieszczanych transgranicznie z zastosowaniem magazynów typu call-off,

g)       Przepisy precyzujące dokonywanie transgranicznych tzw. transakcji łańcuchowych,

h)      Nowe rygory zastosowania przez podatnika stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów – terminowe złożenie informacji podsumowującej.

 

IV)               1 kwietnia 2020r. - Nowelizacja ustawy dotycząca stawek podatku VAT – 23%, 8%, 5% - tzw. „Nowa Matryca Stawek VAT” oraz nowelizacja dotycząca wspólnego dokumentu elektronicznego JPK oraz deklaracji podatkowej VAT-7 i VAT-7K:

 

a)      Zmiana oznaczeń stosowanych w załącznikach i przepisach ustawowych dla towarów z klasyfikacji PKWIU na Kod Celny „CN”,

b)      Wprowadzenie obowiązującej mocy dla wydawanych przez Dyrektora KIS - Wiążących Informacji Stawkowych (WIS),

c)      Ustalenie nowych załączników do ustawy o VAT, określających zakres towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT oraz wyłączających stosowanie tzw. zwolnienia podmiotowego podatnika VAT ,

d)     Ewidencja dotycząca podatku VAT – zakres, terminy przesłania do organu, korekty,

e)      Zapisy błędne i niezgodne ze stanem faktycznym – możliwe kary za nieprawidłowości,

f)       Modyfikacja stosowania szczególnej procedury celnej przy imporcie towarów.

g)      Zapis pozwalający na wprowadzenie nowego oprogramowania w zakresie wspólnego JPK oraz deklaracji vatowskich – dopiero od 1 lipca 2020r.

 

 

 

 

Krzysztof Woźniak

Kategorie szkoleń

Kalendarium

lipiec 2020
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x