Szczegóły szkolenia / imprezy

Podatek VAT - zmiany w II półroczu 2019 r. oraz planowane zmiany od stycznia 2020 r. (Wałbrzych 29.09- 02.10.2019 r.)
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 12.5
Zgłoszenia: 44 / 40
Koszty:  700.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
700.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
1380.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-09-29
Data zakończenia: 2019-10-02
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
BRAK WOLNYCH MIEJSC - ewentualna dostępność miejsc uzależniona jest od rezygnacji zapisanego uczestnika.

Szanowni Państwo
Doradcy podatkowi

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zaprasza na szkolenie dla doradców podatkowych, które odbędzie się w dniach 29 września - 2 października 2019 roku w Hotelu przy Oślej Bramie w Wałbrzychu, ul. Piastów Śląskich 1 http://www.hotelzamekksiaz.pl/

Temat szkolenia: "Podatek od towarów i usług – omówienie szeregu nowelizacji ustawy o VAT wchodzących w życie od 1 września 2019r., 1 listopada 2019r., 1 stycznia 2020r. oraz 1 kwietnia 2020 r. "

Prowadzący szkolenie: Krzysztof Woźniak - doradca podatkowy, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego

Agenda szkolenia

I) 1 września 2019r. - nowelizacja ustawy o VAT :
a) Rozszerzenie prowadzonego przez Ministra Finansów internetowego rejestru danych podatników podatku VAT, m.in. o numery kont zarejestrowane w urzędach skarbowych,
b) Nowa definicja tzw. pierwszego zasiedlenia nieruchomości,
c) Uznawanie za poprawnie opodatkowane VAT niektórych czynności sprzedaży (w formie licytacji), formalnie mogących spełniać przesłanki zwolnienia z podatku VAT,
d) Wyłączenie możliwości stosowania zwolnień podmiotowych przy dokonywaniu handlu sprzętem AGD, kosmetykami, częściami do pojazdów oraz świadczeniu usług sciąganiu długów,
e) Obowiązek płatności „granicznego” należnego VAT od sprowadzanych w ramach WNT paliw bez względu na ich przeznaczenie.
 
II) 1 listopada 2019r. - nowelizacja ustawy o VAT  oraz PIT i CIT w zakresie obowiązku stosowania przez podatników mechanizmu podzielonej płatności  (split payment), zmiany stawek VAT dla wydawnictw oraz możliwości składania wniosków o uzyskanie WIS :
a) Likwidacja odwrotnego obciążenia w zakresie dotychczas obowiązującym dla „krajowych” dostaw towarów i świadczenia usług (w tym składanych informacji podsumowujących),
b) Nowy załącznik do ustawy zawierający listę towarów i usług objętych obowiązkową podzielona płatnością,
c) Określenie warunków obowiązkowego stosowania podzielonej płatności przez podatników,
d) Modyfikacja przepisów dotyczących dokonywania komunikatu przelewu oraz funkcjonowania tzw. „rachunku VAT”
e) Obowiązek wystawcy faktury, co do właściwego jej oznaczenia wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” – sankcje podatkowe za zaniechanie oznaczenia,
f) Sankcje podatkowe (oraz możliwości ich uniknięcia) za niewypełnianie obowiązku w zakresie stosowania podzielonej płatności – zarówno w podatku VAT, jak i w podatkach dochodowych,
g) Mechanizm podzielonej płatności, jako zalecana przez ustawodawcę forma regulowania zobowiązań przez podatnika, w tym uniknięcie tzw. solidarnej odpowiedzialności nabywcy,
h) Likwidacja tzw. Kaucji gwarancyjnej – zasady zwrotu uprzednio wpłaconych kaucji,
i) Uprawnienie podatników do składania wniosków o otrzymanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS),
j) Obniżone stawki podatku VAT dla wydawnictw prasowych i dziełowych, w tym sprzedawanych w formie elektronicznej.

III) 1 stycznia 2020r. – Nowelizacja ustawy o CIT i PIT oraz Ordynacji podatkowej w odniesieniu do płatności na rachunki uwidocznione w rejestrze udostępnianym przez Ministra Finansów oraz wprowadzenie kas rejestrujących ON-LINE u niektórych podatników VAT,
a) Zasady obligatoryjnej zapłaty należności za nabyte towary i usługi na rachunek kontrahenta zarejestrowany w urzędzie skarbowym,
b) Sankcje podatkowe w podatkach PIT i CIT – brak zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, z możliwością uniknięcia sankcji,
c) Sankcja podatkowa w podatku VAT - solidarna odpowiedzialność nabywcy z tytułu zaległości VAT u dostawcy towaru lub usługi – nowe przesłanki ustalone w Ordynacji podatkowej,
d) Zasady nabywania, zgłoszenia do urzędu skarbowego i rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przez kasy rejestrujące połączone z Centralnym Repozytorium; ustawowe ulgi związane z wydatkami na nabycie nowych kas rejestrujących.
e) Wystawienie faktury dla podatnika wyłącznie na podstawie uprzednio wystawionego paragonu z NIP podatnika, pod rygorem sankcji podatkowych dla dostawcy i nabywcy (możliwość uniknięcia sankcji),
f) Nowe zasady dostaw towarów przemieszczanych transgranicznie z zastosowaniem magazynów typu call-off,
g) Przepisy precyzujące dokonywanie transgranicznych tzw. transakcji łańcuchowych,
h) Nowe rygory zastosowania przez podatnika stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów – terminowe złożenie informacji podsumowującej.

IV) 1 kwietnia 2020r. - Nowelizacja ustawy dotycząca stawek podatku VAT – 23%, 8%, 5% - tzw. „Nowa Matryca Stawek VAT” oraz nowelizacja dotycząca wspólnego dokumentu elektronicznego JPK oraz deklaracji podatkowej VAT-7 i VAT-7K:
a) Zmiana oznaczeń stosowanych w załącznikach i przepisach ustawowych dla towarów z klasyfikacji PKWIU na Kod Celny „CN”,
b) Wprowadzenie obowiązującej mocy dla wydawanych przez Dyrektora KIS - Wiążących Informacji Stawkowych (WIS),
c) Ustalenie nowych załączników do ustawy o VAT, określających zakres towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT oraz wyłączających stosowanie tzw. zwolnienia podmiotowego podatnika VAT ,
d) Ewidencja dotycząca podatku VAT – zakres, terminy przesłania do organu, korekty,
e) Zapisy błędne i niezgodne ze stanem faktycznym – możliwe kary za nieprawidłowości,
f) Modyfikacja stosowania szczególnej procedury celnej przy imporcie towarów.
g) Zapis pozwalający na wprowadzenie nowego oprogramowania w zakresie wspólnego JPK oraz deklaracji vatowskich – dopiero od 1 lipca 2020r.


Hotel przy Oślej Bramie znajduje się na terenie Zamku Książ w Wałbrzychu. Nazwa hotelu i restauracji nawiązuje do historii związanej z tzw. „Oślą Bramą” znajdującą się przy budynku, w którym mieści się dziś część pokoi hotelowych. „Ośla Brama” inaczej brama gospodarcza zamykała dostęp do zamku dolnego z tzw. ”Oślej Drogi”. Nazwa drogi pochodzi z czasów gdy na osłach i mułach dostarczano żywność i zaopatrzenie z pańskich wsi.
W hotelowej restauracji serwowane są potrawy kuchni regionalnej opartej o sezonowe produkty. Restauracja oferuje również miejscowe trunki, naprawdę ciekawe. Istnieje możliwość degustacji na miejscu oraz zakupienia na wynos.
Wszystkie pokoje w hotelu wyposażone są w telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych, mini lodówkę, oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty.


Harmonogram szkolenia:

29.09.2019 – niedziela
· 18.00 - 19.00 - przyjazd do hotelu i zakwaterowanie
· 20.00 - 22.00 - kolacja serwowana
30.09.2019 – poniedziałek
· 7.00 - 9.00 - śniadanie
· 9.30 - 13.30 - szkolenie - sala Dębowa
· 13.30 - 14.30 - obiad serwowany
· 15.00 - 19.00 - wyprawa w ciekawą i przerażającą przeszłość Gór Sowich
· 20.00 - 24.00 - kolacja bankietowa
1.10.2019 – wtorek
· 7.00 - 9.00 - śniadanie
· 9.30 - 13.30 - szkolenie
· 14.00 - 15.00 - obiad
· 15.30 - 19.00 - zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Książ wraz z podziemiami udostępnionymi po raz pierwszy do zwiedzania w październiku 2018 roku
· 20.00 - 24.00 - kolacja z DJ
2.10.2019 środa
· 7.00 - 9.00 - śniadanie
· 9.30 - 12.30 - spotkania w grupach dyskusyjnych
· 13.00 14.00 - obiad
· do 14.30 - wyjazd z hotelu

Zasady rejestracji:
Rejestracja na szkolenie dokonywana jest za pośrednictwem systemu mDoradca.

Uprzejmie informujemy, że nie jest możliwe uczestniczenie osób nie będących doradcami podatkowymi zarówno w całości szkolenia jak i w jego części, w tym również w imprezach towarzyszących szkoleniu.

Termin zgłoszeń, dokonywania wpłat za uczestnictwo w szkoleniu upływa dnia 26 lipca 2019 roku (termin wpływu na rachunek KIDP).

Po dokonaniu zgłoszenia uprzejmie prosimy o przekazanie do biura Łódzkiego Oddziału KIDP lodzki@kidp.pl lub tel. 42 636 87 08 nazwiska doradcy nocującego we wspólnym pokoju. W przypadku braku takiej informacji, uczestnik zostanie zakwaterowany w sposób przypadkowy, bez możliwości zmiany.

Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest dokonanie zgłoszenia w systemie mDoradca oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy ŁO KIDP. W sytuacji, kiedy ilość zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc, o przyjęciu na listę decydować będzie kolejność dokonania wpłaty.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej ilość dostępnych miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.

Z powodów organizacyjnych (wymagania hotelu i inne) po dniu 26 lipca 2019 r. nie ma możliwości rezygnacji z jednoczesnym wycofaniem opłaty za szkolenie, za wyjątkiem sytuacji wskazania innego uczestnika na zwalniane miejsce i dokonania przez niego wpłaty.

Istnieje możliwość dojazdu na szkolenie autokarem (wyjazd z Łodzi).
Koszt przejazdu w obie strony wynosi 135 zł brutto.

Osoby zainteresowane transportem proszone są o dokonanie rezerwacji transportu na adres Łódzkiego Oddziału KIDP lodzki@kidp.pl lub tel. 42 636 87 08 oraz zaznaczenie dodatkowej opcji "dojazd na szkolenie" przy dokonywaniu zgłoszenia przez mDoradcę.

Osoby, które zdecydują się przyjechać na szkolenie własnym transportem mają możliwość skorzystania z parkingu znajdującego się przy hotelu.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 a kończy o godzinie 12.00 w dniu wyjazdu.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
- 655 zł/os. brutto (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć złotych) dla doradców regularnie opłacających składki członkowskie, nocujących w pokojach trzyosobowych,
- 700 zł/os. brutto (słownie: siedemset złotych) dla doradców regularnie opłacających składki członkowskie, nocujących w pokojach dwuosobowych,
- 790 zł/os. brutto (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych) dla doradców regularnie opłacających składki członkowskie, nocujących w pokojach jednoosobowych,
- 1380 zł/os. brutto (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych) dla doradców którzy posiadają zaległości w opłacaniu składek,
- 135 zł/os. brutto (słownie: sto trzydzieści pięć złotych) - dodatkowa opłata dla osób korzystających z transportu autokarowego zapewnianego przez Łódzki Oddział KIDP.

UWAGA: Została już wyczerpana możliwość rezerwacji pokoju jednoosobowego! Dalsza dostępność pokoi jednoosobowych uzależniona jest od zainteresowania zakwaterowaniem trzech osób w pokoju. (pokoje przeznaczone do ewentualnego zakwaterowania trzech osób posiadają właściwą, dużą powierzchnię)

Cena zawiera następujące świadczenia:
· Uczestnictwo w szkoleniu
· Materiały szkoleniowe
· Pełne wyżywienie
· Udział w atrakcjach przewidzianych w trakcie pobytu
· Zakwaterowanie w pokojach dwu oraz trzyosobowych

Dane do przelewu:
Wpłaty należy dokonać na konto:
BRE BANK 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok 310
02-362 Warszawa.

Na dowodzie wpłaty należy zamieścić następujące dane:
•imię i nazwisko doradcy,
•numer wpisu na listę doradców,
•w treści prosimy umieścić informację: szkolenie w dniach 29.09 - 02.10.2019 r.


Serdecznie zapraszam

W imieniu
Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP

Jerzy Dworakowski
PrzewodniczącyKategorie szkoleń

Kalendarium

czerwiec 2020
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x