Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Terminy posiedzeń Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Proponowane terminy posiedzeń Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium KRDP w 2023 r.

 

m-c posiedzenia Prezydium
KRDP
KRDP
styczeń 09.01.2023
luty 06.02.2023
marzec 1.03.202307.03.2023
28.03.2023
kwiecień 17.04.2023
maj 15.05.2023
czerwiec 19.06.202306.06.2023
lipiec 17.07.2023
sierpień 21.08.2023
wrzesień 18.09.202305.09.2023
październik 16.10.202324.10.2023
listopad 13.11.2023
grudzień 04.12.202312.12.2023