Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
POMOC FINANSOWA

Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych wraz z Krajow± Izb± Doradców Podatkowych podjęła wspólne działania w kierunku niesienia pomocy uchodĽcom z Ukrainy. Aby zrealizować wszystkie działania niezbędna jest Państwa pomoc finansowa.
Uzyskane ¶rodki dzięki Państwa darowiznom będ± przeznaczone na:

1. pomoc rzeczow± i finansow± na rzecz uchodĽców z Ukrainy,
2. przeprowadzanie zbiórek rzeczowych i wysyłanie ich na Ukrainę,
3. pomoc w udostępnieniu ukraińskim uchodĽcom dachu nad głow± (przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych),
4. finansowanie i pomoc w zakwaterowaniu, wyżywieniu, leczeniu i wszelkich innych formach zabezpieczenia bytu uchodĽców.

W zwi±zku z przedstawionym realnym planem działania prosimy o dokonywanie wpłat darowizn na konto Ogólnopolskiej Fundacji Doradców Podatkowych z dopiskiem "Ukraina" na konto 82 1020 2313 0000 3102 0421 1173 w Banku PKO BP.


Wszystkie wpłaty będ± przeznaczone na bezpo¶redni± pomoc ofiarom konfliktu na Ukrainie.