x x
x x

Uchwała nr 438/2021 KRDP z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 433/2021 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia imiennego składu komisji wyborczych podczas Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających wyłonić delegatów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych

UCHWAŁA NR 438/2021
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 433/2021 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia imiennego składu komisji wyborczych podczas Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających wyłonić delegatów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U.  z 2020 r. poz. 130 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych zmienia Załącznik do uchwały nr 433/2021 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia imiennego składu komisji wyborczych podczas Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających wyłonić delegatów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.
2. Tabela zawierająca zmieniony imienny skład poszczególnych komisji wyborczych na Walnych Zgromadzeniach w Regionalnych Oddziałach Izby, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały nr 438/2021
Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 października 2021 r.
w sprawie ustalenia imiennego składu komisji wyborczych podczas Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających wyłonić delegatów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x