x x
x x

Spisy wyborców w Walnych Zgromadzeniach w Regionalnych Oddziałach KIDP

Spis wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych, publikowany zgodnie z brzmieniem § 8 ust. 3 uchwały nr 429/2021 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 22 września 2021 r. w sprawie określenia zasad wyboru delegatów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przez Walne Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach Izby (§ 8 ust. 3. „KRDP publikuje spisy wyborcze na stronie internetowej KIDP: www.kidp.pl, najpóźniej na 21 dni przed terminem pierwszego zgromadzenia wyborczego na podstawie listy doradców podatkowych aktualnej na dzień ich publikacji przez KRDP”).

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x