x x
x x

Uchwała nr 431/2021 KRDP z dnia 5 października 2021 r. w sprawie ustalenia terminów Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających wyłonić delegatów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych

UCHWAŁA NR 431/2021
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających wyłonić delegatów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych


Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) oraz § 18 ust. 3 i § 21 ust. 3 pkt 12 i 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z uchwałą nr 382/2021 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia trybu odbywania Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby oraz uchwałą nr 429/2021 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 22 września 2021 r. w sprawie określenia zasad wyboru delegatów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, uchwala się co następuje:

§ 1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych ustala terminy Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby. Tabela zawierająca terminy Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik do uchwały nr 431/2021
Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 października 2021 r.
w sprawie ustalenia terminów Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach
Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających wyłonić delegatów na VI Krajowy Zjazd
Doradców Podatkowych


 Termin Regionalny Oddział KIDP
 3 listopada 2021 r. Zachodniopomorski
 4 listopada 2021 r. Małopolski
 5 listopada 2021 r. Podkarpacki
 16 listopada 2021 r. Pomorski
 17 listopada 2021 r. Świętokrzyski
 18 listopada 2021 r. Lubelski
 19 listopada 2021 r. Podlaski
 22 listopada 2021 r. Mazowiecki
 23 listopada 2021 r. Dolnośląski
 24 listopada 2021 r. Wielkopolski
 26 listopada 2021 r. Łódzki
 30 listopada 2021 r. Śląski
 1 grudnia 2021 r. Kujawsko-Pomorski
 2 grudnia 2021 r.
 Lubuski (godz. 9:00)
Opolski (godz. 15:00)
 3 grudnia 2021 r.
Warmińsko-Mazurski

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x